tafelberg kerkembleem
Gereformeerde Kerk Bellville
Gereformeerde Kerk Bellville

Eredienste

1. Eredienste word Sondae lewendig en in-tyd uitgesaai. Vir volledige besonderhede, kliek hier.

2. Indien u iets oor 'n bepaalde ondertrwerp op die webblad soek, tik net 'n kodewoord(e) hieronder in en druk "Soek".

Preke is geskik vir leesdienste.
Om na die verlangde preekgroep te spring, kliek op die skakels direk hieronder.

Nuutste preke
Preke volgens Bybelboeke
Preke uit die Heidelbergse Kategismus
Preke uit die Nederlandse Geloofsbelydenis
Preke uit die Dordtse Leerreëls
Preke in Klankformaat (MP3)

Nuutste Preke


Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
6 Desember 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Joël 2:19, 26-27 Joël 2:12-32 Die Here antwoord in oorvloed op egte bekering.
6 Desember 2020 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 17:7 Genesis 17:1-14; 2 Samuel 12:1-25; Dordtse Leerreëls, Hoofstuk 1, Art. 17 Pastorale woorde aan ouers wat jong kinders begrawe.
13 Desember 2020 (oggend) Ds CCA Vrey 1 Konings 3:9 1 Konings 3:1-15 Christus: Die Koning met standvastige en volmaakte wysheid.
13 Desember 2020 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 20:15 Matteus 20:1-16; Dordtse Leerreëls, Hoofstuk 1, Artikel 18 Nederigheid en eerbied is gepas oor die Here se genade.
16 Desember 2020 (oggend:Geloftedag) Ds CCA Vrey Psalm 2:10-12 Psalm 2 Die wêreld kan maar woel, die HERE alleen regeer.
20 Desember 2020 (oggend) Ds CCA Vrey 1 Konings 8:23 1 Konings 8:1-11, 22-53; Johannes 2:13-22 Daar is geen God soos ons troue Verbondsgod nie.
20 Desember 2020 (aand) Ds CCA Vrey Lukas 2:21-24 Lukas 2:21-38; Galasiërs 4:1-7 Jesus is gebore onder die wet om mense onder die wet los te koop.
25 Desember 2020 (Kersdag) Ds CCA Vrey Jesaja 7:13-16 Jesaja 7:1-25; Matteus 1:18-25 Immanuel – ʼn teken tot oordeel en redding wat in Christus vervul is.
17 Januarie 2021 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 15:19-20 Handelinge 15:1-35 ʼn Kerklike besluit waarin waarheid en liefde vryheid gee.
17 Januarie 2021 (aand) Ds CCA Vrey 2 Samuel 6:6-7 Eksodus 25:10-22; Numeri 4:5-6, 15; 2 Samuel 6:1-11; Dordtse Leerreëls, Hoofstuk 2, Artikel 1 God se geregtigheid en waarheid eis straf op die sonde.
24 Januarie 2021 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 16:6-10 Handelinge 15:40-16:15 Hoe ʼn mens weet wat die Here met jou wil doen.
24 Januarie 2021 (aand) Ds CCA Vrey Galasiërs 1:3-4 Galasiërs 1:1-24; Dordtse Leerreëls, Hoofstuk 2, Artikel 2 Christus ons borg is die enigste wat ons kan uitred.
31 Januarie 2021 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 16:14-15 Handelinge 16:11-34 Die Here laat een evangelie verkondig aan verskillende mense in verskillende omstandighede.
31 Januarie 2021 (aand) Ds CCA Vrey Deuteronomium 34:10-12 Deuteronomium 34 God se doodsberig oor ʼn gelowige.
3 Februarie 2021 (Troosdiens: ds MP Hendricks) Ds CCA Vrey Psalm 27:1-3, 13-14 Psalm 27:1-14 Vertroue in die HERE verdryf die vrees.
7 Februarie 2021 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 16:25-26 Handelinge 16:16-40 Hoe gemaak wanneer jy gruwelik onbillik behandel word.
7 Februarie 2021 (aand) Ds CCA Vrey 1 Johannes 2:1-2 1 Johannes 1:5-2:6; Dordtse Leerreëls, Hoofstuk 2, Artikel 3 Christus se offer is heeltemal genoegsaam vir die sondes.
14 Februarie 2021 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 16:30-31 Handelinge 16:16-34 Die lewensbelangrike vraag met die lewensbelangrike antwoord.
14 Februarie 2021 (aand) Ds CCA Vrey Lukas 22:41-44 Lukas 22:39-53; Dordtse Leerreëls, Hoofstuk 2, Artikel 4 Aan sy liggaam, siel en gees was Jesus bewus van die toorn en vloek van God.
21 Februarie 2021 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 3:1-3 Filippense 3:1-4:1 Ware en valse Christelikheid.
21 Februarie 2021 (aand) Ds CCA Vrey Prediker 1:2-3 Prediker 1:1-11 Wat gee aan die lewe betekenis?
28 Februarie 2021 (oggend:Nagmaal) Ds CCA Vrey Filippense 3:10-11 Filippense 3:1-4:1 Die Christen se doelwit is om Christus te ken en gelykvormig te word aan Hom.
7 Maart 2021 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 17:5-7 Handelinge 17:1-15 Die evangelie van Christus is nie bedoel om mense in hulle gemak te sus nie.
7 Maart 2021 (aand) Ds CCA Vrey 2 Korintiërs 5:14-15 2 Korintiërs 5:11-21; Dordtse Leerreëls, Hoofstuk 2, Artikel 5 Word jy ook al deur die liefde van Christus gedring?
14 Maart 2021 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 17:23b-24, 30-31 Handelinge 17:16-34 Die evangelie is ook bedoel vir die wêreld se geleerdes.
14 Maart 2021 (aand) Ds CCA Vrey Lukas 7:31-34 Lukas 7:18-35; Dordtse Leerreëls, Hoofstuk 2, Artikel 6 Kan dit wees dat Christus se offer nie genoegsaam is nie?
21 Maart 2021 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 18:9-10 Handelinge 18:1-17 God is altyd getrou in alle omstandighede.
28 Maart 2021 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 18:18, 20-21 Handelinge 18:1-22 Leef nougeset aan die belofte wat jy aan die Here maak.
28 Maart 2021 (aand) Ds CCA Vrey 1 Korintiërs 15:8-10 1 Korintiërs 15:1-11; Dordtse Leerreëls, Hoofstuk 2, Artikel 7 Ons is wat ons is deur die genade van God.
2 Mei 2021 (oggend) Ds CCA Vrey Prediker 4:12b Prediker 3:16-4:12 ʼn Driedubbele lyn word nie gou verbreek nie.
2 Me 2021 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 5:12, 17 Genesis 5:1-11; Romeine 5:12-21; Dordtse Leerreëls, Hoofstuk 3 en 4, Artikel 2 Hoekom is mense van kleins af ongehoorsaam?

Bybelboeke

Om preke uit 'n bepaalde Bybelboek te soek, kliek op die Bybelboeknaam en dan op die verlangde Bybelteks om die betrokke preek oop te maak.

Ou Testament


Nuwe Testament

Genesis (Gen)
Eksodus (Eks)
Levitikus (Lev)
Numeri (Num)
Deuteronomium (Deut)
Josua (Jos)
Rigters (Rig)
Rut (Rut)
1 Samuel (1Sam)
2 Samuel (2Sam)
1 Konings (1Kon)
2 Konings (2Kon)
1 Kronieke (1Kron)
2 Kronieke (2Kron)
Esra (Esra)
Nehemia (Neh)
Ester (Est)
Job (Job)
Psalms (Ps)
Spreuke (Spr)
Prediker (Pred)
Hooglied (Hoogl)
Jesaja (Jes)
Jeremia (Jer)
Klaagliedere (Klaagl)
Esegiël (Eseg)
Daniël (Dan)
Hosea (Hos)
Joël (Joël)
Amos (Am)
Obadja (Obad)
Jona (Jona)
Miga (Miga)
Nahum (Nah)
Habakuk (Hab)
Sefanja (Sef)
Haggai (Hag)
Sagaria (Sag)
Maleagi (Mal)
Matteus (Matt)
Markus (Mark)
Lukas (Luk)
Johannes (Joh)
Handelinge (Hand)
Romeine (Rom)
1 Korintiërs (1Kor)
2 Korintiërs (2Kor)
Galasiërs (Gal)
Efesiërs (Ef)
Filippense (Fil)
Kolossense (Kol)
1 Tessalonisense (1Tess)
2 Tessalonisense (2Tess)
1 Timoteus (1Tim)
2 Timoteus (2Tim)
Titus (Tit)
Hebreërs (Heb)
Jakobus (Jak)
1 Petrus (1Pet)
2 Petrus (2Pet)
1 Johannes (1Joh)
2 Johannes (2Joh)
3 Johannes (3Joh)
Judas (Jud)
Openbaring (Op)


Heidelbergse Kategismus (HK)

Kliek op die verlangde Sondagsafdeling om die preek daaroor oop te maak.

Sondag 1:1
Sondag 1:2
Sondag 1a
Sondag 1b
Sondag 1c
Sondag 1d
Sondag 1e
Sondag 1f
Sondag 1g
Sondag 1h
Sondag 1i
Sondag 1j
Sondag 1k
Sondag 1l
Sondag 2:3-5
Sondag 2a
Sondag 2b
Sondag 2c
Sondag 2d
Sondag 2e
Sondag 2f
Sondag 2g
Sondag 2h
Sondag 2i
Sondag 3:6-7
Sondag 3:7,8
Sondag 3a
Sondag 3b
Sondag 3c
Sondag 3d
Sondag 3e
Sondag 3f
Sondag 3g
Sondag 3h
Sondag 3i
Sondag 3j
Sondag 4a
Sondag 4b
Sondag 4c
Sondag 4d
Sondag 4e
Sondag 4f
Sondag 4g
Sondag 4h
Sondag 4:11
Sondag 5a
Sondag 5b
Sondag 5c
Sondag 5d
Sondag 5e
Sondag 5f
Sondag 5g
Sondag 5h
Sondag 5i
Sondag 5j
Sondag 5k
Obadja Sondae 5 en 6
Sondag 6a
Sondag 6b
Sondag 6c
Sondag 6d
Sondag 6e
Sondag 6f
Sondag 6g
Sondag 6h
Sondag 7:20
Sondag 7:21-23
Sondag 7a
Sondag 7b
Sondag 7c
Sondag 7d
Sondag 7e
Sondag 7f
Sondag 7g
Sondag 7h
Sondag 7i
Sondag 7:20
Sondag 7:21-23
Sondag 8a
Sondag 8b
Sondag 8c
Sondag 8d
Sondag 8e
Sondag 8f
Sondag 8g
Sondag 8:24
Sondag 8:25
Sondag 9a
Sondag 9b
Sondag 9c
Sondag 9d
Sondag 9e
Sondag 9f
Sondag 10a
Sondag 10b
Sondag 10c
Sondag 10d
Sondag 10e
Sondag 10f
Sondag 10g
Sondag 10h
Sondag 10i
Sondag 10j
Sondag 10k
Sondag 10:27
Sondag 10:28
Sondag 10:28
Sondag 11a
Sondag 11b
Sondag 11c
Sondag 11d
Sondag 11e
Sondag 11f
Sondag 11:29
Sondag 11:30
Sondag 12a
Sondag 12b
Sondag 12c
Sondag 12d
Sondag 12e
Sondag 12f
Sondag 12g
Sondag 12h
Sondag 12i
Sondag 12j
Sondag 12:31a
Sondag 12:31b
Sondag 12:31c
Sondag 12:31d
Sondag 12:32a
Sondag 12:32b
Sondag 12:32c
Sondag 12:32d
Sondae 11 en 12
Sondag 13:33a
Sondag 13:33b
Sondag 13:34a
Sondag 13:34b
Sondag 13a
Sondag 13b
Sondag 13c
Sondag 13d
Sondag 13e
Sondag 13f
Sondag 13g
Sondag 14a
Sondag 14b
Sondag 14c
Sondag 14d
Sondag 14e
Sondag 14f
Sondag 14g
Sondag 15a
Sondag 15b
Sondag 15c
Sondag 15d
Sondag 15e
Sondag 15f
Sondag 15:37
Sondag 15:38
Sondag 15:39
Sondag 16:40-42
Sondag 16:40-43
Sondag 16:43
Sondag 16:44a
Sondag 16:44b
Sondag 16a
Sondag 16b
Sondag 16c
Sondag 16d
Sondag 16e
Sondag 16f
Sondag 17a
Sondag 17b
Sondag 17c
Sondag 17d
Sondag 17e
Sondag 17f
Sondag 17g
Sondag 17h
Sondag 17i
Sondag 17j
Sondag 17k
Sondag 17l
Sondag 18:46
Sondag 18:47,48,a
Sondag 18:47,48,b
Sondag 18:47,48,c
Sondag 18:49
Sondag 18:46,49
Sondag 18a
Sondag 18b
Sondag 18c
Sondag 18d
Sondag 19:50-51
Sondag 19:52
Sondag 19a
Sondag 19b
Sondag 19c
Sondag 19d
Sondag 19e
Sondag 19f
Sondag 19g
Sondag 20a
Sondag 20b
Sondag 20c
Sondag 20d
Sondag 20e
Sondag 20f
Sondag 20g
Sondag 20h
Sondag 20i
Sondag 21:54a
Sondag 21:54b
Sondag 21:55a
Sondag 21:55b
Sondag 21:56a
Sondag 21:56b
Sondag 21a
Sondag 21b
Sondag 21c
Sondag 21d
Sondag 21e
Sondag 21f
Sondag 22:57a
Sondag 22:57b
Sondag 22:58a
Sondag 22:58b
Sondag 22a
Sondag 22b
Sondag 22c
Sondag 22d
Sondag 22e
Sondag 23:59-61
Sondag 23:61
Sondag 23a
Sondag 23b
Sondag 23c
Sondag 23d
Sondag 24:62
Sondag 24:63
Sondag 24:64
Sondag 24a
Sondag 24b
Sondag 24c
Sondag 24d
Sondag 24e
Sondag 24f
Sondag 24g
Sondag 24h
Sondag 25:65
Sondag 25:66-68
Sondag 25a
Sondag 25b
Sondag 25c
Sondag 25d
Sondag 25e
Sondag 25f
Sondag 25g
Sondag 25h
Sondag 26a
Sondag 26b
Sondag 26c
Sondag 26d
Sondag 26e
Sondag 26f
Sondag 26g
Sondag 26h
Sondag 27:72-73a
Sondag 27:72-73b
Sondag 27:74
Sondag 27:74a
Sondag 27:74b
Sondag 27a
Sondag 27b
Sondag 27c
Sondag 27d
Sondag 28:75,77
Sondag 28:76a
Sondag 28:76b
Sondag 28a
Sondag 28b
Sondag 28c
Sondag 28d
Sondag 28e
Sondag 28f
Sondag 28g
Sondag 28h
Sondag 29:79
Sondag 29a
Sondag 29b
Sondag 30:80
Sondag 30:81-82a
Sondag 30:81-82b
Sondag 30:83-84
Sondag 30a
Sondag 30b
Sondag 30c
Sondag 30d
Sondag 31:83-84
Sondag 31:85a
Sondag 31:85b
Sondag 31a
Sondag 31b
Sondag 31c
Sondag 31d
Sondag 31e
Sondag 31f
Sondag 31g
Sondag 31:84
Sondag 32a
Sondag 32b
Sondag 32c
Sondag 32d
Sondag 32e
Sondag 32f
Sondag 32g
Sondag 32h
Sondag 32i
Sondag 32j
Sondag 33a
Sondag 33b
Sondag 33c
Sondag 33d
Sondag 33e
Sondag 33f
Sondag 33g
Sondag 33:88
Sondag 33:91
Sondag 34a:92-93
Sondag 34b:92-93
Sondag 34c:92-93
Sondag 34:94-95a
Sondag 34:94-95b
Sondag 34a
Sondag 34b
Sondag 34c
Sondag 34d
Sondag 34e
Sondag 34f
Sondag 34g
Sondag 34:94-95
Sondag 35a
Sondag 35b
Sondag 35c
Sondag 35d
Sondag 35e
Sondag 35f
Sondag 35:96
Sondag 35:96-97
Sondag 35:98
Sondag 36a
Sondag 36b
Sondag 36c
Sondag 36d
Sondag 36e
Sondag 36f
Sondag 36g
Sondag 37a
Sondag 37b
Sondag 37:101
Sondag 36 en 37a
Sondag 36 en 37b
Sondag 38a
Sondag 38b
Sondag 38c
Sondag 38d
Sondag 38e
Sondag 38f
Sondag 38g
Sondag 38h
Sondag 38i
Sondag 38j
Sondag 38k
Sondag 38:103
Sondag 39a
Sondag 39b
Sondag 39c
Sondag 39d
Sondag 39e
Sondag 39f
Sondag 39g
Sondag 39h
Sondag 39i
Sondag 39:104
Sondag 40a
Sondag 40b
Sondag 40c
Sondag 40d
Sondag 40e
Sondag 40f
Sondag 40g
Sondag 40h
Sondag 40i
Sondag 40:107
Sondag 41a
Sondag 41b
Sondag 41c
Sondag 41d
Sondag 41e
Sondag 41f
Sondag 41g
Sondag 41h
Sondag 41i
Sondag 41:108a
Sondag 41:108b
Sondag 41:108c
Sondag 41:108d
Sondag 42:110
Sondag 42a
Sondag 42b
Sondag 42c
Sondag 42d
Sondag 42e
Sondag 42f
Sondag 42g
Sondag 42h
Sondag 43a
Sondag 43b
Sondag 43c
Sondag 43d
Sondag 43e
Sondag 43f
Sondag 43g
Sondag 43h
Sondag 43i
Sondag 43:112
Sondag 44a
Sondag 44b
Sondag 44c
Sondag 44d
Sondag 44e
Sondag 44:113
Sondag 44:113 en 115
Sondag 44:114-115
Sondag 44:115
Sondag 45a
Sondag 45b
Sondag 45c
Sondag 45d
Sondag 45e
Sondag 45f
Sondag 45g
Sondag 45:116
Sondag 45:116-117
Sondag 45:117-118
Sondag 46a
Sondag 46b
Sondag 46c
Sondag 46d
Sondag 46e
Sondag 46f
Sondag 46g
Sondag 46h
Sondag 46i
Sondag 46j
Sondag 46:120
Sondag 47a
Sondag 47b
Sondag 47c
Sondag 47d
Sondag 47e
Sondag 47f
Sondag 47g
Sondag 47h
Sondag 47i
Sondag 47:122
Sondag 48a
Sondag 48b
Sondag 48c
Sondag 48d
Sondag 48e
Sondag 48f
Sondag 48g
Sondag 48h
Sondag 48i
Sondag 48j
Sondag 48k
Sondag 48l
Sondag 48:123
Sondag 49a
Sondag 49b
Sondag 49c
Sondag 49d
Sondag 49e
Sondag 49f
Sondag 49g
Sondag 49h
Sondag 49i
Sondag 49j
Sondag 49k
Sondag 49:124
Sondag 50a
Sondag 50b
Sondag 50c
Sondag 50d
Sondag 50e
Sondag 50f
Sondag 50g
Sondag 50h
Sondag 50i
Sondag 50j
Sondag 50:125
Sondag 51a
Sondag 51b
Sondag 51c
Sondag 51d
Sondag 51e
Sondag 51f
Sondag 51g
Sondag 51h
Sondag 51i
Sondag 51j
Sondag 51:126a
Sondag 51:126b
Sondag 51:126c
Sondag 52a
Sondag 52b
Sondag 52c
Sondag 52d
Sondag 52e
Sondag 52f
Sondag 52g
Sondag 52h
Sondag 52i
Sondag 52j
Sondag 52:127a
Sondag 52:127b
Sondag 52:128,129


Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB) 

Kliek op die verlangde Artikel om die preek daaroor oop te maak.

Artikel 1; Jesaja 40:28
Artikel 1; Jesaja 40:28b
Artikel 1; Lukas 15:20-24
Artikel 1; Lukas 15:20b-24
Artikel 1; Johannes 1:18 en 1 Johannes 4:12
Artikel 1; Deuteronomium 6:4 en 1 Samuel 15:29, 11a, 35b
Artikel 1; Psalm 139:5
Artikel 1; 1 Samuel 17:45
Artikel 1; Romeine 8:28-30
Artikel 1; Genesis 18:23-25
Artikel 1; Matteus 5:44-45
Artikel 1; Jesaja 6:1-4
Artikel 1; Johannes 1:18 en 1 Johannes 4:12
Artikel 1; Deuteronomium 6:4; 1 Samuel 15:29, 11a, 35b
Artikel 1; 1 Samuel 17:45
Artikel 1; Romeine 3:25-26
Artikel 1; Genesis 18:23-25
Artikel 1; Matteus 5:44-45
Artikel 2; Psalm 19:1,15
Artikel 2; Psalm 19:1, 15
Artikel 2; Psalm 19:11-12
Artikel 3; 2 Petrus 1: 21, Johannes 20: 30 - 31
Artikel 3; 2 Petrus 1:21 en Johannes 20:30-31
Artikel 4; Lukas 16:31
Artikel 5a; Lukas 16: 2 Timoteus 3: 14 - 17
Artikel 5b; 2 Timoteus 3:14-17; Johannes 10:27
Artikel 6; Romeine 3:1-2; Psalm 147:19-20
Artikel 7a; Matteus 15:3; Efesiërs 2:20
Artikel 7b; Matteus 15:3; Efesiërs 2:19-20
Artikels 8,9a; Matteus 28:19
Artikels 8,9b; Matteus 28:19
Artikels 8,9,11; Johannes 3:8
Artikels 8,11; Johannes 15:26
Artikel 10a; Matteus 16:1;6; Kolossense 1:19-20
Artikel 10b; Matteus 16:16; Kolossense 1:19-20
Artikel 11a; Lukas 2:25, 26
Artikel 11b; Johannes 15:26; Handelinge 5:3-4
Artikel 11c; Johannes 15:26; Handelinge 5:3-4
Artikel 12a; Hebreërs 11:1-3
Artikel 12b; Hebreërs 11:1-3
Artikel 12c; 1 Petrus 5:8-11
Artikel 12d; 1 Petrus 5:8-11
Artikel 13a; Genesis 45:4-8
Artikel 13b; Genesis 45:4-8
Artikel 14a; Genesis 1:26-28
Artikel 14b; Johannes 8:36
Artikel 14c; Genesis 1:26-28
Artikel 14d; Johannes 8:31-32
Artikel 15a; Romeine 5:12,21
Artikel 15b; Romeine 5:12,21
Artikel 16a; Efesiërs 1:3-6
Artikel 16b; Efesiërs 1:3-6
Artikel 17a; Genesis 3:9,15
Artikel 17b; Genesis 3:9,15
Artikel 18a; Filippense 2:6-8
Artikel 18b; Filippense 2:6-8
Artikels 10,19; Eksodus 20:4-6
Artikel 19a; Romeine 9:5
Artikel 19b; Romeine 9:4-5
Artikel 20a; Romeine 8:3; Galasiërs 4:4-6
Artikel 20b; Romeine 8:3-4
Artikel 21a; Hebreërs 7:20-21, 25
Artikel 21b; Jesaja 52:13-15
Artikel 22a; Efesiërs 2:8; Hebreërs 11:1
Artikel 22b; Romeine 3:28; 4:3-5
Artikel 22c; Sagaria 3:4
Artikel 23a; Romeine 4:5-8
Artikel 23b; Hebreërs 10:11-13, 18, 22
Artikel 24a; Jakobus 2:22
Artikel 24b; Romeine 4:2,14;5:8
Artikel 24c; Romeine 6:12-14
Artikel 25a; Matteus 5:17;Kolossense 2:16-17
Artikel 25b; Kolossense 2:16-17
Artikel 26a; Johannes 17:11,21
Artikel 26b; Filippense 2:9-11; Hebreërs 4:14
Artikel 26c; Filippense 2:9-11 en Hebreërs 4:14
Artikel 27a; Johannes 10:14-16; Romeine 10:17
Artikel 27b; Matteus 16:18
Artikel 28a; Efesiërs 4:1-3, 11-12
Artikel 28b; 1 Petrus 2:4-5
Artikel 29a; Matteus 16:16-19
Artikel 29b; 1 Johannes 4:1
Artikel 29c; Johannes 10:14-16
Artikel 30a; Matteus 20:26-28; 1 Petrus 5:4
Artikel 30b; 1 Timoteus 3:1; 1 Petrus 5:2-3
Artikel 30c; 1 Timoteus 2:9-10
Artikel 30,31; Handelinge 6:3-4;1 Timoteus 3:8
Artikel 31; Hebreërs 13:17
Artikel 32a; Matteus 18:15-18
Artikel 32b; Matteus 18:15-17
Artikel 33a; Romeine 4:11
Artikel 33b; Romeine 4:11-12
Artikel 34a; Genesis 17:1,2,7
Artikel 34b; Kolossense 2:11-12; Deuteronomium 30:6
Artikel 35a; Johannes 6:53-55
Artikel 35b; Lukas 22:19-20
Artikel 36a; Romeine 13:1
Artikel 36b; Romeine 13:1
Artikel 37a; 2 Petrus 3:14
Artikel 37b; 1 Tessalonisense 5:8-10


Dordtse Leerreëls (DLR) 

Kliek op die verlangde Artikel om die preek daaroor oop te maak.

Hoofstuk 1, Artikel 1a; Romeine 3:9, 19, 23
Hoofstuk 1, Artikel 1b; Romeine 3:9, 19, 23
Hoofstuk 1, Artikel 2a; Genesis 3:9
Hoofstuk 1, Artikel 2b; Genesis 3:9 Hoofstuk 1, Artikel 3a; Romeine 10:13-15
Hoofstuk 1, Artikel 3b; Romeine 10:13-15
Hoofstuk 1, Artikel 4a; Johannes 3:36
Hoofstuk 1, Artikel 4b; Johannes 3:14-16
Hoofstuk 1, Artikel 4c; Jesaja 55:10-11
Hoofstuk 1, Artikel 5a; Efesiërs 2:8-9
Hoofstuk 1, Artikel 5b; Efesiërs 2:8-9
Hoofstuk 1, Artikel 6a; Efesiërs 1:11-12
Hoofstuk 1, Artikel 6b; Efesiërs 1:11-12
Hoofstuk 1, Artikel 7; Efesiërs 1:3-6
Hoofstuk 1, Artikel 8; Romeine 8:29-30
Hoofstuk 1, Artikels 7 & 8; Efesiërs 1:3-6, 13-14
Hoofstuk 1, Artikel 9; Handelinge 13:48
Hoofstuk 1, Artikel 10; Romeine 9:11-12
Hoofstuk 1, Artikel 9 en 10Romeine 9:11-13
Hoofstuk 1, Artikel 11a; Johannes 6:37-40
Hoofstuk 1, Artikel 11b;Johannes 6:37-40
Hoofstuk 1, Artikel 12; 2 Petrus 1:10
Hoofstuk 1, Artikel 13; 1 Johannes 2:3-6
Hoofstuk 1, Artikel 12 en 13;2 Petrus 1:10
Hoofstuk 1, Artikel 14; 1 Korintiërs 2:1-5
Hoofstuk 1, Artikel 15a; Romeine 9:22-23
Hoofstuk 1, Artikel 15b;Jesaja 41:8-10
Hoofstuk 1, Artikel 15c;Romeine 9:22-23 Hoofstuk 1, Artikel 16a; Romeine 10:14-15,17; Romeine 7:19,24
Hoofstuk 1, Artikel 16b; Romeine 10:14-15, 17; Romeine 7:19, 24
Hoofstuk 1, Artikel 17; Genesis 17:7; 2 Samuel 12:23
Hoofstuk 1, Artikel 18; Matteus 20:15
Hoofstuk 2, Artikel 1; 2 Samuel 6:6-7
Hoofstuk 2, Artikel 2; Galasiërs 1:3-4
Hoofstuk 2, Artikel 3; 1 Johannes 2:1-2
Hoofstuk 2, Artikel 4; Lukas 22:41-44
Hoofstuk 2, Artikel 5; 2 Korintiërs 5:14-15
Hoofstuk 2, Artikel 6; Lukas 7:31-34
Hoofstuk 2, Artikel 7; 1 Korintiërs 15:8-10
Hoofstuk 2, Artikel 8; Johannes 10:11, 27-28
Hoofstuk 2, Artikel 9; Matteus 16:18
Hoofstuk 3 & 4, Artikel 1; Genesis 1:27;3:10
Hoofstuk 3 & 4, Artikel 2; Romeine 5:12,17
Hoofstuk 3 & 4, Artikel 3; Johannes 3:5-6
Hoofstuk 3 & 4, Artikel 4; Romeine 1:18-20
Hoofstuk 3 & 4, Artikel 5;Galasiërs 3:10-14
Hoofstuk 3 & 4, Artikel 6;Handelinge 10:36,43,44
Hoofstuk 3 & 4, Artikel 7;Romeine 11:19-20
Hoofstuk 3 & 4, Artikel 8;Matteus 22:4
Hoofstuk 3 & 4, Artikel 9;Lukas 8:12-14
Hoofstuk 3 & 4, Artikel 10;Matteus 19:25-26
Hoofstuk 3 & 4, Artikel 11;Handelinge 2:37-38
Hoofstuk 3 & 4, Artikel 12;Johannes 3:6-8
Hoofstuk 3 & 4, Artikel 13;Jesaja 55:8-11
Hoofstuk 3 & 4, Artikel 14;Filippense 2:12-13
Hoofstuk 3 & 4, Artikel 15;1 Timoteus 1:15-16
Hoofstuk 3 & 4, Artikel 16;Hosea 2:13, 18-19
Hoofstuk 3 & 4, Artikel 17;Handelinge 20:20-21
Hoofstuk 5, Artikel 1;Romeine 6:17-18; 7:24-25
Hoofstuk 5, Artikel 2;Johannes 9:3; Matteus 5:20
Hoofstuk 5, Artikel 3;1 Petrus 1:3-5
Hoofstuk 5, Artikel 4;1 Petrus 4:7
Hoofstuk 5, Artikel 5;Numeri 11:33-34
Hoofstuk 5, Artikel 6;Lukas 22:61-62
Hoofstuk 5, Artikel 7;Matteus 26:75
Hoofstuk 5, Artikel 8;Jesaja 54:10
Hoofstuk 5, Artikel 9;Psalm 13:6
Hoofstuk 5, Artikel 10;Romeine 8:14-17a
Hoofstuk 5, Artikel 11;Efesiërs 6:10-12,18
Hoofstuk 5, Artikel 12;Hebreërs 11:13-16
Hoofstuk 5, Artikel 13;Psalm 32:1a,8
Hoofstuk 5, Artikel 14;2 Timoteus 3:16-17
Hoofstuk 5, Artikel 15;1 Korintiërs 1:22-24


Ou Testament

Genesis 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
17 Mei 2020 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 1:1
Genesis 1:1-2:3
Wat vertel die Here ons alles van die begin?
31 Mei 2020 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 1:26-27; 2:7 Genesis 1:26-2:25 Die oorsprong van die mens.
11 Augustus 2019 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 1:26-28
Genesis 1:26-2:7; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 14
Die mens is geskape om beeld van God te wees.
4 November 2012 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 1:26-28 Genesis 1:26-2:7
NGB, Art 14
God het ons geskape om sy beeld te wees en te bly.
16 Oktober 2016 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 1:27;2:16-17;3:20-21 Genesis 1:24-31;2:15-17;3:1-24
HK Sondag 3
Waarom die mens van nature 'n sondaar is.
23 Oktober 2016 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 1:27;2:16-17;3:20-21 Genesis 1:27,3:10; Efesiërs 2:1-2
HK Sondag 4
Paaie wat nie by die genade van God uitkom nie (1) Ons skuld.
20 Desember 2015 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 1:27;3:10
Efesiërs 2:1-2
Genesis 1:26-31; 2:15-17
3:1-12; Efesiërs 2:1-10; DLR Hoofstuk 3&4, Artikel 1
Die mens - toe en nou.
4 Augustus 2013 (oggend) Ds CCA Vrey Genesis 1:27,31;3:10 Genesis 1:26-31; 2:8-17; 3:1-13
HK Sondag 3:6-7
Nie God nie, maar ons self dra die skuld vir ons sonde.
24 Mei 2020 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 2:1-3
Genesis 1:1-2:3; Romeine 11:33-36
God stel sewe dae vir ʼn week vas – ses dae om te werk en een dag om te rus.
24 Julie 2005 (aand) Dr MJ du Plessis Genesis 2:15 Genesis 2:15-3:14
HK Sondag 3
Daar is net een van twee moontlikhede: Of verwerp Christus, en word saam met die satan verdelg, want dit het Christus ook reeds met goddelike almag volbring. Of dien Hom en word deur sy almag verlos.
19 Augustus (aand) Ds CCA Vrey Genesis 1:26; 9:6 Genesis 1:26-31; 9:1-7
Heidelbergse Kategismus, Sondag 40
Om die beeld van God in alle mense te eerbiedig.
2 April 2017 (oggend: Gemeentekamp) Ds CCA Vrey Genesis 2:23; Efesiërs 5:31-32 Genesis 2:18-25; Efesiërs 5:21-33 God gebruik ons huwelike om te preek.
10 Mei 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Genesis 3:9 Genesis 3:1-13
DLR Hfst 1, Art 2
God se genade - liefde wat opsoek.
21 Februarie 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Genesis 3:1-19; Romeine 5:14-21 Genesis 3:1-19 en Romeine 5:14-21
HK Sondag 3
'n Magtige daad geskied wanneer God in ons geskiedenis begin werk.
16 Augustus 2020 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 3:9 Genesis 3:1-24; Dordtse Leerreëls, Hoofstuk 1, Artikel 1.2 Dit was nie God se wil om die hele mensdom te veroordeel nie.
20 Maart 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Genesis 3:8-19 Genesis 3
HK Sondag 4
Adam en Eva het oortree. Toe vlug hulle uit vrees vir die straf wat daarop gaan volg.
29 November 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Genesis 3:15 Genesis 3:1-24 God betoon oneindige genade aan die mens te midde van sy oordele.
27 Januarie 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Genesis 3:15 Genesis 3
HK Sondag 52
Hierdie belofte van Genesis 3 is sekerlik die belangrikste belofte in die hele Bybel.
3 Februarie 2002 (aand) Ds HP Prinsloo (em) Genesis 3:15 Genesis 3: 1-10
Openbaring 12:1-6
tot 13-17
Die wêreldoorlog in twee bedelings.
1 Februarie 2009 (oggend) Dr MJ du Plessis Genesis 3:5 Genesis 3 Watter mens is daar wat nie wil uitblink en uitstyg in die lewe en in die geskiedenis nie? Wie het nie ideale nie? Pas net op watter ideale jy najaag.
7 Junie 2020 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 3:15 Genesis 3 Die kroon van die skepping veroorsaak die kruis vir die skepping.
31 Maart 2002 (aand) Dr MJ du Plessis Genesis 3:15 Genesis 3
HK Sondag 52
Die bevestiging van die feit van God se verbondsgenade - Hy het die krag en die wil om ons in sy onmeetbare liefde van die bose te verlos.
29 Januarie 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Genesis 3:8-19 Genesis 3:8-19
HK Sondag 4
Die Heilige Gees verseker ons altyd van hierdie een belangrike ding: Geen sonde is te groot om vergewe te word nie, want daarvoor het daar ʼn kruis op Golgota gestaan.
1 Februarie 2009 (aand) Dr MJ du Plessis Genesis 3:23 Genesis 3:1-15
Romeine 3:1-8
HK Sondag 3
Elke mens ervaar die geweld wat die sonde elke dag aanrig. Maar die ware gelowige ervaar die krag van God se genade baie sterker as die pyn van sy ellendes.
24 Augustus 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Genesis 4:8 Genesis 4
HK Sondag 40
Die Here het die mens geskape om te lewe tot in ewigheid. Dit is ook waarom ons nie lewe mag neem nie.
9 Desember 2012 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 3:9,15 Genesis 3:1-24
NGB, Art 17
God soek in liefde sy gevalle mens op.
20 Maart 2005(oggend) Dr MJ du plessis Genesis 4:10 Genesis 4 Die bloed van wraak en die bloed van vergewing.
1 Mei 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis Genesis 4:24; Genesis 5:24 Genesis 4 en 5 Kom gebruik die Heilige Nagmaal en onthou die grootheid van Jesus se krag - sy vrye beskikking oor die dood en oor elke mens se geskiedenis.
11 Oktober 2009 (aand) Dr MJ du Plessis Genesis 4:23-24 Genesis 4
HK Sondag 40
Die eerste moord op die aarde is gepleeg.
14 April 2013 (oggend) Ds CCA Vrey Genesis 6:1-4 Genesis 6:1-8
Lukas 17:20-37
Maak dit regtig saak met wie ek trou?
12 Mei 2013 (oggend) Ds CCA Vrey Genesis 6:8 Genesis 6:5-22 God se genade vir die mens is onbeskryflik groot.
19 Mei 2013 (oggend)
Nagmaal
Ds CCA Vrey Genesis 6:18 Genesis 6:5-22 Die Here bewys sy genade aan jou deur sy verbond.
19 Mei 2013 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 6:22 Genesis 6:14-22
Hebreërs 11:75
Doen alles wat die Here jou beveel!
27 Mei 2012 (oggend) Ds CCA Vrey Genesis 11:6-8 Genesis 11:1-9
Efesiërs 2:11-22
Handelinge 2:1-13
God gee uit genade gawes aan ons: Wat doen ons daarmee?
7 Januarie 2018 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 12:1-3 Genesis 11:27-12:9 Met geloof kan ons vorentoe, die HERE maak 'n nuwe begin moontlik.
31 Julie 2011 (oggend) Ds CCA Vrey Genesis 15:17,18 Genesis 15:1-21 In sy verbond gee God Homself volledig aan sy mense.
10 Desember 2001 (aand) Dr MJ du Plessis HK Sondag 27 Genesis 17:1-14
Handelinge 2:37-40
Markus 10:13-16
Kolossense 2:11, 12
Die Heilige Doop
16 Julie 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Genesis 17:4 Genesis 17
HK Sondag 27
Die teken by die Doop.
11 Maart 2018 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 17:7; Handelinge 2:38-39 Genesis 17:1-14; Handelinge 2:37-42
HK Sondag 27:74
Is die kinderdoop Bybels?
27 September 2015 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 17:7
2 Samuel 12:23
Genesis 17:1-14
2 Samuel 12:1-25
DLR Hoofstuk 1, Artikel 17
Die Here se troos aan ouers aangaande die dood van 'n kindjie.
10 Augustus 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Genesis 17:7
Handelinge 2:39
Genesis 17:1-14
Handelinge 2:37-42
HK Sondag 27:74
God se verbond met ons eis dat ons kinders gedoop word.
2 Junie 2013 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 17:1,2,7 Genesis 17:1-14
NGB, Art 34
Wie is God vir jou wanneer dit kom by die doop?
27 September 2015 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 17:7
2 Samuel 12:23
Genesis 17:1-14
2 Samuel 12:1-25
DLR Hoofstuk 1, Artikel 17
Die Here se troos aan ouers aangaande die dood van 'n kindjie.
10 Junie 2012 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 18:23-25 Genesis 18:16-33
NGB Art 1
Hoe werklik is God vir jou? Hy sluit ons lewe en gebede by sy regverdige regering in.
7 April 2019 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 18:23-25 Genesis 18:16-33; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 1 Die Here betrek die gelowige in sy regverdige regering.
31 Julie 2005 (aand) Dr MJ du Plessis Genesis 19:23,24 Genesis 19
HK Sondag 5
Hierdie gebeurtenis het iets simbolies ten opsigte van dit wat met die gelowige gebeur: Terwyl die mens uit die verstikkende donker en rook van sy sonde uitvlug, breek die lig van God se genade oor hom.
22 Augustus 2004 (aand) Dr MJ du Plessis Genesis 19:23,24 Genesis 19
HK Sondag 5
Terwyl die mens uit die verstikkende donker en rook van sy sonde uitvlug, breek die lig van God se genade oor hom deur.
8 Mei 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis Genesis 22:2 Genesis 22 Laat hierdie beloftes ons beweeg om soos Abraham alles prys te gee elke keer wanneer ons in hierdie situasie kom waar die regte en die verkeerde voor ons staan. Almal weet dat die verkeerde dan die aanloklikste lyk, maar ons ontvang meer terug, omdat ons God kan verheerlik met ons weerstand teen die kwaad.
30 Junie 2013 (oggend) Ds Petrus van Blerk Genesis 28:12,15 Genesis 28:1-22 'n Lang genoeg leer.
12 November 2017 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 32:27-28 Genesis 32:1-32
HK Sondag 24:62
Jou pogings sal nooit kan bydra tot jou verlossing nie - Christus alleen oorwin.
5 Februarie 2017 (aand) Ds CCA Vrey 1 Tessalonisense 5:18; Genesis 32:28 1 Tessalonisense 5:12-28; Genesis 32:1-32
HK Sondag 10:28
Met die voorsienigheid van God bewerk die Heilige Gees dankbaarheid en vertroue in die gelowige.
15 Januarie 2017 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 37:19-20, 26-27 Genesis 37
HK Sondag 9
God is ook Vader in die kwaad wat Hy in jou lewe beskik.
4 Augustus 2002 (aand) Dr MJ du Plessis Genesis37:28 Genesis 37 Ons moet nie dink dat wanneer 'n onbegryplike stuk hartseer of verontregting oor ons kom, alles hopeloos is nie.
11 Augustus 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis Genesis 39:7,10,11 Genesis 39 Die lewe met die Here is nie sonder vreugde en vrede nie, terwyl die vreugde wat die wêreld bied, altyd met sonde deurmekaar is.
4 Augustus 2019 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 45:4-8
Genesis 45:1-28; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 13
God regeer dwarsdeur en ondanks alle bose planne teen Hom.
13 Oktober 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis Genesis 49:8-12 Genesis 49 Hy verander ons van onbekwame mense met baie gebreke na volmaakte mense wat Hom ewig loof en prys.
2 Augustus 2009 (oggend) Dr MJ du Plessis Genesis 49:16-18 Genesis 30:1-6 Die Here het in Jesus Christus met ons 'n genadeverbond opgerig, maar dit stel ons nie sonder enige verantwoordelikheid in hierdie saak nie.
28 Oktober 2012 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 45:4-8 Genesis 45:1-28
NGB, Art 13
God regeer so volmaak dat nie eers ’n haar van jou hoof kan val sonder sy wil nie.
6 Desember 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Genesis 49:8-12,18 Genesis 49:1-28 Die Leeu uit die stam van Juda.
25 Mei 2008 (oggend)
(Gemeentekamp te Stanford)
Dr MJ du Plessis Genesis 49:29 en 31b Genesis 49 Hoe baie keer gebeur dit nie met ons dat ons voel hoe daar spanning is tussen dinge wat ons graag wil hê en dit wat God wil hê nie? En dan ook daarmee saam die onwilligheid wat daar by ons is om te berus en te aanvaar dat dit wat die Here oor ons beskik die regte ding is. Uiteindelik na baie stryd en dikwels ook pyn en onaangenaamheid kom ons dan tot berusting en aanvaarding van die Here se raad met ons.
13 November 2005
(oggend:Nagmaal)
Dr MJ du Plessis Genesis 50:19c Genesis 50 Ons word verlos van die straf van God en kry ʼn ewige toekoms deur die bemiddeling van ons God en Here, Jesus Christus. Hy het vooruitgegaan en maak vir ons plek gereed om ons in die ewige lewe by Hom te ontvang.
19 Julie 2020 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 50:19-20 Genesis 49:29-50:21 Ons lewens in God se plan.

