Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 146:3.

Gebed.

Psalm 89:6

Skriflesing:  1 Korintiërs 3
Teks: Kategismus Sondag  1;  1 Korintiërs 3: 23

Maar julle behoort aan Christus en Christus aan God.

Maak dit iets aan jou saak dat die Bybel so iets oor jou skryf?  Jy behoort aan Christus.  Maak dit iets in jou wakker, of gaan dit koud en soos enige ander feit wat jy hoor by jou verby?

Kom ons gee aandag aan twee vrae:

1.  Ken jy Christus?
2.  Is jy 'n sorgelose mens?

1.  Ken jy Christus?

"Maar julle behoort aan Christus en Christus aan God".  Hierdie sin in die Bybel druk jou teen die muur vas.  
Laat niemand homself mislei nie!

Elkeen van ons wat in hierdie kerk sit, kan homself maklik mislei met allerhande soorte van slimpraatjies.  
Dit is in ons gemeente ook so.  Diegene onder ons wat soms klagtes het oor uitwendige dinge wat hulle so kwaad maak, moet daaroor dink of dit nie dalk maar net hulle innerlike swak verhouding met die Here is wat op hierdie manier na die oppervlak kom nie.   
Om aan Christus te behoort, is nie sommer net so 'n eenvoudige sakie nie.  Dit is 'n magtige saak, veral as ons kyk na die gevolge daarvan dat jy aan Christus behoort, soos wat Paulus dit opnoem:
Die beeld word makliker om te verstaan as ons kyk na die Boek Openbaring wat leer dat die Kerk die Bruid van Jesus Christus is.  Natuurlik laat die Bruidegom sy Bruid deel in al sy heerlikheid wat Hy verwerf het met sy kruisdood.

Daarom moet elke gelowige homself toets en ondersoek in hierdie saak.  
Die Here roep ons as 'n kerk na sy eredienste toe omdat Hy 'n lewende verhouding met ons het.  
Kom ons bring nou maar die ou argument wat gebruik word, nl. "ek gaan net kerk toe wanneer ek so voel" in die reine.  
Die mense wat werklik aan Christus behoort, vertoon gewoonlik die volgende kenmerke:
2.  Is ons sorgelose mense?

Een van die treffendste verskille tussen die ware en die valse belyders kom gewoonlik uit in hulle optrede nadat hulle sonde gedoen het.  
Paulus waarsku in hierdie gedeelte van die brief teen die wysheid van die wêreldling.  Dit beteken nie dat die mens wat aan Christus behoort nie wysheid of kennis moet hê nie.  
Die kwessie van verlossing is ook 'n baie belangrike punt, want ons almal moet doodgaan. Wat dan?  
Die wederkoms is vir ongelowiges nie 'n maklike oomblik nie.  Die Here beëindig op daardie oomblik alle tyd.  
Hierdie leer van "behoort aan Christus" maak nie sorgelose mense nie.  Dit is net valse gelowiges wat sorgeloos raak en hulleself aan verkeerde dinge oorgee.
Veral in hierdie tyd waarin ons lewe, is dit belangrik dat u in die troos sal belewe dat u aan Christus behoort.  Daar kan enigiets gebeur, maar dit sal u nie skade aandoen nie, want Jesus beskerm u.
U behoort met liggaam en siel aan u Saligmaker Jesus Christus.
Gehoorsaam die Here en streef daarna om nie verkeerde dinge te doen nie, want u behoort aan Christus.

Kom ons lees Kategismus Sondag 1 saam.

Vraag 1:  Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe?
Antwoord:  Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe (a) nie aan myself (b) nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus behoort (c).  Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal (d) en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos (e).  Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my hoof kan val nie (g).  Alles moet inderdaad tot my saligheid dien (h).  Daarom verseker (i) Hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak Hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir Hom te lewe (k).
(a)Rom 14:8.  (b) 1 Kor 6:19.  (c) 1 Kor 3:22;  Tit 2:14:  (d) 1 Pet 1:18, 19;1 Joh 1:7;  2:2, 12.  (e) Heb 2:14;1 Joh 3:8;  Joh 8:34-36.  (f) Joh 6:39;  10:28;  2 Tess 3:3;  1 Pet 1:5.  (g) Matt 10:30;  Luk 21:18.  (h) Rom 8:28.  (i) 2 Kor 1:22;  5:5;  Ef 1:14;  Rom 8:16.  (k) Rom 8:14;1 Joh 3:3:

Vraag 2:  Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe?
Antwoord:  Drie dinge (a):  Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is (b);  ten tweede;  hoe ek van al my sonde en ellende verlos word (c) en ten derde hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees (d).
(a)Matt 11:28-30;  Ef 5:8.  (b) Joh 9:41;  Matt 9:12;  Rom 3:10;1 Joh 1:9;10.  (c) Joh 17:3;  Hand 4:12 10:43.  (d) Ef 5:10;  Ps 50:14;  Matt 5:16;  1 Pet 2:12;  Rom 6:13;  2 Tim 2:15:
Amen

Slotgebed.

Slotpsalm  84:3

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 27 Junie 2004. (aand)