Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Skrifberyming  9:1, 4.

Gebed.

Psalm  16:2.

Skriflesing:  1 Johannes 1.
Teks:  Kategismus Sondag 51. 1 Johannes 1:7 
en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.

Al maak Jesus Christus ons rein van al ons sondes, wil die Here nog steeds hê dat ons tot sy eer voortdurend nog moet bid ook dat ons sondes ons vergewe word.
Ons ondersoek hierdie aangeleentheid van drie verskillende kante af:
1. Wie almal mag pleit dat hulle sondes hulle vergewe word?
2. Wat beteken hierdie gebed by God?
3. Wat is die invloed van hierdie gebed op ons?

1. Wie almal mag pleit dat hulle sondes hulle vergewe word?

Die antwoord is: gelowiges.
Ons kan dit anders stel en sê:
Hierdie skuldige gelowiges het 'n bepaalde eienskap:
2. Wat beteken hierdie gebed by God?

God is almagtig.
Hieraan moet ons vashou:
Die bewys dat God ons wil vergewe, lê al in die raadsplan wat Hy voor die skepping opgestel het (Efesiërs 1: 4), want Hy sal nie voordat ons nog bestaan het 'n besluit gaan neem om ons heilig en vlekvry te maak,  as Hy dit nie bedoel nie.
Ons verlossing het nie net by die Here se beplanning voor die skepping stilgestaan nie.
3. Wat is die invloed van hierdie gebed op ons?

Ons moet besef in watter toestand van ellendes ons onsself bevind, en wat God aan ons doen om ons ons sondes en boosheid te vergewe.
Laat ons dan hierdie genade verder dra wanneer ons weer op ons beurt ander mense hulle sondes vergewe, veral nou nadat die Here ons weer verlede Sondag aan die Nagmaal van die vergifnis van ons sondes verseker het.

Kom ons lees Kategismus Sondag 51 saam.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 147: 2.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  25 Mei 2003.