Eksodus 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
21 Augustus 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis Eksodus 3:10 Eksodus 3 Wat is jou roeping? Het jy dit al ooit uitgemaak? Hoe beantwoord jy jou roeping voor God?
9 November 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Eksodus 3:14;20:7 Eksodus 2:23-3:22
HK Sondag 36
Hoe heilig is die Naam van die Here nog vir ons?
29 Julie 2012 (oggend) Ds CCA Vrey Eksodus 4: 24 - 26 Eksodus 4: 18 - 31 Ons gehoorsaam die Here... die meeste van die tyd of altyd?
26 September 2004 (aand) Dr MJ du Plessis Eksodus 7:17a Eksodus 5:1-2; Eksodus 7:14-25 Is dit nie dalk moontlik dat baie van ons in hierdie gemeente ook soos Farao die Here miskyk nie? Ons sien sy werke, maar sien nie die Here van die werke nie.
29 September 2002 (aand) Dr MJ du Plessis Eksodus 12:26,27 Eksodus 12
HK Sondag 28
Verbondsonderrig en die Heilige Nagmaal
29 Junie 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Eksodus 13:18a Eksodus 13 Dit is nie altyd maklik om ons ideale te verwesenlik nie.
15 Mei 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Eksodus 14:19-27 Eksodus 14 God sluit oop en toe.
4 Julie 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis Eksodus 15:2 Eksodus 15; Openbaring 15:1-8 Vir iemand wat nie deur die Heilige Gees gelei word om te verstaan wat hier gebeur nie, lyk die deurtog deur die Rooi See maar soos n stukkie oergeskiedenis wat gebeur het. Die Here openbaar egter vir die wat kan verstaan dat Hy 'n voorspel in hierdie gebeurtenis ingebou het van die eindoordeel.
17 April 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Eksodus 19:4-6 Eksodus 19 Die genade van die Here is dat daar by ons geloofsgroei plaasvind. Maar die manier waarop die geloofsgroei in ons kom, is nie altyd maklik nie, omdat dit soms gebeur met worsteling en baie pyn.
1 September 2013 (aand) Ds CCA Vrey Eksodus 19:4-6a Eksodus 19:1-25 Sinai - ompad na die beloofde land? - reguit pad na God toe!
15 September 2013 (aand) Ds CCA Vrey Eksodus 19:10-15 Eksodus 19:1-25
Hebreërs 12:14-29
Maak gereed om die Here te ontmoet.
22 September 2013 (aand) Ds CCA Vrey Eksodus 19:21-22 Eksodus 19:1-25 Luister weer: Die Here is heilig!
3 Junie 2018 (aand) Ds CCA Vrey Eksodus 20:2; Romeine 12:1 Eksodus 20:1-17; Romeine 11:33-12:2
Heidelbergse Kategismus, Sondag 34:92-93
Die Tien Gebooie: God se riglyn vir ons liefde en dank.
12 Oktober 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Eksodus 20:2
Romeine 12:1
"Eksodus
Eksodus 20:1-17
Romeine 11:33-12:2
HK Sondag 34:92-93
Die Tien Gebooie: God se riglyn vir ons liefde en dank.
9 Oktober 2011 (aand) Ds CCA Vrey Eksodus 20:2
Romeine 12:1
Eksodus 20:2
Romeine 12:1
HK Sondag 34:92-93
Die Tien Gebooie: God se riglyn vir ons liefde en dank.
19 Oktober 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Eksodus 20:2-3
Jeremia 17:5-8
Jeremia 17:1-13
HK Sondag 34:94-95
Ons kan net die God wat ons verlos het, vertrou.
6 Oktober 2013 (aand) Ds CCA Vrey Eksodus 20:3 Eksodus 20:1-21 Daar is geen god nie behalwe God alleen.
13 Oktober 2013 (aand) Ds CCA Vrey Eksodus 20:4-6 Eksodus 20:1-21 Dien die enigste God ooreenkomstig sy Woord.
30 Oktober 2011 (aand) Ds CCA Vrey Eksodus 20:4-5 Eksodus 20:1-17
Nederlandse
Geloofsbelydenis
Artikel 10 en 19
Christus kan nie en mag nie afgebeeld word nie!
2 November 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Eksodus 20:4-6 Eksodus 33:12-34:18
HK Sondag 35
Die tweede gebod openbaar God se wese aan ons.
27 Oktober 2013 (aand) Ds CCA Vrey Eksodus 20:7 Eksodus 20:1-21 Dit is belangrik om God se Naam reg te ken en reg te gebruik.
23 November 2014 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 4:9-11
Eksodus 20:8-11
Hebreërs 4:1-16
HK Sondag 38
Die sabbatsrus wat die Here uit genade aan ons skenk.
29 Julie 2018 (aand) Ds CCA Vrey Eksodus 20:8,11; Deuteronomium 5:12,15 Hebreërs 4:1-11
Heidelbergse Kategismus, Sondag 38
Die rusdag is die dag van die Here waarop ons sy fees vier.
3 November 2013 (aand) Ds CCA Vrey Eksodus 20:8-11 Eksodus 20:1-21 Die rusdag is 'n lewe in navolging van ons God.
7 Desember 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Eksodus 20:12
Efesiërs 5:1; 6:1-4
1 Samuel 1:24-2:36
Efesiërs 6:1-4
HK Sondag 39
Vir wie maak ons ons kinders groot?
10 November 2013 (aand) Ds CCA Vrey Eksodus 20:12 Eksodus 20:1-21 Eer - respek, gehoorsaamheid en dankbaarheid - aan ons ouers.
14 Desember 2014 (aand) Ds CCA Vrey Eksodus 20:13
Matteus 5:44-45
Matteus 5:43-48
HK Sondag 40:107
Wie getrou is aan Christus begrens nie sy liefde vir mense nie.
24 November 2013 (aand) Ds CCA Vrey Eksodus 20:13 Eksodus 20:1-21 Omdat die mens beeld van God is, is daar ʼn heiligheid aan alle mense.
1 Desember 2013 (aand) Ds CCA Vrey Eksodus 20:14 Eksodus 20:1-21 Om met my seksualiteit beeld van God te wees.
25 Januarie 2015 (aand) Ds CCA Vrey Efesiërs 4:25
Eksodus 20:16
Efesiërs 4:17-5:5
Sagaria 8:1-17
HK Sondag 43
Het jy integriteit? Dan word jou lewe gekenmerk deur die waarheid.
18 Januarie 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Lukas 12:15
Eksodus 20:15
Lukas 12:1-21
HK Sondag 42
Ware rykdom in God.
8 Desember 2013 (aand) Ds CCA Vrey Eksodus 20:15 Eksodus 20:1-21 Hoe om beeld van God te wees met betrekking tot ons en ander se besittings.
12 Januarie 2014 (aand) Ds CCA Vrey Eksodus 20:16 Eksodus 20:1-21 Hoe om beeld van God te wees wanneer dit kom by ons naaste se naam.
26 Januarie 2014 (aand) Ds CCA Vrey Eksodus 20:17 Eksodus 20:1-21
Romeine 7:7-25
Om beeld van God te wees in my hart waar net God alleen kan sien.
2 Februarie 2014 (aand) Ds CCA Vrey Eksodus 20:18-21 Eksodus 19:1-20:21 Vrees vir die Here of vrees van die Here?
24 April 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Eksodus 25:40 Eksodus 25:31-40 Ons moet die hemelse voorbeeld nastreef, veral as ons daaraan dink dat die vloek van die Here rus op die huis van die goddelose,
16 Januarie 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Eksodus 32:5-6 Eksodus 32 Moses as middelaar en Christus die ware Middelaar.
18 Februarie 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Eksodus 33:3,5,14 Eksodus 33 Dis nie mense wat tydens hulle aardse lewe volmaak was nie. Die mense wat hierdie ewige seën by God kry, is mense wat selfs hulle lewens verloor het, maar wat aan die Here getrou gebly het.
25 Februarie 2007
(oggend: Nagmaal)
Dr MJ du Plessis Eksodus 33:18 Eksodus 33 Ons ontvang brood en wyn - dis maar net tekens - maar wat werklik gebeur is dat Hy u sy heerlikheid laat sien.
20 Julie 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Eksodus 34:10 Eksodus 34
HK Sondag 34
Een van die maniere waarop God Hom en sy wil aan ons openbaar, is deur die wet.
30 Augustus 2009
(aand: Nabetragting)
Dr MJ du Plessis Eksodus 34:32 Eksodus 34:11-22; 29-35
HK Sondag 34
ʼn Mens kan nie sommer self gaan besluit hoe hy die Here wil dien nie.
17 Augustus 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Eksodus 35:2 Eksodus 35
HK Sondag 38
Die Sabbatdag word dus eenkant gesit vir die Here. Dié dag word alles gedoen wat die Here behaag. Ons vier die Sondag net so.
7 November 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Genesis 38:25 Genesis 38 Moenie op sondeloosheid roem nie - dit is vals.

Levitikus 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
16 Oktober 2011 (oggend) Ds CCA Vrey Levitikus 1:9 Levitikus 1 Ons brandoffer aan die Here; om ons geheel en al aan Hom toe te wy.
23 Oktober 2011 (oggend) Ds CCA Vrey Levitikus 2:13 Levitikus 2 Ons daaglikse werk in diens van die HERE.
30 Oktober 2011 (oggend) Ds CCA Vrey Levitikus 3:3-5 Levitikus 3:1-17
Levitikus 17:11-21
Wie versoen is met God mag in sy teenwoordigheid saam eet.
6 November 2011 (oggend) Ds CCA Vrey Levitikus 4:19-21 Levitikus 4:1-5:13 Elke liewe sondaar moet met God versoen word.
13 November 2011 (oggend) Ds CCA Vrey Levitikus 5:15-16 Levitikus 5:14-6:7;
Jesaja 53 en
Matteus 5:23-24
Sonde is skuld wat betaal en vergoed moet word.
8 April 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Levitikus 16:8 Levitikus 16 Die Here het die kerkvolk baie jare vooruit al met simbole geleer dat daar ʼn groot versoendag kom.
20 November 2011
(oggend:Nagmaal)
Ds CCA Vrey Levitikus 16:15-22 Levitikus 16:1-34 Ons sondes afgewas en weggedra deur Christus.
6 November 2011 (aand) Ds CCA Vrey Levitikus 24:15-16 Levitikus 24:10-23
HK Sondag 36
ʼn Dankbare gelowige gebruik die Here se Naam met respek en eerbied.
30 April 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis Levitikus 24:16a Levitikus 24 ʼn Mens moet die heilige Naam van God baie sorgvuldig gebruik, sodat dit duidelik is dat jy God ken en vrees.
16 November 2003
(Nagmaal; oggend)
Dr MJ du Plessis Levitikus 25:10 Levitikus 25 Die jubeljaar is ʼn voorspel van die Groot Versoendag, wanneer die ewige Nuwejaarstyd aanbreek. Dit gaan oor die oomblik wanneer die totale uitverkore volk van God geestelik, liggaamlik en sedelik vernuut voor God verskyn. Op hierdie oomblik maak die Here alle dinge nuut.
6 Mei 2007 (oggend)
Nagmaal
Dr MJ du Plessis Levitikus 26:12 Levitikus 26 Ons moet nie dink dat ons versoening afhang van ons eie keuses en beslissings nie.

Numeri 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
30 Junie 2013 (aand) Ds Petrus van Blerk Numeri 7:9 Numeri 7:1-11 en 84-89 Het die kerk vir jou werk?
24 Oktober 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis Numeri 11:17 Numeri 11 Hierdie Bybelgedeelte vermaan ons om ons nie deur ander mense oor enige saak op sleeptou te laat neem nie.
9 Junie 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Numeri 11:29 Numeri 11:1-35
Moses se pinkstergebed.
17 Julie 2016 (aand) Ds CCA Vrey Numeri 11:33-34 gelowiges Numeri 11:1-35
DLR Hoofstuk 5, Artikel 5
Selfs sondes van swakheid vertoorn God vreeslik.
6 Desember 2009 (aand) Dr MJ du Plessis Numeri 15:39 Numeri 15 Daar is nie regtig ʼn mens wat besef hoe ernstig die Here voel oor die heiliging van die rusdag nie. Dis die een dag wat Hy afsonder, sodat ons Hom op daardie dag kan aanbid, sonder dat daar ander dinge is wat ons daarvan weerhou.
21 September 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Numeri 20:8 Numeri 20 gelowiges Ons moet moed skep vir die lewe, want die Here Jesus Christus versterk en verseker ons dat Hy die rots is waaruit ons kan drink wanneer ons spanning het.
9 Maart 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Numeri 20:12 Numeri 20 Ongehoorsaamheid en ontrouheid word swaar deur die Here gestraf. Maar waar daar berou is, word die straf van die Here net tot hierdie lewe beperk.
4 Oktober 2009 (oggend) Dr MJ du Plessis Numeri 21:8 Numeri 21
Johannes 3:11-21
Daarom moet ons ons nie skaam om ons redding in die kruis van Christus te soek nie.
6 November 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis Numeri 24:9b Numeri 23:1-8; Numeri 24 Geseënd is die wat jou sen, en vervloek is die wat jou vervloek.
16 November 2014 (aand) Ds CCA Vrey Numeri 30:2
Matteus 5:33-34a
Numeri 30:1-16
Matteus 5:33-37
Romeine 13:1-7
HK Sondag 37
Mag ʼn Christen ʼn eed sweer?
4 Mei 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Numeri 32:14 Numeri 32 Hierdie saak is belangrik omdat die kerk in sy eenheid teen die sonde sal moet stry totdat die Here kom - net soos wat die Israeliete in hulle eenheid moes stry om hulle land in besit tegelowiges neem.

Deuteronomium 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
7 Maart 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis Deuteronomium 3:25 Deuteronomium 3 Dit gaan oor die gebed en oor die toekoms. Soms bid ons so opreg en dan lyk dit vir ons asof daar niks gebeur nie. Die waarheid is dat ons hemelse Vader weet wat vir ons goed is, en Hy verhoor ons gebede ook so dat ons die goeie uit sy hand ontvang.
29 Julie 2018 (aand) Ds CCA Vrey Eksodus 20:8,11; Deuteronomium 5:12,15 Hebreërs 4:1-11
Heidelbergse Kategismus, Sondag 38
Die rusdag is die dag van die Here waarop ons sy fees vier.
27 Julie 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Deuteronomium 4:15-19 Deuteronomium 4
HK Sondag 35
Die Here wil net persoonlik aanbid word. Hy verdra dit nie dat hy deur beelde aanbid word nie - al dink ons dat dit baie goed bedoel is!
5 Augustus 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Deuteronomium 5:6 Deuteronomium 5 en Hebreërs 3 Geen mens kan saam met iemand leef van wie hy niks weet nie. Daarom is hierdie bekendstelling van God aan die begin van die Tien Gebooie so belangrik.
7 Augustus 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis Deuteronomium 5:15 Deuteronomium 5 Die Here vra van die gelowiges besinning. Daarom gaan ons as voorbereiding van ons Nagmaal kyk na die inhoud van hierdie Skrifgedeelte, en ook waar die Here dit in sy openbaring geplaas het.
3 Maart 2019 (aand) Ds CCA Vrey Deuteronomium 6:4; 1 Samuel 15:29, 11a, 35b Deuteronomium 6:1-5; 1 Samuel 15:1-35
NGB Artikel 1
Die troos om te weet God is onveranderlik.
6 Mei 2012 (aand) Ds CCA Vrey Deuteronomium 6:4
1 Samuel 15:29,11a,35b
Deuteronomium 6:1-5
1 Samuel 15:1-35
NGB Artikel 1
Ons God is onveranderlik: betroubaar en waaragtig.
25 Januarie 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Deuteronomium 6:4-7 Deuteronomium 6:1-25 Geloofsgehoorsaamheid is om God se liefde met liefde te beantwoord.
4 Oktober 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Deuteronomium 6:6-8 Deuteronomium 6:1-25
HK Sondag 27:74
Kan ons kinders nog van die ongelowiges se kinders onderskei word?
6 Mei 2012 (aand) Ds CCA Vrey Deuteronomium 6:4
1 Samuel 15:29,11a,35b
Deuteronomium 6:1-5
1 Samuel 15:1-35
NGB Artikel 1
Ons God is onveranderlik: betroubaar en waaragtig.
24 Julie 2011 (oggend)
Bevestiging ds CCA Vrey
Dr MJ du Plessis Deuteronomium 7:6,7 Deuteronomium 7
Amos 3:1,2
1 Petrus 2:1-10
Dis heerlik om God se uitverkore volk te wees.
28 Oktober 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Deuteronomium 8:4 Deuteronomium 8 Kom ons raak ontslae van alles wat vuil en lelik is, en vertoon die klere van heerlikheid. So leef ons die Here tegemoet totdat Hy ons uiteindelik aantrek met die onslytbare wit klere van die ewigheid - waarvan die Israeliete se klere wat nie geslyt het nie, ʼn simbool was.
15 Julie 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Deuteronomium 8:10-20 Deuteronomium 8
HK Sondag 10
Dit gaan in hierdie gedeelte oor die voorsienigheid van God en watter eise dit aan ons stel om dit te sien en te bely.
30 Maart 2014 (aand) Dr Thinus du Plessis Deuteronomium 10:12 Deuteronomium 10 By God is daar altyd genade.
10 Februarie 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Deuteronomium 12:5 Deuteronomium 12 Die Here wil hê ons moet Hom op die regte wyse eer, en om dit te kan doen, moet Hy ons heeltemal van die gebruike van die heidene afsonder.
8 Augustus 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Deuteronomium 13:14 Deuteronomium 13 Die Bybel stel dit baie duidelik dat dit nou die tyd is wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid moet aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen.
26 Februarie 2012(oggend) Ds CCA Vrey Deuteronomium 17:18-19
1 Konings 10:23-11:13
Deuteronomium 17 Goeie konings/leiers maak erns met die Woord van God.
19 Junie 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis Deuteronomium 18:15 Deuteronomium 18 Met die koms van die Here Jesus Christus na ons wêreld toe, het die genade van God vol en ryk oor ons oopgegaan. Hy het toe ook deur sy Gees permanent ingetrek in sy kerk, sodat sy gelowiges deur sy Gees gelei en beskerm word.
13 Desember 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Deuteronomium 18:15-18 Deuteronomium 18:9-22 Die Profeet wat God aan sy volk gee - Jesus Christus.
25 Desember 2007 (Kersdag) Dr MJ du Plessis Deuteronomium 29:29 Deuteronomium 29 en 30 Dis is vir ons baie belangrik om die geboorte van ons Here Jesus te herdenk, want daarmee herdenk ons ons verlossing uit ons ellendes en ook ons vryspraak van al ons sondes.
21 Desember 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Deuteronomium 30: 2,6 en 10 Deuteronomium 30 Luister veral na die bemoediging van die Here: Hy belowe dat wanneer ons tot bekering kom, Hy ons nie sal verwerp nie. Hy sal ons terug ontvang in sy genade.
21 Junie 2020 (aand) Ds CCA Vrey Kolossense 2:11-12; Deuteronomium 30:6 Romeine 4:1-12; Kolossense 2:6-15; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 34 Die doop is die verbondsteken in die Nuwe Testament.
12 September (oggend) Dr MJ du Plessis Deuteronomium 30:10 Deuteronomium 30 Broeders en susters, laat ons gewaarsku wees deur die Here self dat ons moet oppas om nie op die verkeerde pad te beland nie.
20 Oktober 2013 (aand) Prop Simon Jooste Deuteronomium 30:11-14 Deuteronomium 30 Die Woord is naby jou.
24 November 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis Deuteronomium 30:14 Deuteronomium 30 Waarom was die vernuwing van die verbond nodig en
waarom word so sterk gewys op die uiterlike onderhouding van die verbond?
13 Januarie 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Deuteronomium 30:11,14 Deuteronomium 30 In die eerste gedeelte van Deuteronomium word die verbond tussen die Here en sy kerkvolk hernu. Hy laat hulle die vergesig van die hiernamaals sien waar hulle in ewige volmaaktheid met Hom lewe.
19 Januarie 2014 (aand) Dr Simon Jooste Deuteronomium 31: Vertaling Deuteronomium 31 Josua se aanstelling as leier van Israel.
13 Maart 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Deuteronomium 32:1-5 Deuteronomium 32
HK Sondag 3
'n Gemeente wat eerlik is in hulle geloof, sal mekaar voortdurend in die gebed aan die werking van God die Heilige Gees opdra.
26 Julie 2020 (aand) Ds CCA Vrey Deuteronomium 32:11-12 Deuteronomium 31:30-32:47 Die wyse waarop die Here soms geloofsonderrig gee.

Josua 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
15 Februarie 2009 (oggend) Dr MJ du Plessis Josua 1:5-8 Josua 1 As die kerk van die Here dienend aan Hom gehoorsaam is en hulle roeping nakom, beskerm die Here ons. Anders verdelg Hy.
7 Oktober 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Josua 4:7 Josua 4 Die genade van die Here Jesus Christus is die enigste anker in ons lewens.
14 Oktober 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Josua 5:14 Josua 5 Ons moet nou net onthou dat die genade en die oorwinning van die Here Jesus Christus ʼn element is van ons daaglikse lewe.
28 Maart 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Josua 10:14b Josua 10 Verder stry die Here nou saam met elke gelowige soos met Josua, maar op ʼn ander vlak.
6 Junie 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Josua 24:15 Josua 24 Die Here het ʼn groot wrewel aan mense wat onder die indruk verkeer dat hulle Hom kan dien en daarmee saam volop genietinge van die sonde kan hê.
16 Desember 2015
(oggend:Geloftedag)
Ds CCA Vrey Josua 24:19,22 Josua 24:1-28 Moenie ligtelik 'n gelofte aan die Here maak nie.

Rigters 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
22 Julie 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Rigters 1:1-2 Rigters 1 Om die Here te gehoorsaam lei tot ongekende seën.
29 Julie 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Rigters 2:1-3 Rigters 2:1-19 Daar kan nie ʼn vennootskap tussen lig en duisternis wees nie.
18 Mei 2008
(aand:Nabetragting)
Dr MJ du Plessis Rigters 2:2d Rigters 2 Dis 'n benarde posisie waarin mens beland as die Here voor jou kom staan en vra: Wat het jy nou gedoen?
5 Augustus (aand) Ds CCA Vrey Rigters 2:20-22 Rigters 2:11-3:6 ʼn Gelowige se ontrou word die Here se instrument om hom te beproef.
12 Augustus (aand) Ds CCA Vrey Rigters 3:15 Rigters 3:7-31 Die Here verlos sy volk op ʼn verrassende wyse.
11 November 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Rigters 4:1-3 Rigters 4:1-24 Christen wees in die wêreld – moenie soos die wêreld word nie.
11 November 2018 (aand) Ds CCA Vrey Rigters 4:6-9 Rigters 4:1-24 Christen wees in die wêreld – wees anders, gehoorsaam die Here!
18 November 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Rigters 6:14-16 Rigters 6:1-40 Verlossing is die Here se werk – die mens is net ʼn instrument.
25 November 2018
(oggend:Nagmaal)
Ds CCA Vrey Rigters 7:9-11a Rigters 6:33-7:18 Die Here neem sy dienskneg van bang wees tot vertroue.
2 Desember 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Rigters 8:23, 33-34 Rigters 7:19-8:35 Moenie die Here se agenda kaap vir jou eie agenda nie.
27 Januarie 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Rigters 9:16, 19b Josua 24:1, 14-28; Rigters 8:28–9:21 Wanneer waarheid en opregtheid uit die mode raak.
3 Februarie 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Rigters 9:56-57 Rigters 9:22-10:5 Die Here handhaaf self die waarheid en opregtheid.
10 Februarie 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Rigters 10:15-16 Rigters 10:6-11:8 Die uitwerking wat my sonde op die Here het.
17 Februarie 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Rigters 11:1-2 Rigters 10:17-11:28 Die waarde om die Verbondsgod se werk in die alledaagse raak te sien.
24 Februarie 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Rigters 11:27b Rigters 11:1-28 Die Here se regspraak geskied op wat Hy gedoen het.
3 Maart 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Rigters 11:35-36 Rigters 11:12-40 Hoe belangrik is woorde – die Woord van die Here en jou woorde.
7 Julie 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Rigters 13:3-5 Rigters 13
Genade onbeskryflik groot.
14 Julie 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Rigters 13:22-23 Rigters 13
ʼn Woord van troos en vermaning.
21 Julie 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Rigters 14:4 Rigters 13:24-14:20
Die Here openbaar sy krag ook in die swakheid van sy dienskneg.
2 Januarie 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis Rigters 15:16-20 Rigters 15 As jy nie weet waarheen jy op pad is nie, kan jy nie verdwaal nie!
Gelowiges is in stryd gewikkel met die duiwel en sy magte 28 Julie 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Rigters 15:18-19 Rigters 15:1-20
Uiteindelik nie meer die eie ek nie maar die Here.
18 September 2005 (aand) Dr MJ du Plessis Rigters 16:3 Rigters 16
HK Sondag 17
Daarom moet ons in die Here Jesus se opstanding glo, en bekeerd lewe, want ons deel in die verlossing van die Here Jesus Christus - as ons Hom as ons ewige Verlosser bely.
4 Augustus 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Rigters 16:20 Rigters 16:1-22
Die Here se gawes en seën is nie iets om mee te speel nie.
11 Augustus 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Rigters 16:28-30 Rigters 16:1-31
Die Here oorwin in die diepe vernedering.
6 Oktober 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis Rigters 17:6 Rigters 17 en 18 Met hierdie somber geskiedenis verhaal die Here dat wanneer wanorde in 'n gemeenskap/volk/kerk heers, dit deurwerk tot in die betrokkenes se geloofslewe
10 November 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Rigters 18:5,6 Rigters 18 By die Here is daar geen plek vir skynheiligheid nie.
29 Maart 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Rigters 20:18, 23, 26-28 Rigters 20 ʼn Toets vir reg doen onder God se heerskappy.
29 Maart 2020 (aand) Ds CCA Vrey Rigters 21:25
Rigters 21
Met eiewilligheid gaan jy van erg net na erger.

Rut 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
19 April 2020 (aand) Ds CCA Vrey Rut 1:1-5
Rigters 2:6-23; Rut 1
Leef getrou aan jou naam, Christen!
11 September 2011 (oggend) Ds CCA Vrey Rut 1:16-17,22 Rut 1 Die Here maak leeg om oorlopens toe vol te maak.
26 April 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Rut 1:16-17 Rut 1; Lukas 9:51-62 Wat dit beteken om die Here te volg.
3 Mei 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Rut 1:19-22 Rut 1; Hebreërs 12:1-17 Is leeg altyd dieselfde as bitter?
10 Mei 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Rut 2:1-3 Levitikus 19:1-18; Rut 2; Jeremia 29:4-14 God voer sy wil uit in Rut se lewe en in jou lewe.
25 September 2011 (oggend) Ds CCA Vrey Rut 2:11-12 Rut 2 Om onder die vleuels van die HERE te skuil.
17 Mei 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Rut 2:20 Rut 2 Die goedertierenheid van God slaan deur in sy dienskneg.
5 Junie 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis Rut 2:12 Rut 2; 1 Korintiërs 3: 9-21 Dink weer daaraan dat ons in al ons nood na God toe mag kom sonder enige krag uit onsself. Ons kom in die krag en genade van Jesus Christus en God die Heilige Gees, sodat God die Vader ons altyd weer van die loon wat Hy vir ons weggelê het, kan verseker.
24 Mei 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Rut 3:9 Rut 2:17-3:18 Rut en haar losser – voorouers van dié Losser.
9 Oktober 2011 (oggend) Ds CCA Vrey Rut 3:9 Rut 2:17-3:18 Christus Jesus ons Losser.
31 Mei 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Rut 4:14-15 Rut 4 God het vir ons ʼn Losser gegee.
11 Desember 2011(oggend) Ds CCA Vrey Rut 4:14-15 Rut 4 God het vir ons ʼn Losser gegee.
7 Junie 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Rut 4:17-22 Rut 4 Rut, Boas en Obed op die wyeskermdoek van die Here.

1 Samuel 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
13 Julie 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Samuel 2:34 1 Samuel 2 Watter soort toekoms kan verwag word van ʼn kerk (volk?) wie se leiers nie in staat is om reguit en rigtingvas leiding te gee nie?
23 Oktober 2011 (aand) Ds CCA Vrey 1 Samuel 4:6-7a 1 Samuel 4:1-11
HK Sondag 35:96
Die dankbare gelowige maak nie sy eie beeld van God nie.
25 Maart 2012(oggend) Ds CCA Vrey 1 Samuel 8:5,19-20 1 Samuel 8:1-22 Om soos ander mense te wees of om anders te wees.
24 Oktober 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Samuel 8:7 1 Samuel 8 Hoe dikwels gebeur dit net nie! Dié ding dat ons die heerskappy van God oor ons verwerp en iets anders aangryp.
14 Oktober 2001 (oggend)"Rut Dr MJ du Plessis 1 Samuel 9:15 1 Samuel 9
Genesis 49:8,12 en 49:27
1 Samuel 8:1- 7
U as uitverkorene sal altyd die nabyheid van die Heilige Gees hê, en altyd beskerm word deur die kruiswerk van ons Here. Die bewys is daarin geleë dat die Here vooruit openbaar waarheen Hy met ons gaan, en dat Hy dan nooit daarvan afwyk nie.
15 April 2012 (aand) Ds CCA Vrey 1 Samuel 9:15-17 1 Samuel 9:1-10:16 Die Here se keuse van ʼn leier; Samuel word verseker van die Here se keuse.
29 April 2012 (aand) Ds CCA Vrey 1 Samuel 10:9-11 1 Samuel 9:15-10:16 Die Here se keuse van ʼn leier; Saul word verseker dat hy die Here se keuse is.
15 Julie 2012 (aand) Ds CCA Vrey 1 Samuel 10:19, 22, 24 1 Samuel 7:2-12; 10:17-27 "Rut Die Here se keuse van ʼn leier;
die volk word verseker dat Saul die Here se keuse is.
23 September 2012 (oggend) Ds CCA Vrey 1 Samuel 12:13 1 Samuel 12:1-25 Rigterstyd of koningstyd-God is steeds die Here van sy volk.
21 Oktober 2012 (oggend) Ds CCA Vrey 1 Samuel 12:24-25 1 Samuel 12:1-25 Alleen die Here se trou en genade is die waarborg vir ons verlossing.
14 Mei 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Samuel 13:9 1 Samuel 13 Verwaandheid kan maak dat ʼn mens so maklik ʼn eie pad begin loop en die Here verloor.
10 Maart 2013 (oggend) Ds CCA Vrey 1 Samuel 13:11-14 1 Samuel 13:1-22 Amper die regte ding doen, is ʼn gewaarborgde mislukking.
9 November 2008 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Samuel 13:14 1 Samuel 13 Wees baie helder oor alle besluite wat u moet neem.
28 April 2013 (oggend) Ds CCA Vrey 1 Samuel 14:6-7 1 Samuel 13:15-14:23 Wat dit beteken om op God te vertrou en Hom te gehoorsaam.
9 Junie 2013 (oggend) Ds CCA Vrey 1 Samuel 14:29 1 Samuel 14:16-52 ʼn Opgesmukte verhouding met God is dwaasheid.
14 Julie 2013 (aand) Ds CCA Vrey 1 Samuel 15:10-11 1 Samuel 15:1-35 Is die Here hard en ongevoelig?
3 Maart 2019 (aand) Ds CCA Vrey Deuteronomium 6:4; 1 Samuel 15:29, 11a, 35b Deuteronomium 6:1-5; 1 Samuel 15:1-35
NGB Artikel 1
Die troos om te weet God is onveranderlik.
21 Julie 2013 (aand) Ds CCA Vrey 1 Samuel 15:22-23 1 Samuel 15:1-35 Die vermetelheid van die mens ken nie grense nie.
18 Augustus 2013 (aand) Ds CCA Vrey 1 Samuel 15:28-29 1 Samuel 15:1-35 Wie aan sy lewe klou, sal dit finaal verloor. Wie sy lewe ter wille van die Here verloor, sal dit vir altyd behou.
17 Maart 2019 (aand) Ds CCA Vrey 1 Samuel 17:45 1 Samuel 17:1-58
NGB Artikel 1
Die almagtige God aan jou regterhand verdryf die vrees.
27 Mei 2012 (aand) Ds CCA Vrey 1 Samuel 17:45 1 Samuel 17:1-58
NGB Art 1
Hoe werklik is God vir jou? Met sy almag handhaaf die Here sy seggenskap op aarde!
6 Mei 2012 (aand) Ds CCA Vrey Deuteronomium 6:4 Deuteronomium 6:1-5
1 Samuel 15:1-35
1 Samuel 15:29,11a,35b
NGB Artikel 1
Ons God is onveranderlik: betroubaar en waaragtig.
13 Januarie 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Samuel 25:36 1 Samuel 25 Dronkenskap
20 April 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Samuel 28:11 1 Samuel 28 Waar en wat is die doderyk? Hoe ernstig was dit vir die vroeë gelowiges om daarin te beland? Kan mense daar nog tot bekering kom en kan hulle daarvandaan terugkom hiernatoe?

2 Samuel 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
11 Oktober 2015 (aand) Ds CCA Vrey 2 Samuel 6:6-7 Eksodus 25:10-22
Numeri 4:5-6, 15
2 Samuel 6:1-11
DLR Hoofstuk 2, Artikel 1
God se geregtigheid en waarheid eis straf op die sonde.
3 Oktober 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis 2 Samuel 6:8 2 Samuel 6 Ons pak ook dikwels in die grootste goedertrou en met die mooiste voornemens denkbaar ʼn saak aan, en dan doen ons daarmee meer kwaad as goed. Dit gebeur omdat ons dikwels nie deeglik besin oor die beginsels waaroor dit in ons saak gaan nie.
1 Desember 2019 (oggend) Ds CCA Vrey 2 Samuel 7:11b-13 2 Samuel 7 Die wortel en vrug van ʼn dankbare hart.
10 November 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Samuel 13:14; Handelinge 13:22 2 Samuel 11 Dis hoe iemand is wat vir die Here ʼn vreugde is: Hy is iemand wat smekend na die Here toe vlug as hy verkeerd gedoen het. En hy is iemand wat sy saak met God in die reine bring. Vir so ʼn persoon gee God volle vergifnis van sondes.
27 September 2015 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 17:7
2 Samuel 2:23
Genesis 17:1-14
2 Samuel 12:1-25
DLR Hoofstuk 1, Artikel 17
Die Here se troos aan ouers aangaande die dood van 'n kindjie.
20 Augustus 2006 2006 (aand) Dr MJ du Plessis 2 Samuel 15:12-14 2 Samuel 15:12-14;
17:1-14; 18:5-10,14,15,33.
Lukas 15:17-20
HK Sondag 33
Die ware bekering.
31 Julie 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis 2 Samuel 16:5 2 Samuel 15:30-16:23
2 Samuel 19:15-30
1 Konings 2:8-10
1 Konings 2:36-47
Wanneer enige mens in ʼn swaar tyd beland en diep hartseer en beproewings deurmaak, is daar altyd mense wat in jou val en in jou opstaan ʼn rol speel.
16 Julie 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis 2 Samuel 21:10 2 Samuel 21 Ons moenie sê dat ons glo, en dit dan so doen, dat ons deur die wraak van God gestraf moet word, omdat ons dinge tot sy oneer doen nie.
2 Februarie 2014 (oggend) Ds CCA Vrey 2 Samuel 22:5-7
Matteus 27:46
2 Samuel 22:1-7
Jesaja 43:1-4
Matteus 26:36-39
Matteus 27:45-48
HK Sondag 16:44
Jesus het jou vir ewig van die hel verlos.
18 Junie 2017 (aand) Ds CCA Vrey 2 Samuel 22:5-7; Matteus 27:46 2 Samuel 22:1-7; Matteus 26:36-46; 27:45-56
HK Sondag 16:44
Jesus het die gelowige vir ewig van die hel verlos.
16 Junie 2013 (oggend) Dr Victor d'Assonville 2 Samuel 23:1-3;5 2 Samuel 23:1-7 Dawid se testament.
17 Februarie 2013 (oggend) Ds CCA Vrey 2 Samuel 24:17 2 Samuel 24:1-25 Wat beteken dit om jouself voor God te verootmoedig?

1 Konings 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
25 Julie 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Konings 2:28b 1 Konings 2 Die Here se genade het grense, en ʼn mens kan sy hand oorspeel en die genade van die Here te ver rek.
11 Julie 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Konings 2:32 1 Konings 2 Elke mens wat op die genade van Christus wil rondry en God tart met doelbewuste ongehoorsaamheid, gaan hom vasloop.
3 November 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Konings 8:27 1 Konings 8 Die Here se heiligheid bei"nvloed ons: dit stel bepaalde eise aan ons.
2 November 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Konings 8:39 1 Konings 8 Aan die Nagmaaltafel sal die Here daardie pyn en selfverwyt wat in ons lê, verlig met die bevestiging van die vergifnis van ons sondes, en ook met ʼn versekering dat ons by Hom sal lewe tot in ewigheid.
3 Oktober 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Konings 11:10 1 Konings 11 Ons ontvang van die Here gawes en dan dien ons Hom na ʼn ruk nie meer daarmee nie! Erger nog, ons bid dikwels iets van God af, wat ons later nie meer in diens van God gebruik nie! Dit geld nie net gawes wat ons ontvang nie, maar ook verantwoordelikhede wat ons opgelê word.
10 Oktober 2004 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Konings 13:9 1 Konings 13 Die Here eis van ons geloofsgetrouheid.
30 Januarie 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Konings 14:6c 1 Konings 14 Dit gaan in hierdie gedeelte oor konflik. Jy kan net met ander mense en met God saamlewe as jy jou pad reguit loop.
20 April 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Konings 14:6 1 Konings 14 God sien ons deur ons maskers en vermomming.
8 Desember 2002 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Konings 16:34 Josua 6:26
1 Konings 16:29-34
Die boodskap van hierdie stuk geskiedenis is dat ons die verantwoordelikheid aan die dag moet lê dat ons moet seker maak wat vir die Here belangrik en reg is, en dan moet ons dit respekteer in ons verhouding met Hom.
15 September 2013 (oggend) Ds CCA Vrey 1 Konings 17:1 1 Konings 16:29-17:7 Waarheen met en waarvoor verootmoedig ons onsself voor die Here?
15 Februarie 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Konings 19:4 1 Konings 19 Leef soos ʼn Christen - blymoedig. Die Heilige Gees verkwik u siel, sodat u ook versterk kan opstaan en aangaan met u werk en lewe, waarvoor God u gestuur het.
12 September 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Konings 20:22b,28b,
33,42
1 Konings 20 Die Here is baie streng op sy heiligheid.
24 Junie 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Konings 22:14 1 Konings 22 Die ware gelowige moet elke oomblik die geeste rondom hom toets.
16 Januarie 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Konings 22:22;
Markus 13:5,6; Matteus 16:19
1 Konings 22; Markus 13. Luister, lidmate van die kerk, ʼn leuengees gaan in die kerk van die Here losgelaat word, sodat God dié wat nie in die kerk hoort nie, kan sif van die werklike gelowiges af.

2 Konings 

Datum

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
17 September 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis 2 Konings 3:27 2 Konings 3 Mens kan enige ding oordoen - selfs die manier waarop jy oorlog voer. Mens kan met jou vyande so haatlik werk dat God jou daarvoor kan begin kwalik neem. Laat ons dan die beter weg volg en die Profeetskap, Koningskap en Priesterskap van Christus - waarvan ons draers is - ook in ons menseverhoudinge uitleef.
10 Junie 2012 (oggend) Ds CCA Vrey 2 Konings 5:3-4,15 2 Konings 5:1-27 Die onbekende diensknegte in God se koninkryk.
9 November 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis 2 Konings 6:27 2 Konings 6 Al was Joram nie gelowig nie, bly sy woorde profeties: As die Here ons nie help nie, wie anders sal kan help?
20 April 2005 (aand) Dr MJ du Plessis 2 Konings 6:30 2 Konings 6 ʼn Mens kan God nie met ʼn valse of skynheilige berou tot versagting beweeg nie.
12 Mei 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis 2 Konings 11:12c 2 Konings 11 Elkeen van ons kan enige oomblik sterwe, en op daardie oomblik sal ons die engele hoor roep: die Koning lewe! Ons sal God die Almagtige op die troon sien sit! Wat sal dan van ons word as ons die ewige God nie gedien het nie ?
10 Maart 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis 2 Konings 13:21 2 Konings 13: 14-25 Ons gaan ons toekoms in met die volle vertroue en vaste wete dat daar geen grense is wat die mag van God beperk nie. Nie eers die grense van ʼn graf of van die dood nie.
3 April 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis 2 Konings 17:41 2 Konings 17 Wanneer jy jou lewe verwaarloos, gee die Here dit oor aan die verwoestingswerk van die satan.

1 Kronieke 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
19 Desember 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Kronieke 16:9 1 Kronieke 16 Loof die Here met musiek! Daar is baie keer musiek betrokke wanneer die Here Homself in sy heerlikheid aan ons openbaar.
20 Maart 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Kronieke 17:10c 1 Kronieke 17 Verkeerde lewenswaardes kan maak dat ons ook verkeerde waardes aanlê wanneer ons die Here aanbid. Tog is dit ook so dat die Here se genade so groot is dat Hy ons ook daarin genade gee, en ons tot bekering bring.

2 Kronieke 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
25 Oktober 2009 (aand) Dr MJ du Plessis 2 Kronieke 20:5-6 2 Kronieke 20:1-23
HK Sondag 41
Die kern van hierdie preek is dat enige verbintenis - veral ook ons huwelike - letterlik enige teenstand sal kan oorkom as ons ʼn lewende band met die Here het.
2 Januarie 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis 2 Kronieke 20:15c 2 Kronieke 20 Ons moet die groot genade van die Here oor ons besef, naamlik dat onsself teen die sonde en al die werke van die duiwel verloor het, maar dat ons tog verlos en gered word omdat Iemand anders vir ons die saak afgehandel het.
22 Maart 2009 (oggend) Dr MJ du Plessis 2 Kronieke 25:2,8 2 Kronieke 25 Die geskiedenis van Amasia leer dat ons vernietig sal word as ons onbekeerlik die duiwel se werke navolg en dat ons slegte geloof en godsdienslewe op ons kinders oorgedra word.
13 Julie 2008 (aand) Dr MJ du Plessis 2 Kronieke 33:12 2 Kronieke 33
HK Sondag 33
Menslik was dit onmoontlik, ja, maar by God was dit wel moontlik.
6 Februarie 2005 (aand) Dr MJ du Plessis 2 Kronieke 33:12 2 Kronieke 33
HK Sondag 33
Die ware bekering.

Esra 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
11 Februarie 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Esra 2:59-63 Esra 2 Ons is vir ewig kinders van God. Al wat Hy vra is dat ons dit glo en bely.
20 November 2005 (aand) Dr MJ du Plessis Esra 9:6
HK Sondag 24
Esra 9 Ons doen goeie werke om aan Christus ons dankbaarheid vir hierdie verlossing te bewys.
27 Julie 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Esra 10:11 Esra 10 Die Here se eise wat ons moet nakom, verander nooit. As ons daaraan ongehoorsaam is, gaan dit ons iewers inhaal. Daarom is die regte pad dat ons soos die Here Jesus self so absoluut as moontlik die regte dinge moet doen.

Nehemia 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
20 April 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Nehemia 1:4 en 2:8c Nehemia 1:1-2:10 Oplossing van probleme begin met gebed.
27 April 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Nehemia 2:18, 20 Nehemia 2:1-20 In u krag kan ons, Here!
4 Mei 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Nehemia 4:14b Nehemia 4:1-23 Met vertroue op God kan jy al jou kommernis aanpak.
5 Oktober 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Nehemia 4:17 Nehemia 4 Die beginsel waarvolgens die koninkryk van God gebou word, is: Bou en veg tegelyk.
14 Februarie 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Nehemia 4:21 Nehemia 4 Die kerk moet altyd met blydskap bid en werk! Die Satan kan dit nie hanteer as ʼn gelowige geesdriftig is in sy roeping nie.
11 Mei 2014 (aand) Ds CCA Vrey Nehemia 5:9 Nehemia 5:1-19 Dien God met vrees en in alle opregtheid.
13 Desember 2009 (oggend) Dr MJ du Plessis Nehemia 6:11 Nehemia 6 Vrees is een van die satan se magtigste wapens waarmee hy die koninkryk van God probeer verwoes.
14 Maart 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Nehemia 8:13c Nehemia 8 Bekering kan menslik gesien te laat kom omdat dit kan intree nadat jy as mens baie skade opgedoen het. Bekering kan deur dood en geweldige hartseer op jou afgedwing word - ʼn baie duur prys om te betaal as jy die Here wegskuif.
18 Mei 2014
(oggend:Nagmaal)
Ds CCA Vrey Nehemia 8:11 Nehemia 8:1-19 Die blydskap in die Here is ons beskutting.
19 Oktober 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Nehemia 9:5 Nehemia 9 Kom ons wat glo en die Here dien, al is ons hoe min, staan op uit alles wat nie goed en reg is nie, en ons lewe ʼn lewe van opregte lof en dank aan God.
10 Oktober 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Nehemia 13:14-22 Nehemia 13
HK Sondag 38
In die vierde gebod gee die Here vir ons ʼn bevel dat ons die sabbat heilig moet hou.
7 Oktober 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Nehemia 13:17 Nehemia 13
HK Sondag 38
Watter verkeerde ding is dit wat julle doen dat julle die sabbatdag ontheilig?
22 Februarie 2004 (aand) Dr MJ du Plessis Nehemia 13:14-22 Nehemia 13:14-22
HK Sondag 38
Kom daarom elke Sondag en woon die eredienste by.
18 Mei 2014 (aand) Ds CCA Vrey Nehemia 13:31b Nehemia 13:1-31 Om in troue diens aan God te volhard.

Ester 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
12 Junie 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Ester 7:4 Ester 7 Die duiwel het na die kruisiging en die opstanding nooit meer plek of toegang tot die koninkryk van die Oorwinnaar nie. Die woonplek in die Koninkryk van God is vir ons bestem wat deur die versoening van die Here Jesus heilig gemaak word.

Job 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
22 Januarie 2017 (aand) Ds CCA Vrey Job 1:21; Job 2:9-10 Job 1:1-2:10
HK Sondag 10:27
Net deur geloof kan 'n mens God se Vaderhand in elke detail sien.
18 Oktober 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Job 1:21; Job 2:9-10 Job 1:1-2:10 Gryp in die geloof aan God vas wanneer die onbegryplike gebeur.
31 Augustus 2003 (oggend: Nagmaal) Dr MJ du Plessis Job 1:21 Job 1 Die Satan wou Job sover kry dat hy God vervloek. Maar hy het presies die teenoorgestelde bereik. Job het die Here geloof.
1 November 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Job 3:23;8:13-14;13:13-15 Job 2:11-3:23; 4:1-10
8:10-22; 13:13-15
In jou worsteling met waarom-vrae, kyk op - met hoop!
28 Mei 2006
(oggend: Kamppreek)
Dr MJ du Plessis Job 8:13-15 Job 8
Romeine 8:20-39
HK Sondag 24
Die regverdige is 'n soort mens wat verwagtings het wat buite die fisiese wêreld uitgaan.
20 Januarie 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Job 9:15 Job 9
HK Sondag 51
Gaan maak seker dat die vrede met mekaar en met God herstel is.
24 Augustus 2003 (aand) Dr MJ du Plessis HK Sondag 10 Job 12:7-25 1. Presies wat is die voorsienigheid? 2. God se almag en wysheid 3. Waar pas ons?
22 November 2015
(oggend:Nagmaal)
Ds CCA Vrey Job 19:25 Job 9:27-35;16:18-17:9;19:25-29
5 Maart 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Job 36:8 Job 36
HK Sondag 8
So gaan die ewige Drie-Enige God ons in sy Koninkryk ontvang.
3 Augustus 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Job 36:26 Job 36
HK Sondag 36
Die Naam van die Here jou God moet reg gebruik word - met vrees en eerbied.
3 September 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Job 36:26 Job 36
HK Sondag 36
Die Naam van God is verbind met Sy Wese.
1 Oktober 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Job 38:1 Job 38 en 39 Die oneindige groot HERE praat met sy kind.
15 November 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Job 40:4a Job 38:1-11;
39:1-15; 40:1-28
Het jy dan die mag wat Ek het?
24 Oktober 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Job 42:3 Job 42
HK Sondag 40
Om moord te pleeg is in sy diepste wese opstand teen God wat lewe gebied. Dis ʼn miskenning van God se uitsluitlike alleenreg om lewe te gebied en te beëindig.
7 September 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Job 42:3 Job 42 Soos Job sien en beleef ons in die Nagmaal dat God in sy grootheid en sy genade ons in ons nederigheid en sondigheid opsoek en van sy vryspraak verseker.
22 November 2015 (aand) Ds CCA Vrey Job 42:5 Job 39:34-38; 42:1-6 Gemeenskap met God laat ons nederig buig voor God.
27 Februarie 2011
(oggend: Nagmaal)
Dr MJ du Plessis Job 42:5 Job 42 Maar nou het my oog gesien! Ons glo mos net wat ons sien.
8 November 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Job 42:8 Job 15:1-16; 16:1-22;
18:1-21; 42:7-9
Worstel biddend om God se wil te verstaan.

