Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  9:1, 9, 10.

Gebed.

Psalm  19:6.

Skriflesing:  Efesiërs 2
Teks:  Kategismus Sondag 24;  Efesiërs 2:8-10

Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke  wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

Al lewe ons in 'n bose tyd en 'n wêreld met waardes wat in baie opsigte uiters swak is, is daar ook tog mooi dinge.
Die saak wat die Here openbaar is dat ons nie goeie werke doen om daarmee die saligheid in die hande te kry nie. Ons doen goeie werke omdat die verlossing wat God vir ons bewerk, ook ons goeie werke as inhoud het (Dis deel van die pakket).

Die volgende sake raak die verhouding tussen goeie werke en saligheid:
1. Goeie werke is ontoereikend om versoening te bewerk.
2. Die vergoeding vir goeie werke kom uit genade.
3. Goeie werke is ons oorgawe aan Jesus Christus.

1. Goeie werke is ontoereikend om versoening te bewerk.

Goeie werke is iets wat nie deur almal dieselfde verstaan word nie.
Oorweeg die volgende:
Kom ons raak baie ernstig:
Dan is daar natuurlik die drogredenasie dat tye verander het. Ons het daarmee saam die invloed van die nuwere bewegings in die wêreld wat godsdienste aanvanklik gelykskakel en later totaal wil uitskakel.
Mens moet hierby net onthou dat God volmaak is: absoluut volmaak.
2. Die vergoeding vir goeie werke kom uit genade.

Daar is baie mense en gelowe wat beweer dat mense met goeie werke hulle saligheid kan bewerk, of dan ten minste gedeeltelik kan bewerk.
Die punt is net dat ons hele lewe sonde bevlek is. Die Here openbaar juis dat die loon van die sonde die dood is.
Daar is baie plekke waar dit in die Bybel staan dat ons beloon gaan word volgens ons werke.
Hieruit is een ding baie duidelik dat God 'n lewe wat nie 100% volmaak is nie, met die ewige dood gaan straf.
Onthou ook dat loon veronderstel dat jy moes werk. Hoe kan die Here jou met volmaaktheid betaal vir 'n lewe wat orals die spore en smet van sonde dra? Die antwoord is:  Uit genade!
Maar gelukkig kom ons nie as kontrakteurs voor God aan nie. Ons kom voor Hom staan in sy liefde. Hy het ons sy kinders gemaak deur Jesus Christus. Kinders kan nie eis nie, hulle Vader gee vir hulle wat hulle nodig het uit liefde, want hulle is dan syne.
Ons kan glad niks tot ons saligheid bydra nie.
3. Goeie werke is ons oorgawe aan Jesus Christus.

Die Here openbaar in sy Woord dat ons op die stam Jesus Christus ingeënt is.
Ons moet elke dag weer nuut dankbaar wees vir die kruisiging en opstanding van die Here Jesus.
Hy het u kinders van God gemaak. 'n Ware kind van God sal weet dat sy Vader se liefde hom sy oortredinge vergewe. En daarom sal hy met diepe berou wegbreek van alles wat sleg is en die eer van sy hemelse Vader skend.

Kom ons lees Kategismus Sondag 24 saam.

Vraag 62:  Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie?
Antwoord:  Omdat die geregtigheid wat voor die oordeel van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees en in alle  opsigte met die wet van God ooreen moet stem (a) en omdat ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sondes besmet is (b).
(a)Gal 3:10;  Deut 27:26:  (b) Jes 64:6.

Vraag 63:  Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle tog in hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon?
Antwoord:  Hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee (a).
(a)Luk 17:10.
Vraag 64:  Maar maak hierdie leer nie mense onverskillig en roekeloos nie?
Antwoord:  Nee, want dit is onmoontlik dat 'n mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie (a).
(a)Matt 7:18;  Joh 15:5.

Amen.

Slotgebed.

Skrifberyming 22:1, 11.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  Bredasdorp:  23 November 2003.
            Bellville: 23 November 2003  (aanddiens).