Sing vooraf:   Skrifberyming 19-1:1 (xx);  Skrifberyming 5-3:2 (xx)

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
 
Lofpsalm  146:1, 8.
Gebed.
Psalm  16:5

Skriflesing:  1 Korintiërs 5
Teks:  Kategismus  Sondag  28.  1 Korintiërs 5: 7, 8

...  want ook ons Paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus.
 
Laat ons feesvier.  Die Pasga is geslag ‑ naamlik Christus.  Dit klink vir u vreemd dat 'n Nuwe Testamentiese gemeente so‑iets kan sê.  Ons kan, want God skryf dit self hier neer in sy Woord.
 
Ons gee vandag in hierdie preek aandag aan die volgende sake:
1.  Die Pasga en die Nagmaal.
2.  Die versekering en vermaning van die Here in die Nagmaal.
3.  Die verkwikking van die Here deur die Nagmaal
 
1.  Die Pasga en die Nagmaal.

Dit gaan daaroor dat die Pasga 'n verlossingsfees was.
Toe verlos die Here hulle.  Nie net sommer 'n gewone verlossing nie.
Hierdie gebeurtenis waar hulle uit slawerny vrygeraak het tot 'n eie volk onder God se heerskappy, word met die Pasga gevier.
Die belangrike is dat hierdie Paasfees (Pasga) profeties gewys het na die komende verlossing deur Jesus Christus.
Die Nuwe Testamentiese Kerk is dus niks armer as wat die Ou Testamentiese Godsvolk was nie.
2.  Die versekering en vermaning van die Here in die Nagmaal.
 
Kom ons kyk na wat die Here ons verseker.
Die vermaning wat hiermee saamgaan, is dat ‑ omdat die Here ons verseker dat ons nou sy eiendom is tot in ewigheid ‑ ons moet leef as dienaars van God die Allerhoogste.  Ons moet leef in die teken van mense wat anders gemaak is ‑ ons is nie meer mense van die sonde nie, maar Christene wat nuut gemaak is, en wedergebore is tot 'n heilige lewe.
 
3.  Die verkwikking van die Here deur die Nagmaal.
 
Dis moeilik om met iets te werk waarvan jy nie sigbare bewyse het nie.  Ons weet ons is uitverkies en verlos, maar ons is nog steeds in hierdie lewe.
Hoe kan ons die ander dinge sien en verstaan?
 
Dit is waar die Nagmaal inpas.  Die Here voed met die Nagmaal weer ons geloof.
Brood en wyn was in die Nuwe Testamentiese tydperk 'n hele maaltyd.
Daar staan baie plekke in die Bybel dat ons een is met Christus.
Die Nagmaal leer ook dat ons deur een Gees geregeer word.
Weet u waarom die Here ons altyd weer Nagmaal laat vier (Trouens dis 'n opdrag!)?
Nagmaal behoort die gemeente in sy geheel so onder die indruk te bring van ons verlossing en ons heiligheid in die Here, dat ons oor mekaar waak:
As ons weer Nagmaal vier, vier ons dit as verlossingsfees, met dieselfde vreugde as wat ou Israel die Pasga gevier het.  En ons ontvang weer van nuuts af die vrede van God in die wete dat ons deur Christus van al ons sondes vrygespreek word, en tot volmaaktheid vernuut word in Christus.
 
Kom ons lees kategismus Sondag 28 saam.

Vraag 75:  Hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker dat jy aan die enige offerande van Christus aan die kruis en aan al sy weldade deel het?.
Antwoord:  Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink.  Daarby het Hy beloof (a), Ten eerste, dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek, en sy bloed vir my gestort is, as wat ek met my oë sien dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee word.  Ten tweede, dat Hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed net so seker vir die ewige lewe voed en verkwik as wat ek die brood en die beker van die Here, as ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed, uit die hand van die bedienaar ontvang en met die mond geniet.

(a)Matt 26:26-28;  Mark 14:22-24;  Luk 22:19, 20;  1 Kor 10:16, 17;  11:23-25;  12:13.
 
Vraag 76:  Wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is, te drink?
Antwoord:  Dit beteken nie slegs om met 'n gelowige hart die hele lyding en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergewing van sondes en die ewige lewe te verkry nie (a).  Dit beteken boonop om deur die Heilige Gees, wat tegelyk in Christus en in ons woon, al hoe meer so met sy geseënde liggaam verenig te word (b), dat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is (c);  al is Christus nou in die hemel (d) en ons op die aarde.  Dit wil se dat ons deur een Gees - soos die ledemate van die liggaam deur een siel - ewig lewe en geregeer word (e).

(a)Joh 6:35, 40, 47, 48, 50, 51, 53, 54.  (b) Joh 6:55, 56.  (c) Ef 5:29, 30;  3:16;  1 Kor 6:15;  1 Joh 3:24;  4:13.  (d) Kol 3:1;  Hand 3:21;  1 Kor 11:26.  (e) Joh 6:57;  15:1-6;  Ef 4:l5, l6.
 
Vraag 77:  Waar het Christus beloof dat Hy die gelowiges so seker met sy liggaam en bloed sal voed en verkwik as wat hulle van hierdie gebreekte brood eet en uit hierdie beker drink?
Antwoord:  By die instelling van die nagmaal wat soos volg lui (a):  "In die nag waarin Hy verraai is, het die Here Jesus brood geneem, en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê:  `Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis.  Net so ook die beker ná die ete met die woorde:  Hierdie beker is die nuwe vtestament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.  Want so dikwels as julle van hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom" (1 Kor 11:23-26).  Hierdie belofte word ook herhaal deur Paulus waar hy sê:  "Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie?  Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie?  Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood" (1 Kor 10:16, 17).

(a)Matt 26:26-28;  Mark 14:22-24;  Luk 22:19, 20.

Amen.

Slotgebed.
 
Slotpsalm 51: 1.
 
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
 
Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:   16  Januarie 2005 (aand)