Psalms

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
29 Januarie 2012 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 1:6a Psalm 1:1-6 Die HERE loop saam met die regverdige aan die hand.
10 Maart 2002 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 1:6 Psalm 1
HK Sondag 49
Die twee moontlikhede waarvolgens ʼn mens kan lewe; om regverdig te wees of onregverdig.
25 Desember 2013 (oggend)
Gemeentesang voor Kersdiens
Prop Simon Jooste
(preek in Engels)
Psalm 1: English
Psalm 1: Vertaling in Afrikaans
Psalm 1 The Righteous Man.
Die Regverdige Man.
19 Maart 2017 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 2:6 Psalm 2
HK Sondag 12:31
Jesus Christus - die ewige Koning.
5 April 2009 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 2: 11 Psalm 2 Dien God dus altyd met die nodige versigtigheid en ontsag.
2 Oktober 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 8:2-3 Psalm 8 God laat alles en almal sy majesteit sien om Hom te aanbid.
5 April 2009 (oggend) Dr MJ du Plessis Psalm 8:5 Psalm 8
HK Sondag 10
Daar kom tye in ons lewens wat die lewe regtig baie van ʼn mens vra. Die Here se Woord leer ons dat ons in daardie tye baie geduldig moet wees, want Hy is elke oomblik met ons.
13 Mei 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Psalm 8:4-6 Psalm 8 Die wat dan met die hoogste verantwoordelikheid geglo het in die verlossing wat God beskik het in sy Middelaarskap, hulle gaan woon op die nuwe aarde in die ewige teenwoordigheid van God die Almagtige.
4 Maart 2012(oggend) Ds CCA Vrey Psalm 8:10 Psalm 8 Ons HERE se Naam is heerlik op die hele aarde; onder die mens se hand moet elke skepsel die lof van die HERE besing!Matthew
25 Desember 2009 (Kersdag) Dr MJ du Plessis Psalm 10:1 Psalm 10 Waarom bly die Here ver weg staan? Waarom hoor en sien Hy nie my probleem nie?
14 Augustus 2016 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 13:6 Psalm 13
DLR Hoofstuk 5, Artikel 9
Hoe die gelowige seker kan wees dat hy sal volhard.
18 Februarie 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 15:1b Psalm 15; Hebreërs 9 Om in die teenwoordigheid van die HERE te mag lewe.
21 April 2019 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 19:1, 15 Psalm 19; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 2 God openbaar Hom deur middel van die skepping. My en jou antwoord?
28 April 2019 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 19:11-12 Psalm 19; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 2 God openbaar Hom in besonder in sy Woord. My en jou antwoord daarop?
27 Augustus 2006
(oggend:Nagmaal)
Dr MJ du Plessis Psalm 20:5 Psalm 20 Mag Hy u gee na u hart en al u voornemens vervul!
26 Februarie 2006
(oggend: Nagmaal)
Dr MJ du Plessis Psalm 22:9 Psalm 22 Ons vier die Nagmaal as ʼn gedagtenismaal totdat Hy kom.
25 Februarie 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 23:1 Psalm 23:1-6 Ons HERE is ons Herder.
14 Julie 2013 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 23:1,4 Psalm 23
HK Sondag 1:1
Die troos om die HERE as jou herder te hê.
14 Augustus 2011 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 23:1 Psalm 23:1-6 Ons HERE is ons herder!
17 November 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 24:7-10 Psalm 24; Openbaring 19:11-21 Die heilige Erekoning bou sy koninkryk op die hele aarde.
1 Januarie 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis Psalm 24:3 Psalm 24 Wie mag in die heiligdom van die Here gaan staan om die Here te aanbid?
26 Augustus 2007 (oggend)
Nagmaal
Dr MJ du Plessis Psalm 24:3 Psalm 15; Psalm 24 Daar is 'n hele paar plekke in die Bybel waar hierdie woorde - die berg van die Here - geskryf staan. Die merkwaardige is dat al hierdie gedeeltes vooruitsien na die wederkoms van die Here en die ewige lewe.
9 Desember 2018 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 25:4-5 Psalm 25
HK Sondag 49
Leer my u weë, Here.
8 Maart 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 25:4-5 Psalm 25
HK Sondag 49
Here, maak ons onvoorwaardelik gehoorsaam aan U.
9 Februarie 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Psalm 25:4,5 Psalm 25
HK Sondag 43
Leer my Here, U regte weë ...
16 Februarie 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 25:4-5 Psalm 25 Here, leer my u weë.
15 Mei 2005 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 25:14 Psalm 25
HK Sondag 47
Die HERE het ʼn verborge en ʼn geopenbaarde sy.
1 Januarie 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 25:16 Psalm 25 Die teenwoordigheid van Jesus Christus maak dit onmoontlik dat ons ooit weer in die eensaamheid van Godverlatenheid kan wees.
18 Januarie 2009 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 25:23 Psalm 25
HK Sondag 1
Dit gaan oor die heel belangrikste ding in ons hele lewe: Dit gaan oor troos. Die vraag is: "Wat is jou enigste troos?" Dit beteken: "Wat is vir jou die heel meeste werd in jou lewe?"
28 Augustus 2011
(oggend:Nagmaal)
Afskeidspreek
Dr MJ du Plessis Psalm 27:4 Psalm 27 Hierdie psalm beskryf die deining van ons gevoel en die ontroeringe wat ons deurmaak: Jubel en smeking lê dikwels vlak langs mekaar.
3 Januarie 2004
(begrafnisdiens)
Dr MJ du Plessis Psalm 27: 4 Psalm 27 Alle mense maak emosies van wisselende aard deur. Hierdie Psalm beskryf ook die deining van ons gevoel en die ontroeringe wat ons deurmaak: Jubel en smeking lê dikwels vlak langs mekaar.
16 September 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Psalm 28:6,9 Psalm 28 Al word ons hoe ernstig bedreig deur ʼn groot vyand of die selfs die teenstander uit die hel, God lig ons op uit hulle bedreiging en lei ons met sy almag na die land van ware lewe.
25 November 2018 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 29:1-2 Psalm 19, 29
HK Sondag 47
Eer die Here omdat Hy God is!
4 Julie 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 31:10 Psalm 31
HK Sondag 24
Daardie lyding het die toorn van God tot rus gebring sodat Hy al die gelowiges deur die eeue tydelik en ewiglik kan seën.
31 Desember 2014
(aand:Oujaar)
Ds CCA Vrey Psalm 31:15-16a Psalm 31 Om jou tye in die Here se hand te hê.
22 Maart 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 32:1-2 Psalm 32
HK Sondag 51
'n Roep om die geregtigheid van Christus.
1 April 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 32:1-2 Psalm 32
HK Sondag 51
As ons hierdie Psalm lees, is daar dadelik op die ware gelowige se gemoed ʼn swaar las en druk van armoede - geestelike armoede! Ons is arm aan alles wat goed is.
11 September 2016 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 32:1a,8 Psalm 32
DLR Hoofstuk 5, Artikel 13
Maak God se genade 'n mens losbandig of gehoorsaam?
4 November 2012 (oggend) Ds CCA Vrey 2 Samuel 11:1-15;12:1-14
Psalm 32:1-11
Psalm 32 Wie sy sonde voor die Here ontdek, so ʼn mens word deur Christus be-dek.
18 November 2012
(oggend:Nagmaal)
Ds CCA Vrey Psalm 32:6-7 Psalm 32:1-11 Christus Jesus is ons skuilplek.
18 November 2012 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 32:8 Psalm 32:1-11 Jy ken nou die guns en genade van die Here. Moenie nou stilbly daaroor nie!
20 Oktober 2013 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 33:12
Johannes 1:12-13
Psalm 33:1-22
Johannes 1:1-18
HK Sondag 9
Jou troos in hierdie lewe: Die almagtige God is ter wille van Christus jou Vader.
29 Oktober 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 34:14 Psalm 34
HK Sondag 43
Tongsondes raak die derde gebod wat handel oor die gebruik van die Here se Naam, asook die negende gebod wat handel oor valse getuienis.
17 Julie 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 36:8 Psalm 36:1-13 Die goddelose kan dring en dryf, maar gelowiges het 'n staanplek voor ons God.
5 Augustus 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 36:10 Psalm 36
HK Sondag 16
Adam se sondeval is sekerlik die grootste enkele negatiewe gebeurtenis wat die mensdom se geskiedenis getref het. Dit laat ons onmiddellik besef hoe noodsaaklik Jesus se dood was.
1 Januarie 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 39:5-8 Psalm 39 Kyk hoe verganklik is ons!
19 April 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 41:14
Psalm 147:1
Psalm 41
Psalm 147
HK Sondag 52:128,129
Die afsluiting en einde van ons gebed - lof en versekering.
30 Augustus 2015
(oggend:Nagmaal)
Ds CCA Vrey Psalm 42:6,12 Psalm 42 Mens, waarom twyfel jy!?
27 Januarie 2013 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 46:2, 11-12 Psalm 46:1-12
2 Kronieke 32:1-23
Ondanks al die teëstand wat jy beleef, is God jou toevlug.
9 Mei 2013 (aand)
Hemelvaart
Ds CCA Vrey Psalm 47:6-10 Psalm 47:1-10 Ons Koning Jesus Christus het sy troon bestyg.
3 Augustus 2003 (aand) Dr MJ du Plessis HK Sondag 5 Psalm 49 Die Here verwag van ons dat ons op ʼn punt moet kom waar ons met ons hele hart na verlossing smag.
5 Februarie 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 49:8,16 Psalm 49
HK Sondag 5
Die Koragiete sing van ons ook, maar by watter groep is ons geskaar? Dié wat roem in die lewe en sterf soos ʼn dier, of dié wat roem dat God ons lewe gee omdat Hy ons siel loskoop van die dood?
26 Februarie 2012 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 50:14-15 Psalm 50
Kolossense 4:2-6
HK Sondag 45:116
God eis dat ons Hom sal dank.
15 Junie 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 50:14-15 Psalm 50 In hierdie Psalm is God besig om by sy volk huisbesoek te doen.
8 September 2013 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 51:9 Psalm 51
HK Sondag 5
Die losprys vir 'n mens se lewe.
31 Oktober 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 51:10,16 Psalm 51
HK Sondag 41
Die Here beskou kuisheid so uiters belangrik dat Hy een van sy tien wette daaraan wy: Jy mag nie egbreek nie.
20 Januarie 2019 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 51:3-4 Psalm 51
Heidelbergse Kategismus Sondag 51
Here, vergewe ons ons sondes en leer ons om ons naaste te vergewe.
21 April 2002 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 51:12 Psalm 51
HK Sondag 3
Waar kom die stroom van ellendes vandaan wat so oor die mensdom spoel?
18 April 2004 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 51:8 Lukas 6:37-42
Psalm 51
HK Sondag 43
Wat getuig elkeen van ons se lewens van dit wat binne-in ons gebeur?
15 Julie 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 56:9 1 Samuel 21; Psalm 56 Ons lyding - sinloos of sinvol?
15 Mei 2005
(oggend:Nagmaal)
Dr MJ du Plessis Psalm 59:11a Psalm 59 In hierdie gebed van Dawid word die wortel van elke mens se hartsgesteldheid aangeroer: wanhoop.
23 Februarie 2020 (oggend:Nagmaal) Ds CCA Vrey Psalm 63:2 Psalm 63 Soek die Here, dors na Hom, smag na Hom.
25 Februarie 2018 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 66:13-14 Psalm 66 'n Gelowige se dankbare antwoord op die Here se verlossingswerk.
16 Desember 2014
(oggend:Geloftedag)
Ds CCA Vrey Psalm 66:13-14 Psalm 66 Geloftes is ons dankbare antwoord op die Here se verlossingswerk.
11 Maart 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Openbaring 1:7
Psalm 67:2,8
Psalm 67; Openbaring 1 Ons is gelowiges wat nie die wederkoms van die Here uit die oog moet verloor nie.
13 Desember 2009 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 68:19 Psalm 68 Waarom vier ons Kersfees? Wat is so belangrik aan hierdie dag dat dit oor tyds- en volksgrense heen die hele wêreld deur gevier word?
24 Augustus 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Psalm 69:22 Psalm 69 Dawid profeteer hier van ons Here Jesus Christus se versoeningsdaad aan die kruis.
2 Desember 2018 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 72:1-2 Psalm 72
HK Sondag 48
Buig voor die ewige Koning.
2 Maart 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 72:19 Psalm 72
HK Sondae 5 en 6
Elke ware gelowige behoort in verrukking te wees as hy/sy besef wat die koningskap van die Here Jesus werklik vir ons beteken.
29 Januarie 2017 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 73:16-17, 23-24 Psalm 73
HK Sondag 10:28
Die troos om te weet dat die Vader alles geskep het en dit steeds onderhou en regeer.
11 Oktober 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 73:16-17 Psalm 1 en 73 Net naby die Here kry ons perspektief op ons deurmekaar wêreld
27 Oktober 2013 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 73:23-24 Psalm 73:1-28
HK Sondag 10
Ons God regeer volkome oor die goed en kwaad in ons lewe.
27 Februarie 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 73 Psalm 73
HK Sondag 1
Daar kan sekerlik nie ʼn meer eensame oomblik vir enige mens wees as daardie oomblik wanneer hy/sy en met sy sondes alleen voor God staan nie.
16 Maart 2003 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 86:11 Psalm 86
HK Sondag 47
Leer my, HERE, U weg !
28 Oktober 2018 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 86:1-2 Psalm 86
HK Sondag 45:117-118
Here my God, neig u oor, verhoor my gebed.
16 Mei 2004 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 89:9 Psalm 89
HK Sondag 47
Die gebed wat die Here ons leer, het elemente wat ooreenstem met die gebooie wat Hy ons gegee het.
8 Desember 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 89:34-36 2 Kronieke 12:1-12; Psalm 89:1-38 Die Here verbreek nooit sy verbond nie.
8 Desember 2019 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 89:50
Psalm 89
Kan dit wees dat God se verbond tot niet gegaan het?
19 Augustus 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 91:1 Openbaring 5:11-14; Psalm 91
HK Sondag 19
Dit gaan oor die Koning van die kerk - Jesus Christus ons Here.
7 Maart 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Psalm 92 Psalm 92
HK Sondag 10
Gaan soek dan die geregtigheid van die Here. Dis die enigste reg en geregtigheid wat aan u die verlossing kan gee, want daarin sal u die reg van die Here Jesus Christus vind.
20 September 2009 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 96:8 Psalm 96
HK Sondag 36 en 37
Hy gee die bevel aan mense sodat hulle kan weet hoe hulle teenoor Hom moet optree: Hulle moet sy Naam heilig maak.
30 Desember 2001 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 96 Psalm 96
HK Sondag 36
Die misbruik van God se Naam.
19 September 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 100:2-3 Psalm 100
HK Sondag 34
Hierdie lofpsalm het 'n oproep aan die gelowiges: Dien die Here met blydskap! Weet dat die Here God is!
23 Februarie 2020 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 103:1-2
Psalm 103
Hartlike dank aan God oor wie Hy is en wat Hy doen.
18 November 2018 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 103:13,19 Psalm 103
HK Sondag 46
In nederige afhanklikheid roep jy die almagtige God as Vader aan.
31 Januarie 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 103:3,10,11 Psalm 103
HK Sondag 51
Dit is vanselfsprekend dat ons gebed dat die Here ons sondes moet vergewe, in ʼn sekere mate bepaal of ons verder mag bid dat die Here ons van die Bose moet verlos.
8 Oktober 2017 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 103:10-12 Psalm 103
HK Sondag 21:56
Deur bloed van Christus skoon gewas.
4 Mei 2014 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 103:10-12 Psalm 103
HK Sondag 21:56
Deur die bloed van Christus skoon gewas.
29 Augustus 2004 (oggend: Nagmaal) Dr MJ du Plessis Psalm 103:13 Psalm 103 In hierdie Psalm sien Dawid wat met ons gebeur wanneer ons sterf en voor die Here verskyn.
17 Maart 2002 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 104:14,15 Psalm 104
HK Sondag 50
Gee ons vandag ons daaglikse brood.
14 Augustus 2005 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 104:24 Psalm 104
HK Sondag 10
Hoe talryk is U werke!
19 Mei 2002 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 105:1-23 Psalm 105:1-23
HK Sondag 10
Die voorsienigheid van God.
2 Oktober 2005 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 110:1,2 Psalm 110
HK Sondag 19
Wat beteken die hemelvaart van Jesus Christus vir ons?
20 Desember 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 110:1,4 Matteus 22:41-46; Psalm 110 Jesus Christus ons koninklike Hoëpriester.
17 November 2002 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 111:9 Psalm 111
HK Sondag 36
Sy Naam is heilig en vreeslik.
13 Mei 2012 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 112:3b-4 Psalm 111 en 112 Die gelowige is 'n afdruksel van sy God.
24 November 2019 (oggend:Nagmaaal) Ds CCA Vrey Psalm 116:3-6 Psalm 116 Ek het die Here lief – Hy het my verlos.
24 November 2019 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 116:12-13 Psalm 116 Ek het die Here lief – hoe sal ek Hom vergeld?
30 Augustus 2015 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 131:2 Psalm 131:1-3 Here, in U het my siel tot bedaring gekom!
28 Desember 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 115:1-3 Psalm 115 Aan die Here alleen kom alle eer toe om sy genade en om sy trou ontwil.
16 Maart 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Psalm 115 Psalm 115
HK Sondag 10
God bestaan onsigbaar. Maar dit laat ons nie twyfel aan sy bestaan nie.
1 Februarie 2004 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 119:17 Psalm 119
HK Sondag 35
Beeldediens.
4 Januarie 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 121:2,4 Psalm 121 Die Vader van ons Here Jesus is ook jou Beskermer.
26 Augustus 2007 (aand)
Nabetragting
Dr MJ du Plessis Psalm 127:1 Psalm 127 Daar is twee pole in elke mens se lewe. Die een pool is die vervulling van jou lewe in God se genade. Die ander pool word in hierdie lewe beskryf met die woord tevergeefs.
5 Junie 2005 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 127:1-2 Psalm 127
HK Sondag 50
In die Here Jesus se gebed leer Hy ons om te bid vir ons daaglikse brood. Dit beteken dat ons elke dag moet vra vir elke dag se lewensmiddele en versorging.
1 April 2012 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 127:1-2 Psalm 127
HK Sondag 50:125
Selfs vir die kos op ons tafel is ons van die Here afhanklik.
1 Februarie 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 127:2-3 Psalm 127 Kenmerke van 'n Godvresende huisgesin (deel 1).
8 Februarie 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 128:1 Psalm 128 Kenmerke van 'n Godvresende huisgesin (deel 2).
13 Januarie 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 128:2 Psalm 128
HK Sondag 50
As ons biddend die wil van God doen - ook in ons dagtaak en in ons dankbaarheid vir die lewensmiddele wat ons ontvang - dan verseker hierdie dinge ons ook weer van ons uitverkiesing, en versterk dit vanself ons geloof.
17 Februarie 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 130:1 Psalm 130
HK Sondag 4
In hierdie psalm is ʼn gelowige aan die roep uit die diepte.
13 November 2016 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 130:3-4 Psalm 130:1-8
HK Sondag 5
Verlossing is slegs moontlik volgens God se eis.
4 Julie 2004 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 130:3,4 Psalm 130
HK Sondag 2
ʼn Christen se lewe is altyddeur ʼn lewe van selfondersoek.
6 Junie 2004 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 132:15 Psalm 132
HK Sondag 50
Kom ons kyk in die geloof by die horison van hierdie tyd verby en sien die nuwe hemel en die nuwe aarde kom, en op die nuwe aarde die Nuwe Jerusalem waar ons liggaamlik nooit weer iets sal kortkom nie.
13 Mei 2012 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 139:5 Psalm 139:1-24
NGB Artikel 1
Hoe werklik is God vir jou? Ons alomteenwoordige God is oral en altyd by jou teenwoordig!
25 Mei 2017
(Hemelvaart:aand)
Ds CCA Vrey Matteus 28:20;Psalm 139:7 Matteus 28:16-20;Psalm 139:1-24
HK Sondag 18:47,48
As ware God en ware mens is Christus in die hemel,maar as ware God is Hy oral teenwoordig.
6 April 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 28:20
Psalm 139:7
Matteus 28:16-20
Psalm 139:1-24
HK Sondag 18:47,48
As ware mens is Christus in die hemel, maar as ware God is Hy oral teenwoordig.
7 Junie 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 139:13-16 Psalm 139 Wie oor die mens se lewe beskik.
23 Augustus 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 139:1,23-24 Psalm 139 HERE, U omsluit my van alle kant! Deurgrond my hart, o God!
12 November 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 139:23 Psalm 139
HK Sondag 44
Kom ons strek ons dan uit na dinge wat ons wel mag begeer - die heiligheid en aanbidding van God. Laat ons ons beywer om goed en reg te lewe totdat ons hierdie aardse bestaan verwissel met die ewige en sondelose bestaan by God.
11 Desember 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis Psalm 139:23 Psalm 139 Wie is die Here wat ons aanbid, en hoe naby is Hy werklik aan ons?
30 Mei 2004 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 143:10 Psalm 143
HK Sondag 49
God is ons Koning en sy wil is ons wet.
22 Februarie 2015 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 145:1-3 Psalm 145
HK Sondag 47
Om passievol oor die HERE te wees.
1 Maart 2015 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 145:10b-13 Psalm 145
Genesis 39:1-9
HK Sondag 48
Besing die koningsheerskappy van God met jou lewe.
15 Maart 2015(oggend) Ds CCA Vrey Psalm 145:15-16 Psalm 145
HK Sondag 50
Ons algehele afhanklikheid van die HERE.
23 Februarie 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Psalm 145:18 Psalm 145
HK Sondag 45
Waarom bid ons ?
26 Mei 2019 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 3:1-2; Psalm 147:19-20 Romeine 3:1-8; Psalm 147; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 6 Die verhouding tussen die Bybel en godsdienstige boeke.
19 April 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 41:14
Psalm 147:1
Psalm 41
Psalm 147
HK Sondag 52:128,129
Die afsluiting en einde van ons gebed - lof en versekering.
18 April 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Psalm 147:7-11 Psalm 147
HK Sondag 10
Hierdie refrein dat ons en die hele skepping die eer van die Here (moet) verkondig, loop regdeur die Bybel.
19 April 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 41:14
Psalm 147:1
Psalm 41
Psalm 147
HK Sondag 52:128,129
Die afsluiting en einde van ons gebed - lof en versekering.
26 Mei 2019 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 3:1-2; Psalm 147:19-20 Romeine 3:1-8; Psalm 147; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 6 Die verhouding tussen die Bybel en godsdienstige boeke.

Spreuke 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
30 Januarie 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis Spreuke 1:7 Spreuke 1 Wysheid en dissipline gaan altyd saam: Elke mens leer deur getug te word wanneer hy verkeerd doen. En presies so gaan dit met die wysheid van God.
14 Oktober 2018 (aand) Ds CCA Vrey Spreuke 4:23 Jakobus 1:12-18; Spreuke 4:20-27
HK Sondag 44:113
Verban elke begeerte wat teen die liefde is uit jou hart.
16 September 2018 (aand) Ds CCA Vrey Spreuke 5:15 Spreuke 5:1-23
Heidelbergse Kategismus 41
Om kuis en ingetoë te lewe as kind van God.
24 Januarie 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Spreuke 17:19 Spreuke 17
Romeine 1:28-2:16
ʼn Groot probleem van ons tyd: Skinder en rusiemaak (of twis).
22 Julie 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Spreuke 17:19 Spreuke 17; Romeine 1:28-2:16 Skinder en rusie maak (of twis) is sondes waarmee dit nie verby is die oomblik wanneer dit gedoen word nie. Die twee sondes gaan gewoonlik hand aan hand, want ons skinder gewoonlik oor mense met wie ons twis en rusie maak.
22 Julie 2018 (aand) Ds CCA Vrey Spreuke 18:10 Spreuke 18
Heidelbergse Kategismus, Sondag 36 en 37
Die Naam van die Here is ʼn sterk vesting vir die gelowige.
22 Julie 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Spreuke 26:20 Spreuke 26 Die Here gee die opdrag dat tug oor bakleierige en kwaadstokende mense toegepas moet word. Die Here wys daarop dat daar vrede kom wanneer sulke mense uitgedryf of weggejaag word.
8 Februarie 2004 (aand) Dr MJ du Plessis Spreuke 27:12 Spreuke 27
HK Sondag 36
Eerbied vir die Naam van die HERE.
7 November 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Spreuke 30:7-9 Spreuke 30
HK Sondag 42
Laat ons daarom met onderskeiding werk met ons inkomste en aardse besittings.
30 September 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Spreuke 30:24-28 Spreuke 30 Groot wysheid van vier klein skepseltjies.

Prediker 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
30 Junie 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis Prediker 1:2 Prediker 1:1-11 ;
Prediker 11:9 tot 12:8
Alles is tevergeefs as ons God nie dien nie. Laat ons doen soos die Heilige Gees ons beveel: Laat ons lewe loskom van die aardse, en laat ons lewe vir die ewigheid by God.
7 April 2013 (oggend) Ds CCA Vrey Prediker 1:2-3 Prediker 1:1-11
Kolossense 3:1-4
Lewe hier op aarde alleen, hoe vrugteloos!
27 November 2011(oggend) Ds CCA Vrey Prediker 3:1 en 11 Prediker 3:1-17 Ons tyd en God se tyd - pas ons tyd by God se tyd in?
7 Julie 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis Prediker 3:18 Prediker 3 Ellendes en onreg wat oor die ware gelowiges kom, is omdat God hulle toets
14 Julie 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis Prediker 4:17 Prediker 4 Kom ons gee ag op die manier waarop ons na die huis van die Here gaan. Ons gee aandag aan ons aanbidding, sodat ons regtig lus het om kerk toe te gaan om die Here in die erediens te ontmoet.
27 Julie 2003 (aand) Dr MJ du Plessis Prediker 7:29 Prediker 7
HK Sondag 3
Alles wat nodig is vir ons saligheid, asook alles wat ons nodig het om die Here behoorlik te kan eer, is in ondubbelsinnige taal in die Bybel neergeskryf. Wanneer ons egter met die opregte begeerte om verlos te word, ons eie wese en die werke van God uit die Bybel ondersoek, vind ons met beskaming die gebrokenheid van ons eie werke. Maar terselfdertyd vind ons ook uit van die verlossing en hoop wat ons het in die Here Jesus Christus.
22 Januarie 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Prediker 7:29 Prediker 7
HK Sondag 3
Die Bybel openbaar die Wese en die werke van ons almagtige God. Natuurlik openbaar die Bybel nie alles nie - dit openbaar net dit wat die Here dink wat ons nodig het vir ons saligheid
21 Julie 2002 (aand) Dr MJ du Plessis Prediker 8:17 Galasiërs 3: 1 tot 14
Prediker 8:1-17
Luister na God se genade om versterk te word. Die Heilige Gees gebruik die Woord van God om u die werk van God te laat begryp. Dan sal u kan aanhou om die Here te dien.
28 Julie (oggend) Dr MJ du Plessis Prediker 9:11 Prediker 9 Wanneer dit gebeur dat jy op die een of ander tyd in ʼn beproewing beland, weet dan dat die Here dit beskik het.
27 Oktober 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis Prediker 10:1b Prediker 9:11-10:3 Die kerk wat soms vir tye so kwynend bestaan, word deur sy krag gered, sodat dit eindig in die glorie van die nuwe Jerusalem.
27 September 2009 (oggend) Prof Rantoa Letsosa Prediker 11:9-12:14 Prediker 11:9-12:14 Ons moet rekening hou met die lewe deur God te dien terwyl ons die nodige krag en gesondheid daarvoor het.
4 Augustus 2013 (aand) Dr Flip Buys Prediker 12:13 Prediker 12 Vrees die Here!
17 Januarie 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Prediker 12:13-14 Prediker 12
HK Sondag 49
Vrees God en hou sy gebooie; want dit geld vir alle mense.

Hooglied 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
2 April 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Hooglied 1:3 Hooglied 1
HK Sondag 12
Daar is ʼn baie sterk ooreenkoms tussen ʼn vrou en haar man in die huwelik, en die Here Jesus Christus en sy Kerk in die opset van God se koninkryk.

Jesaja 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
11 Augustus 2002 (aand) Dr MJ du Plessis HK Sondag 21 Miga 4:1-3
Jesaja 2:2-5
Die kerk wat soms vir tye so kwynend bestaan, word deur sy krag gered, sodat dit eindig in die glorie van die nuwe Jerusalem.
13 Junie 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Jesaja 2:2-5 Jesaja 2
HK Sondag 21
Een van die tekens van die laaste tye is dat die kerk onsuiwer gaan word, en dat daar groot verval in die kerk gaan wees. Dit is wat nou in ons tyd gebeur.
19 Oktober 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Jesaja 4:5 Jesaja 4
HK Sondag 50
Dit klink byna ongelooflik dat die Here op so ʼn wonderbaarlike wyse tussen ons sondaarmense kom woon.
22 Augustus 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis Jesaja 6:3 & 5 Jesaja 6 Deesdae is daar baie aansprake deur mense wat God sogenaamd gesien het en dan sekere openbarings van Hom sou ontvang het. Wat sê die Bybel hiervan ?
3 Februarie 2019 (aand) Ds CCA Vrey Jesaja 6:1-4 Jesaja 6
NGB Artikel 1
Wie is God – die God op wie jy vertrou?
2 Desember 2012 (oggend) Ds CCA Vrey Jesaja 7:13-16 Jesaja 7:1-25 Immanuel - ʼn teken tot oordeel en redding.
21 Maart 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Jesaja 7:14 Jesaja 7
HK Sondag 6
Kyk deur ons tyd na die God van die tyd, wat nooit van ons wyk nie.
23 Desember 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Jesaja 7:14; Lukas 1:32 Jesaja 7; Lukas 1 Toe hierdie Kind gebore is, het Hy weer aan ons lewe betekenis gegee.
16 Desember 2012 (oggend) Ds CCA Vrey Jesaja 8:23-9:1 Jesaja 8:1-9:7 Die Lig wat die duisternis verdryf.
26 Desember 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis Jesaja 9:6 Jesaja 8:23-9:6
1 Johannes 4 en 5
In die tyd toe die Here al die dinge waarvan ons in Jesaja gelees het, aan hom openbaar het, het alles (die land en die mense!) rondom Jesaja in bangheid en ellendes gelê. Soos die Here altyd doen, het Hy toe ook gedoen: Hy het aan die wat Hy liefhet geopenbaar dat Hy vir hulle anderkant hulle lyding ʼn beter toekoms het.
20 November 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis Jesaja 9:7 Jesaja 8:23-9:7 Die ywer van die Here.
31 Desember 2016 (aand) Ds CCA Vrey Jesaja 21:11-12 Psalm 90; Jesaja 21:11-12 Wag, wanneer is die nag verby?
31 Desember 2011 (oujaarsaand) Ds CCA Vrey Jesaja 21:11-12 Psalm 90
Jesaja 21:11-12
Wag, wanneer is die nag verby?
12 April 2009 (aand) Dr MJ du Plessis Jesaja 25:9 Jesaja 25
HK Sondag 11
Dit gaan hier oor die geloof in en die belydenis van die Naam van Christus: Jesus Christus die Gesalfde Seun van God deur Wie daar vir ons verlossing gekom het.
31 Desember 2004
(Oujaarsaand)
Dr MJ du Plessis Jesaja 30:9-11;
18;20;21
Jesaja 30:1-26 Hierdie gedeelte openbaar die Woord van die Here se tipiese tweesnydendheid: Dit begin met oordeel omdat die volk so hardnekkig teen die Here is. Dit eindig weer met God se Genade. Die HERE sê selfs in vers 18 dat Hy met ongeduld wag om Sy volk genadig te wees.
27 Desember 2009 (oggend) Dr MJ du Plessis Jesaja 30:18 Jesaja 30 Wanneer ons sonde doen, verwerp die Here ons nie. Sy liefde is so groot dat daar by Hom altyd vergewing van sondes is as ons tot bekering kom en van ons sondes afstand doen.
14 April 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis Jesaja 30:18 Jesaja 30 Wanneer ons sonde doen, verwerp die Here ons nie. Sy liefde is so groot dat daar by Hom altyd vergewing van sondes is as ons tot bekering kom en van ons sondes afstand doen.
6 Februarie 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Jesaja 33:14-17 Jesaja 33
HK Sondag 50
Wat is die verskil tussen ʼn sondaar en ʼn huigelaar?
28 Oktober 2001 (oggend) Dr MJ du Plessis Jesaja 33:20 Jesaja 33 Die Here is ʼn Verlosser van mense wat in sonde verdwaal en verlore geraak het.
22 Mei 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis Jesaja 33:22 Jesaja 33
HK Sondag 48
As die Koning van die Kerk op die wolke kom, is ons volmaak en lewe ons ewig, met soveel heerlikheid wat ons oorspoel dat geen mens dit kan oorvertel nie. Broeders en susters, hoe raak hierdie dinge u?
31 Mei 2009 (aand) Dr MJ du Plessis Jesaja 38:1,5 1 Samuel 15:11,29
Jesaja 38
Ons behandel in hierdie preek die voorsienigheid van die Here en sy omgang met die skepping - en dan veral sy verhouding met die mens.
10 Februarie 2019 (aand) Ds CCA Vrey Jesaja 40:28 Jesaja 40:12-31
NGB Artikel 1
Die troos om te glo en te bely dat God ewig is.
8 Januarie 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Jesaja 40:1-11 Jesaja 40
HK Sondag 1
Wat is jou enigste troos in jou lewe en in jou dood?
25 Desember 2003 (Kersdag) Dr MJ du Plessis Jesaja 40: 27 Jesaja 40 Ons reg het direk voor God gestaan in Jesus Christus ons Verlossende God. Hy het ons onreg met God versoen en die onvrede tussen ons en God in vrede herstel. Hy kom aanstons om ons reg finaal te vervul in die herskepping van die hemel en die aarde en ons opstanding om volmaak toe te tree in sy koninkryk in.
15 April 2012 (oggend) Ds CCA Vrey Jesaja 40:28a Jesaja 40:12-31
NGB Artikel 1
Hoe werklik is God vir jou? Jou Here is die ewige God!
8 November 2020 (aand) Ds CCA Vrey Jesaja 41:8-10 Deuteronomium 7:1-11; Jesaja 41:1-10; Dordtse Leerreëls, Hoofstuk 1, Artikel 1.14 Is dit werklik nodig om die uitverkiesing te verkondig?
24 Januarie 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Jesaja 42:2-3 Jesaja 42:1-9 Die eerste Kneglied: die werkswyse van die Kneg van die Here.
25 Desember 2010
(Kersdiens)
Dr MJ du Plessis Jesaja 43:1 Jesaja 43
HK Sondag 1
Die ware gelowige verwag die wederkoms van die Here Jesus as ʼn dag van troos, want hy het altyd die vrees vir straf oor sy sondes, en hierdie dag beleef hy kwytskelding van sy skuld by die Here. Op hierdie dag, weet hy, gaan hy die ewige lewe by God in sy koninkryk in.
14 Februarie 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Jesaja 43:1 Jesaja 43
HK Sondag 1
Die ware gelowige verwag die wederkoms van die Here Jesus as ʼn dag van troos, want hy het altyd die vrees vir straf oor sy sondes, en hierdie dag beleef hy kwytskelding van sy skuld by die Here.
7 April 2002 (aand) Dr MJ du Plessis Jesaja 43:1 Jesaja 43
HK Sondag 1
Iemand wat opreg glo, verwag die wederkoms van die Here Jesus as ʼn dag van troos, want hy besef hoe ernstig sondes en die Here se straf oor sy sondes is.
10 Junie 2018 (aand) Ds CCA Vrey Jesaja 44:6; Lukas 12:15 Jesaja 44:6-23; Lukas 12:13-21
Heidelbergse Kategismus, 34:94-95
Daar is net een God - Hom alleen moet jy vertrou.
25 Maart 2005 (Goeie Vrydag) Dr MJ du Plessis Jesaja 44:20 Jesaja 44 Laat ons daarom hierdie dag van sy kruisiging herdenk met ʼn diep dankbaarheid dat God dit beskik het dat ons sondes sy Seun kruis toe kon stuur - sodat ons gered kon word deur sy liefde.
30 Desember 2001
(Oujaarsaand)
Dr MJ du Plessis Jesaja 44:20 Jesaja 44 Die Here roep sy volk op om Hom te aanbid as die enigste en lewende God. Die Here openbaar Homself in sy liefde aan sy volk, sodat hulle sy verlossingsbeloftes gelowig kan aanvaar.
5 Februarie 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Jesaja 44:28-45:1 Jesaja 44:24-45:13 Hoekom betwyfel ons die Here se goeie werk so maklik?
31 Januarie 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Jesaja 49:4,6 Jesaja 49:1-7 Die Here laat ons die gevoel van moedeloosheid oorwin.
27 Maart 2005(oggend) Dr MJ du Plessis Jesaja 50:6 Jesaja 49:1-7; 50:4-11
52:13 - 53:12
Hoe volg ons die opgestane Jesus Christus ons Koning met ons lewe in hierdie deurmekaar wêreld?
7 Februarie 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Jesaja 50:10 Jesaja 50:4-11 Die Kneg se onderrig oor wanneer ons swaarkry.
2 Maart 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Jesaja 52:7 Jesaja 52 Die genade van die Here is groot.
13 Oktober 2019 (aand) Ds CCA Vrey Jesaja 52:13-15
Jesaja 52:13-53:12; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 21
Jesus Christus die offer vir mense se sondes.
14 Februarie 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Jesaja 52:13-15 Jesaja 52:13-53:12 Die lydende Kneg van die Here.
2 Desember 2001 (aand) Ds HP Prinsloo em Jesaja 52:12-53:13 Jesaja 52:12-53:13 Kersfees handel oor Jesus se vernedering.
14 Mei 2017 (aand) Ds CCA Vrey Jesaja 53:3-5 Jesaja 52:13-53:12
HK Sondag 15:37
Die lyding van Christus in gelowiges se plek.
12 Junie 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Jesaja 53:5 Jesaja 53
HK Sondag 17
Watter nut het die opstanding van Christus vir ons?
14 Oktober 2001 (aand) Dr MJ du Plessis Jesaja 53:5 Jesaja 53
HK Sondag 17
Ons moet in die Here glo, en bekeerd lewe, want ons deel in die verlossing van die Here Jesus Christus.
17 Oktober 2004 (aand) Dr MJ du Plessis Jesaja 53:9 Jesaja 53
HK Sondag 16
Hier het ons smart en blydskap tegelyk, want hier het ons die dieptepunte van Christus se lyde op die aarde, maar ook reeds die deurbraak van sy heerlikheid.
4 Oktober 2009 (aand) Dr MJ du Plessis Jesaja 54:2 Jesaja 54
HK Sondag 38
Selfs wanneer die kerk in die noute is oor sy sondes, gee die Here nog genade.
2 September 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Jesaja 54:11-13 Jesaja 54
HK Sondag 21
In die Ou Testament kry ons hier ʼn duidelike beskrywing van die herstel van die gebroke sondaarmens. Dit is inderdaad ʼn beskrywing wat nogal aansluit by die beskrywing van die Nuwe Jerusalem soos dit in die boek Openbaringe gegee word.
7 Augustus 2016 (aand) Ds CCA Vrey Jesaja 54:10 Jesaja 54:1-17
DLR Hoofstuk 5, Artikel 8
Die onverbreekbare belofte van God se ontferming.
20 September 2020 (aand) Ds CCA Vrey Jesaja 55:10-11 Jesaja 55; Dordtse Leerreëls, Hoofstuk 1 Leerreël 1.4 Die Here se Woord keer nooit leeg na Hom terug nie.
17 April 2016 (aand) Ds CCA Vrey Jesaja 55:8-11 Jesaja 54:1-55:13
DLR Hoofstuk 3 en 4, Artikel 13
Weergeboorte so onbeskryflik maar tegelyk ook so heerlik.
10 Februarie 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Jesaja 59:2 Jesaja 59
HK Sondag 2
Ons is baie keer geweldig skerp op ander mense oor hulle foute. Is ons net so skerp en onverbiddellik op onsself?
31 Desember 2009 (Oujaar) Dr MJ du Plessis Jesaja 62:2 Jesaja 61:1-4
Jesaja 62:1-5
Dit help nie veel om die heel tyd agtertoe te kyk in die lewe nie. Die Here leer ons self dat ʼn landbouer wat ploeg en agtertoe kyk, nie sy land reg gaan ploeg nie.
25 Augustus 2002 (aand) Dr MJ du Plessis Jesaja 64:6 Jesaja 64
HK Sondag 24
Ons onbekwaamheid tot goeie werke, maar terselfdertyd ons verpligting daartoe.
26 Desember 2004 (aand) Dr MJ du Plessis Jesaja 64:6 Matteus 7:11-29 en Jesaja 64
HK Sondag 24
Die mooi dinge wat ons doen, is nie die oorsaak nie, maar wel die gevolg van God se genade oor ons.
17 April 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Jesaja 64:8 Jesaja 64:1-12
HK Sondag 10
Smeking gaan altyd saam met skuldbelydenis.
15 Desember 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis Jesaja 65:18 Jesaja 65:18-25 Glo in God en sy beloftes en volhard daarin om Hom werklik opreg te dien - en ontvang ʼn nuwe aarde as toekomstige blyplek.

Jeremia 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
19 Januarie 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Jeremia 1:5, 8-10 Jeremia 1:1-19 God stel sy dienaars aan om met sy gesag af te breek en op te bou.
23 Desember 2001 (oggend) Dr MJ du Plessis Jeremia 1:10 Jeremia 1 Het u al daaraan gedink dat Kersfees ʼn gebeurtenis is wat daarvan getuig dat die Here Jesus gebore moes word om te doen waarvoor Hy uit die ewigheid van die voortyd bestem is?
25 Desember 2004
(Kersdag)
Dr MJ du Plessis Jeremia 1:11 Jeremia 1 Jesus Christus is gebore om aan ons die ewige opstanding uit die dood en die ewige volmaakte herskepping en die ewige lewe te gee; en dit - verniet! Kyk na Hom wat die lewe gee - selfs wanneer alles om ons na die dood lyk!
10 Augustus 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Jeremia 2:13 Jeremia 2:1-13 Die Israeliete was tevrede om God en al sy beloftes en genade te verruil vir afgode wat absoluut niks kon bied nie. Die vraag is: Doen ons beter?
1 Maart 2009 (aand)
Nabetragting
Dr MJ du Plessis Jeremia 3:22 Jeremia 3 Bekering gaan hand aan hand met selfkennis. Selfkennis is inderdaad ook kennis van my eie sondes en hoeveel skade ek daarmee aangerig het.
27 Januarie 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Jeremia 6:8 Jeremia 6 Laat ons liggaam en siel steeds die woonplek van God se Gees bly, en laat ons siel hom altyd neerwerp voor die bevel van God die Heilige Gees.
16 Desember 2016
(Geloftediens:oggend)
Ds Sarel Celliers Jeremia 6:16 Jeremia 6 Christus is alleen die eeue oue weg waarop jy ware rus kan vind.
4 Januarie 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis Jeremia 7:4 Jeremia 7 Die Here bewaar nie ʼn tempel omdat dit ʼn tempelgebou is nie. Hy bewaar dit net wanneer sy eer daar tot sy volle reg kom. Presies dieselfde beginsel is waar van ʼn gemeente en selfs van ʼn volk.
11 Maart 2012 (aand) Ds CCA Vrey Jeremia 9:23-24 Jeremia 9:23-24
Johannes 17
HK Sondag 47:122
Om God te ken is die ewige lewe.
2 Januarie 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Jeremia 9:24 Jeremia 9
HK Sondag 47
Die eerste bede.
19 Oktober 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Eksodus 20:2-3
Jeremia 17:5-8
Jeremia 17:1-13
HK Sondag 34:94-95
Ons kan net die God wat ons verlos het, vertrou.
27 Mei 2018
(oggend:Nagmaal)
Ds CCA Vrey Jeremia 17:5-8 Jeremia 16:14-17:18 ʼn Kaal bos in die wildernis of ʼn boom by die stroom.
18 April 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis Jeremia 20:15 Jeremia 20 Daar is niks wat ons kan doen of wat met ons kan gebeur waaroor die Here nie die presiese detail vasgestel het en dit beskik nie!
19 Maart 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Jeremia 23:23,24 Jeremia 23
HK Sondag 10
Die openbaring van die Here het ʼn naam: Die leer van die Voorsienigheid.
16 Desember 2001 (aand) Dr MJ du Plessis Jeremia 23:29 Jeremia 23
HK Sondag 31
Jeremia is bitter teen die profete wat hulle eie drome aan die volk vertel, en dit dan nogal uitgee vir God se Woord.
6 Oktober 2002 (aand) Dr MJ du Plessis Jeremia 23:29 Jeremia 23
HK Sondag 31
Prediking se twee kante.
27 Junie 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis Jeremia 31:29,30 Jeremia 31; Eseg 18:1-9 Die Here HERE sweer dat daar ʼn dag sal kom wanneer die mense nie meer hulle verantwoordelikhede op ander mense sal kan afskuif nie. Elkeen sal in sy volle verantwoordelikheid voor Hom staan.
28 September 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Jeremia 32:9,10 Jeremia 32, 2 Tessalonisense 2 ʼn Gelowige mag nooit ʼn punt bereik waar hy moedeloos word en oorgee nie. Solank as wat hy lewe, en wat die Here die son oor hom laat opkom, moet hy met volle verantwoordelikheid met sy lewe voortgaan.
30 Augustus 2009
(oggend: Nagmaal)
Dr MJ du Plessis Jeremia 33:3 Jeremia 33 Die Drie-Enige God roep ons vandag om aan sy tafel te kom aansit om liggaamlik en geestelik herinner te word aan die feit dat ons liggaamlik en geestelik deel het aan die verlossing wat Hy bewerk het aan die kruis.
2 Maart 2002 (oggend)
Nagmaal
Dr MJ du Plessis Jeremia 33:3 Jeremia 33 Die Here se genade is baie groter as wat ons baie keer besef of ons kan indink.
12 Augustus 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Jeremia 35:16 Jeremia 35 Wat is die belangrikste in my lewe: Volkstradisie of aanbidding van die lewende God?
1 November 2009 (oggend) Dr MJ du Plessis Jeremia 36:20-23
Markus 13:7,19-20,24-25
Jeremia 36 en Markus 13 Ons moet ons altyd voor God verootmoedig. Dus moet ons voor God in nederigheid ons sondes bely, maar ook smeek vir vergifnis en uitkoms van die dinge wat ons kwel.

Klaagliedere 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
15 Oktober 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Klaagliedere 3:24 Klaagliedere 3 Die feit dat ons die Here bely en dat ons wanneer ons volwasse geword het, geloofsbelydenis doen, beteken nie dat ons nou ʼn spanningsvrye lewe gaan lewe nie.

