Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 66:1, 2.

Gebed.

Psalm 25:2.

Skriflesing: Efesiërs 2.

Teks: Kategismus Sondag 38; Efesiërs 2:11-22.

Daar is baie twisvrae oor die Sabbat waaroor die Kategismus geen antwoord gee nie.

Die Kategismus swyg doodeenvoudig daaroor. Selfs die gebod oor die onderhouding van die Sabbat word nie eers verklaar nie. Daar word net gesê hoe die gelowige Christen die Nuwe Testamentiese Sabbat moet vier.

In hierdie opsig is die Kategismus onvolledig, want daar word nie eers genoem dat die Sabbat 'n skeppingsordonansie is nie.
In die hele Ou Testament is daar 'n soort van 'n sluier oor die Sabbat.
Dan begin die Nuwe Testament. Christus kom, en die skaduagtige verdwyn.
Daarom moes die Christelike Kerk 'n aanpassing maak. Ons moes die Sabbat na die eerste dag verskuif, om aan te pas by die opstanding van die Here Jesus. Dit is een rede waarom ons die Sondag op die eerste dag van die week vier en nie op die sewende dag nie.

Ons Sabbat het ook 'n ander betekenis:
Ons lees van die rus wat Jesus Christus bied in Matth. 11:28.

Kom na My toe almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.

Daar staan in Efesiërs 2:18 geskryf dat ons almal deur een Gees toegang het tot die Vader.
In die Ou Verbond moes die Jode eers werk voordat hulle kon rus. Maar nou is die orde omgekeerd. Ons het die voorreg van die genade van die Here Jesus om eers te kan rus voordat ons werk. Ons het klaar die rus van die oorwinning oor die sonde. Christus het dit vir ons gedoen.

Daarom werk ons nie soos die mense van die Ou Testament om rus te verdien nie. Ons het dit reeds, en daarom kan ons ontspanne werk in dankbaarheid.
Hoe rus ons geestelik? Só:
Die eerste manier waarop ons die Here op sy dag moet dien, is natuurlik om Hom aan te roep.
Die Here roep ons deur die prediking. Deur die prediking word die geloof en bekering in ons harte gewerk.
Om presies hierdie selfde rede word die Sakramente op die Sabbat gevier. Hulle verseker die verdienste van Christus en versterk ons geloof.
Die Sabbat self is natuurlik 'n preek. Die Sabbat preek dat die tyd in vervulling gaan.
Hoe heilig ons die Sabbat? Word ons sabbatheiliging gekenmerk deur 'n rustigheid en 'n soeke na God? Getuig ons manier van Sondagviering dat ons 'n week lank daarna verlang het om weer gemeenskap met die Here te beoefen?
Tog moet ons in 'n sekere sin werk op die Sondag.
Doen ons werklik al hierdie dinge op die Sabbat? Ons geloof en die erns van ons godsdiens kan in 'n sekere sin getoets word aan die manier waarop ons Sondag vier.
Geliefdes, laat ons dan die gebod op die Sabbatsviering onderhou na die beste van ons vermoëns.

Kom ons lees Kategismus Sondag 38 saam.

Amen.

Slotgebed.

Skrifberyming 28B

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.

Amen

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 6 Januarie 2002.