Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
 
Lofpsalm  93:1, 4
 
Gebed.
 
Psalm 119:44
 
Skriflesing: 1 Konings 13

Teks: 1 Konings 13:9

Want so het die HERE my bevel gegee deur sy woord en gesê: Jy mag geen brood eet of water drink nie, en jy mag nie terugkeer met die pad waarmee jy gegaan het nie. (1 Konings 13:9 AFR53)
  
Die Here eis van ons geloofsgetrouheid.
Ons verdeel hierdie preek onder die volgende opskrifte:
 
1. Die Here waarsku teen godsdiensverdeeldheid
2. Die Here straf godsdienstige slapheid.
 
1. Die Here waarsku teen godsdiensverdeeldheid
 
'n Onbekende man word uit Juda na Bet-el toe gestuur. Hy moet daar gaan profeteer teen die eiewillige godsdiens van Jerobeam. Ons weet verder niks van hierdie man nie.
 
Hierdie anonieme man word op 'n baie kritieke tydstip deur die Here na Israel toe gestuur.
Die Here wou dit anders hê.
Hiervoor het Jerobeam nie kans gesien nie.
Vir die Here was die saak egter nie so vroom nie. Die Here was ontsteld oor die saak, daarom stuur hy 'n gesant uit Juda na Israel.
Ons kry vir die onbekende man 'n baie diep respek vir sy onverskrokke en suiwer optrede.
Verder het die altaar  ‑  soos die man van God gesê het ‑ uitmekaargeskeur en al die as is afgegooi (5).
Die koning beveel dat die onbekende man gevang moet word. Die hand waarmee die koning beduie wie almal aan die vangery moet deelneem, word styf.
Luister na die gebed van die man van God:
Die Godsman neem baie sterk standpunt in.
Waarom? Eet en drink beteken dat jy met iemand omgaan.
Daarteenoor staan die waarheid:
2. Die Here straf godsdienstige slapheid.
 
Die Godsman vertrek. Tot sover is die wil van God presies uitgevoer. Maar daar was nog 'n profeet.  Hoe deeglik was die uitlewing van sy geloof en sy roeping?
Sy seuns het hom vertel van die jong profeet met die durf.
Die ou profeet onderneem om die werk van die profeet kragteloos te maak.
Hierna lees ons in die Bybel hoe 'n regverdige man tot 'n val gekom het. Die Here het egter self die saak in sy krag herstel, en daarmee die grootheid van sy erns dik onderstreep. Die mense van Jerobeam het dit baie goed verstaan.
 
Dink net vir een oomblik aan die verskriklike ding wat hier gebeur: Die Here gee die doodstraf vir so 'n geringe oortredinkie.
Broeders en susters, ons wat so maklik agter ander mense en hulle beginsels aanloop, sien u wat hier gebeur? Hoe dikwels gebeur dit nie maar dat ons ander mense in hulle besluite volg, terwyl ons weet dat dit met ons beginsels bots nie?
Besef u nou waarom die onbekende profeet nie 'n naam het nie? Omdat hy eintlik my naam en u naam dra! Hy is die beeld van elke mens wat sy roeping versaak en hom laat verlei.
 
Tog is daar genade:
Daarom is daar iets baie belangriks in die Bybel by hierdie spesifieke gebeurtenis. Dit is dat selfs na die jong profeet se dood, hy nog steeds "die man van God" genoem word.
Byna drie eeue later word Josia gebore. Dit is die koning wat daardie dag by die altaar voorspel is deur die man van God.
Maar daar het een graf oorgebly. Dit was die graf van die man van God wat van Juda af gekom het.
Hoe is dit moontlik dat die Here so 'n teenstrydigheid kan handhaaf? Die antwoord is Jesus Christus. Hierdie onbekende man van Juda af het al daarvan geprofeteer.
Toe wou die soldate Hom wyn en mirre gee om te drink.
Amen
 
Slotgebed.
 
Slotpsalm 103:1, 5
 
Aflegging van geloofsbelydenis
 
Psalm 134:4.
 
Die HERE sal jou seën en jou behoed;  
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;  
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
 
Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 10-10-2004 (aand)