Esegiël 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
20 Februarie 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Esegiël 3:19 Esegiël 3 Ons is vir mekaar verantwoordelik! Die gelowige word aan ʼn groot verantwoordelikheid verbind: hy moet oor die lewe van sy naaste waak, want God gaan die lewe van jou naaste van eis!
31 Desember 2003
(oujaarsaand)
Dr MJ du Plessis Esegiël 7: 4a Esegiël 7 Ons gaan ʼn nuwe tydperk in God se raadsplan in: Die jaar 2004. ʼn Tydperk nader na die wederkoms van die Here toe. ʼn Oomblik nader aan die laaste en verskriklikste oordeel.
23 Oktober 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis Esegiël 13:12 Esegiël 13 Die kerk val altyd van binne af - soos hierdie muur wat val omdat dit te swak gebou is deur die mense wat binnekant die muur bly! Dit is ook waaroor dit in hierdie gedeelte gaan!
26 Junie 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Esegiël 16:6 Esegiël 16 Kom ons aanbid Hom wat Hom laat verbreek en vergiet het sodat ons rein gewas kon word voor God.
29 Maart 2015 (oggend) Dr Thinus du Plessis Esegiël 16:16 Esegiël 16
Openbaring 19:6
HK Sondag 25 en 21
Die Here neem sy kerk - en daarmee elke gelowige - terug op die pad waar ons vandaan kom.
4 September 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis Esegiël 16:16 Esegiël 16 Want geen mens kan sy lewe ontvang, sonder om dit dan met dankbaarheid aan God terug te gee nie!
19 September (oggend) Dr MJ du Plessis Esegiël 17:9 Esegiël 17 Hoe dikwels het enige een van ons al ʼn eed verbreek wat ons met God gesluit het?
9 April 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Esegiël 17:22-24 Esegiël 17
HK Sondag 14
Hoe kry ʼn mens wat in sonde geval het sy saak met die Here weer reg? Is dit moontlik dat hy ooit weer ʼn kans het om in die hemel te kom?
9 Mei 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Esegiël 18:2b Esegiël 18:1-18
Matteus 21
God eis geregtigheid. God bly regverdig.
20 Junie 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Esegiël 21:12 Esegiël 21 Dit is die genade wat ons elke dag moet onthou - genade wat God aan ons geskenk het deur die kruisiging van die Here Jesus Christus.
30 Julie 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis Esegiël 33:2 Esegiël 33 Alles wat met ons gebeur, word deur die Here beskik tot ons bekering en vernuwing.
18 Desember 2005 (aand) Dr MJ du Plessis Esegiël 33:11 Esegiël 33 Om af te breek en te oordeel, is nie die Here se einddoel nie. Die Here sal jou wel afbreek totdat jy bekeer is van al jou sondes, maar na jou bekering gaan die Here jou nie vernietig nie.
20 Mei 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Esegiël 36:22, 26-27, 32 Esegiël 36:16-38 Waarom God sy Gees in die gelowige gee.
9 Julie 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Esegiël 36:25-27 Esegiël 36
HK Sondag 26
Ons is soms so fisies ingestel op die lewe, dat ons die geestelike wêreld waarvan ons deel is, heeltemal misloop - eintlik lewe ons soms so asof dit nie eers bestaan nie.
16 September 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Esegiël 36:26,27 Esegiël 36
HK Sondag 33
Wat is bekering?
23 Desember 2001 (aand) Dr MJ du Plessis Esegiël 36:26,27 Esegiël 36 Die bekering.
1 September 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis Esegiël 37:13 Esegiël 37 Die Here herstel pyn, ellendes en dood waar geen mens dink dat dit moontlik is nie.
4 Junie 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Esegiël 37:11-14 Esegiël 37:1-14 Die vernuwing waarna ons moet soek.
17 Julie 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis Esegiël 43:4,7 Esegiël 43 Dis die hoogtepunt van die geskiedenis - wanneer ons met God herenig word. Ons ontsporings van ons verlede word uitgewis, en God maak self seker dat dit nie weer kan gebeur nie.

Daniël 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
24 Julie 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Daniël 1:8-9 Jeremia 29:1-7; Daniël 1:1-21 Jou vaste voorneme om aan jou God getrou te bly.
1 Oktober 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis Daniël 2:37a Daniël 2 ʼn Heidense koning en sy koningskap profeteer van die grootste Koning wat daar bestaan in tyd en ewigheid - die Koning van die nuwe aarde.
31 Julie 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Daniël 2:28 Daniël 2:1-30; Hebreërs 4:14-16 Ons het 'n God in die hemel!
7 Augustus 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Daniël 2:34-35 Daniël 2:26-49 God se koninkryk is die enigste, ewige koninkryk.
14 Augustus 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Daniël 3:16-18 Daniël 3:1-23 Ware geloof word met geloofsdade bevestig.
9 November 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Daniël 3:17,18 Daniël 3 Vir die geestelike wêreld en hoe dinge daar gebeur en vereis word, het mense gewoonlik baie min waardering of begrip. Dit was in Nebukadnesar se tyd ook so. Hy wou fisies demonstreer dat hy meer mag het as die onsienlike God wat deur die Jode aanbid word.
28 Augustus 2016
(oggend:Nagmaal)
Ds CCA Vrey Daniël 3:25 Daniël 3:16-30 Daar is net twee belewenisse van God se koninkryk; Die gelowige se belewenis daarvan.
21 Augustus 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Daniël 3:24-25,28-29 Daniël 3:16-30 Daar is net twee belewenisse van God se koninkryk; dié van die ongehoorsame en dié van die gelowige.
13 November 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Daniël 4:31-32 Daniël 4:1-37 Elke mens sal en moet erken dat God Koning is.
18 Oktober 2009 (aand)
Belydenisaflegging
Dr MJ du Plessis Daniël 5:25
Matteus 27:46
Daniël 5:1-28 en Matteus 27:45-51 Twee sinne in die Aramese taal in ons Bybel! Die een preek oordeel en die ander een redding.
30 November 2003 (aand) Dr MJ du Plessis Daniël 5:25 Daniël 5 Benut die genade wat God aan u skenk, en oorwin die kwaad op elke terrein.
20 November 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Daniël 5:25-28 Daniël 5:1-30 God heg waarde aan sy eiendom - dit is vir Hom heilig.
5 September 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis Daniël 6:6, 17c, 21bAfr Daniël 6 Die Here gebruik ons lewensvoorbeeld om die eer van God - en ook vrees vir God - by die ongelowiges te bewerk.
27 November 2016
(oggend:Nagmaal)
Ds CCA Vrey Daniël 6:11 Daniël 6:1-29 Die genade van volharding in die geloof en die vrug daarvan.
17 Februarie 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis Daniël 7:7,22 Daniël 7 Die laaste tye voordat die einde van die aardse geskiedenis aanbreek, gaan baie moeilike tye wees. Dit is tye wat ons in ons lewens al kan deurmaak, maar dis nie die laaste woord wat daaroor gesê kan word nie. Die laaste woord is dat die Here Almagtig dit gaan beëindig en dit omkeer sodat ons as konings saam met Christus regeer tot in ewigheid. .
7 Desember 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Daniël 7:10 Daniël 7 Wanneer God sy koninkryk op die aarde vestig, maak Hy ʼn einde aan alle aardse heerskappye.
26 Februarie 2017 (oggend:Nagmaal) Ds CCA Vrey Daniël 7:13-14 Daniël 7 Die Seun van die mens is regtig die ewige Koning.
12 Februarie 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Daniël 7:21-22 Daniël 7 Die wêreldpolitiek teen die kerk binne God se raadsplan.
19 Februarie 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Daniël 7:23-26 Daniël 7 Die vierde dier op sy hoogtepunt en dan ... sy einde.
14 Desember 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Daniël 8:14B Daniël 8 In die eindverdrukking is baie genade, want daarin openbaar die Here iets van hoe die binnekant van die hel lyk, sodat ons kan begeer om nie daar te wees nie. Terselfdertyd is dit om die kontras wat ons gaan belewe wanneer ons in die heerlikheid van God ingaan, soveel skerper te stel.
5 Maart 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Daniël 8:17-19 Daniël 8 Die Here gee aan sy kerk 'n blik op die eindtyd (1).
12 Maart 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Daniël 8:23 Daniël 8 Die Here gee aan sy kerk 'n blik op die eindtyd (2).
26 Maart 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Daniël 8:25-27 Daniël 8 Om gelowig te wees in die tyd van die einde.
28 Mei 2017
(oggend:Nagmaal)
Ds CCA Vrey Daniël 9:19 Daniël 9:1-19 Here, let tog op u belofte en maak dit gou waar!
21 Mei 2017 Ds CCA Vrey Daniël 9:19 Daniël 9:1-19 'n Gebed van verootmoediging.
11 Junie 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Daniël 9:23-24 Daniël 9:1-27 Hoe groot is God tot wie ons bid.
25 Junie 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Daniël 10:12-14 Daniël 10 Gelowiges se gebede bring die hemel en hel in beweging.
24 September 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Daniël 11:21; Matteus 24:13 Daniël 11:1-27; Matteus 24:1-14 Gelowig wees in die tydperk voor die Antichris se koms.
8 Oktober 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Daniël 11:30b-31 Daniël 11:21-45; Markus 13:14-23; Openbaring 13:1-10 Staan vas in Christus - die Antichris ontsien niks en niemand nie.
15 Oktober 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Daniël 11:32;36;45 Daniël 11:29-45; 2 Tessalonisense 2:1-12; Openbaring 7:9-17 Die ryk van die Antichris is skielik weg - die koninkryk van God bestaan vir ewig.
22 Oktober 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Daniël 12:1-3 Daniël 12:1-13; Matteus 24:15-31 Na al die swaarkry breek die heerlike ewigheid aan.
18 Oktober 2009 (oggend) Dr MJ du Plessis Daniël 12:2 Daniël 12 Daniël kry insig oor die laaste dae en die groot verlossing van die volk van God uit hierdie ewige stryd tussen die ryk van die satan en die ryk van God.
29 Oktober 2017 (aand) Ds CCA Vrey Daniël 12:6-7 Daniël 12:1-13 Die oorwinning is in Christus gewaarborg.

Hosea

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
21 Desember 2003 (aand) Dr MJ du Plessis Hosea 1:9 Hosea 1 Ons lewe is deur Jesus Christus verander van ʼn tevergeefse een af na een toe wat weer doel en sin het, naamlik om te lewe vir die Here: In die taal van ons teks: dat ons as die kerk van die Here weer sy Bruid kan wees!
8 Mei 2016 (aand) Ds CCA Vrey Hosea 2:13, 18-19 Hosea 2:1-22
DLR Hoofstuk 3 en 4, Artikel 16
Hoe God die mens verander om Hom lief te hê.
17 November 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis Hosea 6:2 Hosea 6 Ons was dood omdat ons gesondig het en omdat ons sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het ons egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy ons al ons sondes vergewe het.
3 Junie 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Hosea 10:12 Hosea 10 ʼn Tyd van verval onder die kerkvolk word beskryf. Die Here het hulle baie geseën, maar hulle het dit verkeerd verstaan.
3 Junie 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Hosea 10:12 Hosea 10 Die Here let werklik op of mense sy wil soek of nie.
26 Augustus 2012
(Nagmaal: oggend)
Ds CCA Vrey Hosea 11:8-9 Hosea 11:1-11 Weet jy hoe lief God jou regtig het?
26 Augustus 2012 (aand) Ds CCA Vrey Hosea 11:10-11 Hosea 11:1-11 Wat gaan jy nou doen?

Joël

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
15 Februarie 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Joël 2:12-13a Joël 1:1-2:17 Die HERE roep ons op tot bekering.
8 November 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Joël 1:15 Joël 1; 2 Konings 11:1-12:35:1-35 Die voorskou van die dag van die HERE.
15 November 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Joël 2:1, 11 Joël 1:1-2:17 Weer ʼn dag van die HERE of nog ʼn ernstige waarskuwing?
29 November 2020 (aand) Ds CCA Vrey Joël 2:28-29 Joël 2:18-32 Die Here se oorvloedige antwoord: die belofte van die Heilige Gees.

Amos 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
30 Desember 2001 (oggend) Dr MJ du Plessis Amos 4:12 Amos 4 Ons aanbidding moet altyd van harte wees en met die nodige lewensvreugde gepaard gaan.
29 Oktober 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis Amos 4:12 Amos 4 Aanhoudende sondes roep ons op om voor God se troon te verskyn!
29 Mei 2016
(oggend:Nagmaal)
Ds CCA Vrey Amos 5:4 Amos 5:1-27 Soek jou lewe in Christus!
4 November 2001 (aand) Dr MJ du Plessis Amos 5:4 Amos 5 Niemand kan die Here kul nie, en elke mens wat op so ʼn manier glo, word deur die Here gestraf.
5 Junie 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Amos 5:8-9 Amos 5:1-13 Kan 'n mens onveranderd bly as jy die lewende God ontmoet het?
12 Junie 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Amos 5:14-15 Amos 5:1-20 God met jou beteken ook vrede tussen God en mens.
19 Junie 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Amos 5:24 Amos 5:1-27 Die geregtigheid van Christus beklee die Christen se ganse lewe.
22 Mei 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Amos 7:7-8 Amos 7:1-17 Hoe vaar ons wanneer die Here sy skietlood in ons midde aanlê?
29 Mei 2016 (aand) Ds CCA Vrey Amos 9:11-12 Amos 9:1-15 Lewe onder die regering van die Here.

Obadja 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
23 Augustus 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Obadja 1:3-4, 10 Obadja 1 God se meul maal stadig maar beslis.
30 Augustus 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Obadja 1:17, 21 Obadja 1 Die dag van die Here bevestig die Here se heerskappy.

Jona 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
9 Maart 2003 (aand)
sien ook
Dr MJ du Plessis Jona 1; Handelinge 27:24 Jona 1 'n Onregverdige mens bring almal saam met hom in gevaar.

Miga 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
2 Mei 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Miga 3:5-7 Miga 3 In die jongste tyd word daar in byna elke opsig aandag gegee aan voorspellings wat deesdae gemaak word deur sieners, en voorspellers en waarsêers. Daarom pas dit ons gemeente om by wyse van Skrifondersoek aandag te gee aan hierdie saak.
31 Januarie 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Miga 6:6 Miga 6 Die kern van ware aanbidding bestaan nie net in die uitoefening van allerlei uiterlike gebruike nie.

Nahum 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
27 Januarie 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis Nahum 1:7 Nahum 1 Die kern van hierdie profeet se prediking is dat die Here te midde van die kwaaiste stryd en verdrukking nog vir sy kinders sorg.

Habakuk 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
7 September 2014 (aand) Ds CCA Vrey Habakuk 1:5 Habakuk 1:1-11 God is aan die werk in ons tyd! Sien ons dit nog raak?
21 Oktober 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Habakuk 1:11 Habakuk 1 Die Here herskep en verander ons sodat ons nie ʼn wind sal wees wat kragteloos oor die aarde rondwaai nie, maar dat ons ʼn krag van God sal wees wat met ons hele lewe sy lof verkondig.
30 November 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Habakuk 1:13 Habakuk 1:1-2:4 Dis nou Kerstyd. Die tyd waarin ons die koms van die Here Jesus na ons wêreld toe herdenk.
2 Desember 2001 (oggend) Dr MJ du Plessis Habakuk 1:11 Habakuk 1 Niemand se sonde gaan ongestraf voor die Here verby nie.
14 September 2014 (aand) Ds CCA Vrey Habakuk 1:12-13; 2:4
Romeine 3:23-24
Habakuk 1:12-2:4
Romeine 3:9-11, 21-24
Mense se oordeel oor mense teenoor God se oordeel oor mense.
21 September 2014 (aand) Ds CCA Vrey Habakuk 2:18-20 Habakuk 2:5-20 God is Koning, Hy eis rekenskap van almal.
30 Maart 2003 (aand:
30-jarige ampsjubileum)
Dr MJ du Plessis Habakuk 3:12,13,18 Habakuk 3 Hoe die Here mense troos en wat die Here met ons gaan doen by sy wederkoms.
28 September 2014 (aand) Ds CCA Vrey Habakuk 3:16-19 Habakuk 3:1-19 God se Woord werk ʼn ongekende vertroue en vrede in ʼn mens.

Sefanja 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
14 November 2010 (oggend)
Nagmaal
Dr MJ du Plessis Sefanja 3:8 Sefanja 3 Die einde van die tyd - oftewel die laaste dae - is deesdae baie in ons gedagtes.

Haggai 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
4 Maart 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Haggai 1:8 Haggai 1 Is God se wil en sy koninkryk regtig vir jou die heel belangrikste?
18 Januarie 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis Haggai 1:9c Haggai 1 ʼn Verkeerde beskouing van God se sake kan lelike nagevolge hê.
25 Januarie 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis Haggai 1:13 Haggai 1 Ons ervaar gewoonlik die swaarkry wat oor ons kom, as baie negatief. Dalk is dit nodig dat ons weer kyk na die doel waarvoor die Here swaarkry oor mense gebruik.
4 Maart 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Haggai 1:8 Haggai 1 Is God se wil en sy koninkryk regtig vir jou die heel belangrikste?
11 Maart 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Haggai 2:4 Haggai 2:1-9 Skep moed en volhard met die werk - die Here is met jou.
1 Februarie 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis Haggai 2:9 Haggai 2 Waar gaan die Here met ons heen?
18 Maart 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Haggai 2:18-19 Haggai 2:10-19 Hoe belangrik is die seën van die Here vir jou?
25 Maart 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Haggai 2:21-23 Haggai 2:20-23; Openbaring 4 en 5 In die HERE is jou hoop vir die toekoms.

Sagaria 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
8 Januarie 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis Sagaria 1:11b Sagaria 1 Dit is verkeerd as dit stil en rustig is in die kerk.
15 Januarie 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Sagaria 1:21 Sagaria 1 Mag ons ʼn kerk wees wat in die lof van God leef en jubel.
29 Januarie 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis Sagaria 2:4b,5 Sagaria 2;
Esegiël 9:3-6 en 11:23;
Openb 21:1,3
Geen mens kan vir die kerk grense trek nie. Die kerk kan ook nie ingeperk word nie. Dit is so omdat die Here kom, en Hy sal in sy wysheid besluit waar die grense van sy kerk moet wees, en dan trek Hy dit daar met sy almag.
20 Oktober 2019 (aand) Ds CCA Vrey Sagaria 3:4
Sagaria 3:1-10; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 22
Op grond waarvan kry ʼn gelowige regverdiging?
9 September 2012 (oggend) Dr MJ du Plessis Sagaria 3:4 (gewysig) Sagaria 3 en Openbaring 7:13-17 Die spanning wat daar is tussen ons verdoemende sondeskuld, waarmee ons voor God verskyn, en God se ongemotiveerde vergewing van ons sondes.
5 Februarie 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis Sagaria 3:4 Sagaria 3
Open 7:13-17
Die spanning wat daar is tussen ons verdoemende sondeskuld, waarmee ons voor God verskyn en God se ongemotiveerde vergewing van ons sondes.
12 Februarie 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis Sagaria 4:6 Sagaria 4 Onthou net, daaglikse bekering en wedergeboorte is nie ʼn proses wat in een dag voltooi word nie.
18 Januarie 2015 (aand) Ds CCA Vrey Sagaria 4:6,10 Sagaria 4 Deur die Gees van die Here kan ons werk, daarom het selfs ons kleinste werkie ʼn plek in God se koninkryk.
19 Februarie 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis Sagaria 5:3 Sagaria 5 Baie keer gebeur dit dat mens die suur van die lewe saam met die soet kry. In hierdie naggesig het ons ook iets daarvan.
26 Februarie 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Sagaria 5:8 Sagaria 5 In hierdie naggesig het Sagaria gesien hoe God die kerk heilig maak.
5 Maart 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis Sagaria 6:8,12 Sagaria 6; Open 6 Hierdie gesig preek die volmaakmaking van die kerk. Dit gebeur deur die werking van al drie die Persone van die Drie-Enige God.
19 Maart 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis Sagaria 9:9 Sagaria 9 Daar gebeur soms dinge wat ons nie verstaan nie en wat ons dan heeltemal verkeerd hanteer - en dan was dit dinge wat vooruit deur die Here aan ons geopenbaar is, maar wat ons nie kon raaksien toe dit gebeur het nie.
24 Maart 2013 (oggend) Ds CCA Vrey Sagaria 9:9-10 Sagaria 9:1-10
Matteus 21:1-11
Jubel en juig! Jou Koning kom na jou toe.
26 Maart 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis Sagaria 11:12 Sagaria 11 Die ware Christelike leer is die liefde en versoening in Jesus Christus, terwyl ons onder die oordeel van God leef omdat ons voortdurend teen Hom sonde doen - of, soos dit in dié gedeelte staan, Hom verwerp.
2 September 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Sagaria 12:10-12 Sagaria 12 Hierdie gedeelte openbaar dat die Here beloftes gemaak het dat daar iewers in die toekoms diep innerlike seëninge oor sy uitverkorenes sou kom.
2 April 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis Sagaria 13:4,9 Sagaria 13 Die Kerk op aarde sal ʼn tyd beleef wanneer huigelaars onder die voorwendsel van nederigheid en waarheid God gaan verag. Maar daar gaan ook ʼn tyd kom wanneer die Here sy Kerk gaan suiwer.

Maleagi 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
11 April 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Maleagi 1:6 Maleagi 1 Of jy die Here se kind is en of jy sy slaaf is - jy moet die nodige respek en eer aan die Here betoon.
15 April 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Maleagi 3:14 Maleagi 3:13-4:5 Daar kom tye in elke mens se lewe waarin hy/sy dringend soek na genade. Dit gebeur wanneer die kwaad van die lewe jou byna tot wanhoop wil dryf.
16 Maart 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Maleagi 3:17 Maleagi 3 Daar kom tye in elke mens se lewe waarin hy/sy dringend soek na genade. Wanneer die kwaad van die lewe jou byna tot wanhoop wil dryf. Dan wil jy hoor dat daar ook vir jou ʼn staanplekkie in die son van God se liefde is.
20 Mei 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Maleagi 4:2 Maleagi 4
HK Sondag 5
Die son van geregtigheid sal opgaan. Dit sal ʼn baie stormagtige dag wees wanneer dit gebeur, sê die Bybel.
4 Julie 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Maleagi 4:5,6 Maleagi 4:14-5:28 Dit is ʼn baie groot kuns om in jou lewe so eerlik te wees dat jy jou eie sondeverlorenheid beleef.
11 Julie 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Maleagi 4:5,6 Maleagi 4 Dit is ʼn baie groot kuns om in jou lewe so eerlik te wees dat jy jou eie sondeverlorenheid beleef.

Nuwe Testament

Matteus 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
12 Februarie 2017 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 1:20-21; Handelinge 4:12 Matteus 1:1-25; Handelinge 4:1-12
HK Sondag 11:29
Jesus, wat beteken: Die HERE verlos.
9 Desember 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 1:1, 16-17 Matteus 1:1-17 Jesus Christus is die vervulling van beloftes aan sondaars.
16 Desember 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 1:22-23 Matteus 1:18-25 Jesus is die vervulling van die beloftes en begeerte van God.
10 Desember 2017 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 1:23 Matteus 1:18-25; 18:15-20; 28:16-20 Immanuel, God is by ons!
23 Desember 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 2:1-2 Matteus 2:1-12 Hoe weet jy of jy wys is?
25 Desember 2018 (Kersdag) Ds CCA Vrey Matteus 2:16-18 Jeremia 31; Matteus 2:1-23 Kersfees en die slagting in Betlehem.
16 April 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis Matteus 3:8 Matteus 3 Johannes het gepreek dat die mense gedoop moet word sodat hulle sondes vergewe kan word. Kom ons kyk net vir die oomblik na die betekenis van Johannes se doop.
3 September 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis Matteus 3:8 Matteus 3 Dra dan vrugte wat by die bekering pas.
10 September 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis Matteus 3:11; Lukas 3:16 Matteus 3; Lukas 3 Elkeen van ons is toe ons gedoop is, gedoop met die Heilige Gees. In hierdie proses was daar geen bepalende aksie van die gelowige se kant wat veroorsaak het dat die Heilige Gees aan hom toegeken is nie.
18 Maart 2018 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 3:14-15 Numeri 8:5-26; Matteus 3:1-17 Waarom Jesus groot gedoop is?
26 Februarie 2017 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 3:15; Lukas 4:18-19 Matteus 3:13-17; Lukas 4:14-30
HK Sondag 12:31
Die Vader salf sy Seun Jesus met die Heilige Gees tot die Christus.
21 September 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 4:10 Matteus 4
HK Sondag 45
Ons gebede is direkte gesprekvoering met die ewige God.
19 Junie 2005 (aand) Dr MJ du Plessis Sondag 52 Matteus 4:1-11
Jakobus 1:2-18
HK Sondag 52
Die versoeking van die duiwel oor die Here Jesus Christus word aan ons geopenbaar om ons te troos en moed te gee.
12 November 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 5:1-2; Johannes 12:48 Matteus 4:23-5:12; Johannes 12:37-50 God se Woord is lewendig; luister ons daarna of hoor ons dit net?
19 November 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 5:3 Matteus 5:1-12; Lukas 16:19-31 Die vreemde Koning spreek sy vreemde onderdane vreemd salig.
9 Augustus 2009 (oggend) Dr MJ du Plessis Matteus 5:3 Matteus 5 Met hierdie saligsprekinge openbaar die Here Jesus Christus dat die koninkryk van God nie net aan die kom is nie, maar dat dit gedeeltelik alreeds gekom het, en as sulks in sy werk aanwesig is.
26 November 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 5:4 Matteus 5:1-12; Jesaja 61:1-3 Jesus Christus is die Trooster vir hulle wat opreg treur.
24 April 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis Matteus 5:4,5 Matteus 5 ʼn Verlange om by God te wees, maar ook ʼn kalm beslistheid oor dit wat reg en verkeerd is.
3 Desember 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 5:5 Matteus 5:1-12; Romeine 12:9-21 Oorwin die kwaad deur die goeie.
7 Januarie 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 5:7; Lukas 10:37 Matteus 5:1-12; Lukas 10:25-37 Offer is nie dieselfde as barmhartig wees nie.
28 Januarie 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 5:8 Matteus 5:1-12; 23:23-28 As jy rein van hart is, het Jesus alleenseggenskap oor jou hart.
4 Februarie 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 5:9; Kolossense 1:19-20 Matteus 5:1-12; Kolossense 1:15-23 Vrede is nie sonder koste nie.
10 Julie 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis Matteus 5:9 Matteus 5; Genesis 3:15 Iemand wat aan die Here behoort, kan nie in hierdie lewe ongesteurd lewe nie. Die lewe sal hom en almal rondom hom aanval en probeer versplinter. Maar dit is net so waar dat hy die wêreld moet aanval en God se vrede daarin vestig. Dit is presies wat gebeur het en ook waarom Jesus Christus, God se Seun, in ons wêreld gebore is.
26 Oktober 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Matteus 5:3-11 Matteus 5:3-11
Genesis 3:15
1. Wat beteken salig en vrede? 2. Hoe kry ek die beloofde saligheid? 3. Hoe gaan ons vorentoe?
11 Februarie 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 5:10-12 Matteus 5:1-12; 23:29-36 Om vervolg te word is 'n kenmerk dat jy vir Christus volg.
15 April 2018 (oggend) Ds CC"MatteusA Vrey Matteus 5:13-16 Matteus 5:1-16 'n Christen se invloed in die wêreld , 'n sout en lig.
20 Julie 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 5:14-16 Deuteronomium 14:1-2
Matteus 5:1-16
Ons getuienis aangaande ons heilige God wanneer iemand sterf.
17 Maart 2013 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 5:17
Kolossense 2:16-17
Matteus 5:17-20
Kolosssense 2:6-19
NGB, Art 25
Ons vier Sondag. Christus het in ons plek die sabbat vervul.
22 April 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 5:17-20 Matteus 5:1-26 ʼn Christen se geregtigheid.
5 Junie 2016 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 9:3
Matteus 5:20
Johannes 9:1-12
Matteus 5:17-20
DLR Hoofstuk 5, Artikel 2
Die Here se doel met die gelowige se bedorwe natuur en bestaan.
9 Oktober 2016 (aand) Ds CCA Vrey "Matteus Matteus 5:20 Matteus 5:1-20
HK Sondag 2:3-5
Wat God van die mens verwag teenoor dit waartoe die mens in staat is.
28 Oktober 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 5:20 Matteus 5
HK Sondag 40
Leef jy eers in die wêreld in en dan na die Here toe, of lewe jy uit die Here uit in hierdie wêreld in?
29 April 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 5:21-22 Matteus 5:17-26 Kwaad wees en skel hoort nie eens in die koninkryk van God nie.
11 Desember 2011 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 5:22 Matteus 5:17-26
HK Sondag 40
Dankbare gelowiges beskerm hulle naaste se lewe.
6 Mei 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 5:27-30 2 Samuel 11:1-27; Matteus 5:17-20, 27-30 Hoe ʼn gelowige man en vrou na die ander geslag mag kyk.
16 November 2014 (aand) Ds CCA Vrey Numeri 30:2
Matteus 5:33-34a
Numeri 30:1-16
Matteus 5:33-37
Romeine 13:1-7
HK Sondag 37
Mag 'n Christen 'n eed sweer?
13 Mei 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 5:31-32 Matteus 5:17-20, 31-32; 19:1-9 Burgers in die koninkryk bly getrou in die huwelik.
3 Junie 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 5:34a, 37 Matteus 5:17-20, 33-37; 23:16-22 Burgers van God se koninkryk is mense van hulle woord.
13 November 2011 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 5:37 Matteus 5:33-37
HK Sondag 37:101
Dankbare gelowiges praat asof hulle onder eed praat - hulle praat die waarheid.
14 April 2019 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 5:44-45 Matteus 5:43-48; Romeine 12:9-21; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 1 God is goed en wat doen dit aan jou en my?
17 Junie 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 5:44-45 Matteus 5:17-20, 43-48; 1 Petrus 2:18-25 Burgers van God se koninkryk het ook hulle vyande lief soos hulleself.
14 Desember 2014 (aand) Ds CCA Vrey Eksodus 20:13
Matteus 5:44-45
Matteus 5:43-48
HK Sondag 40:107
Wie getrou is aan Christus begrens nie sy liefde vir mense nie.
17 Junie 2012 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 5:44-45 Matteus 5:43-48
Romeine 12:17-21
NGB Art 1
Hoe werklik is God vir jou? God is uitnemend goed en dit behoort in ons lewens deur te slaan.
16 Februarie 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Matteus 5:48 Matteus 13:24-30
Matteus 36-43
HK Sondag 44
Die klem val op die liefdesgebod.
10 Desember 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 5:6; 19:20-22 Matteus 5:1-12; 19:16-30 Honger en dors jy na die geregtigheid van Gods koninkryk?
20 Desember 2009 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 6:1-18 Matteus 6
HK Sondag 46
Die Here Jesus Christus het dit teen die skynheiligheid, of geveinsdheid, soos dit hier staan, van die Fariseërs.
2 September 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 6:2-4 Matteus 6:1-4; 25:31-40 Christelike barmhartigheid soek alleen die eer van God.
23 Desember 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 6:1-18 Matteus 6
HK Sondag 46
Om eerlik te kan bid, gee volheid aan ons geloof. Om te kan en mag bid, plaas ons in verhouding van ware lewe en sprankelende gemeenskap met God.
25 Februarie 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 6:5; 1 Korintiërs 15:20 Matteus 6:5-13
1 Korintiërs 15:20-28
HK Sondag 48
Wat is die koninkryk van God?
9 September 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 6:5-8 Matteus 6:1-18 Die gelowige bid om God te soek en Hom te aanbid.
16 September 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 6:9a Matteus 6:1-18 Wie die God is wat ons as Vader in gebed aanroep.
30 Desember 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 6:9b 1 Petrus 2:1-10
Matteus 6:9-13
HK Sondag 47
Ons bid in die Onse Vader die woorde: Laat U Naam geheilig word.
23 September 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 6:9b-10 Matteus 6:1-18 Ons Vader se belange geniet voorrang in ons gebed.
23 Maart 2003 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 6:10a Matteus 6:5-13
1 Korintiërs 15:20-28
HK Sondag 48
Die Koninkryk en ons.
16 Februarie 2003 (aand) Dr MJ du Plessis HK Sondag 48 Matteus 6:5-13
1 Korintiërs 15:20-28
Die Koninkryk en die kerk.
30 September 2018 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 6:11-13 Matteus 6:1-18 Ons hemelse Vader wil ons nood en behoeftes hoor.
14 Oktober 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 6:16-18 Matteus 6:1-18; Jesaja 58:1-12 Selfondersoek, berou en bekering sodat mense jou moet sien of God?
21 Oktober 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 6:24 Matteus 6:19-24; Jesaja 44:1-11 Is God regtig vir jou die almagtige God op wie jy jou hede en toekoms bou?
13 Januarie 2019 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 6:25 2 Kronieke 20:1-12; Psalm 127; Matteus 6:25-34
Heidelbergse Kategismus Sondag 50
Here, ons vertrou dat U alleen alles aan ons kan en wil gee om te lewe.
28 Oktober 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 6:31-33 Matteus 6:19-24 Kommer oor lewensorge spot met God se sorg en liefde vir jou.
4 Januarie 2004 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 6:33 Matteus 6 ʼn Ernstige besinning oor ons benadering of ons gesindheid oor materiële en wêreldse dinge soos ons dit soms stel teenoor die Koninkryk van God.
16 Desember 2018 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 7:5 Matteus 7:1-6; Romeine 14:1-12 Hoe mag ek iemand anders reghelp?
15 Februarie 2015 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 7:7-11 Matteus 7:7-11
Lukas 11:1-13
HK Sondag 46
Jesus se beloftes oor gebed en ons onvermoë om dit te aanvaar.
23 Desember 2018 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 7:11 Matteus 7:1-12 Jesus se beloftes oor gebed en ons onvermoë om dit te aanvaar.
30 Desember 2018 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 7:13-14 Matteus 7:13-25 Die keuse tussen twee weë.
3 Augustus 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Matteus 7:5,14 Matteus 7 Jy dra die verantwoordelikheid om op die regte geloofspad te bly, daarom moet jy self by God klaarheid kry of iets reg of verkeerd is.
27 November 2016 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 7:14 Matteus 7:13-28
HK Sondag 7:20
Die getal mense wat deur Christus salig word is minder as hulle wat nie salig word nie.
20 Januarie 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 7:15-20 Matteus 7:13-20; Jeremia 23:9-32 Is jy seker dat jou predikant eg is?
13 Januarie 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 7:15-20 Matteus 7:13-20; Jeremia 23:9-32 Is jy seker dat jou predikant eg is?
13 Oktober 2002 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 7:16,17 Matteus 7
HK Sondag 32
Die uitlewing van ons geloof is ʼn baie fyn en sensitiewe saak.
11 Februarie 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 7:11 Matteus 7
HK Sondag 46
In die woorde Onse Vader lê al die Here se versekering dat ons sy kinders is wat sonder vrees kan lewe.
29 Mei 2005 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 7:21 Matteus 7
HK Sondag 49
Broeders en susters, God se wil is ook dat die wederkoms naby is. Ons het dalk nie meer baie tyd nie.
6 Desember 2009 (oggend) Dr MJ du Plessis Matteus 7:24-27 Matteus 7 Met hierdie gelykenis van die twee huise laat die Here Jesus ons besef hoe geweldig groot die verantwoordelikheid is wat op ons skouers rus as dit gaan oor geloof en die koninkryk van God in ons daaglikse lewe.
29 Maart 2009 (oggend) Dr MJ du Plessis Matteus 9:17 Matteus 9 Ons leef in ʼn tyd waarin daar van feitlik enige ding ʼn namaaksel gemaak kan word wat net soos die oorspronklike lyk. Dit het ongelukkig ook die geval geword met ons Godsdiens!
11 Oktober 2009 (oggend) Dr MJ du Plessis Matteus 9:2c Matteus 9 Hierdie gebeurtenis is opgeskryf, en het plaasgevind, om die doel van Jesus Christus se kruisdood aan ons te openbaar.
8 November 2009 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 10:16 Matteus 10
HK Sondag 43
Daar is die belofte dat elke gelowige wat hom op die Here Jesus Christus verlaat, heeltemal veilig sal wees.
26 September (oggend) Dr MJ du Plessis Matteus 10:28-29 Matteus 10 Ons bekommer ons dikwels oor die dood. Dit is by almal ʼn ernstige vraag wat met elkeen van ons gaan gebeur as ons doodgaan.
2 April 2017 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 10:32-33; Romeine 10:9-10 Matteus 10:26-39; Romeine 10:5-17
HK Sondag 12:32
Christen, jy is gesalf tot 'n profeet van Jesus Christus.
22 Februarie 2009 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 11:28 Matteus 11
HK Sondag 5
Die ding oor die oordeel van die Here het ʼn verlammende effek op baie mense.
10 September 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 12:7 Matteus 12:4-13
HK Sondag 38
Natuurlik is die Sondag ʼn werksdag. Dis net ʼn ander soort werksdag as wat ʼn weeksdag is.
10 Maart 2002 (oggend) Dr CFC Coetzee Matteus 13:30 Matteus 13:24-30
Matteus 36-43
Hoe meer die Woord in ons gestalte kry, hoe meer ons een word met Christus, die Woord wat vlees geword het, sy liggaam eet en sy bloed drink, hoe meer word ons self die goeie saad wat uitgroei tot die volle oes. Hoe meer lyk ons soos Christus en groei ons in Hom en na Hom toe, totdat Hy ons kom haal.
7 Desember 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 14:28-30 Matteus 14 Hoe reageer jy op die almag van die Drie-Enige God?
2 Junie 2019 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 15:3; Efesiërs 2:19-20 Matteus 15:1-9; Efesiërs 2:11-22; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 7 Naas die Bybel het jy niks meer nodig om God en sy wil te ken nie.
2 September 2012 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 15:3; Efesiërs 2:20 Matteus 15:1-9; Efesiërs 2:11-22
NGB Art 7
Ons het die Bybel; ons het nie nog openbarings nodig nie!
20 Januarie 2002 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 15:19 Matteus 15:1-20
HK Sondag 40
Die dinge wat ʼn mens onrein maak, en wat ons in die moeilikheid by die Here bring, kom uit ons eie harte uit. Die dinge wat ons uitdink en waaroor ons loop en broei, is baie keer die fontein wat ʼn stroom van sondes na vore bring.
19 Desember 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 15:25 Matteus 15
HK Sondag 45
Dis werklik 'n groot saak om te bid - en om te mag bid!
21 Februarie 2016 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 16:13-17 Matteus 16:13-20 Wie is Jesus vir jou?
7 Julie 2019 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 16:16; Kolossense 1:19-20
Matteus 16:13-20; Kolossense 1:15-20; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 10
Jesus Christus is ter wille van jou saligheid inderdaad God.
16 September 2012 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 16:16
Kolossense 1:19-20
Matteus 16:16
Kolossense 1:15-20
NGB, Artikel 10
Jesus Christus is ter wille van jou saligheid inderdaad God.
29 April 2018 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 16:16,19 Matteus 16:13-23
Heidelbergse Kategismus, Sondag 30:83-84
Die sleutel wat die koninkryk van God oop- en toesluit.
21 April 2013 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 16:16-19 Matteus 16:13-20
1 Korintiërs 2:1-5
Galasiërs 1:6-10
NGB, Art 29
Die ware kerk is dié kerk wat aan Christus alleen gehoorsaam bly.
9 Augustus 2009 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 16:16-19 Matteus 16:13-23
HK Sondag 31
Die sleutels van die hemelryk leer my respek en eerbied vir God. Maar dit leer my ook om saam met die kerk te bid, en om saam met die kerk die goddeloosheid weg te weer uit die gemeenskap van die heiliges.
13 Desember 2015 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 16:18 Matteus 16:13-20; DLR Hoofstuk 2, Artikel 9 Christus bou sy kerk van die begin af en sal dit altyd bewaar.
10 September 2017 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 16:18-19 Matteus 16:13-20; Handelinge 2:1-47
HK Sondag 21:54
Die kerk is die resultaat van die Seun van God se werk.
30 Januarie 2005 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 16:19 Matteus 16:13 - 23
Romeine 1: 16, 17
HK Sondag 31
Die kerklike tug.
8 Augustus 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 16:19 Matteus 16:13-23
Romeine 1: 16-17
HK Sondag 31
1. Die tug en die prediking 2. Praktiese toepassing van die tug
16 Februarie 2020 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 16:18
Matteus 16:13-28; Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 27
Die kerk wat Jesus Christus vir Hom bou.
18 Mei 2003 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 16:24 Matteus 16
HK Sondag 49
Daar is net twee moontlikhede waarvolgens ʼn mens kan lewe: Om regverdig of onregverdig te wees.
31 Julie 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 17:18 Matteus 17:11-29
HK Sondag 24
Volhard dan met blydskap in u goeie werke.
14 September 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 18:15 Matteus 18:15-20
1 Johannes 5:1-5
HK Sondag 31:85
God se Woord as tug en troos.
10 Mei 2020 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 18:15-17
Matteus 18:10-20; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 32
Die “weg van Matteus 18” – ons verantwoordelikheid teenoor mekaar.
6 Mei 2018 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 18:15-17 Matteus 18:10-20
Heidelbergse Kategismus, Sondag 31:85
Die sleutel wat die koninkryk van God oop- en toesluit.
12 Mei 2013 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 18:15-18 Matteus 18:15-20
1 Johannes 5:1-5
NGB, Art 32
God is ’n God van orde - Hy eis dat daar orde en tug in die kerk moet wees.
12 Februarie 2012 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 18:23-25 Matteus 18:21-35
HK Sondag 51:126
ʼn Gebed om vergifnis veronderstel belydenis.
19 Februarie 2012 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 18:26-27 Matteus 18:21-35
HK Sondag 51:126
Die prys is ten volle betaal - hier is die kwitansie.
19 Februarie 2012
(oggend:Nagmaal)
Ds CCA Vrey Matteus 18:28-30, 35 Matteus 18:21-35
HK Sondag 51:126
Wat het God se genade nou aan jou en my gedoen?
11 Januarie 2004 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 18:35 Matteus 18
HK Sondag 31
Jesus is Koning, maar op ʼn ander manier as waarvan hulle Hom valslik beskuldig het. Vir hierdie ryk het Jesus sleutels voorsien. Mense kan nie maar net daar ingaan of uitbly soos wat hulle lus het nie.
20 Julie 2003 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 19:17-22 Matteus 19:17-22
HK Sondag 2
Ons kyk in hierdie preek na die wet as ʼn spieël van die sonde.
8 "MatteusOktober 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis Matteus 19:6b Matteus 19
HK Sondag 41
Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.
31 Augustus 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 19:8 Matteus 19
HK Sondag 41
Die saak van egskeiding en huweliksonvrede is een van die kenmerke van die moderne tyd - volgens statistiek is dit veral ook ʼn probleem van ons land.
27 Maart 2016 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 19:25-26 Matteus 19:16-30
DLR Hoofstuk 3 en 4, Artikel 10
"Matteus Hoekom mense tot bekering en geloof kan kom.
22 Mei 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Matteus 20:13 Matteus 20 Hierdie gelykenis teken die vryheid van die Here om te doen wat Hy wil, en ook soos Hy wil, baie duidelik.
4 Oktober 2015 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 20:15 Matteus 20:1-16
DLR Hoofstuk 1, Artikel 18
Genade behoort aan die Here alleen en Hy gee dit aan wie Hy wil.
28 April 2013 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 20:26-28
1 Petrus 5:4
Matteus 20:20-28
1 Petrus 4:7-11; 5:1-4
NGB, Art 30
Christus regeer sy kerk; mense is die diensknegte deur wie Hy dit doen.
20 April 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 21:37 Matteus 21
HK Sondag 14
Ons is nie net die Here se eiendom nie! Die Here maak ons ook die bewerkers van sy wingerd, want die kerk op aarde moet nou deur ons versorg word!
13 Maart 2016 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 22:4 Matteus 22:1-14
DLR Hoofstuk 3 en 4, Artikel 8
Wanneer mense tot bekering geroep word, is God ernstig.
19 Maart 2017 (oggend) Ds MP Hendricks Matteus 24:1,2; 15-22 Daniël 9:24-27 Niks sal meer heilig wees nie.
10 April 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Matteus 24:12-13 Matteus 24 Ons gaan nog almal baie ly ter wille van die Naam van Jesus Christus. Daar gaan ook nog ʼn groot siftingsproses in die kerk plaasvind.
24 September 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Daniël 11:21; Matteus 24:13 Daniël 11:1-27; Matteus 24:1-14 Gelowig wees in die tydperk voor die Antichris se koms.
16 Desember 2010
(Geloftediens)
Dr MJ du Plessis Matteus 24:14 Matteus 24 Laat ons daarom in ons geloof volhard, want een van die bene van ons geloof is juis om vas te vertrou op die krag en beskikking van ons Drie-Enige God. In hierdie trou en beskikking van God is daar selfs onder die heel moeilikste omstandighede vir ons die heel beste voorsien.
2 April 2017 (oggend) Ds MP Hendricks Matteus 24:28; Lukas 17:37 Matteus 24; Lukas 17 God is besig om die wêreldtoneel reg te skuif vir die wederkoms van onse Here en die eindoordeel.
6 Augustus 2006 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 25:10 Matteus 25
HK Sondag 31
Die deur van die bruilofsaal van die hemel word gesluit. Onherroeplik.
20 Augustus 2006 (oggend) Ds Daan Bakker Matteus 25:34-36 Matteus 25:31-46 Jou bediening van nood is vir jou Koning beslissend.
23 September 2018 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 25:21 Matteus 25:14-30
Heidelbergse Kategismus 42
Hoe die verloste mens werk en sy besittings bestuur.
8 April 2018 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 26:26-28 Matteus 26:17-30
Heidelbergse Kategismus, Sondag 29
Hoe die Here aan sy kinders geloofsekerheid gee.
31 Julie 2016 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 26:75 Matteus 26:69-27:10
DLR Hoofstuk 5, Artikel 7
Ter wille van Homself sorg God vir die bekering van 'n gevalle gelowige.
25 Maart 2016
(oggend:Goeie Vrydag)
Ds CCA Vrey Matteus 27:45-46 Matteus 27:45-56 Christus het Godverlatenheid vir jou en my weggedra.
27 April 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 27:45-46 Matteus 27
HK Sondag 16
My God, my God, waarom het U My verlaat?
10 Oktober 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis Matteus 27:31 Matteus 27
HK Sondag 15
Jesus se kruisiging is die middelpunt van God se raad.
18 Junie 2017 (aand) Ds CCA Vrey 2 Samuel 22:5-7; Matteus 27:46 2 Samuel 22:1-7; Matteus 26:36-46; 27:45-56
HK Sondag 16:44
Jesus het die gelowige vir ewig van die hel verlos.
2 Februarie 2014 (oggend) Ds CCA Vrey 2 Samuel 22:5-7
Matteus 27:46
2 Samuel 22:1-7
Jesaja 43:1-4
Matteus 26:36-39
Matteus 27:45-48
HK Sondag 16:44
Jesus het jou vir ewig van die hel verlos.
18 Oktober 2009 (aand)
Belydenisaflegging
Dr MJ du Plessis Daniël 5:25
Matteus 27:46
Daniël 5:1-28 en Matteus 27:45-51 Twee sinne in die Aramese taal in ons Bybel! Die een preek oordeel en die ander een redding.
7 Mei 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 28:5-8 Matteus 28; Rigters 16
HK Sondag 17
Watter nut het die opstanding van die Here Jesus Christus vir ons?
25 Mei 2002 (aand) Ds HP Prinsloo Matteus 28:2-15 Matteus 27:57-28:15 Het Jesus werklik uit die dood opgestaan?
8 April 2012(oggend) Ds CCA Vrey Matteus 28:6-7 Matteus 27:62-28:10 Die heerlike boodskap: Christus het opgestaan.
1 Mei 2008
(oggend:Hemelvaart)
Dr MJ du Plessis Matteus 28:18 Eksodus 19
Matteus 28:16vv
Al het Hy hemel toe weggevaar, is jy nooit alleen nie - Hy bly by jou tot aan die einde van die wêreld.
9 Junie 2019 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 28:19
Genesis 1:26-31; Deuteronomium 6:1-9; Matteus 28:16-20; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 8 en 9
Ons glo in een God: ons Skepper, Verlosser en Heiligmaker.
1 Januarie 2017 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 28:19 Deuteronomium 6:1-9; Matteus 28:16-20
HK Sondag 8:25
Die troos om die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, te ken.
9 September 2012 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 28:19 Genesis 1:26-31
Deuteronomium 6:1-9
Matteus 28:16-20
NGB, Artikels 8 en 9
Ons glo in een God: ons Skepper, Verlosser en Heiligmaker
30 Julie 2017 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 28:20; Johannes 14:18,23,26 Matteus 28:1-10,16-20; Johannes 14:15-31
HK Sondag 18:47-48
Hoe is Christus by sy kerk as Hy opgevaar het na die hemel?
25 Mei 2017
(Hemelvaart:aand)
Ds CCA Vrey Matteus 28:20;Psalm 139:7 Matteus 28:16-20;Psalm 139:1-24
HK Sondag 18:47,48
As ware God en ware mens is Christus in die hemel,maar as ware God is Hy oral teenwoordig.
6 April 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 28:20
Psalm 139:7
Matteus 28:16-20
Psalm 139:1-24
HK Sondag 18:47,48
As ware mens is Christus in die hemel, maar as ware God is Hy oral teenwoordig.
25 Mei 2006
(aand: Hemelvaart)
Dr MJ du Plessis Matteus 28:20
Johannes 16:33
Matteus 28
Johannes 16
Ons kry by die Here genade vir alles - van sterwensgenade tot opstandingsgenade.
15 November 2009
(oggend:Nagmaal)
Dr MJ du Plessis Matteus 28:20 Matteus 28 Die Sondagoggend na die kruisiging het daar ʼn groot verslaentheid oor die groepie mense neergesak toe hulle met die speserye by die graf aangekom het om die Here se liggaam te behandel, en hulle vind die steen weggerol, en die Here Jesus weg.

