Sing vooraf: Psalm 55:8; Psalm 139:11;  Psalm 138:1.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 2:5

Gebed.

Psalm 75:3.

Skriflesing:
Teks: Kategismus Sondag 39.  Galasiërs 6:3
Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself.
Alle mense is deur God, uit God en tot God geskape.
Dit beteken dat die Here ons ten volle aan sy gesag onderwerp, en dat ons alle vorme van gesag wat deur die Here oor ons gestel is,  moet eerbiedig.
 Ons liefde vir die Here dan so wees dat ons onsself voortdurend verootmoedig, en ons dan onderwerp aan sy gesag.
 Die feit is dat as ons hierdie gebod oortree, ons nie hierdie gebod alleen kan oortree nie.
U kan dit maar toets: 'n verwaande mens sukkel altyd om hom aan gesag te onderwerp, of hy onderwerp hom nie aan gesag nie.
Daar is baie dinge wat die gesagsgebod raak.
 Kyk wat gebeur rondom ons. In ons hele wêreld is daar groeiende verset teen gesag.
Ons moet net een ding onthou: ons het nie gesag ingestel nie. God het.
In die gesagsgebod staan: eer jou vader en jou moeder.
Die ander kant is ook waar: ouers moet hulle gesag oor hulle kinders ook met liefde en met eerwaardigheid uitoefen.
Kom ek stel die hele saak vir u baie eenvoudig: Elke gesagstruktuur is 'n werktuig in die hand van die Here waarmee Hy sy mense en sy skepping regeer.
Verwaande mense gebruik dikwels gesag om hulle eie wraak oor mense uit te oefen.
Die Satan is natuurlik die beste voorbeeld van verwaandheid. Kyk dan ook met dit in gedagte wat maak hy met gesag:
Teenoor die duiwel staan die Here Jesus.
Terwyl ons dan nou deur die Here verlos is, kom ons strewe daarna om ons verlossing te laat blyk uit ons gehoorsaamheid aan die gesag van God, en ook die gesag wat Hy oor ons stel.
 
Kom ons lees Kategismus Sondag 39 saam.
Amen.
 

Slotgebed.

Slotpsalm 135:1.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 24 November 2002