Markus 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
27 November 2011 (aand) Ds CCA Vrey Markus 2:27-28 Markus 2:23-28
HK Sondag 38:103
Dankbare gelowiges rus van hulle sonde in die Here Jesus.
17 Augustus 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Markus 4:12 Markus 4 Die verkondiging van die Here se Woord bewerk ten opsigte van die hiernamaals óf die lewe óf die dood.
4 November 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Markus 4:26-29 Markus 4 Oor ons hele lewe staan die genade en versorging van God in hoofletters geskryf. Die Here laat sy Woord in ons groei sodat ons kan glo en verstaan en moedig voortlewe tot die Here kom.
9 April 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis Markus 4:26-29 Markus 4 Die saad groei vanself.
16 Mei 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Markus 4:38 Markus 4:35-41 Die leefstyl van die meeste mense is dat hulle God vergeet, maar as daar nood opduik, dan word die Here tot verantwoording geroep en gevra waarom Hy ons vergeet.
22 Februarie 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Markus 5:16-18
6:19-20
Markus 5:1-20
6:14-29
Jou verhouding met Jesus: Naby en tog so ver, of waarlik een met Hom?
24 Januarie 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Markus 6:19 Markus 6:14-29
HK Sondag 50
Ons manier van liefhê moet op die onsienlike gerig wees en moet die trekke van die volmaakte ewige God vertoon.
26 Oktober 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Markus 6:19 Markus 6:14-29 Ons manier van liefhê moet op die onsienlike gerig wees en moet die trekke van die volmaakte ewige God vertoon.
7 Mei 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis Markus 6:20 Markus 6:14-29 Daarom moet ons nie soos Herodes wees wat net luister maar nie tot die daad kan oorgaan nie. Kom ons dien die Here met ʼn sterk en standvastige lewe, omdat Hy ons toegerus het om dit te kan doen.
21 Oktober 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Markus 7:10-13 Markus 7
HK Sondag 39
Daar is die neiging onder mense om aan die Bybel ʼn nuwe inhoud te wil gee.
7 Maart 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Markus 8:12b Matteus 16:1-11; Markus 8 ʼn Mens loop nie heeldag en tekens vra vir elke ding wat die Here van jou vra om te glo nie. Die ware geloof rus in die vertroue op die onsienlike.
18 April 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Markus 8:37-38 Markus 8:22-38 Wat sal ʼn mens kan gee in ruil vir sy lewe?
11 April 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Markus 9:24 Markus 9
HK Sondag 9
In sy voorsienigheid het Hy dit moontlik gemaak dat ons toegang na sy troon toe mag hê deur sy Seun.
7 Oktober 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Markus 10:14 Markus 10:1-16 Die Here se beloftes behoort aan die gelowiges en hulle kinders.
13 Junie 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Markus 10:21 Markus 10 Ons word geroep om die Here voluit te dien in alle fasette van ons lewens.
15 Augustus 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Markus 10:48 Markus 10 Arm en tog ryk.
14 Desember 2003 (aand) Dr MJ du Plessis Markus 10:51 Markus 10: 46 - 52
HK Sondag 28
Soveel dienende liefde het die Here Jesus Christus vir elkeen van ons. Soveel gee Hy om vir sondaars - vir my en jou.
12 September 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Markus 11:7b Markus 11 Die Here haat ʼn uiterlike geloofsvertoon wat, as dit getoets word, nie innerlik dieselfde vertoon lewer nie.
13 Februarie 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Markus 11:25 Markus 11
HK Sondag 51
Ons moet volkome glo aan dit wat ons in ons gebede begeer.
25 Januarie 2009 (aand) Dr MJ du Plessis Markus 12:29-30 Markus 12
HK Sondag 2
ʼn Christen se lewe is altyddeur ʼn lewe van selfondersoek.
14 November 2004 (aand) Dr MJ du Plessis HK Sondag 21 Jesaja 2:2 - 5; Markus 13:1 - 13. Een van die tekens van die laaste tye is dat die kerk onsuiwer gaan word, en dat daar groot verval in die kerk gaan wees. Dit is wat nou in ons tyd gebeur.
1 November 2009 (oggend) Dr MJ du Plessis Jeremia 36:20-23
Markus 13:7,19-20,24-25
Jeremia 36 en Markus 13 Ons moet ons altyd voor God verootmoedig. Dus moet ons voor God in nederigheid ons sondes bely, maar ook smeek vir vergifnis en uitkoms van die dinge wat ons kwel.
14 September 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Markus 13:13 Markus 13 Ons sal staande bly as ons onder druk en vervolging volhard in die Here Jesus Christus se krag. Dit beteken dat ons elke dag moet waak en bid, dat ons nie onkant betrap word deur die wêreld nie, maar dat ons ook nie die kerk van die Here van binne af uithol en laat val met ons eie swak volharding en halfhartige geloof nie.
23 April 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Markus 15:12-15 Markus 15
HK Sondag 15
Hierdie gedeelte is werklik die kern waarom die hele Bybel draai: Die dieptepunt van Christus se lyding en sy kruisiging - vir ons.
2 April 2010
(Kruisigingsvrydag)
Dr MJ du Plessis Markus 15:21 Markus 15 Die Here Jesus se dood en opstanding is juis die bewys dat die Here ons uit totale vernietiging kan (en gaan) ophef tot in die ewige heerlikheid!
4 Junie 2017 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 10:17-18; Markus 15:44-45 Johannes 10:1-21; Markus 15:33-47
HK Sondag 16:40-42
Jesus het sy lewe afgelê om vir gelowiges die verskrikking van die dood weg te neem.

Lukas 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
9 Desember 2012 (oggend) Ds CCA Vrey Lukas 1:18-20 Maleagi 4:4-6
Lukas 1:5-25
Ons Verbondsgod onthou sy beloftes! Glo jy dit?
23 Desember 2012 (oggend) Ds CCA Vrey Lukas 1:34-37 Jesaja 55:8-11
Lukas 1:26-38
Elke woord van God is kragtig lewewekkend.
3 Desember 2017 (aand) Ds CCA Vrey Lukas 1:37 Eksodus 14:10-28; 2 Konings 4:1-7; Lukas 1:26-38 Niks is vir God onmoontlik nie!
21 Desember 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Lukas 1:53 Lukas 1:39-56 Die andersheid van God se regering.
1 Augustus 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Lukas 1:53 Lukas 1
Lukas 14:16-24
HK Sondag 30
Die verlossing en verwerping van mense deur die Here.
23 Desember 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Jesaja 7:14; Lukas 1:32 Jesaja 7; Lukas 1 Toe hierdie Kind gebore is, het Hy weer aan ons lewe betekenis gegee.
27 April 2003 (aand) Ds R Kingma Lukas 1:8-11,22; 24:50b Lukas 1:5-25
Lukas 24:50-53
Leef met blydskap as gesëendes van die Here!
3 Oktober 2004 (aand) Dr MJ du Plessis Lukas 1:32 Lukas 1:26-36
HK Sondag 13
Hy sal groot wees, sê die engel. Niemand kon presies weet hoe groot en magtig Jesus sou wees nie. Net die Vader het dit geweet.
14 Desember 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Lukas 1:43 Lukas 1:26-45 Deur die Heilige Gees sien 'n mens die wonder agter die doodgewone.
25 Desember 2014
(oggend:Kersdag)
Ds CCA Vrey Lukas 2:10-11 Lukas 2:1-20 Die beste nuus van alle goeie nuus.
3 Mei 2009 (aand) Dr MJ du Plessis Lukas 2:13-14 Lukas 2
HK Sondag 14
Ons glo volgens hierdie waarheid en hierdie Woord van God in ʼn enige God, een enige Wese, in wie drie Persone is.
4 Junie 2006 (aand)
Pinkster
Dr MJ du Plessis Lukas 2:25-26 Lukas 2
Ndl Geloofsbelydenis
Art 11
Hoe leer ons die Heilige Gees ken?
12 Oktober 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Lukas 2:34-37 Lukas 2 Om God se wil te doen kan net gebeur as ons die Here vra om vir ons te verduidelik wat sy wil is.
25 September 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis Lukas 2:31,38 Lukas 2 Ons moet profeties die eindpunt van die verlossing kan raaksien.
7 September 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Lukas 3:14 Lukas 3:1-22 1. Wat is lewensontevredenheid? 2. Gee die Here vir my dinge - en waarom? 3. Hoeveel deel God uit?
10 September 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis Matteus 3:11; Lukas 3:16 Matteus 3; Lukas 3 Elkeen van ons is toe ons gedoop is, gedoop met die Heilige Gees. In hierdie proses was daar geen bepalende aksie van die gelowige se kant wat veroorsaak het dat die Heilige Gees aan hom toegeken is nie.
26 Februarie 2017 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 3:15; Lukas 4:18-19 Matteus 3:13-17; Lukas 4:14-30
HK Sondag 12:31
Die Vader salf sy Seun Jesus met die Heilige Gees tot die Christus.
24 Mei 2009
(oggend:Nagmaal)
Dr MJ du Plessis Lukas 4:25-27 Lk 4 Wanneer die Woord van God jou dus aanspreek oor jou sondes, geliefde, dan help dit nie om jou vir die kerk te vererg nie. Bekeer jou.
10 November 2013 (oggend) Ds CCA Vrey Lukas 4:18-19 Lukas 4:14-30
Matteus 10:32-33
HK Sondag 12
Jesus is gesalf tot ons hoogste Profeet - deur die geloof is ons profete vir God.
30 September 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Lukas 4:32 Lukas 4 Gelowiges moenie maak asof hulle reg het op die Here Jesus, en Hom dan wil gebruik vir allerhande vorme van vertoon in die kerk nie.
29 Julie 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Lukas 5:8 Lukas 5 Hierdie geskiedenis beskryf hoe die Here aanhoudend met ons moeite doen totdat ons Hom ken en ons roeping verstaan.
10 Februarie 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis Lukas 6:37 Lukas 6:17-49
HK Sondag 43
Daar is verskeie redes waarom ons nie ander mense mag oordeel nie.
7 September 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Lukas 6:37-42 Psalm 51
Lukas 6:37-42
HK Sondag 43
Ons kan nie oor ander mense oordeel nie, want God het ons nie daarvoor aangestel nie. Ons kan ook nie regters oor ander mense wees nie, want ons het self te veel tekortkominge om suiwer te kan oordeel. Ons kan ook nie oor ander mense oordeel nie, want ons staan vanweë ons sondes self duidelik in die beskuldigdebank - soos blyk uit Psalm 51 en Lukas 6.
15 November 2015 (aand) Ds CCA Vrey Lukas 7:31-34 Lukas 7:18-35
DLR Hoofstuk 2, Artikel 6
Die oorsaak van ongeloof - is Christus se offer nie genoegsaam nie?
21 Julie 2013 (oggend) Ds CCA Vrey Lukas 7:47 Lukas 7:36-50
HK Sondag 1:2
Jy kan verseker in God se troos lewe en sterwe.
1 Mei 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Lukas 7:48 Lukas 7 Geliefdes, hoe graag sou ons nie dié woorde wou hoor nie! Dat die Here Jesus Christus self vir ons sê: Jou sondes is vergewe!
20 Maart 2016 (aand) Ds CCA Vrey Lukas 8:12-14 Lukas 8:4-15
DLR Hoofstuk 3 en 4, Artikel 9
Nie almal wat God hoor roep kom na Hom toe en glo nie.
1 Maart 2015
(Nagmaal:oggend)
Ds CCA Vrey Lukas 9:57-62 Lukas 9:23-27, 51-62 'n Dissipel volg Jesus doelgerig.
7 Januarie 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 5:7; Lukas 10:37 Matteus 5:1-12; Lukas 10:25-37 Offer is nie dieselfde as barmhartig wees nie.
25 November 2001 (aand) Ds HP Prinsloo (em) Lukas 10:41,42 Lukas 10:38-42 Dit wat voorrang in ons lewens moet geniet.
8 Januarie 2017 (aand) Ds CCA Vrey Efesiërs 1:5; Lukas 11:13 Efesiërs 1:1-14; Lukas 11:1-13
HK Sondag 9
God gee Homself as Vader aan die gelowige ter wille van Christus.
6 Junie 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Lukas 11:13 Lukas 11
HK Sondag 20
Wie of wat is die Heilige Gees wat ons bely? Waar kom Hy vandaan en wat doen Hy?
15 November 2009 (aand) Dr MJ du Plessis Lukas 11:9-13 Lukas 11
HK Sondag 45
Die Here het ons gebedswoordjies nie nodig om God te wees nie - maar ons het sy genade nodig om sy kinders te kan wees en om te kan lewe!
20 Januarie 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Lukas 11:21,22 Lukas 11:14-37 Ons kan nie in ʼn vakuum lewe nie - ons moet die Heilige Gees in ons laat intrek, sodat ons hele lewe en ons liggame blywend deur die Here Jesus in beslag geneem word, anders gaan die duiwel ons ook met sewe ander duiwels betrek. Die duiwel wil en sal ons nie met rus laat nie.
3 Februarie 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Lukas 11:42 Lukas 11 Die Here waarsku ons dat ons liefde nie net woorde en lippetaal moet wees nie. Dit moet ook in opregtheid met die daad bewys word.
21 Maart 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Lukas 12:6-7 Lukas 12 As jou verhouding met God reg is, hoef jy in geen opsig onder spanning te lewe nie. Veral nie teenoor mense nie.
10 Junie 2018 (aand) Ds CCA Vrey Jesaja 44:6; Lukas 12:15 Jesaja 44:6-23; Lukas 12:13-21
Heidelbergse Kategismus, 34:94-95
Daar is net een God - Hom alleen moet jy vertrou.
18 Januarie 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Lukas 12:15
Eksodus 20:15
"Lukas Lukas 12:1-21
HK Sondag 42
Ware rykdom in God.
9 Januarie 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Lukas 12:31-32 Lukas 12
HK Sondag 48
Die Here Jesus gee ʼn baie duidelike opdrag: Soek die koninkryk van God!
29 Oktober 2001 (aand) Dr MJ du Plessis Lukas 12:32 Lukas 12
HK Sondag 22
Hoe meet ons die lewe ?
13 Maart 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Lukas 13:8-9 Lukas 13 Die verhouding tussen dood en roepingsvervulling.
16 November 2003 (aand) Dr MJ du Plessis Lukas 13:32 Lukas 13
HK Sondag 22
Ons lewensbeplanning moet nou reeds so wees dat die lewe na die dood al by ons toekomsbeplanning in berekening gebring word.
19 Augustus 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Lukas 15:6,9 Lukas 15:1-10 Oor elke sondaar wat Hy vind, verheug God Hom.
27 Maart 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Lukas 15:14-19 Lukas 15
HK Sondag 5
Behalwe die Here Jesus Christus - terwyl Hy mens was - was daar nog nooit van Adam af ʼn mens wat sy man teen die sonde kon staan nie.
28 April 2002 (aand) Dr MJ du Plessis Lukas 15:14-19 Lukas 15:11-24
HK Sondag 5
Elke mens behoort op ʼn punt te kom waar hy besef dat daar iets is wat baie hewiger is as liggaamlike honger of armoede, en dit is die honger van jou siel na verlossing en versoening uit jou sondedood.
11 September 2011 (aand) Ds CCA Vrey Lukas 15:17-20a Lukas 15:11-32
HK Sondag 30
Ons het ʼn dure plig om aan die nagmaalstafel te sit.
24 Augustus 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Lukas 15:18-20 Lukas 15:11-32
HK Sondag 30:81,82
Ons het 'n dure plig om aan die nagmaalstafel te sit.
22 April 2012 (oggend) Ds CCA Vrey Lukas 15:20b-24 Lukas 15:11-32
NGB Artikel 1
Hoe werklik is God vir jou? Jou Here se liefde vir jou is onbegryplik!
17 Februarie 2019 (aand) Ds CCA Vrey Lukas 15:20-24 Lukas 15:11-32
NGB Artikel 1
God is onbegryplik – kyk net aan wie betoon Hy sy liefde.
2 Oktober 2016 (aand) Ds CCA Vrey Lukas 15:24 Lukas 15:1-2,11-32
HK Sondag 1:1,2
Christen, ken jy die waarde van jou verlossing?
26 Augustus 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Lukas 15:32 Lukas 15:1-2, 11-32 Wat dit beteken om regtig lewendig te wees vir God.
14 Oktober 2012 (oggend) Ds CCA Vrey Lukas 16:8b-9 Lukas 16:1-13 Jou hantering van alles wat jy het, wys hoe seker jy is oor jou ewige bestemming.
4 Februarie 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Lukas 16:8,9 Lukas 16:1-17 Die onregverdige Mammon.
7 April 2002 (oggend) Ds HP Prinsloo (em) Lukas 16:17-31 Lukas 16:14-31 Ons verhouding met die Woord van God bepaal ons bestemming.
28 Oktober 2012 (oggend) Ds CCA Vrey Lukas 16:29-31 Lukas 16:14-31 In hierdie lewe is die Woord van God genoeg vir ons hele lewe.
12 Augustus 2012 (aand) Ds CCA Vrey Lukas 16:31 Lukas 16: 14 - 31
NGB Art 4
Die Bybel wat God aan ons gegee het.
17 Februarie 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Lukas 17:5 Lukas 17 Gee ons meer geloof!
4 September 2011 (oggend) Ds CCA Vrey Lukas 17:5-6 Lukas 17:1-10 Ons het geloof, laat ons dit gebruik!
19 November 2017 (aand) Ds CCA Vrey Lukas 17:10 Lukas 17:1-10; 1 Korintiërs 15:1-11
HK Sondag 24:63
Die loon vir goeie werke is 'n genadeloon.
2 April 2017 (oggend) Ds MP Hendricks Matteus 24:28; Lukas 17:37 Matteus 24; Lukas 17 God is besig om die wêreldtoneel reg te skuif vir die wederkoms van onse Here en die eindoordeel.
20 April 2002 (oggend) Ds HP Prinsloo (em) Lukas 18:6-8 Lukas 17:20-18:8 Christus kom weer! Verwag ons Hom? En hoe?
8 Februarie 2015 (aand) Ds CCA Vrey Lukas 18:7-8a Lukas 18:1-8
HK Sondag 45:116-117
Hou aan om te bid; God sal jou antwoord.
18 September 2005
(oggend)
Dr MJ du Plessis Lukas 18:8 Lukas 18 --- as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?
29 Januarie 2012 (aand) Ds CCA Vrey Lukas 19:8-9a Lukas 19:1-27
HK Sondag 42:110
Uit dankbaarheid leef ek met my besittings as God se rentmeester.
13 Mei 2010 (aand)
Hemelvaart
Dr MJ du Plessis Lukas 19:12,13,15 Lukas 19
HK Sondag 18
Ons wag op die wederkoms van ons Koning.
29 Februarie 2004
(oggend: Nagmaal)
Dr MJ du Plessis Lukas 19:38 Lukas 19 Christus is inderdaad God en Koning. Hy het gekom om aan ons die ewige vrede te gee - ʼn vrede wat ons vry maak van sonde en van alle vorme van gebrokenheid, lyding en agteruitgang. Die vreugde-uitroepe van die volk het egter by die kruis verbygespring, want dit het uitgeroep dat daar heerlikheid in die hoogste hemele is.
19 Mei 2002
(oggend: Nagmaal)
Dr MJ du Plessis Lukas 21:27 Lukas 21 Ons is mense wat baie naby aan die wederkoms van die Here Jesus lewe.
28 Junie 2020 (aand) Ds CCA Vrey Lukas 22:19-20 Eksodus 12:1-28; Lukas 22:7-23; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 35 Nagmaal ʼn feesmaal vir gelowiges.
21 Augustus 2011 (oggend) Ds CCA Vrey Lukas 22:31-32 Lukas 22:24-34 Laat kom ons nie in die versoeking nie!
8 Junie 2003 (aand) Dr MJ du Plessis Lukas 22:40 Lukas 22
HK Sondag 52
Bid dat julle nie in versoeking kom nie!
20 Februarie 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Lukas 22:40 Lukas 22:31-46
HK Sondag 52
Ons bid altyd vir vergewing van ons skuld. Maar skuldvergewing alleen is nie genoeg nie.
1 November 2015 (aand) Ds CCA Vrey Lukas 22:41-44 Lukas 22:39-53
DLR Hoofstuk 2, Artikel 4
Aan sy liggaam, siel en gees was Jesus bewus van die toorn en vloek van God.
24 Julie 2016 (aand) Ds CCA Vrey Lukas 22:61-62 Lukas 22:31-34, 54-62
DLR Hoofstuk 5, Artikel 6
Die Here hou vas omdat Hy 'n onveranderlike besluit geneem het.
23 Februarie 2014
(oggend:Nagmaal)
Ds CCA Vrey Lukas 22:61-62 Lukas 22:31-34, 54-62 Die Here se oë roep ons op van waar ons geval het.
6 April 2007
(oggend:Goeie Vrydag)
Dr MJ du Plessis Lukas 23:14 Lukas 22:63-23:25 Vrydag die dag van die kruis. Die dag en sy gebeure was onvermydelik. Alles het afgestuur op hierdie dag.
16 Maart 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Lukas 23:18 Lukas 23 Hierdie stuk geskiedenis demonstreer hoeveel ʼn mens bereid is om op te offer, en hoe ver hy dit wat reg is, sal prysgee, as hy sy eie wandade wil regverdig.
27 Mei 2007
(oggend:Nagmaal)
Dr MJ du Plessis Lukas 23:24 Lukas 23 Mense wat in onkunde lewe kan dink dat hulle reg optree, maar dan kan hulle dinge doen wat teen die heiligheid van God ingaan. Kyk net watter ongeregtigheid en wreedheid het die kerkleiers aan die Here Jesus gedoen.
6 April 2012
(oggend:Goeie Vrydag)
Ds CCA Vrey Lukas 23:34a Lukas 23:26-43 Jesus se gebed vir ons aan die kruis.
29 Maart 2013 (oggend)
Goeie Vrydag
Ds CCA Vrey Lukas 23:40-43 Jesaja 53:1-3
Lukas 2:25-35; 23:35-43
In sy swakheid is Jesus inderdaad ons Verlosser!
18 Augustus 2002 (aand) Dr MJ du Plessis Lukas 23:43 Lukas 23
HK Sondag 22
Wat word van ons na hierdie lewe in die lig van die oorwinning van ons Here Jesus Christus ?
9 Februarie 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Lukas 23:44-46
Romeine 6:6,12
Lukas 23:26-56
Romeine 6:1-14
HK Sondag 16:40-43
Jesus Christus het ons laaste vyand ons dienskneg gemaak.
12 Oktober 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Lukas 23:44-56 Lukas 23:44-56
HK Sondag 16
Golgotha is die plek van vernedering, maar ook van absolute verbasing.
20 November 2011 (aand) Ds CCA Vrey Lukas 23:45b Levitikus 16:1-2
Lukas 23:44-49
Wie Christus as Verlosser het, het altyd toegang tot God.
5 Mei 2016 (Hemelvaart:aand) Ds CCA Vrey Lukas 24:5b-8 Lukas 24:1-12 Het die lewe nog vir jou sin?
31 Maart 2013 (oggend)
Opstandingsdag
Ds CCA Vrey Lukas 24:5b-8 Lukas 24:1-12 Het die lewe nog vir jou sin?
4 April 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Lukas 24:15,16 Lukas 24 Kyk net hoe gee die Here Jesus ook na sy opstanding aan die gelowiges aandag. Op hulle lewenspad stap Hy saam.
22 Mei 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Lukas 24:26 Lukas 24:13-35
HK Sondag 15
Die lyding van die Seun van God.
30 Mei 2019 (Hemelvaart:aand) Ds CCA Vrey Lukas 24:50-53 Levitikus 9; Lukas 1:18-23; 24:50-53 Die verhoogde Jesus seën sy kerk voortdurend.
17 Mei 2012 (Hemelvaart) Ds CCA Vrey Lukas 24:52 Lukas 24:36-53 Hemelvaart: Die groot blydskap vir Christus se volgelinge.

Johannes

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
9 Mei 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 1:4 Johannes 1
HK Sondag 12
Ons het die Messias gevind! Dit is die Hebreeuse woord vir die Griekse naam Christus. In Afrikaans vertaal ons dit met: Gesalfde.
20 Desember 2009 (oggend) Dr MJ du Plessis Johannes 1:12 Johannes 1:1-14 Die beeld van dag en nag en die son wat opkom, is ʼn beeld wat regdeur die Bybel voorkom.
23 April 2017 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 1:1,12-14 Johannes 1:1-18
HK Sondag 13:33
Christus die Seun van God - Christen 'n kind van God.
1 Desember 2013 (oggend) Ds CCA Vrey Johannes 1:1,12-14 Johannes 1:1-18
HK Sondag 13:33
Hoe ons kindskap van God vergelyk met Christus se Kindwees van God.
20 Oktober 2013 (oggend) Ds CCA Vrey Psalm 33:12
Johannes 1:12-13
Psalm 33:1-22
Johannes 1:1-18
HK Sondag 9
Jou troos in hierdie lewe: Die almagtige God is ter wille van Christus jou Vader.
13 April 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 1:12,18 Johannes 1
HK Sondag 13
Om kinders van God te wees.
29 Julie 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Johannes 1:14 Johannes 1
HK Sondag 13
Hy het heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom - vol van genade en waarheid. So skryf Johannes.
25 Januarie 2004 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 1:17 Johannes 1
HK Sondag 34
1. Waarom is die wet vir die mensdom gegee?
2. Die noodsaaklikheid van die wet.
3. Die krag van die wet.
24 Februarie 2019 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 1:18; 1 Johannes 4:12 Eksodus 33:7-23; Johannes 1:1-18; 1 Johannes 4:7-12
NGB Artikel 1
Die onsienlike God laat Hom in Christus en Christene sien.
5 Maart 2017 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 1:18 Johannes 1:1-18
HK Sondag 12:31
Jesus Christus - die hoogste Profeet en Leraar.
4 Maart 2012 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 1:18 Johannes 1:1-18
Matteus 6:9-13
HK Sondag 46:120
Christus beveel ons om God as Ons Vader aan te spreek.
6 September 2020 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 3:14-16 Johannes 3:1-21; Numeri 21:4-9; Dordtse Leerreëls, Hoofstuk 1, Leerreël 1.2 Hoe lief het God die wêreld gehad?
8 Maart 2020 (aand) Ds CCA Vrey 1 Johannes 4:1
1 Johannes 3:18-4:6; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 29
Die duiwel het dit reggekry om die kerk van Christus na te maak.
29 April 2012 (oggend) Ds CCA Vrey Johannes 1:18
1 Johannes 4:12
Eksodus 33:7-23
Johannes 1:1-18
1 Johannes 4:7-12
NGB Artikel 1
Hoe werklik is God vir jou? Ons onsienlike God laat Homself in jou sien!
7 September 2003 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 1:41 Johannes 1
HK Sondag 12
Filippus en Natanael het die Gesalfde gevind. U moet Hom ook vandag hoor preek in die Gees, terwyl Hy u siel versterk. Hy bevestig al sy beloftes aan u. Sy Gees profeteer in u binneste dat u deel is van die koninkryk van God, en dat u ook moet sorg dat dit kom.
18 Januarie 2009 (oggend) Dr MJ du Plessis Johannes 3:3 Johannes 3 Ons beleef nou ʼn tyd waarin daar baie gemaak word van bekering en wedergeboorte.
24 Januarie 2016 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 3:5-6 Genesis 4:1-8, 25-5:5
Johannes 3:1-8; 15:1-8; DLR Hoofstuk 3 en 4, Artikel 3
Slegs God die Heilige Gees maak 'n dooie sondaar 'n lewendige gelowige.
11 Augustus 2013 (oggend) Ds CCA Vrey Johannes 3:5-6 Genesis 4:1-8, 25-5:5
Johannes 3:1-8; 15:1-8
HK Sondag 3:7,8
Die hoop op lewe wat aan die ellendige mens geskenk word.
10 April 2016 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 3:6-8 Johannes 3:1-21
DLR Hoofstuk 3 en 4, Artikel 12
Die noodsaak van weergeboorte.
19 Junie 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 3:8 Johannes 3
HK Sondag 20
NGB Art 8, 9 en 11
Die Heilige Gees.
28 Julie 2002 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 3:8 Johannes 3
HK Sondag 20
Die Heilige Gees.
28 Maart 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 3:13,14 Johannes 3
HK Sondag 7
Die wat in Jesus Christus glo, het die ewige lewe.
17 Junie 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 3:13-14 Johannes 3
HK Sondag 7
Die wat in Jesus Christus glo, het die ewige lewe.
23 Augustus 2020 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 3:16 Johannes 3:1-21; Dordtse Leerreëls, Hoofstuk 1, Artikel 1.2 Die openbaring van God se liefde.
22 Oktober 2017 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 3:16; Openbaring 21:3 Johannes 3:1-21; Openbaring 21:1-8; 21:22-22:5
HK Sondag 22:58
Die ewige lewe nou en hierná.
1 Junie 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Johannes 3:16
Openbaring 21:3
Johannes 3:1-21
Openbaring 21:1-8;21:22-22:5
HK Sondag 22:58
Ons lewe sal deur Christus volmaak ewig wees.
10 Augustus 2003 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 3:16 Johannes 3
HK Sondag 7
Wat ons van God ontvang, is genade. Daarom moet ons so dankbaar en verantwoordelik wees as die Heilige Gees hierdie verlossing aan ons kom verkondig, en ons moet dit dan met ʼn gelowige hart aanneem.
27 November 2005 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 3:26; 4:1 Johannes 3:22-4:3
HK Sondag 26
Sakramente is net bedoel vir gelowiges. Dit is seëls van God se groot genade oor hulle. Dit is die waarmerke daarvan dat God die gelowiges almal in sy genadeverbond insluit.
3 Januarie 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Johannes 3:27
1 Tessalonisense 2:13
Johannes 3
1 Tessalonisense 2
Dit gaan in al twee hierdie Bybelgedeeltes oor die woordjie aanneem.
11 Augustus 2013 (oggend) Ds CCA Vrey Johannes 3:5-6 Genesis 4:1-8, 25-5:5
Johannes 3:1-8; 15:1-8
HK Sondag 3:7,8
Die hoop op lewe wat aan die ellendige mens geskenk word.
29 September 2013 (oggend) Ds CCAraad Vrey Johannes 3:16-18 Johannes 3:1-36
HK Sondag 7:20
Om salig te word het 'n mens ware geloof nodig.
24 Junie 2011 (aand)
Intreepreek
Ds CCA Vrey Johannes 3:27-30 Johannes 3:22-36 Christus Jesus altyd eerste!
24 Mei 2015
(oggend:Nagmaal)
Ds CCA Vrey Johannes 3:36 Johannes 3:22-36
DLR Hfst 1, Art 4
Hoekom geloof in Jesus Christus lewensnoodsaaklik is.
17 Junie 2018 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 4:23-24 Johannes 4:1-26
Heidelbergse Kategismus, Sondag 35:96-97
God soek mense wat Hom in gees en waarheid aanbid.
20 Augustus 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 4:24 Johannes 4
HK Sondag 34
Die erediens.
12 Oktober 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 4:35 Johannes 4
HK Sondag 49
Die oomblik van verlossing het aangebreek.
30 Junie 2002(aand) Dr MJ du Plessis Johannes 5:18; Psalm 2:6,7 Johannes 5:18-23
Psalm 2
HK Sondag 13
Jesus is die werklike Seun van God en Hy is God self.
28 November 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis Johannes 5:2 Johannes 5 Hierdie gedeelte bevat 'n paar baie ernstige vermanings tot bekering aan elkeen wat dit lees.
2 Mei 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 5:23 Johannes 5
HK Sondag 11
God is een wese en onderskeie in drie persone
23 Mei 2010 (oggend)
Nagmaal
Dr MJ du Plessis Johannes 5:24 Johannes 5 So het die Woord van die Here twee kante: Die een is aanloklik. Dis die verlossing en heerlikheid en genade. Die ander kant is donker en dreigend: dis die hel en oordeel en smarte.
26 Maart 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 5:24 Johannes 5
HK Sondag 11
Jy gaan uit die dood oor in die lewe - as jy die Here Jesus reg bely en as jy opreg in Hom glo. Uit ons geloof en belydenis word daar vir ons hoop gebore - dit is dat God ons uit die dood gaan opwek.
8 Oktober 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 5:24 Johannes 5 Ons pad na die ewige lewe toe, loop deur geloof in aanbidding van Jesus Christus die Here.
18 Mei 2003
(oggend: Nagmaal)
Dr MJ du Plessis Johannes 5:35-36 Johannes 5 Dit gebeur soms dat ons met 'n ding wat amper soos die waarheid lyk, tevrede is. Wanneer ons dan die regte ding in die hande kry, dan wil ons die waarheid nie hê nie, want ons het klaar iets in die plek daarvan wat ons tevrede stel.
20 Januarie 2013 (oggend) Ds CCA Vrey Johannes 6:10-11 Johannes 6:1-15 Met ons bietjie sal die Here groot dinge laat gebeur!
24 Februarie 2013 (oggend)
Nagmaal
Ds CCA Vrey Johannes 6:26-27, 35-36 Johannes 6:1-40 Hoekom volg jy vir Jesus?
25 Oktober 2020 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 6:37-40 Johannes 6:22-40; Dordtse Leerreëls, Hoofstuk 1, Artikel 1.11 God se besluit oor die uitverkiesing staan vas – Hy sal dit nooit verander nie.
9 Augustus 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Johannes 6:37-40 Johannes 6:22-40
DLR Hoofstuk 1, Artikel 11
Kan God se werk ongedaan gemaak word?
9 Junie 2013 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 6:53-55 Johannes 6:41-59
NGB, Art 35
Met die mond van die siel-met die geloof-eet en drink ons Christus se liggaam en bloed.
23 Julie 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 6:32 Johannes 6
HK Sondag 28
Die gerigtheid van die wonderwerk van die vermeerdering van die brode was om aan te toon hoe Hy as Verlosser ons uit die hongerdood van die sonde gaan verlos deur ons met vergifnis van sondes en die ewige lewe te voed.
9 Junie 2013 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 6:53-55 Johannes 6:41-59
NGB, Art 35
Met die mond van die siel - met die geloof - eet en drink ons Christus se liggaam en bloed.
1 April 2018 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 6:55-56 Johannes 6:41-59; Efesiërs 5:21-33
Heidelbergse Kategismus, Sondag 28:76
Om Christus in die geloof te eet en te drink, kom Hy in ons en ons in Hom.
31 Augustus 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Johannes 6:55-56
Efesiërs 5:29-30
Johannes 6:41-59
Efesiërs 5:21-33
HK Sondag 28:76
Om Christus in die geloof te eet en te drink, kom Hy in ons en ons in Hom.
21 Mei 2009 (Hemelvaart) Dr MJ du Plessis Johannes 6:62 Johannes 6
HK Sondag 18
Die hemelvaart preek die grootheid van die Here Jesus Christus.
22 Februarie 2009 (oggend) Dr MJ du Plessis Johannes 6:63 Johannes 6 Die neiging vandag in ons kerke is om te kyk wat alles gedoen kan word om mense in die kerk in te trek. Daar word baie aandag gegee en baie gepraat oor wat vir mense belangrik is.
24 Februarie 2013 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 6:66-69 Johannes 6:41-71 Die hoë prys om Jesus te bly volg.
28 Augustus 2005 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 6:69 Johannes 6:22-71
HK Sondag 13
Dan kan daar mos maar sware stryd oor jou lewe kom. Want dan het jy die krag om dit te hanteer. Selfs in ons diepste hartseer bly ons getroos, want ons God het ʼn koninkryk waar hierdie dinge nie bestaan nie. Daardie koninkryk is die laaste adres waar ons sal woon.
8 Februarie 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis Johannes 7:38,39 Johannes 7:30-52 Die Heilige Gees se vernuwende werk is soos ʼn stroom water.
18 Augustus 2019 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 8:31-32
Johannes 8:21-47; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 14
Christus waarborg vryheid vir sy dissipels.
11 November 2012 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 8:36 Johannes 8:21-47
NGB, Art 14
Eers as jy Jesus gehoorsaam, is jy werklik vry.
2 Augustus 2020 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 9:1-4 Johannes 9:1-41 God verheerlik Homself ook in die lyding wat Hy toelaat.
5 Junie 2016 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 9:3
Matteus 5:20
Johannes 9:1-12
Matteus 5:17-20
DLR Hoofstuk 5, Artikel 2
Die Here se doel met die gelowige se bedorwe natuur en bestaan.
21 September 2003 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 9:35 Johannes 9
HK Sondag 13
Bely Christus as die Seun van God, en weet dat God u liefhet in Hom, en u ook altyd versorg in Hom.
22 Januarie 2012 (oggend) Ds CCA Vrey Johannes 10:3b-4 Johannes 10:1-21
Jeremia 17:7-8
Hoor jy nog die stem van jou Here tussen al die geraas?
24 Maart 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis Johannes 10:10b Johannes 10:1-21 Die Here se besorgdheid oor die wat Hy syne gemaak het, is baie spesiaal.
27 April 2014 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 10:14-16
Korintiërs 12:18-20
Johannes 10:1-30
1 Korintiërs 12:12-31
HK Sondag 21
Die kerk leef om vir God en vir mekaar te leef.
26 April 2020 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 10:14-16
1 Konings 12:25-33; Johannes 10:1-21; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 29
Jesus Christus is die enigste Hoof in die ware kerk.
7 April 2013 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 10:14-16
Romeine 10:17
Johannes 10:1-30
Romeine 10:14-17
NGB, Art 27
Die kerk is die Here s’n - Hy begin daarmee en Hy hou vol daarmee.
4 Junie 2017 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 10:17-18; Markus 15:44-45 Johannes 10:1-21; Markus 15:33-47
HK Sondag 16:40-42
Jesus het sy lewe afgelê om vir gelowiges die verskrikking van die dood weg te neem.
6 Desember 2015 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 10:11, 27-28 Johannes 10:1-42; DLR Hoofstuk 2, Artikel 8 Christus het die verlossing verwerf en gee dit aan sy mense.
19 Mei 2019 (aand) Ds CCA Vrey 2 Timoteus 3:14-17; Johannes 10:27 2 Timoteus 3:10-4:8; Johannes 10:22-42; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 5 Die gesag van die Bybel in jou en my lewe.
22 Maart 2009 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 10:27-28 Johannes 10
HK Sondag 7
Daar is veiligheid vir ons weggelê wanneer ons Christus onvoorwaardelik volg.
1 Mei 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 10:28 Johannes 10
HK Sondag 12
Die salwing van Christus.
17 November 2013 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 10:29-30;
Johannes 12:15
Johannes 10:22-30
Johannes 12:12-19
Romeine 6:12-19
HK Sondag 12
Jesus is gesalf tot ons ewige Koning - deur die geloof is ons konings vir God.
21 Februarie 2010
(oggend: Nagmaal)
Dr MJ du Plessis Johannes 12:15b;Openbaring 19:11 Johannes 12; Openbaring 19 Daarom verseker die Nagmaal die sagtheid van God se liefde aan ons - ʼn liefde wat vandag aan almal van u van nuuts af herskepping en die ewige lewe verseker.
28 Desember 2003 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 12: 24 Johannes 12 Ons herdenk dat Jesus gesterf het en opgestaan het, soos die koringkorrel wat geplant is. Ons beleef dit dat Jesus se oorwinning oor die dood so kragtig is dat ons ook in die geregtigheid daarvan verlos word om in ewigheid te kan lewe.
5 Oktober 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 12:31 Johannes 12
HK Sondag 48
Die duiwel is letterlik hier op die aarde - ons blyplek - los.
12 November 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 5:1-2; Johannes 12:48 Matteus 4:23-5:12; Johannes 12:37-50 God se Woord is lewendig; luister ons daarna of hoor ons dit net?
26 Oktober 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 13:1,15 Johannes 13
HK Sondag 51
Wat gaan alles jou help as jy jouself in hierdie lewe te belangrik ag om vir ander op te offer en jy verloor die ewige lewe? Volg die Here Jesus Christus in jou liefde.
8 Maart 2009 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 14:6 Johannes 14
HK Sondag 6
Daar is vier sake wat veral baie belangrik is in die saak van die Middelaar tussen God en die mense. 1. Die eerste is dat die verlossing natuurlik net mense raak wat daaraan behoefte het. 2. Die tweede is dat mense wat wel ʼn Verlosser soek, een moet soek wat aan bepaalde vereistes voldoen. 3. Die derde is die waarde wat so ʼn Verlosser het. 4. Die vierde saak is waar ons so ʼn Verlosser leer ken.
24 Februarie 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 14 Johannes 14
HK Sondae 5 en 6
Dit is waarom ons almal die geweldige behoefte voel na verlossing.
30 Julie 2017 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 28:20; Johannes 14:18,23,26 Matteus 28:1-10,16-20; Johannes 14:15-31
HK Sondag 18:47-48
Hoe is Christus by sy kerk as Hy opgevaar het na die hemel?
14 Julie 2002 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 14:19 Johannes 14
HK Sondag 17
Ons is mense wat so baie gekonfronteer word met dood.
12 September 2004 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 14:1,8,9,16 Johannes 14
HK Sondag 8
Die Drie-Eenheid - 'n Mens se lewe is 'n presiese weergawe van dit wat jy glo.
20 April 2014 (aand) Ds CCA Vrey Handelinge 5:3-4
Johannes 14:16-17
Handelinge 5:1-11
Johannes 14:15-31
HK Sondag 20
God die Heilige Gees 'n Gawe aan ons en 'n Gewer vir ons.
27 Augustus 2017 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 15:26; Handelinge 5:3-4 Johannes 15:18-16:15; Handelinge 5:1-11
HK Sondag 20
Die Heilige Gees is inderdaad God.
14 Julie 2019 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 15:26; Handelinge 5:3-4
Johannes 15:18-16:15; Handelinge 5:1-11; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 11
Die Heilige Gees is God, deur die Vader en die Seun uitgestuur vir gelowiges.
26 Maart 2017 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 15:4-5 Johannes 15:1-17
HK Sondag 12:32
Christen wees beteken jy is 'n gesalfde van Christus.
28 Augustus 2011 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 15:4-5 Jesaja 5:1-7
Johannes 15:1-17
HK Sondag 28
Ware gelowiges het net een plek om te leef ... in Christus!
21 September 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Johannes 15:5 Johannes 15:1-8
HK Sondag 32
Goeie werke is die logiese gevolg van verlossing.
25 September 2011 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 15:5,8 Johannes 15:1-8
HK Sondag 32
Goeie werke is die logiese noodsaaklikheid van verlossing.
5 Mei 2002(oggend) Dr MJ du Plessis Johannes 15:7 Johannes 15:1-7
Jesaja 52:3-53:6
Die omgang tussen ons en Jesus Christus is ʼn verhouding van interaksie.
23 September 2012 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 15:26
Handelinge 5:3-4
Johannes 15:18-16:15
Handelinge 5:1-11
NGB, Artikel 11
Die Heilige Gees is inderdaad God, deur die Vader en die Seun uitgestuur vir ons.
16 Oktober 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis Johannes 15:26 Johannes 15
HK Sondag 20
NGB art 8 en 11
Die Persoon en werk van die Heilige Gees.
16 Maart 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Johannes 16:7
Romeine 8:34
Johannes 16:5-15
Romeine 8:31-39
HK Sondag 18:46,49
Jesus Christus is nou ter wille van ons in die hemel.
6 Mei 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 16:8-14 Johannes 16
HK Sondag 3
Gaan nou terug, en pak die lewe weer aan. Gaan nou terug en gaan versoen jou met jou naaste. Probeer nou weer om ʼn sukses te maak van die doopbelofte wat jy voor God afgelê het.
15 Mei 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Johannes 16:12-14 Johannes 16:1-15 Wie die Heilige Gees is en watter werk Hy doen.
14 Mei 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 16:12-14 Johannes 16
HK Sondag 20
Wat glo ons van die Heilige Gees?
21 Julie 2002 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 16:7 Johannes 16
HK Sondag 18
Daar was ʼn tyd in die geskiedenis toe dit maar donker gegaan het met die kerk van die Here, want die gelowiges was gehaat en vervolg. Tydens hierdie vervolginge het die Christene vasgehou aan die hemelvaart van die Here Jesus Christus.
31 Desember 2007 (Oujaarsnag) Dr MJ du Plessis Johannes 16:33
Openbaring 3:12
Johannes 16:17-33
Openbaring 3:7-12
Om die lewe en die toekoms te verstaan, moet ʼn mens ver kan sien.
25 Mei 2006
(aand: Hemelvaart)
Dr MJ du Plessis Matteus 28:20
Johannes 16:33
Matteus 28
Johannes 16
Ons kry by die Here genade vir alles - van sterwensgenade tot opstandingsgenade.
22 Junie 2003 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 17:8 Johannes 17
HK Sondag 1
Ons enigste troos.
26 Desember 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 17:15-16 Johannes 17
HK Sondag 46
Daar is een pad wat altyd oop is na God toe: Die pad van die gebed. En sekerlik die mooiste woorde om ʼn gebed mee te begin, is die woorde wat die Here Jesus gebruik het toe Hy sy dissipels leer bid het.
6 Augustus 2017 (aand) Ds CCA Vrey 1 Johannes 2:1; Johannes 17:15-17, 24 Johannes 17:1-26;
1 Johannes 2:1-6
HK Sondag 18:49
Die nut van Christus se hemelvaart vir sy verlostes.
24 Maart 2013 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 17:11,21 Johannes 17:1-26
NGB, Art 26
As ons ewige Hoëpriester bid Christus vir ons.
23 Mei 2004
(oggend:Nagmaal)
Dr MJ du Plessis Johannes 17:15,24 Johannes 17 ʼn Uur of wat tevore is die Nagmaal ingestel. Daar aan die tafel het iets baie belangriks en treffends gebeur: die Here het die dissipels se aandag gevestig op hulle eenheid met Hom en met mekaar.
23 Mei 2004 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 18:36 Johannes 18
HK Sondag 48
Die koninkryk van die Here Jesus verskil in elke opsig van ʼn aardse koninkryk.
21 Mei 2017 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 19:10-11a Johannes 18:28-19:16
HK Sondag 15:38
Die Onskuldige veroordeel in die plek van die skuldige sondaars.
22 April 2011
(oggend:kruisigingsvrydag)
Dr MJ du Plessis Johannes 19:15 Johannes 19 Ons herdenk Kruisigingsvrydag as die dag waarop die ewige Koning gesterf het sodat ons deur sy versoening weer genade mag kry - genade om weer voor sy troon te mag verskyn en Hom te bely as ons Enigste Koning!
3 April 2015
(oggend:Goeie Vrydag)
Ds CCA Vrey Johannes 19:25-27 Johannes 19:17-27 Nie net die menigte vir wie Jesus sterf nie, maar ook die enkeling is belangrik.
14 April 2017 (oggend:Goeie Vrydag) Ds CCA Vrey Johannes 19:28-29 Johannes 19:17-37 Christus se dors is ons en die wêreld se verkwikking.
30 Maart 2018 (Goeie Vrydag) Ds CCA Vrey Johannes 19:30a Johannes 19:17-37 Christus het die verlossingsopdrag volbring.
1 April 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Johannes 20:6-9 Johannes 20:1-10 Geloof wat begryp.
27 Maart 2016
(oggend:Opstandingsdag)
Ds CCA Vrey Johannes 20:17 Johannes 20:1-18 Ons Here Jesus Christus het opgestaan en ons moet dit getuig.
5 Mei 2019 (aand) Ds CCA Vrey 2 Petrus 1:21 en Johannes 20:30-31 2 Petrus 1:16-21; Johannes 20:26-31; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 3 God bewaar sy Woord tot nou toe vir jou en my.
5 Augustus 2012 (aand) Ds CCA Vrey 2 Petrus 1: 21,
Johannes 20: 30 - 31
2 Petrus 1: 16 - 21;
Johannes 20: 26 - 31;
NGB Art 3
Die Bybel is God se Woord vir jou en my.
26 April 2009 (aand) Dr MJ du Plessis Johannes 20:28 Johannes 20
HK Sondag 13
Ons belydenis rus nie net in wie die Here Jesus is nie - dit rus ook in wat Hy van ons gemaak het.
23 Februarie 2014 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 21:15-19 Johannes 21:1-25 Vergifnis is die wonder en dat God jou weer in diens stel, is die bewys.

Handelinge 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
17 Maart 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 1:1-2 Handelinge 1:1-11 Jesus Christus leer en doen steeds vanuit die hemel.
31 Maart 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 1:8b Handelinge 1:1-11 Die toerusting om ʼn getuie van Jesus te wees.
21 Mei 2020 (aand:Hemelvaart) Ds CCA Vrey Handelinge 1:9 Handelinge 1:1-14; Lukas 24:50-53 Getuienis en betekenis van Christus se hemelvaart.
14 Mei 2015
(aand: Hemelvaart)
Ds CCA Vrey Handelinge 1:9-11 Handelinge 1:1-10
Lukas 24:26-53
Die waarheid en gevolg van Christus se hemelvaart.
23 Julie 2017 (aand) Ds CCA Vrey Handelinge 1:9-11; Romeine 8:34 Handelinge 1:1-11; Romeine 8:31-39
HK Sondag 18:46
Christus het werklik opgevaar na sy Vader in die hemel.
5 Mei 2005 (Hemelvaart) Dr MJ du Plessis Handelinge 1:9,11 Handelinge 1 Met die oomblik van Jesus se weggaan het die eindtyd begin.
17 Mei 2007
(Hemelvaart)
Dr MJ du Plessis Handelinge 1:11
Openbaring 22:12
Handelinge 1; Openbaring 22 "Ek kom gou !". Die tyd vir bekering gaan verby.
7 April 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 1:21-22 Handelinge 1:12-26 Wat maak die Christelike geloof geloofwaardig?
7 April 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 1:21-22 Handelinge 1:12-26 Wat maak die Christelike geloof geloofwaardig?
14 April 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 2:12 Handelinge 2:1-13 Die betekenis van Pinkster.
28 April 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 2:14-41 Handelinge 2:37-39 Wat gebeur wanneer ʼn mens tot bekering kom?
31 Oktober 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Handelinge 2:21 Handelinge 2 Ons moet die lis waarmee die duiwel werk, nooit onderskat nie.
21 April 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 2:24-28 Handelinge 2:14-36 Vreugde en blydskap in oorvloed – Jesus het opgestaan!
5 Mei 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 2:42 Hande1inge 2:37-47 Hoe lyk ʼn gesonde kerk?
11 Maart 2018 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 17:7; Handelinge 2:38-39 Genesis 17:1-14; Handelinge 2:37-42
HK Sondag 27:74
Is die kinderdoop Bybels?
10 Augustus 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Genesis 17:7
Handelinge 2:39
Genesis 17:1-14
Handelinge 2:37-42
HK Sondag 27:74
God se verbond met ons eis dat ons kinders gedoop word.
3 September 2017 (aand) Ds CCA Vrey Handelinge 2:37-38 Handelinge 2:14-42
HK Sondag 20
Die heiligende werk van die Heilige Gees.
3 April 2016 (aand) Ds CCA Vrey Handelinge 2:37-38 Handelinge 2:14-42
DLR Hoofstuk 3 en 4, Artikel 11
Hoe die Heilige Gees bekering en geloof bewerk.
27 April 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Handelinge 2:37-42 Handelinge 2 Ons moet die blydskap en die vervulling van die Heilige Gees uitstraal . Ons liggaam en ons verstand, ons tyd en ons energie moet ʼn spieël wees wat die skitterblink majesteit van Jesus Christus aan ʼn verveelde en siniese wêreld moet weerkaats.
4 Junie 2006 (oggend)
Pinkster
Prof GJC Jordaan Handelinge 2:2-3 Handelinge 2 Pinkster - die groot teken van die Here wat deur sy Gees in sy kerk kom woon en met groot krag kom werk.
28 Januarie 2003 (aand) Dr MJ du Plessis Handelinge 2:23 Handelinge 2 Die begin van ons Christelike kerk se geskiedenis openbaar aan ons presies hoe groot die Here se genade oor ons is.
2 Februarie 2002 (aand) Dr MJ du Plessis Handelinge 2:36 Handelinge 2:14-36
Filippense 2:5-11
Baie mense het vrae en twyfelinge en baie onkunde. Kom ons gaan luister weer saam met die heel eerste Christene na die openbaring van die Here.
14 Augustus 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Handelinge 2:38 Handelinge 2
HK Sondag 26
Die Doop en die Heilige Gees.
6 Februarie 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Handelinge 3:6-7 Handelinge 3 Verwag jou redding in Christus, want daar is geen ander naam onder die hemel waardeur ons gered moet word nie!
12 Mei 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 3:6 Handelinge 3:1-26 Die wonder van verlossing bring uitbundige vreugde voort.
2 Junie 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 3:11-12 Handelinge 3:11-26 Wees altyd bereid om rekenskap te gee van die hoop wat in jou is.
18 Augustus 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 3:13-16 Handelinge 3:11-26
Waarom sal jy ʼn Christen wil wees?
12 Februarie 2017 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 1:20-21; Handelinge 4:12 Matteus 1:1-25; Handelinge 4:1-12
HK Sondag 11:29
Jesus, wat beteken: Die HERE verlos.
25 Augustus 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 4:12-13 Handelinge 4:1-22
Om vrymoedig te wees in jou geloof.
25 Augustus 2019 (aand) Ds CCA Vrey Handelinge 4:27-28
Handelinge 4:23-31
Nog iets om jou vrymoedig te maak in geloof.
1 September 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 4:23-24a, 33 Handelinge 4:23-37
Hoe reageer ʼn mens verantwoordelik op vervolging?
8 September 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 5:3-4 Handelinge 4:32-5:11
Skynheilig versus heilig.
14 Julie 2019 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 15:26; Handelinge 5:3-4
Johannes 15:18-16:15; Handelinge 5:1-11; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 11
Die Heilige Gees is God, deur die Vader en die Seun uitgestuur vir gelowiges.
27 Augustus 2017 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 15:26; Handelinge 5:3-4 Johannes 15:18-16:15; Handelinge 5:1-11
HK Sondag 20
Die Heilige Gees is inderdaad God.
20 April 2014 (aand) Ds CCA Vrey Handelinge 5:3-4
Johannes 14:16-17
Handelinge 5:1-11
Johannes 14:15-31
HK Sondag 20
God die Heilige Gees 'n Gawe aan ons en 'n Gewer vir ons.
23 September 2012 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 15:26
Handelinge 5:3-4
Johannes 15:18-16:15
Handelinge 5:1-11
NGB, Artikel 11
Die Heilige Gees is inderdaad God, deur die Vader en die Seun uitgestuur vir ons.
15 September 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 5:13-14 Handelinge 5:1-16
Wat kenmerkend is van ʼn gehoorsame kerk.
9 Februarie 2003 (aand) Dr MJ du Plessis Handelinge 5:20 Handelinge 5 Wat is 'n erediens?
20 Oktober 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 5:38-39 Handelinge 5:17-42 Met ʼn krom stok slaan die Here ʼn reguit hou.
25 Oktober 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 15:10-11 Handelinge 15:1-21 Die ware leer van die verlossing gee aan God al die eer.
Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
22 September 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 5:29-31 Handelinge 5:12-42
Deur vervolging bewys God genade aan sy vyande.
19 April 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 6:3-4;1 Timoteus 3:8-9 Handelinge 6:1-7; 1 Timoteus 3:8-13; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 30 en 31 Die regering van die kerk (2) – die diakens.
27 Oktober 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 6:7 Handelinge 6:1-7 Nog ʼn probleem in die lewe van die jong gemeente.
21 Oktober 2012 (aand) Ds CCA Vrey Handelinge 6:7 Handelinge 6:1-7 Die Here se gawes om probleme te oorwin.
1 Maart 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 6:13-14 Handelinge 6:1-15 Om ʼn getuie te wees in die voetspore van Jesus.
8 Maart 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 7:48-49, 52-53 Handelinge 7:1-53 Stefanus bedien die gesag van Christus.
15 Maart 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 7:59-60 Handelinge 7:51-8:3 Almal wat godvrugtig lewe, sal vervolg word.
11 November 2007
(oggend:Nagmaal)
Dr MJ du Plessis Handelinge 7:55,56 Handelinge 7 Hierdie Almagtige laat u nou almal aan sy tafel aansit om u weer te verseker van die verlossing en die ewige lewe wat Hy oor u beskik.
16 November 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Handelinge 8:4 Handelinge 8 Aan wie het jy my Evangelie verkondig, sodat hy hom tot My kon bekeer? Dit is wat die Here eendag van ons sal wil weet.
14 Junie 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 8:6, 8, 12 Handelinge 8:1-25 Die evangelie bring bevryding en blydskap.
4 Maart 2018 (aand) Ds CCA Vrey Handelinge 8:21-22; 22:16 Handelinge 8:4-25; 22:1-16
HK Sondag 27:72-73
'n Waarskuwing om nie die doop te oorskat nie.
21 Junie 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 8:29-31, 35 Handelinge 8:26-40 Die eerste tree met die evangelie na die uiterste van die aarde.
28 Junie 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 9:3-6 Handelinge 9:1-19 ʼn Bewys dat bekering en geloof die uitsluitlike gawe van God is.
16 Februarie 2003 (aand) Dr MJ du Plessis Handelinge 9:13 Handelinge 9 Ons moet oor twee Sondae Nagmaal vier. Hoe sien die Here ons wanneer ons na sy tafel toe kom? Kom ons gaan kyk na die mense van wie in hierdie hoofstuk gepraat word.
12 Julie 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 9:35,42 Handelinge 9:32-43 Geloof in die Here en sy almag.
5 Julie 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 9:20 Handelinge 9:1-31 Die bewys van ʼn egte bekering is wat gebeur na die bekering.
19 Julie 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 10:15, 19-20, 34-35 Handelinge 10:1-35 In genade breek die Here vooroordele af.
26 Julie 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 10:34-36 Handelinge 10:34-48 Wie in Christus glo, ontvang vrede en verlossing by God.
14 Februarie 2016 (aand) Ds CCA Vrey"Handelinge Handelinge 10:36,43,44 Handelinge 10:34-48; DLR Hoofstuk 3 en 4, Artikel 6 God bring mense deur sy Heilige Gees en Woord tot bekering.
2 Augustus 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 11:17-18 Handelinge 11:1-18 God vernuwe ons denke.
9 Augustus 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 11:20-21 Handelinge 11:19-30 Die Here seën ʼn kerk wat ....
16 Augustus 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 11:23-24 Handelinge 11:19-30 Wat is ʼn goeie mens?
18 Februarie 2018 (aand) Ds CCA Vrey Handelinge 11:26b Handelinge 11:19-30; 12:25-13:3 Om 'n Christen genoem te word.
13 April 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Efesiërs 4:11,12
Handelinge 11:26
Efesiërs 4:1-16
Handelinge 11
Hoe sien jy jouself: Is jy 'n Christen?
6 September 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 12:24 Handelinge 12 Geen hindernis kan die voortgang van die evangelie stuit nie.
13 September 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 13:1-4a Handelinge 13:1-12 Waarvoor Christus eintlik sy kerk bymekaarmaak.
20 September 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 13:9-11 Handelinge 13:1-12 Wie die evangelie verkondig, betree die geestelike oorlogsveld.
27 September 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 13:23-24 Handelinge 13:13-52 Hoe ʼn gelowige die evangelie kan verkondig.
26 Julie 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 13:48 Handelinge 13:13-52
DLR Hoofstuk 1, Artikel 9
Die verband tussen die uitverkiesing en geloof.
23 Februarie 2003 (aand) Dr MJ du Plessis Handelinge 13:42,48 Handelinge 13 Kerkskeuring is iets uiters gevaarlik! Dis 'n handeling waarmee jy die wese van God se kerk aantas as jou saak nie reg is nie - en dan gaan jy verlore.
4 Oktober 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 13:48-50 Handelinge 13:42-14:7 Twee soorte reaksies op die evangelie.
11 Oktober 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 14:15-17 Handelinge 14:15-17 Troue diensknegte van die Here hou aan totdat die werk afgehandel is (1).
18 Oktober 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 14:19-22 Handelinge 14 Troue diensknegte van die Here hou aan totdat die werk afgehandel is (2).
1 November 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 15:19-20 Handelinge 15:1-35 ʼn Kerklike besluit waarin waarheid en liefde vryheid gee.
18 Maart 2012 (aand) Ds CCA Vrey Handelinge 15:28a Handelinge 15:1-35
HK Sondag 48:123
Christus se koningsheerskappy in en deur sy kerk.
28 Januarie 2018 (aand) Ds CCA Vrey Handelinge 16:14; Efesiërs 2:8-9 Handelinge 16:11-15; Efesiërs 2:1-10
HK Sondag 25:65
Die gereedskap van die Heilige Gees waarmee Hy sondaars gelowiges maak.
20 Julie 2014 (aand) Ds CCA Vrey Handelinge 16:14; Romeine 4:11 Handeling 16:1-15 Romeine 4:1-12 HK Sondag 25 God gee aan ons geloof en sy skilderye om ons geloof te versterk.
22 Augustus 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Handelinge 16:14-15 Handelinge 16
HK Sondag 33
Die Bybel ken twee woorde vir bekering; die een beteken letterlik inkeer en die ander een omkeer.
2 Maart 2003 (aand) Dr MJ du Plessis Handelinge 16:17b Handelinge 16:11-24 Die duiwel het die manier om die Here spontaan in die openbaar te bely. Daarteenoor is daar soms ʼn traagheid by die gelowiges om die Here te bely.
14 Maart 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Handelinge 16:30,31 Handelinge 16
HK Sondag 5
Menslik gesien het die tronkbewaarder daardie nag reg voor die deure van die hel gestaan. As hy selfmoord gepleeg het, sou hy reguit daarin gestap het, want hy sou as ongelowige gesterf het.
12 Februarie 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Handelinge 16:30,31 Handelinge 16
HK Sondag 6
Ons kan nie verlore gaan nie, omdat hierdie ewige God en Verlosser ons tot in ewigheid beskerm en bewaar as ons Hom as God en Verlosser bely en ken.
19 September 2004 (aand) Dr MJ du Plessis Handelinge 17:25-28 Handelinge 17
HK Sondag 10
Die Voorsienigheid van God.
28 Augustus 2005
(oggend:Nagmaal)
Dr MJ du Plessis Handelinge 18:10 Handelinge 18 Een van die dinge wat met Nagmaal gebeur, is dat die Here ons versterk om elke dag van ons lewe in ons geloofstryd te kan aanhou volhard. In die gedeelte in Handelinge 18 het ons ʼn voorbeeld van praktiese geloofstryd en die Here se beskerming oor so ʼn gelowige wat die Here van harte dien.
15 Mei 2016 (aand) Ds CCA Vrey Handelinge 20:20-21 Handelinge 20:17-38
DLR Hoofstuk 3 en 4, Artikel 17
Hoe belangrik die Heilige Gees se gereedskap is.
1 November 2009 (aand) Dr MJ du Plessis Handelinge 20:28vv. Handelinge 20:32-34
HK Sondag 42
Ons oortree nie meer die gebooie van God so blatant soos wat dit in die ou tyd was nie, maar ons oortree nogtans, al het ons metode van oortreding meer gesofistikeerd geword.
21 Oktober 2001 (aand) Dr MJ du Plessis Handelinge 21:13b, 14b Handelinge 21 Die Here stel ons soms voor die moeilikste besluite wat ons moet neem om sy Naam te verheerlik en sy kerk uit te bou! In die regte besluite wat ons neem, kom juis die krag van ons verlossing na vore!
25 Maart 2012 (aand) Ds CCA Vrey Handelinge 22:10 Handelinge 22:1-21
HK Sondag 49:124
Ons wil en God se wil-in stryd of in pas?
9 Maart 2003 (aand) Dr MJ du Plessis Handelinge 27:24; Jona 1:12c
Kyk ook
Handelinge 27
Jona 1
ʼn Regverdige mens bring ander saam met hom in God se genade in.
27 Maart 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Handelinge 28:4-5 Handelinge 28 Alles wat hier op Milete gebeur, is ʼn magtige preek van God se genade.

Romeine 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
14 Augustus 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis Romeine 1:6 Romeine 1 Jy is deel van die wat deur Jesus verlos is, en wat onder sy heerskappy staan waarmee Hy die dood oorwin het. Hy dra aan jou op om met jou hele lewe sy evangelie te gaan verkondig.
29 Oktober 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Romeine 1:17; 3:21-24 Romeine 1:8-17; 3:9-31
HK Sondag 23:59-61
Die waarde van geloof in Christus - die gelowige is regverdig voor God.
16 Oktober 2011 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 1:18 Romeine 1:18-32
Jesaja 44:6-23
HK Sondag 34:94-95
Die dankbare gelowige dien God alleen met sy hele lewe.
16 Oktober 2005 (aand)
Aflegging van
Geloofsbelydenis
Dr MJ du Plessis Romeine 1:16 Romeine 1 Volhard in die geloof en aanbidding wat u vanaand teenoor die Drie-Enige Almagtige God bely.
31 Januarie 2016 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 1:18-20 Romeine 1:16-32; 2:12-16 DLR Hoofstuk 3&4, Artikel 4 Die lig van die natuur help nie die mens tot bekering en geloof nie.
30 September 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Romeine 1:23 Romeine 1 en Deuteronomium 4:15-19
HK Sondag 35
Ons moet afbeeldings van die Here vermy sodat ons die Here kan dien deur die Heilige Gees wat in ons harte en verstand werk dat ons deur die Woord van God sy volle openbaring kan sien.
15 Februarie 2009 (aand) Dr MJ du Plessis Romeine 2:6 Romeine 2
HK Sondag 4
Elkeen wat homself met sondes besoedel (verderf), sal gestraf word.
26 Mei 2019 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 3:1-2; Psalm 147:19-20 Romeine 3:1-8; Psalm 147; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 6 Die verhouding tussen die Bybel en godsdienstige boeke.
9 Augustus 2020 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 3:9, 19, 23 Romeine 3:9-24; Dordtse Leerreëls, Hoofstuk 1, Artikel 1.1 Hoe die mens werklik is.
3 Mei 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Romeine 3:9, 19, 23 Romeine 3:9-24
DLR Hfst 1, Art 1
Hoe die mens werklik is.
9 September 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Romeine 3:10 Romeine 3
HK Sondag 32
Goeie werke en die plek daarvan in ons lewe is ʼn saak wat spanning en verwarring bring in baie gelowiges se lewe.
28 Julie 2013 (oggend) Ds CCA Vrey Romeine 3:20 Romeine 3:9-31
HK Sondag 2:3-5
Ken jy jouself?
21 Mei 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Romeine 3:20-24 2 Samuel 9:1-12
Romeine 3
HK Sondag 23
In ons hele lewe - ook ons geloofslewe - gebeur daar dinge van genade en dinge van oordeel.
14 September 2014 (aand) Ds CCA Vrey Habakuk 1:12-13; 2:4
Romeine 3:23-24
Habakuk 1:12-2:4
Romeine 3:9-11, 21-24
Mense se oordeel oor mense teenoor God se oordeel oor mense.
19 April 2019 (Goeie Vrydag: oggend) Ds CCA Vrey Romeine 3:24-26 Romeine 3:9-31 Hoekom God ʼn sondaar regverdig kan verklaar.
31 Maart 2019 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 3:25-26 Romeine 3:19-31
NBG Artikel1
Paaie wat nie by die genade van God uitkom nie(3) Barmhartigheid sonder geregtigheid.
6 November 2016 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 3:25-26 Romeine 3:19-31
HK Sondag 4:11
Paaie wat nie by die genade van God uitkom nie (3) Barmhartigheid sonder geregtigheid.
25 Augustus 2013 (oggend)
Nagmaal
Ds CCA Vrey Romeine 3:25-26 Esegiël 18
Romeine 3:21-26
HK Sondag 4
God se regverdigheid laat ons in stille verwondering oor sy genade.
5 November 2017 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 3:28; 4:3; Efesiërs 2:8-9 Romeine 3:21-4:12; Efesiërs 2:1-10
HK Sondag 23:61
Geloof maak 'n mens nie regverdig nie, maar deur geloof maak Christus regverdig.
10 Februarie 2013 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 3:28; 4:3-5 Romeine 3:21-4:12
NGB, Art 22
Deur die geloof alleen word jy regverdig verklaar met Christus en sy werk.
27 Junie 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Romeine 3:20-24
Romeine 8:30 vv
Romeine 3:20-24
Romeine 8:30 vv
2 Samuel 9:6-13
HK Sondag 23
Die Here sal alleen die Regter wees wat my onskuldig verklaar as ek met die regte geloof my swakhede sien en ken - en as ek met die regte geloof die vrede van skuldvergifnis by Jesus Christus aan die kruis verwag.
17 Februarie 2013 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 4:5-8 Romeine 4:1-25
NGB, Art 23
Alleen Jesus Christus is ons geregtigheid voor God.
4 Februarie 2018 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 4:11 Handelinge 16:11-15; Romeine 4:1-12
HK Sondag 25:66-68
Sakramente en hulle verhouding tot die Woord van God.
26 Mei 2013 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 4:11 Romeine 4:1-12
NGB, Art 33
God se bedoeling met die sakramente wat Christus ingestel het.
14 Junie 2020 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 4:11-12 Genesis 17; Romeine 4:1-12; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 33 Sakramente: die heilige tekens en seëls om ons geloof te versterk.
10 Maart 2013 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 4:2,14;5:8 Romeine 4:1-8,13-25;5:1-11
NGB, Art 24
Ons goeie werke maak ons nie goed nie; omdat ons goed gemaak is, is ons werke goed.
19 Mei 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Romeine 4:16-18 Romeine 4 Hoe lyk en wat veroorsaak ʼn ware geloof?
26 Mei 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Romeine 5:1-2 Romeine 5:1-11 Drie voordele om geregverdig te wees deur die geloof.
26 Mei 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Romeine 5:1-2 Romeine 5:1-11 Drie voordele om geregverdig te wees deur die geloof.
18 Junie 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis Romeine 5:2 Romeine 5 Om aan 'n kerk te behoort en te weet dat jy eendag in God se ewige koninkryk gaan wees, is niks anders nie as feestyd en die genadetyd.
14 Oktober 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Romeine 5:12 Romeine 5; Openbaring 3:7-13 Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood, en so het die dood tot al die mense deurgedring. Maar deur die Here Jesus Christus is ons verlos en vrygespreek van ons sondes.
17 Januarie 2016 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 5:12,17 Genesis 5:1-11; Romeine 5:12-21; DLR Hoofstuk 3&4, Artikel 2 Die voortgang van die mens se verdorwe natuur.
11 Julie 2004 (aand) Dr MJ du Plessis Romeine 5:12-21 Psalm 130
HK Sondag 3
Ons woon tot ons troos eredienste by.
1 September 2019 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 5:12, 21
Romeine 5:12-21; 7:18-25; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 15
Dood in Adam, lewe in Christus.
25 November 2012 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 5:12, 21 Romeine 5:12-21; 7:18-25
NGB, Art 15
Die sonde van een mens maak ons
almal sondaars,
die gehoorsaamheid van een Mens maak baie regverdig.
21 Februarie 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Genesis 3:1-19 Romeine 5:14-21 Genesis 3:1-19 en Romeine 5:14-21
HK Sondag 3
ʼn Magtige daad geskied wanneer God in ons geskiedenis begin werk.
11 Februarie 2018 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 6:3-4 Romeine 6:1-14
HK Sondag 26
Die doop beeld Christus se belofte af en verseker die gedoopte van die belofte.
27 Julie 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Romeine 6:3-4 Romeine 6:1-14
2 Petrus 2:1-22
HK Sondag 26
God het in die doop sy belofte aan ons toegesê. Wat maak jy met jou doop?
3 Augustus 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Romeine 6:4 Romeine 6:1-14
HK Sondag 27:72-73
Deur die doop word ons verseker van God se troosryke genade.
30 November 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Romeine 6:4 Romeine 6
HK Sondag 26
Ons kan ʼn nuwe en ewige lewe lei.
22 Oktober 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Romeine 6:4,5 Romeine 6 Ons kan in ʼn nuwe lewe leef - 'n lewe waarin ons nie meer in ons sondes begrawe word nie.
2 Oktober 2011 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 6:5-6,11 Romeine 6:1-14
HK Sondag 33:88
Bekering is die noodwendige gevolg van verlossing.
22 November 2020 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 10:14-15, 17; Romeine 7:19, 24 Romeine 7:7-25; 10:5-17; Dordtse Leerreëls, Hoofstuk 1, Artikel 16 Troos en vermaning oor die uitverkiesing.
15 November 2020 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 9:22-23 Romeine 9:1-29; Dordtse Leerreëls, Hoofstuk 1, Artikel 1.15 Verwerping – gelyk aan uitverkiesing of ondergeskik aan uitverkiesing?
Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
29 September 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Romeine 6:11 Romeine 6:1-14
Dood vir die sonde, maar lewend vir God.
6 Julie 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Romeine 6:11 Romeine 6 Hou jou dood vir die sonde, en gebruik al jou energie om God te aanbid. Ons het inderdaad baie om op te knap.
28 September 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Romeine 6:4-5
Romeine 6:12-13
Romeine 6:1-14
HK Sondag 33:88-90
Ons doop teken ons begrafnis en ons opstanding.
11 Junie 2017 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 6:12-13 Romeine 6:1-14
HK Sondag 16:43
Christus se kruisdood het nou voordeel vir die gelowige.
17 Januarie 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Romeine 6:23 Romeine 6 Die Here stel ons voor ʼn feit: jy is ʼn slaaf. Nou kan jy een van twee soorte slawe wees: ʼn Slaaf van die sonde, of ʼn slaaf van die Here.
9 Februarie 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Lukas 23:44-46
Romeine 6:6,12
Lukas 23:26-56
Romeine 6:1-14
HK Sondag 16:40-43
Jesus Christus het ons laaste vyand ons dienskneg gemaak.
22 Mei 2016 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 6:17-18; 7:24-25 Romeine 6:15-23
Romeine 7:7-25
DLR Hoofstuk 5, Artikel 1
Verloste mens, maar 'n strydende mens.
14 September 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Romeine 7:7 1 Konings 3:10-11 Romeine 7
HK Sondag 44
Met die verbod om te begeer, het ons te doen met die wortel van alle sondes - die plek waar enige sonde begin, is die begeerte om dit te doen!
13 Februarie 2005 (aand) Dr MJ du Plessis Romeine 7:7 Romeine 7
HK Sondag 34
In die gedeelte wat ons gelees het, skryf die apostel Paulus baie oor die verhouding tussen bekering en die wet. Hy noem dit ʼn verhouding tussen lewe en dood.
29 April 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Romeine 7:7 Romeine 7
HK Sondag 2
Weet jy regtig hoe ellendig is jou lewe? En as jy weet, hoe weet jy dit?
21 Oktober 2018 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 7:13-15; 24-25 Romeine 7:7-25
HK Sondag 44:114-115
Ons onvermoë om die wet na te kom, maak die wet allermins ongeldig.
15 Julie 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Romeine 7:14 Romeine 7 Hierdie is ʼn saak van dood en lewe. Mis ek my doel in die lewe of nie?
10 November 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis Romeine 7:2-26 Romeine 7
HK Sondag 34
Is die Wet van die Here ʼn bedreiging, of is dit ʼn genadegawe?
12 Februarie 2012 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 7:19,24-25a Romeine 7:7-25
HK Sondag 44:113 en 115
Die stryd van die gelowige in hierdie lewe.
6 Oktober 2019 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 8:3-4
Romeine 8:1-17; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 20
God is regverdig en barmhartig gelyktydig – kyk na Christus.
20 September 2015 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 10:14-15,17; Romeine 7:19,24 Romeine 7:7-25;10:5-17
DLR Hoofstuk 1, Artikel 16
Die Here se troos en vermaning aan die gemeente oor die uitverkiesing.
20 Januarie 2013 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 8:3 Galasiërs 4:4-6 Romeine 8:1-8
Galasiërs 3:21 - 4:7
NGB, Art 20
In Christus bewys God dat Hy regverdig en genadig is teenoor ons.
13 Oktober 2013 (oggend) Ds CCA Vrey Romeine 8:3,15 Esegiël 1:1-28
Romeine 8:1-30
HK Sondag 8
Die troos om God as Vader, Seun en Heilige Gees te ken.
25 Oktober 2009 (oggend) Dr MJ du Plessis Romeine 8:9 Romeine 8 Wat dit beteken dat die Heilige Gees en Jesus Christus in ons woon.
9 Maart 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Romeine 8:10-11 Romeine 8:1-17
HK Sondag 17
Christus het die dood drievoudig vir ons oorwin.
6 Mei 2012 (oggend) Ds CCA Vrey Romeine 8:12-14 Romeine 8:1-17 Vrede met God: Leef as sy kind!
8 Mei 2005 (aand) Dr MJ du Plessis Romeine 8:15 Romeine 8
HK Sondag 46
Vertroue in ons hemelse Vader vorm die grondslag van ons gebed.
25 Mei 2002 (oggend) Ds HP Prinsloo (em) Romeine 8:14-16 Romeine 8:1-16 Om "Kinders van God" genoem te word
21 Augustus 2016 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 8:14-17a Romeine 8:1-17
DLR Hoofstuk 5, Artikel 10
Drie pilare van sekerheid vir die gelowige se volharding.
14 Maart 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis Romeine 8:24 Romeine 8 Die Here wil hê dat ons met alles wat ons het, moet vashou aan die nuwe lewe in die hiernamaals - soos Hy dit aan ons beloof het. Al leef ons nou in ʼn tyd waarin ons baie slegte dinge beleef.
23 April 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis Romeine 8:28 Romeine 8:14-30
Hosea 4:1-8
Waar staan ons teenoor die Here? Ons moet elke oomblik onthou dat die doel van ons skepping is om God te verheerlik.
20 Mei 2012
(Nagmaal:oggend)
Ds CCA Vrey Romeine 8:18,28-30 Romeine 8:9-30 Beleef vrede met God in lyding.
3 Junie 2012 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 8:28-30 Romeine 8:18-30
NGB Art 1
Hoe werklik is God vir jou? Met volkome wysheid regeer God sodat alles vir ons ten goede is.
19 Julie 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Romeine 8:29-30 Romeine 8:18-30
DLR Hoofstuk 1, Artikel 8
Daar is net één uitverkiesing ooreenkomstig God se ewige besluit.
23 Julie 2017 (aand) Ds CCA Vrey Handelinge 1:9-11; Romeine 8:34 Handelinge 1:1-11; Romeine 8:31-39
HK Sondag 18:46
Christus het werklik opgevaar na sy Vader in die hemel.
16 Maart 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Johannes 16:7
Romeine 8:34
Johannes 16:5-15
Romeine 8:31-39
HK Sondag 18:46,49
Jesus Christus is nou ter wille van ons in die hemel.
20 Mei 2012 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 8:31,37 Romeine 8:31-39 Vrede met God beteken ons is meer as oorwinnaars.
7 Julie 2002 (aand) Dr MJ du Plessis Romeine 8:32 Romeine 8 Paulus roem van vreugde omdat God sy Seun laat sterf het, omdat Hy sondaars liefhet!
13 November 2005 (aand) Dr MJ du Plessis Romeine 8:33,34 Romeine 8
HK Sondag 23
Hoe word ons regverdig voor God?
29 September 2019 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 9:4-5
Handelinge 1:9-11; Romeine 9:1-18; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 19
Jesus Christus – een Persoon in wie twee nature is.
23 Desember 2012 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 9:5 Handelinge 1:9-11
Romeine 9:1-18
NGB, Art 19
Ter wille van ons saligheid is en bly Jesus Christus ware God en ware mens.
21 Augustus 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Romeine 9:8 Jesaja 60:4; Romeine 9
Johannes 1:7
HK Sondag 27
In die jongste jare word daar meteens weer allerhande verskillende leerstellings rondom die doop aan mense voorgehou. Merkwaardig dat elke nuwe sogenaamde kerk wat tot stand kom, sy eie leer oor die doop het.
2 Augustus 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Romeine 9:11-12 Romeine 9:1-18
DLR Hoofstuk 1, Artikel 10
Die rede waarom God sekere mense uitverkies.
18 Oktober 2020 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 9:11-13 Romeine 9:1-29; Dordtse Leerreëls, Hoofstuk 1, Artikel 1.9 en 1.10 Die oorsaak van die uitverkiesing – by mense of by God?
9 Maart 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Romeine 9:22 Romeine 9:6-24
HK Sondag 7
God het met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toorn wat vir die verderf toeberei is, verdra! Die Here maak dus mense wat hel toe gaan, en Hy verdra hulle, sodat hulle daar kan kom!
13 September 2015 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 9:22-23 Romeine 9:1-29
DLR Hoofstuk 1, Artikel 15
Hoe God regverdig is deur net sommige mense uit te verkies en ander mense nie uit te verkies nie.
2 April 2017 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 10:32-33; Romeine 10:9-10 Matteus 10:26-39; Romeine 10:5-17
HK Sondag 12:32
Christen, jy is gesalf tot 'n profeet van Jesus Christus.
13 September 2020 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 10:13-15 Handelinge 16:1-34; Romeine 9:30-10:17; Dordtse Leerreëls, Hoofstuk 1, Leerreël 1:3 Die wêreld moet hoor van die verlossing deur Christus.
17 Mei 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Romeine 10:13-15 Romeine 9:30-10:17
Handelinge 16:1-34
DLR Hfst 1, Art 3
Deur die prediking van Christus word verlore sondaars tot geloof gebring.
7 April 2013 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 10:14-16
Romeine 10:17
Johannes 10:1-30
Romeine 10:14-17
NGB, Art 27
Die kerk is die Here s’n - Hy begin daarmee en Hy hou vol daarmee.
7 Augustus 2011 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 10:17 Romeine 9:30-10:21
HK Sondag 25:65
God se manier om die saligmakende geloof aan ons te gee.
25 Mei 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Romeine 10:20 Romeine 10 Al het hierdie gedeelte in die Bybel iets van ʼn verwytkarakter omdat die gelowiges hoor, maar weier om te luister, is dit tog ʼn genade-gedeelte, want hier staan dat die Here sy hande die hele dag oor ons uitsteek.
22 Augustus 2010
(Nagmaal: oggend)
Dr MJ du Plessis Romeine 11:7 Romeine 11 In hierdie teks is die werk van Jesus Christus saamgevat: Hy sterf vir die saligheid en verlossing van al die uitverkorenes, maar Hy sterf ook vir die verharding van die geloofsonverskilliges.
6 Maart 2016 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 11:19-20 Romeine 11:11-24
DLR Hoofstuk 3 en 4, Artikel 7
Waak teen geestelike hoogmoed.
3 Junie 2018 (aand) Ds CCA Vrey Eksodus 20:2; Romeine 12:1 Eksodus 20:1-17; Romeine 11:33-12:2
Heidelbergse Kategismus, Sondag 34:92-93
Die Tien Gebooie: God se riglyn vir ons liefde en dank.
12 Oktober 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Eksodus 20:2
Romeine 12:1
Eksodus 20:1-17
Romeine 11:33-12:2
HK Sondag 34:92-93
Die Tien Gebooie: God se riglyn vir ons liefde en dank.
9 April 2017 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 12:1 Romeine 11:33-12:8
HK Sondag 12:32
Christen, jy is gesalf tot 'n priester van Jesus Christus.
9 Oktober 2011 (aand) Ds CCA Vrey Eksodus 20:2
Romeine 12:1
Eksodus 20:2
Romeine 12:1
HK Sondag 34:92-93
Die Tien Gebooie: God se riglyn vir ons liefde en dank.
25 Oktober 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Romeine 12:1-2 Romeine 12:1-21 Hervorming gaan steeds voort in elke kind van God.
19 Augustus 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Romeine 12:2 Romeine 12; Efesiërs 5 Ons moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar ons moet God ons laat verander deur ons denke te vernuut.
10 Junie 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Romeine 12:21 Matteus 5:17-20, 38-42; Romeine 12:17-21; 1 Petrus 4:7 Burgers in God se koninkryk los die wraak vir God en doen wat goed is.
5 Julie 2020 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 13:1 Romeine 13:1-7; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 36 Onderwerp jou aan die owerheid; God het hulle oor jou aangestel.
16 Junie 2013 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 13:1 Romeine 13:1-7
NGB, Art 36
Onderwerp jou aan die owerheid; God het hulle oor jou aangestel.
20 Januarie 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis Romeine 13:1-4a Romeine 13
HK Sondag 39
Die Here regeer. Hy is die Koning van die konings.
18 Julie 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Romeine 14:11 Romeine 2:1-16
Romeine 14:1-23
Die evangelie van Jesus Christus is ʼn krag van God tot redding vir elkeen wat glo.

1 Korintiërs 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
13 Augustus 2006 2006 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 1:3 1 Korintiërs 1
HK Sondag 32
Wanneer doen ons goeie werke omdat ons gelowiges is, en wanneer doen ons dit om onsself te verheerlik?
23 Maart 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 1:9 1 Korintiërs 1 God het u uitverkies - al het ons in sonde geval. Daarom het Hy vir ons gesterf en ons weer met God versoen, en daarom roep die Heilige Gees ons tot geloof
12 November 2006 (oggend)
Nagmaal
Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 1:23a,24b 1 Korintiërs 1 Die Here Jesus Christus het nie na ons waardigheid en status gekyk toe Hy vir ons gesterf het nie. Hy het gekom vir almal wat opreg is, maak nie saak in watter stand hy geklassifiseer word nie, en ook nie hoe ryk of arm hy is nie.
18 September 2011 (aand) Ds CCA Vrey 1 Korintiërs 1:23-24 1 Korintiërs 1:18-2:5
HK Sondag 31:84
Die gekruisigde Christus is die krag en wysheid van God.
25 September 2016 (aand) Ds CCA Vrey 1 Korintiërs 1:22-24 1 Korintiërs 1:18-31
DLR Hoofstuk 5, Artikel 15
Die evangelie - 'n struikelblok vir die mens, maar die eer van God.
20 November 2016 (aand) Ds CCA Vrey 1 Korintiërs 1:30 1 Korintiërs 1:18-31
HK Sondag 6
Jesus Christus dié Middelaar en Verlosser wat God skenk.
22 September 2013 (oggend) Ds CCA Vrey 1 Korintiërs 1:30 Hebreërs 2:5-18, 4:14-16
1 Korintiërs 1:18-31
HK Sondag 6
Ons Verlosser is waarlik mens en tegelykertyd waarlik God.
7 September 2014 (oggend) Ds CCA Vrey 1 Korintiërs 2:1-2
1 Tessalonisense 2:13
1 Korintiërs 2:1-5
1 Tessalonisense 2:1-16
HK Sondag 31:83 en 84
God se Woord as troos en tug.
1 Desember 2002 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 2:5,9 1 Korintiërs 2 Ons wil op ʼn baie besondere manier met die Here gemeenskap hê, maar daar is deesdae soveel verskil oor wat ons moet glo en hoe die Here aanbid moet word! Dit veroorsaak dat baie gelowiges diep verward raak oor die saak van omgang met God. Die Here maak in die gedeelte ʼn uiters belangrike uitspraak: Geloof bestaan nie in die wysheid van mense nie, maar in die krag van God.
6 September 2015 (aand) Ds CCA Vrey 1 Korintiërs 2:1-5 1 Korintiërs 1:10-2:5
DLR Hoofstuk 1, Artikel 14
Hoekom moet daar oor die uitverkiesing gepreek word?
31 Desember 2010
(Oujaarsnag)
Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 2:5,9 1 Korintiërs 2 Ons het op ʼn baie besondere manier met die Here gemeenskap.
27 Februarie 2005
(oggend: Nagmaal)
Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 2:5,9 1 Korintiërs 2 Met die gebruik van die Nagmaal het ons op ʼn baie besondere manier gemeenskap met die Here.
28 Desember 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 2:14 1 Korintiërs 2 Hierdie omvattende beskrywing in die teksgedeelte dat dit wat in die hiernamaals vir ons wag, nie deur een mens gesien, gehoor of beleef is nie, teken die heerlikheid van die hemel. Terselfdertyd beskryf dit ook die grootheid en die wysheid van God wat in Christus geopenbaar is.
27 November 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 3:13 1 Korintiërs 3 God gaan ons lewens met vuur toets.
3 Februarie 2008 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 3:23 1 Korintiërs 3
HK Sondag 1
Hierdie teksvers is baie persoonlik. Jy behoort aan Christus!
27 Junie 2004 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 3:23 1 Korintiërs 3
HK Sondag 1
Gehoorsaam die Here en streef daarna om nie verkeerde dinge te doen nie, want u behoort aan Christus.
19 September 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 5:8 1 Korintiërs 5 Ons lewe in tye wat baie skerp en vinnig verander. Tye wat ons eie optrede en beginsels toets. Maar ook tye wat van almal die wat die Here werklik ken, bekeerdes en heersers in die Naam van die Here maak.
16 Januarie 2005 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 5:7,8 1 Korintiërs 5
HK Sondag 28
As ons weer Nagmaal vier, vier ons dit as verlossingsfees, met dieselfde vreugde as wat ou Israel die Pasga gevier het. En ons ontvang weer van nuuts af die vrede van God in die wete dat ons deur Christus van al ons sondes vrygespreek word, en tot volmaaktheid vernuut word in Christus.
9 Januarie 2005 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 6:1-11 1 Korintiërs 6
HK Sondag 26
Die sakramente van die Doop en die Nagmaal is so belangrik dat ons altyd weer moet ondersoek wat die Here daarmee openbaar.
22 Januarie 2012 (aand) Ds CCA Vrey 1 Korintiërs 6:19-20 1 Korintiërs 6:12-20
Efesiërs 5:21-32
HK Sondag 41
Omdat ek dankbaar is, dien ek die Here met my liggaam en my siel.
24 Mei 2009 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 6:20 1 Korintiërs 6
HK Sondag 16
Het die Here vir ons in hierdie gemeente ʼn kleiner prys betaal? Waarom sal ons dan nie tot bekering kom nie - of waarom sal ons in enige sonde volhard?
4 Maart 2007 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 7:24 1 Korintiërs 7
HK Sondag 49
Sondag 49 leer dat ons aan God gehoorsaam moet wees.
4 Augustus 2002 (aand) Ds HP Prinsloo (em) 1 Korintiërs 9:24 1 Korintiërs 9:19-27 Geloofsatlete vir Christus
17 Oktober 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 9:26 1 Korintiërs 9 Gaan leef in die krag van die verlossing van die Here Jesus Christus se verlossing totdat Hy kom op die wolke. Luister net na die stem van God die Heilige Gees in julle binneste.
15 Junie 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 10:1-4 1 Korintiërs 10
HK Sondag 26
ʼn Baie belangrike element van die sakramente word hier openbaar gemaak, naamlik dat die gelowiges deur die sakramente gemeenskap met Christus en met mekaar beoefen.
18 November 2001 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 10:1-4 1 Korintiërs 10 Ons dink nie gewoonlik so oor die saak dat die Israeliete wat daar deur die woestyn getrek het van Egipteland af na Kanaän toe, nie almal gedoop was nie. Ons normale opvatting is dat hulle besny was en daarmee was dit uit en gedaan. In hierdie gedeelte in die Korintiërbrief sien ons dat hulle ook gedoop was.
9 September 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 10:2,13 1 Korintiërs 10 Almal ken die moedeloosheid wat ʼn mens kan toesak wanneer omstandighede eise aan jou stel waaraan jy oënskynlik nie kan voldoen nie!
27 Februarie 2005 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 10:7,14 1 Korintiërs 10
HK Sondag 35
Wat leer die Here ons in die tweede gebod?
25 Maart 2005(aand) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 10:8 1 Korintiërs 10
HK Sondag 41
Die sewende gebod is een van die gebooie waarmee mense die meeste skade aan hulleself en aan hulle naastes doen. Hierdie gebod leer ons dat die Here Hom baie ontstel oor enige vorm van onkuisheid, omdat hierdie gebod die verhouding tussen die kerk en die Here simboliseer.
11 Mei 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 10:11 1 Korintiërs 10 Dit is ongelooflik hoeveel moeite die Here doen om ons te leer en voor te berei op die dinge wat alles aan die einde van die tyd gaan gebeur.
6 Januarie 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 10:13 1 Korintiërs 10 Dit gaan in die gedeelte oor gesindheid: Daar is mense wat doelbewus verkeerde dinge doen, en dan beweer dat die versoeking hulle oorval het. Wanneer die gevolge van hulle sondes hulle dan inhaal, is hulle baie ontsteld en dan dink hulle dat die Here hulle onregverdiglik straf.
4 September 2011 (aand) Ds CCA Vrey 1 Korintiërs 10:16 1 Korintiërs 10:1-22
HK Sondag 29
Nagmaal verseker ons dat Christus se lyding en gehoorsaamheid ons sʼn is.
14 November 2004
(Nagmaal: oggend)
Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 10:16 1 Korintiërs 10 Die simboliek van die beker.
31 Augustus 2014 (aand) Ds CCA Vrey 1 Korintiërs 10:16-17 1 Korintiërs 10:1-22
HK Sondag 29:79
Die versekering en effek van nagmaal vier.
18 Desember 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 10:20c 1 Korintiërs 10 Die Here Jesus verwag van ons wat Hom bely as ons Verlosser, om met die gawe van onderskeiding te lewe.
13 Maart 2005(aand) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 10:31 1 Korintiërs 10
HK Sondag 38
Ons leef dalk die grootste gedeelte van ons lewens by hierdie teks verby, omdat daar baie min onder ons is wat elke oomblik van ons bestaan besef dat alles wat ons doen, so gedoen moet word dat dit tot eer van God is.
25 Maart 2018 (aand) Ds CCA Vrey 1 Korintiërs 11:23-26 1 Korintiërs 11:17-34
Heidelbergse Kategismus Sondag 28:75,77
Christene moet nagmaal vier - so word hulle verseker van hulle verlossing.
22 April 2018 (aand) Ds CCA Vrey 1 Korintiërs 11:28-29 1 Korintiërs 11:17-34
Heidelbergse Kategismus, Sondag 30:81-82
Wie mag nagmaal vier?
11 Desember 2005 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 11:23-26 1 Korintiërs 11
HK Sondag 28
Ons tradisie rondom Nagmaalsviering.
29 Junie 2008 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 11:25-26 1 Korintiërs 11:20-29
Matteus 26:26-28
HK Sondag 28
Vir wie het die Here die Nagmaal ingestel?
24 Mei 2015 (aand) Ds CCA Vrey 1 Korintiërs 12:1-3 1 Korintiërs 12:1-11 'n Bewys dat Pinkster eg is.
1 Oktober 2017 (aand) Ds CCA Vrey 1 Korintiërs 12:4-7 1 Korintiërs 12:1-11
HK Sondag 21:55
Die Heilige Gees deel aan alle gelowiges gawes uit soos God dit wil.
27 April 2014 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 10:14-16
Korintiërs 12:18-20
Johannes 10:1-30
1 Korintiërs 12:12-31
HK Sondag 21
Die kerk leef om vir God en vir mekaar te leef.
1 Junie 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Hebreërs 9:7-9 1 Korintiërs 12:12-31
HK Sondag 25
Dit is waarom ons die sakramente van die Here ontvang. Hulle moet ons geloof versterk. Hulle is dus hulpmiddels wat die Here gee, op ons pad na God se koninkryk toe.
26 Junie 2016 (oggend) Ds CCA Vrey 1 Korintiërs 13:4-7 1 Korintiërs 13:1-13 Hoe lyk egte liefde tussen gelowiges?
20 Januarie 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 13:8 1 Korintiërs 13 Is daar verskil tussen die liefde wat ons in ons daaglikse lewe ken en die liefde wat God van ons vra vir Hom en vir ons naaste, of is dit dieselfde ding?
10 Oktober 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 13:13 1 Korintiërs 13 Ons is Christene, maar Christene by wie daar nog baie ontbreek.
17 Oktober 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 14:12 1 Korintiërs 14 Ons is die kerk. Wat is ons verantwoordelikhede?
31 Oktober 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 14:15 1 Korintiërs 14 Daar is twee dinge van elke mens wat in volle funksie moet wees wanneer ons die Here aanbid: Dit is ons hart en ons verstand.
5 April 2020 (oggend) Ds CCA Vrey 1 Korintiërs 15:3-4 1 Korintiërs 15:1-11 Hoe het dit gekom dat Jesus gesterf het?
5 April 2020 (aand) Ds CCA Vrey 1 Korintiërs 15:3-4
1 Korintiërs 15:1-11
Hoekom móét Jesus gesterf het?
10 April 2020 (oggend:Goeie Vrydag) Ds CCA Vrey 1 Korintiërs 15:3-5 1 Korintiërs 15:1-11 Die troos van Jesus se begrafnis.
12 April 2020 (oggend) Ds CCA Vrey 1 Korintiërs 15:3-4 1 Korintiërs 15:1-11 Jesus is opgewek!
12 April 2020 (aand) Ds CCA Vrey 1 Korintiërs 15:3-4
1 Korintiërs 15:1-28
Die bewyse en betekenis van die opstanding.
29 November 2015 (aand) Ds CCA Vrey 1 Korintiërs 15:8-10 1 Korintiërs 15:1-11
DLR Hoofstuk 2, Artikel 7
Deur genade is ons wat ons is.
25 Junie 2017 (aand) Ds CCA Vrey 1 Korintiërs 15:9, 16-18, 22-23 1 Korintiërs 15:1-34
HK Sondag 17
Die Here het waarlik opgestaan uit die dood! Wat beteken dit vir jou?
26 Desember 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 15:55-58 1 Korintiërs 15
Judas 1
Dis nogal belangrik om te let op wie die persoon is wat watter dinge vir jou sê! Soms kom daar iets uit iemand se mond van wie jy dit glad nie verwag dat juis hy die een sal wees wat sulke dinge vertel nie!
3 Januarie 2010 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 15:28 Matteus 6:5-13
1 Korintiërs 15:20-28
HK Sondag 48
Daar is nie een van ons wat nie goed besef hoe magtig die Satan en sy magte is nie. Daarom moet ons steeds meer en meer bid dat die koninkryk van God in die wêreld gestalte moet vind.
30 April 2006 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 15:3-4 1 Korintiërs 15
HK Sondag 16
Ons moet waak, want as ons lewe die teendeel bewys, gaan ons lag in smart verander! Dan gaan ons ons dood sonder Christus tegemoet.
25 Februarie 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Matteus 6:5; 1 Korintiërs 15:20 Matteus 6:5-13
1 Korintiërs 15:20-28
HK Sondag 48
Wat is die koninkryk van God?
4 Mei 2008 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 15:55-58 1 Korintiërs 15
HK Sondag 17
As u weer by ʼn graf staan dan weet u dat die een wat begrawe word inderdaad lewe.
26 Oktober 2003 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 15:55-58 1 Korintiërs 15
HK Sondag 17
1. Die mens se eie magteloosheid teen die dood.
2. Magteloos, maar verlos.
12 Augustus 2007 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Korintiërs 15 1 Korintiërs 15
HK Sondag 17
In Korinthe het die gemeente met ʼn probleem gesit. Daar was sekere van die lidmate wat ʼn dwaalleer verkondig het: hulle het die opstanding uit die dood geloën.

2 Korintiërs 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
21 November 2004 (aand) Dr MJ du Plessis 2 Korintiërs 1:7 2 Korintiërs 1; Efesiërs 6:10-20 Kan jy ʼn oorwinnaar wees as jy nooit geveg het nie?
16 September 2012 (oggend) Ds CCA Vrey 2 Korintiërs 3:2-3 2 Korintiërs 2:12-3:6 Ons is die penne waarmee Christus op ons kinders se harte skryf.
15 Desember 2002 (aand) Dr MJ du Plessis 2 Korintiërs 3:2,3 2 Korintiërs 3 Die kerk is ʼn brief wat deur God geskryf is vir almal om te lees.
9 Januarie 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis 2 Korintiërs 3:5-6 2 Korintiërs 3 Om ʼn verbond met die Here te hê, is om baie intieme omgang met die Here te hê.
4 Maart 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis 2 Korintiërs 3:5,6 2 Korintiërs 3 Om ʼn verbond met die Here te hê, is om baie intieme omgang met die Here te hê.
25 April 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis 2 Korintiërs 3:9 2 Korintiërs 3 Dit gaan in hierdie gedeelte oor hoe die ware gelowiges hulle amp as gelowiges voor die Here uitlewe.
19 Januarie 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis 2 Korintiërs 4:4 2 Korintiërs 4 ʼn Ernstige brief word aan die kerk van die Here geskryf: In die kerk is daar ongelowige mense wat steeds besig is om met God kragte te meet - soos wat die Satan teen Hom probeer veg het tydens die sondeval in die hemel.
16 November 2008 (oggend)
Nagmaal
Dr MJ du Plessis 2 Korintiërs 5:1 2 Korintiërs 4:16-5:10 Geliefdes hou dan vas aan die troos wat die Here u gee. Ons aardse tentwoning sal mettertyd afgebreek word, maar dan kom die heerlikheid en jubeling, want dan word hierdie sterflikheid met onsterflikheid vervang - ʼn woning wat nie met mensehande gemaak is nie.
8 November 2015 (aand) Ds CCA Vrey 2 Korintiërs 5:14-15 2 Korintiërs 5:11-21
DLR Hoofstuk 2, Artikel 5
Die liefde van Christus dring ons om vir Hom te lewe.
27 Mei 2007 (aand) Dr MJ du Plessis 2 Korintiërs 5:21; Efesiërs 3:10 2 Korintiërs 5; Efesiërs 3
HK Sondag 6
Hoe mag ons weet wie ons Verlosser is en wat Hy alles gedoen het en nog steeds doen?
29 Augustus 2004 (aand) Dr MJ du Plessis 2 Korintiërs 5:21 2 Korintiërs 5
HK Sondag 6
In die hele verlossingsaangeleentheid openbaar die Here die geweldige grootheid en grootsheid van die verlossing. Dit openbaar die Here in die eerste saak wat ons nie kan verstaan nie, maar bloot in die geloof moet aanvaar.
21 November 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis 2 Korintiërs 5:20,21 2 Korintiërs 5
HK Sondag 23
Laat julle met God versoen! Dit is baie ernstige woorde. Besef u dat dit toetsbaar is of ons met God versoen is of nie?
29 Maart 2009 (aand) Dr MJ du Plessis 2 Korintiërs 6:18 2 Korintiërs 6
HK Sondag 9
Dit gaan om jou persoonlike geloof.
14 Mei 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis 2 Korintiërs 6:18 2 Korintiërs 6
HK Sondag 9
Dit is onmoontlik vir ʼn kind van die Here om ook ʼn wêreldmens te wees.
2 November 2008 (aand) Dr MJ du Plessis 2 Korintiërs 11:3;Lukas 20:18 2 Korintiërs 11;Lukas 20
Genesis 3
HK Sondag 52
Die Here weet van watter maaksel ons is, en Hy vergewe ons oortredinge en verwyder dit van ons omdat Hy gedagtig is daaraan dat ons stof is!
13 Mei 2007 (aand) Dr MJ du Plessis 2 Korintiërs 11:3 Genesis 3:8-19
2 Korintiërs 10:15-11:11
HK Sondag 4
Luister en word bekeer. Daar is geen sonde wat God nie vergewe nie, behalwe die sonde teen die Heilige Gees.
10 April 2009 (Paasvrydag) Dr MJ du Plessis 2 Korintiërs 12:19;
2 Korintiërs 13:4
2 Korintiërs 12:19-2 Korintiërs 13:13 As ons nie in dieselfde sonde as die Korintiërs wil verval nie, moet ons reageer op die prediking van die Here Jesus.
11 November 2001 (oggend) Dr MJ du Plessis 2 Korintiërs 13:4 2 Korintiërs 13 Ondersoek en beproef jouself met die oog op die Nagmaalsviering.
4 April 2010 (aand) Dr MJ du Plessis 2 Korintiërs 13:13 Johannes 3
HK Sondag 8
Elke keer wanneer ons in ʼn formele vergadering met God saamkom, seën Hy ons.
17 Augustus 2003 (aand) Dr MJ du Plessis 2 Korintiërs 13:13 2 Korintiërs 13
HK Sondag 8
1. God openbaar Hom as Drie-Enig. 2. Ons self teenoor God die Vader.
10 Julie 2005 (aand) Dr MJ du Plessis 2 Korintiërs 13:13 2 Korintiërs 13
HK Sondag 1
Watter mens lewe daar wat nie troos nodig het nie?

Galasiërs 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
18 Oktober 2015 (aand) Ds CCA Vrey Galasiërs 1:3-4 Galasiërs 1:1-24
DLR Hoofstuk 2, Artikel 2
Christus ons Borg is die enigste Een wat ons kan uitred.
28 September 2003 (aand) Dr MJ du Plessis Galasiërs 1:4 Galasiërs 1
HK Sondag 15
Dit is waaroor dit gaan in die evangelie: Jesus se liefde vir ons was so groot dat Hy so geweldig baie smarte verduur het sodat ons uit die mag van die sondes uitgeruk kan word.
19 Februarie 2017 (aand) Ds CCA Vrey Galasiërs 1:6-8; 5:2 Galasiërs 1:1-10; 5:1-12
HK Sondag 11:30
Jesus is geheel en al jou Verlosser of Hy is glad en geheel nie jou Verlosser nie.
3 November 2013 (oggend) Ds CCA Vrey Galasiërs 1:7-9; 5:4 Galasiërs 1:1-10
2:15-21; 5:1-12
HK Sondag 11
Ons enigste Verlosser, Jesus, het ons van al ons sondes verlos.
23 Januarie 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Galasiërs 3:3 Galasiërs 3 Een van die dinge wat stil-stil gebeur sonder dat mens dit agterkom, is dat jou geloof kan verflou.
7 Februarie 2016 (aand) Ds CCA Vrey Galasiërs 3:10-14 Galasiërs 3:1-14 DLR Hoofstuk 3 en 4, Artikel 5 Die Wet is nie 'n leer waarmee die mens na God kan opklim nie.
17 Augustus 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Galasiërs 3:13
Hebreërs 10:12-14
Galasiërs 3:1-14
Hebreërs 10:1-18
HK Sondag 30:80
Die troos wat die Heilige Gees ons in die nagmaal skenk.
28 Mei 2017 (aand) Ds CCA Vrey Galasiërs 3:13-14 Galasiërs 3:1-14
HK Sondag 15:39
Die kruis - 'n teken van vervloeking - 'n waarborg van verlossing.
24 September 2017 (aand) Ds CCA Vrey Galasiërs 3:26-28 Galasiërs 3:15-29
HK Sondag 21:55
Die gemeenskap van die heiliges het gemeenskap met Christus en met mekaar.
4 September 2005 (aand) Dr MJ du Plessis Galasiërs 4:4,5 Galasiërs 4
HK Sondag 14
Toe die apostel Paulus vir die Galasiërs gepreek het dat ons geregverdig word uit genade alleen, want die Here Jesus het totaal en ten volle vir ons sondes betaal voor God, het die Joodse predikers vir hom kwaad geword.
20 Januarie 2013 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 8:3
Galasiërs 4:4-6
Romeine 8:1-8
Galasiërs 3:21 - 4:7
NGB, Art 20
In Christus bewys God dat Hy regverdig en genadig is teenoor ons.
1 April 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Galasiërs 4:19 Galasiërs 4; Romeine 1 Ons moet van verootmoediging ʼn ernstige saak maak, sodat dit wat uit ons uitgroei, of gebore word, die ware beeld van Christus is. Word bekeer tot werklike kinders van God wat weet wat dit is om kerk te wees - ʼn kerk wat sonder flou verskonings die Here voluit aanbid.
8 November 2009 (oggend) Dr MJ du Plessis Galasiërs 6:7 Galasiërs 6 Een van die groot dwalinge van die mens is hoogmoed - dis om te doen wat jy wil en daarmee elke keer jou sondes te regverdig.
22 Junie 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Galasiërs 4:30 Galasiërs 4 Dis heeltemal onmoontlik dat jy enige vorm van verering vir jouself of aanbidding van enige valse godsdiens of vorm daarvan tegelyk met jou verering van Christus kan bedryf.
22 Junie 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Galasiërs 4:30 Galasiërs 4 Die bewyse dat uiterlike godsdiens verkeerd is.
1 Mei 2005 (aand) Dr MJ du Plessis Galasiërs 5:16 Galasiërs 5
HK Sondag 44
Dit gaan hier oor die woord begeer en oor die sondes wat gekoppel word aan hierdie woord.
17 September 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Galasiërs 6:3 Galasiërs 6
HK Sondag 39
Ons moet ons aan die gesag van die Here onderwerp, want Hy is nie net die ewige God en die enigste Almagtige nie. Hy is ook die Here wat ons met sy liefde uit die ewige dood van die hel verlos het.
24 November 2002 (aand) Dr MJ du Plessis Galasiërs 6:3 Galasiërs 6
HK Sondag 39
Die Here onderwerp ons ten volle aan sy gesag en ons moet alle vorme van gesag wat deur Hom oor ons gestel is eerbiedig.

Efesiërs 

Datum

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
8 September 2019 (aand) Ds CCA Vrey Efesiërs 1:3-6
Efesiërs 1:1-14; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 16
ʼn Lofgesang: God is barmhartig – die uitverkiesing is die bewys.
21 Junie 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Efesiërs 1:3-6 Efesiërs 1:1-14
DLR Hoofstuk 1, Artikel 7
Deur God uitverkies en voorbeskik om as kinders aangeneem te word.
2 Desember 2012 (aand) Ds CCA Vrey Efesiërs 1:3-6 Efesiërs 1:3-14
NGB, Art 16
Jou verlossing is vas en seker; dit berus op God se ewige en genadige uitverkiesing.
11 Oktober 2020 (aand) Ds CCA Vrey Efesiërs 1:3-6, 13-14 Efesiërs 1:1-14; Dordtse Leerreëls, Hoofstuk 1, Artikel 1.7 en 1.8 Die Drie-enige God se werk in die uitverkiesing skenk aan die gelowige troos.
8 Januarie 2017 (aand) Ds CCA Vrey Efesiërs 1:5; Lukas 11:13 Efesiërs 1:1-14; Lukas 11:1-13
HK Sondag 9
God gee Homself as Vader aan die gelowige ter wille van Christus.
12 Junie 2005 (aand) Dr MJ du Plessis Efesiërs 1:7 Efesiërs 1
HK Sondag 51
Vergewe! Hierdie gebed is baie moeilik om eerlik te kan bid, omdat hierdie gebed in sy wese teen die grein van elke mens ingaan.
4 Oktober 2020 (aand) Ds CCA Vrey Efesiërs 1:11-12 Efesiërs 1:1-14; Dordtse Leerreëls, Hoofstuk 1, Artikel 1.6 God se ewige besluit is die grond van sy handelinge in die tyd.
14 Junie 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Efesiërs 1:11-12 Efesiërs 1:1-14
DLR Hoofstuk 1, Artikel 6
God se ewige besluit is die grond van sy handelinge in die tyd.
17 September 2017 (aand) Ds CCA Vrey Efesiërs 1:11-14 Efesiërs 1:1-14
HK Sondag 21:54
Wie is die kerk wat Christus vergader, beskerm en versorg?
11 Januarie 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis Efesiërs 1:18b Efesiërs 1 Daar is deesdae baie mense wat 'n groot identiteitskrisis belewe. 'n Krisis ten opsigte van ons geloofsidentiteit belewe. Die feit is bloot dat as jy weet wie jy is, en waar jy staan in die raad van die Here, jou lewe onder alle omstandighede die trekke daarvan sal vertoon.
29 Mei 2014
(Hemelvaart:aand)
Ds CCA Vrey Efesiërs 1:19-23 Efesiërs 1:1-23 God se uitnemende groot krag in ons wat glo.
9 November 2003 (aand) Dr MJ du Plessis Efesiërs 1:20 Efesiërs 1: 15-23
Lukas 20:41-44
Psalm 110
HK Sondag 19
Daarom bly ons steeds glo dat Jesus opgevaar het na die hemel toe, en dat Hy sit aan die regterhand van God die almagtige Vader. Hierdie deel van ons belydenis is die krag van ons geloof vir die toekoms: Die krag van God self, omdat dit sy genade aan ons openbaar. Dit openbaar ook die liefde wat Hy vir ons gee, totdat Hy ons soos sy kudde aan sy regterhand vergader tot in ewigheid.
2 Januarie 2005 (aand) Dr MJ du Plessis Efesiërs 1:15-23 Efesiërs 1
HK Sondag 25
Ons bely dat ons nie in onsself die krag het om te glo nie. Maar God maak dit vir ons moontlik om te glo. Hy onderrig ons met sy Woord. En dan laat Hy ons in die sakramente sien wat Hy aan ons geleer het.
13 Augustus 2017 (aand) Ds CCA Vrey Efesiërs 1:20-23 Efesiërs 1:15-23
HK Sondag 19:50-51
Die verhoogde Christus heers as ewige Koning en Hoof van sy kerk.
13 April 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Efesiërs 1:20-23 Efesiërs 1:15-23
Matteus 25:31-46
HK Sondag 19
Christus is ons ewige Koning wat regeer, versorg en oordeel.
20 Desember 2015 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 1:27;3:10
Efesiërs 2:1-2
Genesis 1:26-31; 2:15-17
3:1-12; Efesiërs 2:1-10; DLR Hoofstuk 3&4, Artikel 1
Die mens - toe en nou.
23 Oktober 2016 (aand) Ds CCA Vrey Genesis 1:27;2:16-17;3:20-21 Genesis 1:27,3:10; Efesiërs 2:1-2
HK Sondag 4
Paaie wat nie by die genade van God uitkom nie (1) Ons skuld.
3 Februarie 2013 (aand) Ds CCA Vrey Efesiërs 2:8
Hebreërs 11:1
Efesiërs 2:1-10
Hebreërs 11:1-19
NGB, Art 22
Die Heilige Gees wek die geloof in ons op waardeur ons gered word.
27 September 2020 (aand) Ds CCA Vrey Efesiërs 2:8-9 Efesiërs 2:1-10; Dordtse Leerreëls, Hoofstuk 1, Leerreël 1.5 Die oorsaak van ongeloof en die Bron van geloof.
28 Januarie 2018 (aand) Ds CCA Vrey Handelinge 16:14; Efesiërs 2:8-9 Handelinge 16:11-15; Efesiërs 2:1-10
HK Sondag 25:65
Die gereedskap van die Heilige Gees waarmee Hy sondaars gelowiges maak.
5 November 2017 (aand) Ds CCA Vrey Romeine 3:28; 4:3; Efesiërs 2:8-9 Romeine 3:21-4:12; Efesiërs 2:1-10
HK Sondag 23:61
Geloof maak 'n mens nie regverdig nie, maar deur geloof maak Christus regverdig.
31 Mei 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Efesiërs 2:8-9 Efesiërs 2:1-10
DLR Hfst 1, Art 5
Die oorsaak van ongeloof en die Bron van geloof.
15 Junie 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Efesiërs 2:8-9; Johannes 15:5; Lukas 17:10 Efesiërs 2:1-10 Johannes 15:1
Lukas 17:7-10
HK Sondag 24
Omdat jy vrygespreek voor God staan, doen jy goeie werke.
1 Maart 2009 (oggend)
Nagmaal
Dr MJ du Plessis Efesiërs 2:8-9 Efesiërs 2 Die roem kom toe aan Christus die Here wat met sy bloed en lewe hierdie genadegawe aan my geskenk het toe Hy gesterf het en toe Hy onskuldig gekruisig is.
24 Februarie 2008
(oggend:Nagmaal)
Dr MJ du Plessis Efesiërs 2:8-9 Efesiërs 2 Maar jy is uit genade gered.
27 Mei 2018 (aand) Ds CCA Vrey Efesiërs 2:10 Efesiërs 2:1-10
Heidelbergse Kategismus, Sondag 33:91
Ware verlossing loop uit op goeie werke.
15 Augustus 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Efesiërs 2:10 Efesiërs 10
HK Sondag 32
Goeie werke was nog al die eeue deel van die gelowiges se geloofsprobleem omdat hulle nog altyd self hulle saligheid wou bepaal met die dinge wat hulle doen.
2 Junie 2019 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 15:3; Efesiërs 2:19-20 Matteus 15:1-9; Efesiërs 2:11-22; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 7 Naas die Bybel het jy niks meer nodig om God en sy wil te ken nie.
6 Januarie 2002 (aand) Dr MJ du Plessis Efesiërs 2:11-22 Efesiërs 2
HK Sondag 38
Sabbat en Sondag.
5 Mei 2002 (aand) Dr MJ du Plessis Efesiërs 2:8,9 Efesiërs 2
HK Sondag 7
Uit genade is ons gered.
23 November 2003 (aand) Dr MJ du Pless"Efesiis Efesiërs 2:8-10 Efesiërs 2
HK Sondag 24
Verlossing uit Genade.
5 September 2004 (aand) Dr MJ du Plessis Efesiërs 2:8,9 Efesiërs 2
HK Sondag 7
Uit genade is ons gered.
18 Junie 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Efesiërs 2:8-9 Efesiërs 2
HK Sondag 25
Van die eerste mense op die aarde se skepping af, het mense probleme gehad met hulle verhouding tot die Here. Daarom het ons die Sakramente.
19 Februarie 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Efesiërs 2:8-9 Efesiërs 2 en Romeine 9:1-33
HK Sondag 7
Ons moet met geloofsekerheid lewe.
2 September 2012 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 15:3; Efesiërs 2:20 Matteus 15:1-9; Efesiërs 2:11-22
NGB Art 7
Ons het die Bybel; ons het nie nog openbarings nodig nie!
27 Mei 2007 (aand) Dr MJ du Plessis 2 Korintiërs 5:21; Efesiërs 3:10 2 Korintiërs 5; Efesiërs 3
HK Sondag 6
Hoe mag ons we"Efesiet wie ons Verlosser is en wat Hy alles gedoen het en nog steeds doen?
29 Mei 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis Efesiërs 3:10 Efesiërs 3 Daarom moet ons hard werk en baie energie in ons geloofslewe insit, sodat ons geloof op 'n hoë standaard kan wees. Dit vra baie energie, want ons moet voortdurend hard daaraan werk, anders gaan ons geloof agteruit en kan ons nie die hoë roeping wat die Here op ons gelê het, nakom nie.
6 Oktober 2019 (oggend) Ds CCA Vrey Efesiërs 3:14-17a Christus woon in die harte van sy gelowiges. Efesiërs 3:1-21.
1 September 2002 (aand) Dr MJ du Plessis Efesiërs 3:19,20 Efesiërs 3:14-21
HK Sondag 25
Ons kan nooit die bediening van die Woord en die bediening van die Sakramente skei nie.
11 Julie 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Efesiërs 3:19-20 Efesiërs 3:14-21
HK Sondag 25
Ons vier dikwels Nagmaal - in opdrag van die Here.
1 Augustus 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Efesiërs 3:21 Efesiërs 3 Deur die kruisdood word die bemoeienis van die lewende God ʼn praktiese werklikheid in elke kerk en sy lidmate.
13 April 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Efesiërs 4:11,12
Handelinge 11:26
Efesiërs 4:1-16
Handelinge 11
Hoe sien jy jouself: Is jy 'n Christen?
20 Mei 2018 (aand) Ds CCA Vrey Efesiërs 4:22-24 Efesiërs 4:17-5:5
Heidelbergse Kategismus, Sondag 33
As jy Christus ken, is jy besig met ware bekering.
20 Julie 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis Efesiërs 4:22-24 Efesiërs 4
HK Sondag 33
Ons moet almal bekeer word.
14 April 2013 (aand) Ds CCA Vrey Efesiërs 4:1-3, 11-12 Efesiërs 4:1-16
NGB, Art 28
Met die kerk roep en hou God ons in gemeenskap met Christus.
25 Januarie 2015 (aand) Ds CCA Vrey Efesiërs 4:25
Eksodus 20:16
Efesiërs 4:17-5"Efesi:5
Sagaria 8:1-17
HK Sondag 43
Het jy integriteit? Dan word jou lewe gekenmerk deur die waarheid.
2 April 2017 (oggend: Gemeentekamp) Ds CCA Vrey Genesis 2:23; Efesiërs 5:31-32 Genesis 2:18-25; Efesiërs 5:21-33 God gebruik ons huwelike om te preek.
7 Desember 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Eksodus 20:12
Efesiërs 5:1; 6:1-4
1 Samuel 1:24-2:36
Efesiërs 6:1-4
HK Sondag 39
Vir wie maak ons ons kinders groot?
22 Februarie 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis Efesiërs 5:18,19 Efesiërs 5 Die waarheid van ons gemeenskap met Hom gaan homself openbaar in ons kerkbesoek en in ons sang.
28 Desember 2014 (aand) Ds CCA Vrey Efesiërs 5:21-24 Efesiërs 5:21-32
HK Sondag 41:108
Die vrou se nuutgemaakte verhouding met haar man.
18 Mei 2008
(oggend:Nagmaal)
Dr MJ du Plessis Efesiërs 5:22-27 Efesiërs 5 ʼn Gemeente kan alleenlik ware kerk wees as hulle lewend aan die Here Jesus Christus verbind is.
21 Desember 2014 (aand) Ds CCA Vrey Efesiërs 5:25-30 Efesiërs 5:21-32
HK Sondag 41:108
Die man se nuutgemaakte verhouding met sy vrou.
2 September 2018 (aand) Ds CCA Vrey Efesiërs 5:25-29 Efesiërs 5:15-32
Heidelbergse Kategismus 41:108
ʼn Gelowige man leef kuis en ingetoë met sy eie vrou.
9 September 2018 (aand) Ds CCA Vrey Efesiërs 5:22-24 Efesiërs 5:15-32
Heidelbergse Kategismus 41:108
ʼn Gelowige vrou leef kuis en ingetoë met haar eie man.
23 Oktober 2005 (aand) Dr MJ du Plessis Efesiërs 5:25-27 Efesiërs 5
HK Sondag 21
Die kerk is ʼn baie innige gemeenskap tussen Jesus Christus en sy uitverkorenes.
31 Augustus 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Johannes 6:55-56
Efesiërs 5:29-30
Johannes 6:41-59
Efesiërs 5:21-33
HK Sondag 28:76
Om Christus in die geloof te eet en te drink, kom Hy in ons en ons in Hom.
4 Desember 2011 (aand) Ds CCA Vrey Efesiërs 6:1,4 Efesiërs 5:21; 6:1-4
1 Petrus 2:11-12, 18-25
HK Sondag 39:104
Dankbare gelowiges onderwerp hulle aan die gesag wat God aanstel.
5 Augustus 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Efesiërs 6:1-3 Efesiërs 5:15-21; 6:1-4; 2 Timoteus 3:1-5
Heidelbergse Kategismus, Sondag 39
In ʼn huis waar Christus Koning is, laat kinders hulle deur die Heilige Gees lei.
7 Februarie 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Efesiërs 6:3,10,11 Efesiërs 6
HK Sondag 52
Die vroegste Christene het dit so gesien dat hulle met hulle belydenis trou gesweer het aan die banier van die kruis - en daarmee aan die Here Jesus Christus.
12 Augustus 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Efesiërs 6:4 Efesiërs 4:25-5:5, 15-21; 6:1-4
Heidelbergse Kategismus, Sondag 39
Wat ouers doen dat kinders die Here gehoorsaam.
5 April 2015 (aand) Ds CCA Vrey Efesiërs 6:10-11 Efesiërs 6:10-20
HK Sondag 52:127
Om staande te bly in die geestelike oorlog.
16 April 2017 (aand) Ds CCA Vrey Efesiërs 6:12-13 Efesiërs 6:10-20
HK Sondag 12:32
Christen, jy is gesalf tot 'n koning van Jesus Christus.
28 Augustus 2016 (aand) Ds CCA Vrey Efesiërs 6:10-12,18 Efesiërs 6:10-20
DLR Hoofstuk 5, Artikel 11
Hoe die gelowige teen sondige vertwyfelings kan stry.
17 Februarie 2002 (aand) Dr MJ du Plessis Efesiërs 6:18 Efesiërs 6
HK Sondag 45
Is dit werklik ons lewensstyl om biddend te lewe ?

Filippense 

Datum

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
4 September 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 1:1-2 Filippense 1:1-11 Waarop berus egte blydskap?
11 September 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 1:3,6 Filippense 1:1-11 Hoe gelowiges seker kan wees van hulle verlossing.
18 September 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 1:3-8 Filippense 1:1-11 Ware Christelike gemeenskap - wat dit is en hoe 'n mens dit beoefen.
25 September 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 1:9-11 Filippense 1:1-11 Liefde wat kan onderskei.
9 Oktober 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 1:18 Filippense 1:1-26 Christus en jou omstandighede (1) Is die evangelie van Christus ook ons fokus?
16 Oktober 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 1:19-20 Filippense 1:1-26 Christus en jou omstandighede (2) Is die lewe vir jou Christus?
17 Junie 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Filippense 1:19-20 Filippense 1 Hierdie bybelgedeelte het iets te sê oor lewenstevredenheid en sterwenstevredenheid. En dan ook veral oor hoe hierdie dinge in ons alledaagse lewe gestalte kry.
25 Mei 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 1:21,23 Filippense 1:12-26
1 Korintiërs 15:35-58
HK Sondag 22:57
Ons sal verseker liggaamlik opstaan.
23 Oktober 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 1:21,23 Filippense 1:1-26 Die Christelike siening van dood - sterwe is wins.

6 November 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 1:27-28 Filippense 1:12-30 Weet ons nog wat ons as Christene moet doen?
4 Desember 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 2:2 Filippense 1:27-2:11 Hoe 'n mens eensgesinde verhoudings verkry.
17 November 2019 (aand) Ds CCA Vrey Filippense 2:9-11 en Hebreërs 4:14
Filippense 2:5-11; Hebreërs 4:14-16; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 26
Christus is ons enigste toegang tot God. Moenie iemand anders soek nie!
12 Januarie 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 2:6-7 Filippense 2:5-11
Hebreërs 4:14-16
HK Sondag 14
Ter wille van ons het die Seun van God mens geword.
7 Mei 2017 (aand) Ds CCA Vrey Filippense 2:6-8 Filippense 2:5-11; Hebreërs 4:14-16
HK Sondag 14
Die Seun van God word mens en Jesus word gebore.
25 Desember 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 2:6-8 Filippense 1:27-2:11 Die grootste geskenk wat jy kan ontvang en gee.
17 November 2019 (aand) Ds CCA Vrey Filippense 2:9-11 en Hebreërs 4:14
Filippense 2:5-11; Hebreërs 4:14-16; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 26
Christus is ons enigste toegang tot God. Moenie iemand anders soek nie!
16 Desember 2012 (aand) Ds CCA Vrey Filippense 2:6-8 Filippense 2:5-11
NGB, Art 18
Ter wille van ons het die Seun van God mens geword.
22 September 2019 (aand) Ds CCA Vrey Filippense 2:6-8
Filippense 1:27-2:11; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 18
Jesus Christus – die Vader se offer, die Seun se vernedering.
31 Maart 2013 (aand) Ds CCA Vrey Filippense 2:9-11
Hebreërs 4:14
Filippense 2:5-11
Hebreërs 4:14-16
NGB, Art 26
Christus is ons enigste toegang tot God. Moenie iemand anders soek nie!
8 Januarie 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 2:9-11 Filippense 1:27-2:11 Jesus Christus is verhoog tot in die hoogste van hoogtes.
13 Mei 2018 (aand) Ds CCA Vrey Filippense 2:12-13 Filippense 1:27-2:17
Heidelbergse Kategismus, Sondag 32
Uit die vrugte van ʼn mens kan jy weet of hy regtig verlos is.
24 April 2016 (aand) Ds CCA Vrey Filippense 2:12-13 Filippense 1:27-2:18
DLR Hoofstuk 3 en 4, Artikel 14
God se vrymag en die gelowige se verantwoordelikheid.
15 Januarie 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 2:12-13 Filippense 1:27-2:18 Hoe werk 'n mens jou eie heil uit?
22 Januarie 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 2:14-16 Filippense 1:27-2:18 'n Christen wat kla verduister die uitsig op die Vader en Christus.
29 Januarie 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 2:23-26 Filippense 1:27-2:30 Om 'n ware dienskneg van Jesus Christus te wees.
9 April 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 3:1-3 Filippense 3:1-4:1 Ware en valse Christelikheid.
16 April 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 3:7 Filippense 3:1-4:1 Die verlies en wins in ware Christelikheid.
28 Februarie 2016
(oggend:Nagmaal)
Ds CCA Vrey Filippense 3:8-9 Filippense 3:1-4:1 Staan vas en bly getrou aan die Here; lê jou daarop toe om Christus te ken.
23 April 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 3:10-11 Filippense 3:1-4:1 Die Christen se doelwit is om Christus te ken en gelykvormig te word aan Hom.
28 Februarie 2016 (aand) Ds CCA Vrey Filippense 3:12-14 Filippense 3:1-4:1 Staan vas en bly getrou aan die Here; span jou in om Christus se weldade jou eie te maak.
30 April 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 3:14 Filippense 3:1-4:1 Wat nodig is om as Christen te groei.
16 Augustus 2009 (oggend) Dr MJ du Plessis Filippense 3:12-16 Filippense 3 Is iemand wat glo sonder meer geloofsvolwasse?
23 Augustus 2009 (oggend) Dr MJ du Plessis Filippense 3:15-16 Filippense 3 Hoe ernstig is ons werklik met ons geloof - en dus ook met ons heiligwording?
7 Mei 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 3:17-18 Filippense 3:1-4:1 Om as 'n burger van God se koninkryk te lewe.
21 Februarie 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 3:1-3; 4:1a Filippense 3:1-4:1 Staan vas en bly getrou aan die Here; moenie op uiterlike dinge vertrou nie.
14 Mei 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 4:2-3 Filippense 4:1-9; Matteus 18:15-20 Hoe om konflik tussen gelowiges op te los.
30 Julie 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 4:5 Filippense 4:2-20 Om reg te wees is nie altyd reg nie.
31 Desember 2013 (aand) Prop Simon Jooste Filippense 4:2-9: Vertaling Filippense 4 Jy is wat jy dink.
23 Julie 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 4:4 Filippense 4:2-9 Is blydskap en vreugde in die Here ook iets wat jy nastreef?
2 Desember 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Filippense 4:5 Filippense 4 Dit laat ons as verlostes en as beelddraers van die Here Jesus met die verpligting dat ons lewe gekenmerk moet word deur groot blydskap en diepe erns, en hulp aan ons naaste - alles in diens van God.
6 Augustus 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 4:6-7 Filippense 4:2-20 Hoe gemaak met jou bekommernisse?
2 Desember 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Filippense 4:7 Filippense 4 Om in die Here Jesus te kan glo en om in Hom te kan lewe, is vir die ware gelowige ʼn gebeurtenis van blydskap, omdat die Here hom verseker dat die Hy hom sy sondes vergewe het, en dat die Here vir hom blyplek voorsien in die hiernamaals.
20 Mei 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Filippense 4:7 Filippense 4 Dit sal gestalte kry in ons lewe van die oomblik: Doen dan alles wat waar en eerbaar is; Lewe regverdig en heilig; Doen dinge wat lieflik en loflik is.
13 Augustus 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 4:8 Filippense 4:2-20 Die Christen se gedagtewêreld.
20 Augustus 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 4:9 Filippense 4:2-20 Die Christen se lewenswyse.
27 Augustus 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 4:11-13 Filippense 4:2-20 Die geheim om vergenoeg te wees.
3 September 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 4:17-19 Filippense 4:2-20 Getroue dankoffers aan die getroue God.
11 Maart 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Filippense 4:19 Filippense 4
HK Sondag 50
Ons lewe en ons gebede moet altyd in die teken daarvan staan dat die eer van God baie groter is as ons eer. Daarom moet dit vir ons baie belangriker wees dat die Here verheerlik word in ons lewens as wat dit is dat ons nood wat ons mag ervaar, verlig moet word.
17 September 2017 (oggend) Ds CCA Vrey Filippense 4:21-23 Filippense 4:2-23 Die waarde om tot die gemeenskap van die heiliges te behoort.

Kolossense 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
6 Julie 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Kolossense 1:10 2 Petrus 1:1-15
HK Sondag 32
Om godsalig te lewe, kan alleen gebore word uit diepe dankbaarheid vir ons verlossing in die Here Jesus Christus. Dankbaarheid is weer slegs moontlik as ons besef hoe ryk God se genade is, want ons is diep in die ellendes.
7 Julie 2019 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 16:16; Kolossense 1:19-20
Matteus 16:13-20; Kolossense 1:15-20; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 10
Jesus Christus is ter wille van jou saligheid inderdaad God.
16 September 2012 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 16:16
Kolossense 1:19-20
Matteus 16:16
Kolossense 1:15-20
NGB, Artikel 10
Jesus Christus is ter wille van jou saligheid inderdaad God.
14 Oktober 2001 (oggend) Dr MJ du Plessis Kolossense 1:18-20 Kolossense 1:1-23
HK Sondag 19
Waar is Jesus Christus nou? In watter hoedanigheid is Hy daar? Wat beteken dit vir my?
16 Mei 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Kolossense 1:18-20 Kolossense 1
HK Sondag 19
Waar is Jesus Christus nou? In watter hoedanigheid is Hy daar? Wat beteken dit vir my?
4 Februarie 2018 (oggend) Ds CCA Vrey Matteus 5:9; Kolossense 1:19-20 Matteus 5:1-12; Kolossense 1:15-23 Vrede is nie sonder koste nie.
17 Maart 2013 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 5:17
Kolossense 2:16-17
Matteus 5:17-20
Kolossense 2:6-19
NGB, Art 25
Ons vier Sondag. Christus het in ons plek die sabbat vervul.
21 Junie 2020 (aand) Ds CCA Vrey Kolossense 2:11-12; Deuteronomium 30:6 Romeine 4:1-12; Kolossense 2:6-15; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 34 Die doop is die verbondsteken in die Nuwe Testament.
10 November 2019 (aand) Ds CCA Vrey Kolossense 2:16-19
Matteus 5:17-20; Kolossense 2:6-19; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 25
Christus het gekom, daarom is die skaduwee nie nodig nie.
10 Mei 2018
(Hemelvaart:aand)
Ds CCA Vrey Kolossense 3:1-4 Kolossense 2:6-3:11 Christene is in die wêreld maar nie van die wêreld nie.
9 September 2012 (oggend) Br Simon Jooste Kolossense 3:1-4 Kolossense 2:16-3:4 Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is ...
16 Augustus 2009 (aand) Dr MJ du Plessis Kolossense 3:9-10 Kolossense 3
HK Sondag 32
Ons sal dus net goeie werke kan doen as ons ʼn goeie boom is, en ʼn boom maak hom nie self nie - ons word ʼn goeie boom gemaak deur Jesus Christus
17 Oktober 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Kolossense 3:20-24 Kolossense 3
HK Sondag 39
Die Here gee in hierdie hoofstuk ʼn stel gesagsverhoudinge.
4 Februarie 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Kolossense 4:2 Kolossense 4
HK Sondag 45
Waarom is die gebed vir die Christene nodig?
30 Maart 2014 (oggend) Dr Thinus du Plessis Kolossense 4:5 Kolossense 4 Baie mense met wie ons te doen kry, leef in ʼn droom.

1 Tessalonisense 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
30 Junie 2002 (oggend) Ds HP Prinsloo 1 Tessalonisense 1:4 1 Tessalonisense 1:1-10 Hoe lyk ʼn gemeente wat deur God uitverkies is ? .
7 September 2014 (oggend) Ds CCA Vrey 1 Korintiërs 2:1-2
1 Tessalonisense 2:13
1 Korintiërs 2:1-5
1 Tessalonisense 2:1-16
HK Sondag 31:83 en 84
God se Woord as troos en tug.
3 Januarie 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis Johannes 3:27
1 Tessalonisense 2:13
Johannes 3
1 Tessalonisense 2
Dit gaan in al twee hierdie Bybelgedeeltes oor die woordjie aanneem.
4 November 2007 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Tessalonisense 4:1-13 1 Tessalonisense 4
HK Sondag 41
(slegs vraag 108)
Laat ons dan stry teen onkuisheid. Tot heiligheid van onsself. Maar bowenal sodat die Gees van God in ons kan woon en Hom kan verlustig in die heiligheid van ons siel en liggaam.
26 Januarie 2003(oggend) Dr MJ du Plessis 1 Tessalonisense 4:7 Prediker 3
HK Sondag 41
Die eerbaarheid van die monogame huwelik.
7 Maart 2004 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Tessalonisense 4:6 1 Tessalonisense 4
HK Sondag 41
Die sewende gebod is sekerlik ʼn gebod van die Here wat baie oortree word.
12 Julie 2020 (aand) Ds CCA Vrey 1 Tessalonisense 5:8-10 1 Tessalonisense 4:13-5:11; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 37 Christene is nie bang vir die einde van die wêreld nie.
20 Augustus 2017 (aand) Ds CCA Vrey 1 Tessalonisense 5:8-10 1 Tessalonisense 5:1-11
HK Sondag 19:52
Christene is nie bang vir die einde van die wêreld nie.
27 Junie 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Tessalonisense 5:11 1 Tessalonisense 4:14-5:28 Die Dag van die Here.
2 Mei 2004 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Tessalonisense 5:17 1 Tessalonisense 5
HK Sondag 45
Ons gebede is die vernaamste deel van ons dankbaarheidslewe. Daarmee dank en loof ons God die Almagtige voortdurend vir sy genade en sy liefde en sy versorging oor ons.
5 Februarie 2017 (aand) Ds CCA Vrey 1 Tessalonisense 5:18; Genesis 32:28 1 Tessalonisense 5:12-28; Genesis 32:1-32
HK Sondag 10:28
Met die voorsienigheid van God bewerk die Heilige Gees dankbaarheid en vertroue in die gelowige.
31 Desember 2008
(Oujaarsaand)
Dr MJ du Plessis 1 Tessalonisense 5:23 1 Tessalonisense 5 Al is daar baie van ons wat voel dat daar geen toekoms in Suid-Afrika is nie, het God nog steeds sy toekoms vir ons in gedagte. Dit beteken dat ons nog al die tyd ons verantwoordelikheid moet bly nakom.
9 Mei 2004 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Tessalonisense 5:24 1 Tessalonisense 5
HK Sondag 46
Daar is geweldig baie genade by God.
24 Februarie 2002 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Tessalonisense 5:24 1 Tessalonisense 5
HK Sondag 46
Die Here verhoor gebede omdat Hy getrou is.

2 Tessalonisense 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
28 September 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis 2 Tessalonisense 2:4
2 Korintiërs 11:14
2 Tessalonisense 2
2 Korintiërs 11
Dis baie moeilik om die Satan te hanteer, want hy lieg nie net nie - hy het altyd ʼn stukkie van die waarheid iewers beet.
5 Desember 2001
(Ateljeediens
27 Januarie 2002)
Dr MJ du Plessis 2 Tessalonisense 2:7 2 Tessalonisense 2 Gebeurtenisse wat die wederkoms van die Here Jesus voorberei.
3 April 2011 (aand) Dr MJ du Plessis 2 Tessalonisense 2:10 2 Tessalonisense 2
HK Sondag 7
Verlossing is gekoppel aan die geloof in die Here Jesus Christus.

1 Timoteus 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
1 Mei 2016 (aand) Ds CCA Vrey 1 Timoteus 1:15-16 1 Timoteus 1:1-20
DLR Hoofstuk 3 en 4, Artikel 15
Verloste mense se gesindheid teenoor God en teenoor alle ander mense.
3 Mei 2020 (aand) Ds CCA Vrey 1 Timoteus 2:9-10
1 Timoteus 2:1-15; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 30
Hoekom ouderlinge, diakens en predikante manne is en nie vroue nie.
15 Maart 2020 (aand) Ds CCA Vrey 1 Timoteus 3:1; 1 Petrus 5:2-3
1 Timoteus 3:1-7; 1 Tessalonisense 5:12-13; 1 Petrus 5:1-4; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 30
Die regering van die kerk (1) – die ouderlinge.
6 Januarie 2008 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Timoteus 3:5 1 Timoteus 3:1-4:5
HK Sondag 48
Die roem vir die oorwinning is nie die mense sʼn nie, maar van die Koning van die kerk, want sy regering het die vervulling moontlik gemaak.
29 Februarie 2004 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Timoteus 3:6 1 Timoteus 3
HK Sondag 39
Dit gaan oor die vyfde gebod. Paulus waarsku Timoteus dat die gemeente nie iemand wat nog nuut in die gemeente is, moet verkies in een van die dienste nie, want dit kan lei tot verwaandheid.
19 April 2020 (oggend) Ds CCA Vrey Handelinge 6:3-4;1 Timoteus 3:8-9 Handelinge 6:1-7; 1 Timoteus 3:8-13; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 30 en 31 Die regering van die kerk (2) – die diakens.
23 Julie 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Timoteus 3:13 1 Timoteus 3 Aangesien ons verantwoordelik teenoor die Here moet lewe, is dit goed dat ons onsself toets aan die eise wat God aan ons stel, om te toets hoever ons daarteenoor verantwoordelik is.
14 Maart 2004 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Timoteus 6:6- 9 1 Timoteus 6
HK Sondag 42
Dit gaan oor oneerlike maniere om ryk te word.
22 Oktober 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Timoteus 6:6-9 1 Timoteus 6
HK Sondag 42
Dit gaan oor oneerlike maniere om ryk te word.

2 Timoteus 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
18 Julie 2010 (aand) Dr MJ du Plessis 2 Timoteus 1:12 2 Timoteus 1
HK Sondag 26
Ons praat soms nogal van ons sondes op so ʼn manier dat ons dit wel bely, maar dat ons dit darem bietjie wil versag.
20 September 2009 (oggend) Dr MJ du Plessis 2 Timoteus 3:5 2 Timoteus 3 Die Here het ons lief. Maar Hy laat ons ook lewe in tye waarin ons wêreld plek-plek goddelose regerings het, maar ook talle mense in leiersposisies in sy kerk wat nie volgens sy wil leef en die mense lei nie.
10 Desember 2001 (oggend) Dr MJ du Plessis 2 Timoteus 3:5b 2 Timoteus 3 Hy het aarde toe gekom om ons van ons sondes en die straf daarop te verlos. Maar Hy sê self dat Hy ook in ons wêreld ingekom het om mense te verdeel!
7 November 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis 2 Timoteus 3:5b 2 Timoteus 3 Ons wêreld het altyd baie mense wat heeltemal gelukkig is met die lewe soos wat dit is, en wat tevrede lewe - maar verkeerd lewe.
19 Mei 2019 (aand) Ds CCA Vrey 2 Timoteus 3:14-17; Johannes 10:27 2 Timoteus 3:10-4:8; Johannes 10:22-42; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 5 Die gesag van die Bybel in jou en my lewe.
19 Augustus 2012 (aand) Ds CCA Vrey 2 Timoteus 3:14-17;
Johannes 10:27
2 Timoteus 3:10-4:8;
Johannes 10:22-42;
NGB Art 5
Het die Bybel gesag oor jou lewe?
18 September 2016 (aand) Ds CCA Vrey 2 Timoteus 3:16-17 2 Timoteus 3:1-17
DLR Hoofstuk 5, Artikel 14
Ons het die Woord van God nodig in ons geloofslewe - van die begin tot in die ewigheid.
20 Oktober 2002 (aand) Dr MJ du Plessis 2 Timoteus 4:2,10 2 Timoteus 4 Die verantwoordelikheid wat geloofsbelydenis op ons lê.
20 Junie 2004 (aand) Dr MJ du Plessis 2 Timoteus 4:18 2 Timoteus 4
HK Sondag 52
Kom ons bid ook dat God ons van die bose verlos, en ons in sy hemelse koninkryk laat ingaan. Ons roem ook sy ewige heerlikheid en sê dan Amen.

Titus 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
8 Augustus 2002 (aand) Dr MJ du Plessis Titus 2:11-14 Titus 2
HK Sondag 26
Die Doop: Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn.
21 September 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Titus 3:3 Titus 3 Dit is ook waarvoor Christus gesterf het. Sodat ons in Sy krag kan vergewe en in liefde verdra. Sodat ons kan lewe soos wat ons laat lewe; en vergewe soos wat ons vergewe word.
8 Februarie 2009 (oggend) Dr MJ du Plessis Titus 3:4,5 Titus 2:11-3:15 Die son van God se genade het nie net oor die gelowiges van Paulus se tyd opgegaan nie - dit skyn net so sterk oor ons ook.
25 Julie 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Titus 3:4-7
Eksodus 12:24-26
1 Korintiërs 11:26
Titus 3
Eksodus 12:1-17 en 24-28
1 Korintiërs 11:23-29
HK Sondag 28
Geliefdes, ons is besig met voorbereiding om die Nagmaal te vier. Wat gaan die Nagmaal aan u doen? Gaan dit u geloof bevestig dat u die nabyheid van God by u kan aanvoel?

Hebreërs 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
9 Februarie 2014 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 1:1 Hebreërs 1:1-14 God het gepraat deur sy Seun-sy finale en volledige openbaring.
2 Maart 2014 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 1:2-3 Hebreërs 1:1-14 God stel sy Seun aan ons bekend (1).
9 Maart 2014 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 1:2-3 Hebreërs 1:1-14 God stel sy Seun aan ons bekend (2).
13 April 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Hebreërs 1:3 Hebreërs 1 Die Here is ʼn God van genade. Hy het ons ook lief en Hy het self voorsiening gemaak dat al ons sondes gestraf en vergewe is in die verdienste van Jesus Christus, ons Verlosser.
23 Maart 2014 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 2:1-4 Hebreërs 1:1-2:4 Groot is die saligheid wat Christus ons skenk; moenie wegdryf daarvan nie!
6 April 2014 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 2:5-9 Hebreërs 1:1-2:9 Christus het die mens se doel en bestemming herwin.
18 April 2014
(Goeie Vrydag:oggend)
Ds CCA Vrey Hebreërs 2:10 Hebreërs 2:5-18 Hoekom dit gepas was dat Jesus gesterf het?
13 April 2014 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 2:17 Hebreërs 1:1-2:18 Die grote Christus - Seun van God - ons Hoëpriester.
15 Mei 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Hebreërs 2:17 Hebreërs 2
HK Sondag 14
Die menswording van die Seun van God.
25 Mei 2014 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 3:1-2 Hebreërs 2:5-3:6 Om te kan volhard in die geloof moet ons noukeurig ons aandag op Jesus vestig.
3 Junie 2012 (oggend) Dr MJ du Plessis Hebreërs 3:6
Hebreërs 3:14
Genesis 15:1-6; 15:12-21
Matteus 28:16-20
Kolossense 2:10-12
Hebreërs 3:1-4:1
By die doop gaan dit oor die verbond.
1 Junie 2014 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 3:12-15 Hebreërs 3:1-19 Om te begin glo, is goed, maar dit is nie al nie - ons moet volhard in geloof.
7 Augustus 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Hebreërs 4:1 Hebreërs 4 Voorlopers wat agterblyers geword het sonder dat hulle dit weet!
1 Desember 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis Hebreërs 4:9 Hebreërs 4
HK Sondag 38
Die Sabbat: Ons lewe nie vir hierdie aarde nie.
25 September 2005 (aand) Dr MJ du Plessis Hebreërs 4:9 Hebreërs 3:12-4:16
HK Sondag 17
In Hebreërs 4 openbaar die Here aan ons dinge aangaande die ewige Sabbat.
23 November 2014 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 4:9-11
Eksodus 20:8-11
Hebreërs 4:1-16
HK Sondag 38
Die sabbatsrus wat die Here uit genade aan ons skenk.
15 Junie 2014 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 4:12-13 Hebreërs 4:1-16 God se kragtige Woord.
17 November 2019 (aand) Ds CCA Vrey Filippense 2:9-11 en Hebreërs 4:14
Filippense 2:5-11; Hebreërs 4:14-16; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 26
Christus is ons enigste toegang tot God. Moenie iemand anders soek nie!
31 Maart 2013 (aand) Ds CCA Vrey Filippense 2:9-11
Hebreërs 4:14
Filippense 2:5-11
Hebreërs 4:14-16
NGB, Art 26
Christus is ons enigste toegang tot God. Moenie iemand anders soek nie!
22 Junie 2014 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 4:14-16 Hebreërs 4:1-16 Ons het Jesus as ons groot Hoëpriester.
3 Oktober 2010 (aand) Dr MJ du Plessis Hebreërs 4:16 Hebreërs 4
HK Sondag 35
Een van die maniere waarop ons na die troon van genade gaan, is om vir die gebruik van die heilige Nagmaal aan die Here se tafel aan te sit.
27 Julie 2014 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 5:9-10 Hebreërs 4:14-5:10 Jesus is werklik die Hoëpriester wat ons nodig het.
27 April 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Hebreërs 6:1,2 Hebreërs 5:6-6:20
Markus 13:20-23
Wanneer ʼn kerk of ʼn gelowige terugval in sy geloofs- en bekeringslewe, pleeg daardie kerk/gelowige sonde teen die Heilige Gees. As daar nie baie vinnig bekering kom nie, is die uiteinde van so ʼn kerk of mens algehele verwerping deur die Here.
3 Augustus 2014 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 6:1 Hebreërs 5:11-6:12 Word volwasse!
10 Augustus 2014 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 6:4-6 Hebreërs 5:11-6:12 Wie is hulle wat afvallig word?
4 Mei 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Hebreërs 6:4-6 Hebreërs 6
Hebreërs 10
Skerp en helder openbaar die Here dat daar mense in sy kerk is wat verlore gaan. Daar is geen manier waarop hierdie mense ooit weer tot bekering vernuut word nie.
15 Maart 2009 (oggend) Dr MJ du Plessis Hebreërs 6:10 Hebreërs 6 Dis die Heilige Gees wat mense se oë oopmaak om die openbaring van God uit sy Woord te kan verstaan.
17 Augustus 2014 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 6:9-12 Hebreërs 5:11-6:12 Die bewyse dat 'n mens die egte saligheid het.
10 Augustus 2008 (aand) Dr MJ du Plessis Hebreërs 6:17,18 Hebreërs 6
HK Sondag 37
Die eer van die Here kom juis daarin uit dat ons in sy waarheid lewe - maar ook wanneer dit noodsaaklik is, by daardie heilige Naam sweer.
15 Februarie 2004 (aand) Dr MJ du Plessis Hebreërs 6:16 Hebreërs 6
HK Sondag 37
Eedswering.
24 Augustus 2014 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 6:19-20 Hebreërs 6:1-20 Die anker wat ons siel bestendig.
11 Mei 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Hebreërs 7:1,2a Hebreërs 7 Dis eersdaags Nagmaal. Dis ʼn fees van vrede. Die vrede se inhoud is dat elke gebruiker van die Nagmaal wat in Jesus Christus as die Hoëpriester van God glo, eendag ʼn ewige burger van die stad Salem van God sal wees: die Nuwe Jerusalem.
12 Oktober 2014 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 7:1-3 Genesis 14:18-20
Hebreërs 7:1-10
Melgisédek 'n tipe van Jesus Christus.
25 Mei 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Hebreërs 7:11,12 Hebreërs 4:14-5:11
Hebreërs 6:17-7:12
Elke mens kom soms op ʼn punt waar hy sit en dink oor sy lewe - en oor sy sondes.
19 Oktober 2014 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 7:18-19 Hebreërs 7:1-28 Ons het die beter hoop om tot God te nader.
27 Januarie 2013 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 7:20-21, 25 Hebreërs 7:11-28
NGB, Art 21
Jesus is vir ewig Hoëpriester en sy offer is ʼn volledige betaling vir ons sondes.
12 Maart 2017 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 7:25 Hebreërs 7:1-28
HK Sondag 12:31
Jesus Christus - die enigste Hoëpriester.
2 November 2014 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 7:25 Hebreërs 7:1-28 Ons verlossing is in Jesus Christus ons Hoëpriester gewaarborg.
13 Februarie 2011 (oggend) Dr MJ du Plessis Hebreërs 7:25b Hebreërs 7 Het u al daaraan gedink waarom daar so baie verval is in ons tyd - verval op letterlik elke terrein?
31 Mei 2003 (aand) Dr MJ du Plessis Hebreërs 7:25 Deuteronomium 32:36-42
2 Samuel 22:32-47
Esegiël 33:10-12
Romeine 14:10-12
Hebreërs 7:20-28
Het u al gedink waarom daar so baie verval in die kerk is in ons tyd?
31 Augustus 2003 (aand) Dr MJ du Plessis Hebreërs 7:25 Hebreërs 7
HK Sondag 11
Dit is in ons tyd baie moeilik om 'n ware Christen te wees, want ons leef in die eeu waarin die duiwel homself baie diep in die kerk ingegrawe het.
7 Augustus 2005 (aand) Dr MJ du Plessis Hebreërs 7:25-28 Hebreërs 7
HK Sondag 6
Hoe meer erns ʼn mens met sy godsdiens maak, soveel meer besef hy hoeveel hy werklik sondig, en in watter swak toestand hy voor God is. Maar, hoe heerlik is dit om in hierdie toestand verseker te mag wees dat ons? nog steeds verlos is in die Here Jesus Christus!
9 November 2014 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 8:1-2 Hebreërs 8:1-13 Ons Hoëpriester en Bedienaar in die eintlike heiligdom.
8 Junie 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Hebreërs 8:10 Hebreërs 8 God het aan sy gelowiges die ewige lewe toegesê, en vir hulle om dit te kon kry, het Jesus gesterf. Deur sy dood het Hy dus die waarborg daarvan geword dat dit wat God vir ons voorsien het as erfporsie, inderdaad ons eiendom sal word.
16 November 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Hebreërs 8:10-12 Hebreërs 8:1-13 Die nuwe verbond wat met die bloed van Christus beseël is.
2 Augustus 2009 (aand) Dr MJ du Plessis Hebreërs 9:7-9 1 Korintiërs 12:12-31
HK Sondag 25
Dit is noodsaaklik dat ons geloof moet hê, want daar staan in die brief aan die Romeine geskrywe dat die regverdige deur die geloof sal lewe.
17 November 2013
(oggend:Nagmaal)
Ds CCA Vrey Hebreërs 9:11-12 Hebreërs 9:1-28
Romeine 12:1-2
HK Sondag 12
Jesus is gesalf tot ons enigste Hoëpriester - deur die geloof is ons priesters vir God.
23 November 2014
(oggend:Heilige Nagmaal)
Ds CCA Vrey Hebreërs 9:13-14 Hebreërs 9:1-22 Net Christus se bloed kan ons gewete reinig.
7 Desember 2003 (aand) Dr MJ du Plessis Hebreërs 9:14 Hebreërs 9
HK Sondag 27
Wat die bloed en die Gees van Christus met ons doen.
24 Oktober 2004 (aand) Dr MJ du Plessis Hebreërs 9:15 Hebreërs 9:15-28
HK Sondag 17
In hierdie gedeelte handel die Bybel oor die offer van Christus en die krag daarvan.
30 November 2014 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 9:22 Hebreërs 9:1-22 Geen vergifnis sonder bloed vergieting nie.
15 April 2018 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 9:24-26 Hebreërs 9:1-28
Heidelbergse Kategismus, Sondag 30:80
Die troos van geloofsekerheid wat bevestig word in die nagmaal.
7 Desember 2014 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 9:27-28 Hebreërs 9:1-28 Christus se wederkoms hou vir die ware gelowige verlossing in en nie oordeel nie.
15 Junie 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Hebreërs 10:5 Hebreërs 10:1 - 18
Galasiërs 1:1 - 5
1 Timoteus 1:15
Teenoor die leegheid in ʼn mens self, en die toekoms wat hy het wanneer hy in sonde verdwaal, skets die Here die vrug van die verandering deur die koms van die Here Jesus. Dit gee ons tydelike en ewige lewensverandering.
8 Maart 2015 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 10:8-10 Hebreërs 10:1-18 Algehele vergifnis.
17 Augustus 2014 (oggend) Ds CCA Vrey Galasiërs 3:13
Hebreërs 10:12-14
Galasiërs 3:1-14
Hebreërs 10:1-18
HK Sondag 30:80
Die troos wat die Heilige Gees ons in die nagmaal skenk.
27 Oktober 2019 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 10:11-13, 18, 22
Hebreërs 10:1-25; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 23
Deur Christus het jy vrye toegang tot God.
2 Junie 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis Hebreërs 10:22 Hebreërs 10 Die Here roep u op om in sy heiligdom in te kom in die verdienste van Jesus Christus, sodat u sy vaderlike goedheid oor u kan ervaar, en in sy lig kan lewe.
22 Junie 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Hebreërs 10:22 Hebreërs 10 Die Here roep u op om in sy heiligdom in te kom in die verdienste van Jesus Christus, sodat u sy vaderlike goedheid oor u kan ervaar, en in sy lig kan lewe.
15 Maart 2015 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 10:22-25 Hebreërs 10:19-39 Hoe jy jou regverdiging in Christus praktyk maak in jou lewe.
20 Julie 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Hebreërs 10:26 Hebreërs 10 Die ware geloof stel geweldige eise aan die wat die Here opreg dien en wil dien.
22 Maart 2015 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 10:26-27 Hebreërs 10:19-39 Daar is nie 'n alternatief nie; dit is Christus alleen of verskriklike oordeel.
29 Maart 2015 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 10:35-36 Hebreërs 10:19-39 Om in die geloof te volhard.
3 Februarie 2013 (aand) Ds CCA Vrey Efesiërs 2:8
Hebreërs 11:1
Efesiërs 2:1-10
Hebreërs 11:1-19
NGB, Art 22
Die Heilige Gees wek die geloof in ons op waardeur ons gered word.
21 Julie 2019 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 11:1-3
Genesis 1:1-2:4; Hebreërs 11:1-6; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 12
Om te glo dat God die Skepper is van alles is troosryk vir die gelowige.
5 April 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Hebreërs 11:1-3 Hebreërs 10:32-11:16 Wat dit regtig beteken om te glo.
7 Oktober 2012 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 11:1-3 Genesis 1:1-2:4
Hebreërs 11:1-6
NGB, Artikel 12
Slegs deur die geloof kan ons verstaan dat God die Skepper van alles is.
4 Desember 2016 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 11:3,17-19 Genesis 22:1-14;Hebreërs 11:1-19
HK Sondag 7:21-23
Die ware geloof waardeur ons gered word.
27 Julie 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Hebreërs 11:13 Hebreërs 11 Hoe verstaan ons ons roeping in die lewe?
6 Oktober 2013 (oggend) Ds CCA Vrey Hebreërs 11:3,17-19 Genesis 22:1-14
Hebreërs 11:1-19
HK Sondag 7:21-23
Die ware geloof waardeur ons gered word.
19 April 2015 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 11:4 Hebreërs 11:1-40 Die nalatenskap van 'n regverdige mens.
3 Mei 2015 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 11:7 Hebreërs 11:1-40 Geloof wat red.
10 Mei 2015 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 11:8-12 Hebreërs 11:1-19 Geloof wat in die alledaagse lewe volhard.
4 September 2016 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 11:13-16 Hebreërs 11:1-16
DLR Hoofstuk 5, Artikel 12
Sekerheid van die volharding maak gelowiges vreemdelinge en bywoners op aarde.
17 Mei 2015 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 11:13-16 Hebreërs 11:1-16 Volhardende geloof maak ons tot vreemdelinge en bywoners op aarde.
31 Mei 2015 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 11:17-19 Hebreërs 11:1-19
Genesis 22:1-19
Volhardende geloof is beproefde geloof.
7 Junie 2015 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 11:20-22 Hebreërs 11:1-22 Volhardende geloof selfs in die aangesig van die dood.
14 Junie 2015 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 11:23-26 Hebreërs 11:1-26 Hoe geloof 'n mens se keuses bepaal.
21 Junie 2015 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 11:27-29 Hebreërs 11:1-29 Volhardende geloof oorwin hindernisse.
19 Julie 2015 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 11:30-31 Hebreërs 11:1-31 Deur geloof oorwin en deur geloof gered.
6 Augustus 2006 (oggend) Dr MJ du Plessis Hebreërs 11:32 Hebreërs 11 Die troos van hierdie man se lewe is dat hy in sy sonde en swakheid deur God in sy diens gebruik is.
16 Desember 2001 (oggend) Dr MJ du Plessis Hebreërs 11:39 Hebreërs 11 Die krag van hierdie hoofstuk in die Bybel, is dat dit ons laat sien hoe ʼn gelowige se geloof hom/haar deur al die haak en skuurplekke van die lewe dra - hoe dit prakties in ons lewe tot uiting kom.
3 Augustus 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Hebreërs 11:39 Hebreërs 11 Getuig u lewe dat u stry soos een wat die onsienlike sien?
26 Julie 2015 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 11:39-40 Hebreërs 11:1-40 Die loon van volhardende geloof.
2 Augustus 2015 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 12:1-3 Hebreërs 12:1-13 Hoe 'n mens dit regkry om in die geloofslewe te volhard.
9 Augustus 2015 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 12:4-6 Hebreërs 12:1-13 God se liefdevolle tugtiging van sy kinders.
16 Augustus 2015 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 12:7 Hebreërs 12:1-13 God se doel met tug en ons reaksie op sy tug.
6 September 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Hebreërs 12:14 Hebreërs 12:1-17 Hoe volhard 'n gemeente saam in die geloof?
13 September 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Hebreërs 12:22-24 Hebreërs 12:12-29 In Christus besit gelowiges nie klatergoud nie.
20 September 2015 (oggend) Ds CCA Vrey Hebreërs 12:25-29 Hebreërs 12:12-29 Groot voorregte uit die hand van ons groot God bring groot verantwoordelikheid mee.
24 April 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Hebreërs 12:2 Hebreërs 12
HK Sondag 11
Die groot troos vir elkeen van ons is natuurlik dat die Here gekom het om mense wat deur die sonde verblind is, se oë oop te maak sodat hulle sy werke kan sien en Hom as God kan sien en aanbid.
10 Augustus 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Hebreërs 12:4 Hebreërs 12 Die reël wat God gee, is dat ons moet veg met die een mikpunt dat dit in ons geloof en in ons regverdigheid ʼn saak van lewe of dood is.
17 Augustus 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Hebreërs 12:8,14 Hebreërs 12 1. Die vermaning. 2. Wie word gestraf ? 3. Wat word van ons ?
23 Augustus 2009 (aand) Dr MJ du Plessis Hebreërs 12:17 Hebreërs 12
HK Sondag 33
Alleen wanneer jy deeglik bewus is van die moeilikhede waarin jy verkeer, sal jy ook behoorlike dankbaarheid kan betoon teenoor Hom wat ons daaruit haal.
30 Januarie 2011 (aand) Dr MJ du Plessis Hebreërs 12:28 Hebreërs 12
HK Sondag 49
Om dus so gehoorsaam soos die engele wat nou daar in die hemel is, te kan wees, is ʼn baie groot saak. Ons moet weet wat ons bedoel as ons so iets vra.
6 Maart 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Hebreërs 13:1-3 Hebreërs 12:25-13:6 Hou vol met die broederliefde.
13 Maart 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Hebreërs 13:4 Hebreërs 12:25-13:6 Huwelike, verhoudings en die kerk van die Here.
3 April 2005(aand) Dr MJ du Plessis Hebreërs 13:5 Hebreërs 13
HK Sondag 42
Kyk na die liefde wat in die verbod op diefstal ter sprake is.
3 April 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Hebreërs 13:5-6 Hebreërs 12:25-13:6 Tevredenheid is iets wat aangeleer word.
10 April 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Hebreërs 13:7, 17-19 Hebreërs 13:7-25 Die kerkraad se verantwoordelikheid.
24 April 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Hebreërs 13:7-25 Hebreërs 13:7-25 Die gewaarborgde teenmiddel vir dwaalleer.
2 Februarie 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Hebreërs 13 Hebreërs 13
HK Sondag 42
Geldgierigheid of geldsug is daadwerklik ʼn familielid van steel.
24 Augustus 2003 (oggend) Dr MJ du Plessis Hebreërs 13:14 Hebreërs 13 1. Die verkeerde insig en verkeerde verwagtings wat ons kan hê. 2. Ons Voorganger en die ewige toekoms. 3. Die oordeel van die Here maak die ewigheid vir ons oop.
1 Mei 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Hebreërs 13:15-16 Hebreërs 13:7-25 Christene bring ook offers.
5 Mei 2013 (aand) Ds CCA Vrey Hebreërs 13:17 Hebreërs 13:7-19
1 Timoteus 3:1-7; 5:17-19
NGB, Art 31
Christus het sy dienste ingestel om sy kerk te regeer.
17 April 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Hebreërs 13:17-19 Hebreërs 13:7-25 Lidmate se verantwoordelikhede.
30 Julie 2006 (aand) Dr MJ du Plessis Hebreërs 13:20,21 Hebreërs 13
HK Sondag 30
Geen mens kan glo en aanhou glo as die Here nie hierdie geloof in hom vestig en ook bevestig nie.
29 April 2007 (oggend) Dr MJ du Plessis Hebreërs 13:20,21 Hebreërs 13
HK Sondag 30
Geen mens kan glo en aanhou glo as die Here nie hierdie geloof in hom vestig en ook bevestig nie.
8 Mei 2016 (oggend) Ds CCA Vrey Hebreërs 13:20-21 Hebreërs 13:7-25 God voorsien alles sodat ons Hom kan dien.

Jakobus 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
15 Junie 2003 (aand) Dr MJ du Plessis Jakobus 1:2 Jakobus 1
HK Sondag 52
1. Wie word versoek? 2. Hoe weerstaan ons ʼn versoeking?
18 September 2011 (oggend) Ds CCA Vrey Jakobus 1:2-4 Jakobus 1:1-18 Die pad na volmaaktheid.
2 Oktober 2011 (oggend) Ds CCA Vrey Jakobus 1:5-8 Jakobus 1:1-18 God gee wysheid aan hulle wat vra.
8 April 2007 (aand) Dr MJ du Plessis Jakobus 1:2-18;Matteus 4:1-11 Jakobus 1:2-18;Matteus 4:1-11
HK Sondag 52
Die versoeking van die duiwel oor die Here Jesus Christus word aan ons geopenbaar om ons te troos en moed te gee.
4 Desember 2011(oggend) Ds CCA Vrey Jakobus 1:9-11 Jakobus 1:1-18 Op pad na geloofsvolwassenheid te midde van oorvloed of tekort.
27 Januarie 2019 (aand) Ds CCA Vrey Jakobus 1:12-13 Jakobus 1:1-18
Heidelbergse Kategismus Sondag 52:127
ʼn Gebed om krag teen jou drie doodsvyande.
26 November 2017 (aand) Ds CCA Vrey Jakobus 2:14,17 Jakobus 2:14-26
HK Sondag 24:64
Wie deur die geloof in Christus geregverdig is, dra vrugte van die geloof.
5 Augustus 2012 (oggend) Ds CCA Vrey Jakobus 3: 2, 5a Jakobus 3: 1 - 12 Ons tong is die meestersleutel tot ʼn goeie en geseënde lewe.
5 Februarie 2012 (oggend) Ds CCA Vrey Jakobus 1:12 Jakobus 1:1-18 Liefde vir God dra ons deur beproewings na die kroon van die lewe.
8 April 2012 (aand) Ds CCA Vrey Jakobus 1:13-15 Jakobus 1:1-18
HK Sondag 52:127
O God, hou U ons staande en sterk teen die aanvalle van alle kante!
20 Julie 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Jakobus 1:18 Jakobus 1 Dit kan natuurlik nie gebeur dat die Here ʼn mens versoek nie. Daarom gee die Bybel ʼn duidelike definisie van wat die verskil tussen ʼn beproewing en ʼn versoeking is.
18 Maart 2012(oggend) Ds CCA Vrey Jakobus 1:19-21 Jakobus 1:1-21 Die groei- en leerproses van die gelowige.
1 April 2012(oggend) Ds CCA Vrey Jakobus 1:22 Jakobus 1:16-27 Twee soorte hoorders van die Woord; watter een is jy?
22 April 2012 (aand) Ds CCA Vrey Jakobus 2:1 Jakobus 2:1-13 Wie partydig is en diskrimineer, verloën sy geloof in Jesus Christus.
17 Junie 2012 (oggend) Ds CCA Vrey Jakobus 2:12-13 Jakobus 2:1-13 Onder die wet van vryheid kan ons wees wat Christus van ons maak.
18 Januarie 2004 (aand) Dr MJ du Plessis Jakobus 2:18 Jakobus 2:14-26
HK Sondag 32
Daar is in die Christelike geloof twee uiterstes waarin jy maklik kan verval. Aan die een kant kan jy maklik dink dat die geloof alleen by God tel en dat jy dus nie aan die werke aandag hoef te gee nie. Of andersins kan jy dalk die gedagte hê dat jy ʼn minder sterk geloof kan hê, en tog met jou werke in die hemel kan kom. Altwee hierdie uiterstes is verkeerd.
7 Desember 2008 (oggend) Dr MJ du Plessis Jakobus 2:19 Jakobus 2 Kom ons wees vir hierdie oomblik ontsettend ernstig en antwoord op die een vraag eerlik voor die Here: Glo jy werklik?
3 Maart 2013 (aand) Ds CCA Vrey Jakobus 2:22 Jakobus 2:14-26
NGB, Art 24
Werk wat uit ware geloof spruit, is vir God goed en maak jou geloof volkome.
2 September 2012 (oggend) Ds CCA Vrey Jakobus 3:2, 5a Jakobus 3:1-12 Ons tong is die meestersleutel tot ʼn goeie en geseënde lewe.
5 Februarie 2012 (aand) Ds CCA Vrey Jakobus 3:2 Jakobus 3:1-12
HK Sondag 43:112
Uit dankbaarheid het ons die waarheid lief.
24 April 2005 (aand) Dr MJ du Plessis Jakobus 3:8 Jakobus 3:1-12
HK Sondag 43
Jesus leer ons om ʼn besondere liefde vir die waarheid te koester.
30 September 2012(oggend) Ds CCA Vrey Jakobus 3:13 Jakobus 3:1-18 Wysheid vir eensgesinde verhoudings.
25 November 2012 (oggend) Ds CCA Vrey Jakobus 4:1-3 Jakobus 4:1-12 Hoe los ek ʼn konflik op? Kruisig jou sondige begeertes!
18 Augustus 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis Jakobus 4:1,5 Jakobus 4:1-12 Waarom kry mense stry met mekaar?
3 Februarie 2013 (oggend) Ds CCA Vrey Jakobus 4:4-6 Jakobus 4:1-12 Hoe los ek ʼn konflik op? Vlug weg van geestelike egbreuk en smeek nederig om die genade van God.
17 Maart 2013 (oggend) Ds CCA Vrey Jakobus 4:7-10 Jakobus 4:1-12 Hoe los ek ʼn konflik op? Ek onderwerp my aan God, weerstaan die duiwel en het van harte berou oor al my sonde.
21 April 2013 (oggend) Ds CCA Vrey Jakobus 4:11-12 Jakobus 4:1-12 Hoe los ek ʼn konflik op? Hou op om ander te oordeel en onderwerp jou aan die gesagvolle Woord van God.
5 Mei 2013 (oggend) Ds CCA Vrey Jakobus 4:15 Jakobus 4:1-17 Leef nederig en afhanklik van die Here alleen!
2 Junie 2013 (oggend) Ds CCA Vrey Jakobus 5:6 Jakobus 4:11-5:6 Nederig en afhanklik van die Here ook ten opsigte van my welvaart.
23 Junie 2013 (oggend) Ds CCA Vrey Jakobus 5:7-9 Jakobus 5:1-12 Wees geduldig, die Here kom!
28 Julie 2013 (aand) Ds CCA Vrey Jakobus 5:10-12 Jakobus 5:1-12 Wees geduldig totdat die Here kom, maar wees ook standvastig!
11 Augustus 2013 (aand) Ds CCA Vrey Jakobus 5:13-16a Jakobus 5:1-20 ʼn Lewe geheel en al gekeer na God en afhanklik van Hom.
25 Augustus 2013 (aand) Ds CCA Vrey Jakobus 5:16b Jakobus 5:1-20 'n Gelowige se gebed is kragtig en het ʼn effektiewe uitwerking.
8 September 2013 (aand) Ds CCA Vrey Jakobus 5:19-20 Jakobus 5:1-20 God se soek-en-reddingbediening.

1 Petrus 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
24 Junie 2007 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Petrus 1:2 1 Petrus 1
HK Sondag 8
Ons aanbid die Drie-Enige God wat ons aan die begin van elke erediens in sy Drie-Eenheid seënend groet, en ons weer aan die einde van die diens met sy seën wegstuur om in die wêreld volgens sy seën te gaan lewe.

31 Desember 2018 (aand) Ds CCA Vrey 1 Petrus 1:3 1 Petrus 1:1-9 Leef vorentoe met lewende hoop!
12 Junie 2016 (aand) Ds CCA Vrey 1 Petrus 1:3-5 Lukas 22:31-34, 54-62
1 Petrus 1:1-16
DLR Hoofstuk 5, Artikel 3
Bekeerdes is voluit in die geloofstryd, maar nooit alleen in die stryd nie.
20 Junie 2010 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Petrus 1:5-7 1 Petrus 1
HK Sondag 22
As rein gewasdes word ons deur God van sondesmet vrygespreek en met heerlikheid beklee en op ons erfdeel gevestig.
30 April 2017 (aand) Ds CCA Vrey 1 Petrus 1:18-19 1 Petrus 1:13-25
HK Sondag 13:34
Jesus is die Christen se Here en hy is Jesus se eiendom.
8 Desember 2013 (oggend) Ds CCA Vrey 1 Petrus 1:18-19 1 Petrus 1:13-25
HK Sondag 13:34
Jesus Christus is ewig ons Eienaar en ons sy eiendom.
5 Mei 2019 (aand) Ds CCA Vrey 2 Petrus 1:21 en Johannes 20:30-31 2 Petrus 1:16-21; Johannes 20:26-31; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 3 God bewaar sy Woord tot nou toe vir jou en my.
26 Januarie 2014 (oggend) Ds CCA Vrey 1 Petrus 2:21 Hebreërs 9:23-28
1 Petrus 2:18-25
HK Sondag 15
Christus het gely om ons van God se toorn, oordeel en vloek te verlos.
20 Maart 2016 (oggend) Ds CCA Vrey 1 Petrus 2:2, 5, 9 1 Petrus 1:23-2:10 Drie perspektiewe op die kerk van Jesus Christus.
Leesdiens op 7 Julie 2013 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Petrus 3:21-22 1 Petrus 3 Die opstanding preek genade vir die wat verantwoordelik is. Maar dit preek in ʼn gelyke mate verdoemenis tot in ewigheid vir die wat nie wil luister nie.
15 Maart 2020 (aand) Ds CCA Vrey 1 Timoteus 3:1; 1 Petrus 5:2-3
1 Timoteus 3:1-7; 1 Tessalonisense 5:12-13; 1 Petrus 5:1-4; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 30
Die regering van die kerk (1) – die ouderlinge.
28 April 2013 (aand) Ds CCA Vrey Matteus 20:26-28
1 Petrus 5:4
Matteus 20:20-28
1 Petrus 4:7-11; 5:1-4
NGB, Art 30
Christus regeer sy kerk; mense is die diensknegte deur wie Hy dit doen.
25 April 2004 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Petrus 1:13 1 Petrus 1
HK Sondag 44
Ons kyk in hierdie preek na die verbod op begeertes. Tog is dit so dat daar dinge is wat ons moet begeer.
10 April 2011 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Petrus 1:2 1 Petrus 1
HK Sondag 8
Ons aanbid die Drie-Enige God wat ons aan die begin van elke erediens in sy Drie-Eenheid seënend groet, en ons weer aan die einde van die diens met sy seën wegstuur om in die wêreld met sy seën te gaan lewe.
11 November 2007
(aand:Nabetragting)
Dr MJ du Plessis 1 Petrus 2:1 1 Petrus 2
HK Sondag 43
Mag sy genade oor ons so groot wees dat ons as versoendes eerlik en sonder enige valse getuienis deur ons lewens gaan.
18 Februarie 2007 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Petrus 2:2,5 1 Petrus 2
HK Sondag 47
Gebed is ook om vir kennis te bid - om te groei.
1 Maart 2020 (aand) Ds CCA Vrey 1 Petrus 2:4-5
1 Petrus 1:22-2:10; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 28
Die Here beveel elke gelowige om aan sy kerk te behoort.
30 September 2012 (aand) Simon Jooste 1 Petrus 2:4-6, 9-10 (vertaling) 1 Petrus 2:1-10 Ons is voorwerpe van God se genade.
27 Desember 2009 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Pet2:21 1 Petrus 2 en 10
HK Sondag 47
Jy is altyd in jou gebede 'n priester wat toegang het tot God se troon.
10 Mei 2009 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Petrus 3:18 1 Petrus 3
HK Sondag 15
Al die haat en verwerping wat Hy sy lewe lank deurgemaak het en dan veral aan die kruis was vir ons versoening.
9 Januarie 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Petrus 3:21,22 1 Petrus 3 Die opstanding preek genade vir die wat verantwoordelik is. Maar dit preek in ʼn gelyke mate verdoemenis tot in ewigheid vir die wat nie wil luister nie.
11 Mei 2008 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Petrus 3:22 1 Petrus 3
HK Sondag 19
Die almagtige krag van die Here Jesus Christus en die gevolge daarvan vir ons is nie elke dag baie helder in ons verstand nie. Daarom gaan hierdie preek net enkele gedagtes uitlig wat saamhang met dit wat in hierdie gedeelte geskryf staan.
19 Junie 2016 (aand) Ds CCA Vrey 1 Petrus 4:7 1 Petrus 4:1-11
DLR Hoofstuk 5, Artikel 4
God se bewaring van die gelowige sluit ook die gelowiges se waak en bid in.
2 Oktober 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Petrus 4:7 1 Petrus 4 Dit is veral wanneer ons in ʼn krisis beland, wanneer ons ons koppe kan verloor en dinge verkeerd verstaan en verkeerd optree.
22 Mei 2005 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Petrus 4:17 1 Petrus 4 Dringende waarskuwing - Die oordeel begin by die Kerk !
9 Oktober 2005 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Petrus 4:17 1 Petrus 4; Genesis 3:15
Genesis 16:1-9
Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?
20 Junie 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Petrus 5:8 1 Petrus 5 Hier het ons te doen met een van die moeilikste dinge in ons hele lewe: die Satan en sy aanvalle op ons. Hy slaan orals toe en op baie verskillende maniere.
28 Julie 2019 (aand) Ds CCA Vrey 1 Petrus 5:8-11
Lukas 22:54-62; Efesiërs 5:10-20; 1 Petrus 5:8-11; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 12
Gelowiges is in stryd gewikkel met die duiwel en sy magte.
14 Oktober 2012 (aand) Ds CCA Vrey 1 Petrus 5:8-11 Lukas 22:54-62
Efesiërs 5:10-20
1 Petrus 5:8-11
NGB, Artikel 12
Ons vyand, die duiwel, is springlewendig; volhard in die stryd teen hom.

2 Petrus 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
16 Augustus 2015 (oggend) Ds CCA Vrey 2 Petrus 1:10 2 Petrus 1:1-15
DLR Hoofstuk 1, Artikel 12
Die uitverkorenes kan seker wees van hulle uitverkiesing.
1 November 2020 (aand) Ds CCA Vrey 2 Petrus 1:10 2 Petrus 1:1-15; Dordtse Leerreëls, Hoofstuk 1, Artikel 1.12 en 1.13 Om seker te wees dat jy uitverkies is.
23 Januarie 2005 (aand) Dr MJ du Plessis 2 Petrus 1:10 2 Petrus 1:1-15
HK Sondag 32
Laat jou goeie werke ʼn roepstem wees wat almal rondom jou lok en roep na Christus toe.
28 Mei 2006
(aand: Nabetragting)
Dr MJ du Plessis 2 Petrus 1:19 2 Petrus 1 Hierdie is ʼn oproep om tot bekering te kom.
5 Augustus 2012 (aand) Ds CCA Vrey 2 Petrus 1: 21,
Johannes 20: 30 - 31
2 Petrus 1: 16 - 21;
Johannes 20: 26 - 31;
NGB Art 3
Die Bybel is God se Woord vir jou en my.
15 Julie 2018 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 1:1-18
HK Sondag 12:31
Jesus Christus - die hoogste Profeet en Leraar.
4 Maart 2012 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 1:18 Johannes 1:1-18
2 Petrus 1:19-21 2 Petrus 1:1-21
Heidelbergse Kategismus, Sondag 35:98
Die lewende Woord is die vaste fondament vir die geloof.
17 Julie 2005 (aand) Dr MJ du Plessis 2 Petrus 2:4-22 2 Petrus 2
HK Sondag 2
Een van die grondliggendste dinge wat ons reg van die begin af uit die Bybel leer, is dat die mens uit homself ʼn ellendeling is.
20 Februarie 2005 (aand) Dr MJ du Plessis 2 Petrus 2:7 2 Petrus 2 Laat ons na hierdie diep selfondersoek en met hierdie waaragtige voorneme om regverdig te wees in die Naam van ons Verlosser Jesus Christus ons Here volgende week aan sy Nagmaaltafel kom aansit.
23 Junie 2013 (aand) Ds CCA Vrey 2 Petrus 3:14 2 Petrus 3:1-18
NGB, Art 37
Christus sal beslis op die wolke terugkom.

1 Johannes 

Datum Prediker Erediens op Skrif
(bybelteks skakel)
Skriflesing Tema
1 Februarie 2015 (aand) Ds CCA Vrey 1 Johannes 1:5 1 Johannes 1:1-10
HK Sondag 44:115
Wat dit beteken om in gemeenskap met God te lewe.
7 Februarie 2010 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Johannes 1:5,9 1 Johannes 1 In die Here Jesus Christus het ons algehele wegneming van skuld en onreinheid.
25 Mei 2003 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Johannes 1:7 Matteus 16
HK Sondag 51
Al maak Jesus Christus ons rein van al ons sondes, wil die Here nog steeds hê dat ons tot sy eer voortdurend nog moet bid ook dat ons sondes ons vergewe word.
15 April 2007 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Johannes 1:5,9 1 Johannes 1
HK Sondag 1
In Jesus Christus het ons algehele wegneming van skuld en onreinheid. Ons het deur sy bloed volkome versoening en verlossing. Die waarborg hiervoor lê in God se trou en regverdigheid.
25 Augustus 2002 (oggend) Dr MJ du Plessis 1 Johannes 1:8 1 Johannes 1 Dit gaan daaroor dat Jesus Christus met alles wat Hy met sy menslike liggaam gedoen het, aan ons die ewige lewe gee, as ons in Hom glo.
6 Augustus 2017 (aand) Ds CCA Vrey 1 Johannes 2:1; Johannes 17:15-17, 24 Johannes 17:1-26;
1 Johannes 2:1-6
HK Sondag 18:49
Die nut van Christus se hemelvaart vir sy verlostes.
25 Oktober 2015 (aand) Ds CCA Vrey 1 Johannes 2:1-2 1 Johannes 1:5-2:6
DLR Hoofstuk 2, Artikel 3
Christus se offer is heeltemal genoegsaam vir die sondes.
23 Augustus 2015 (aand) Ds CCA Vrey 1 Johannes 2:3-6 1 Johannes 1:8-2:6
DLR Hoofstuk 1, Artikel 13
Wat met 'n gelowige gebeur wanneer hy seker is oor sy uitverkiesing.
15 Oktober 2017 (aand) Ds CCA Vrey 1 Johannes 3:2-3 1 Korintiërs 15:35-58; 1 Johannes 2:28-3:10
HK Sondag 22:57
Die troos vir die gelowige om liggaamlik op te staan uit die dood.
1 Oktober 2006 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Johannes 3:12,15 1 Johannes 3
HK Sondag 40
Die basis van die praktiese uitoefening van ons geloof berus op die fondament van die liefde.
29 April 2012 (oggend) Ds CCA Vrey Johannes 1:18
1 Johannes 4:12
Eksodus 33:7-23
Johannes 1:1-18
1 Johannes 4:7-12
NGB Artikel 1
Hoe werklik is God vir jou? Ons onsienlike God laat Homself in jou sien!
24 Februarie 2019 (aand) Ds CCA Vrey Johannes 1:18; 1 Johannes 4:12 Eksodus 33:7-23; Johannes 1:1-18; 1 Johannes 4:7-12
NGB Artikel 1
Die onsienlike God laat Hom in Christus en Christene sien.
28 September 2008 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Johannes 4:19 1 Johannes 4
HK Sondag 46
Dis nie enige mens wat hierdie belydenis kan maak dat hy die Here liefhet nie!
21 Augustus 2005 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Johannes 5:1 Jesaja 9:1-6; 1 Johannes 5
HK Sondag 12
In die Naam Christus lê die losprys vir ons lewe.
23 Maart 2008 (aand) Dr MJ du Plessis 1 Johannes 5:1 1 Johannes 5:1
Jesaja 9:1-6
HK Sondag 12
Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is... Hierdie woorde sny ʼn sekere groep mense in en sny weer ʼn ander groep mense uit.
26 September 2004 (oggend) Dr MJ du Plessis