Aanddiens.
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  119:11.

Gebed.

Skrifberyming 39: 1, 3, 4.

Skriflesing:  Jona 1 en Handelinge 27.
Teks
Jona 1: 12c
... want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het.

Handelinge 27: 24
Moenie vrees nie Paulus, Jy moet voor die keiser staan, en kyk, God het aan jou geskenk almal  wat saam met jou vaar.

In vanoggend se preek het ons aandag gegee aan Jona wat met sy roekelose roepingsversaking 'n hele klomp mense saam met hom in die toorn van die Here laat beland het.

Vanaand kyk ons na die toorn van die Here wat die soldate se bevelvoerder ingehaal het omdat hy hom aan God se openbaring nie gesteur het nie, en daarom baie mense saam met hom in konfrontasie met God gebring het.

Vanaand se preek behandel Paulus se optrede onder die bepaalde omstandighede. Die tema van vanaand se preek is:

'n Regverdige mens bring ander saam met hom in God se genade in.

Let op na die volgende aspekte daarvan:
1. Verantwoordelikheid en geloof
2. Onverantwoordelikheid en rekenskap
3. Verantwoordelikheid en geloofsbelydenis

1. Verantwoordelikheid en geloof

Ons moet onthou dat die Here met Paulus op pad was na Rome toe, waar Paulus voor die keiser moes gaan getuig van Jesus Christus.
Eerste maak die Bybel dit duidelik dat die mense van daardie tyd almal geweet het dat skeepvaart gedurende die wintermaande baie gevaarlik was (v. 9, 12).
As mens die stuk lees is daar tog iets wat jou laat vermoed dat die Here deurentyd met die bemanning, en dan veral met die bevelvoerders, gewerk het.
Dit is opvallend dat die woord wat Paulus gebruik as hy sê  dat daar skade oor hulle gaan kom, nie die gewone woord vir skade is nie.
2. Onverantwoordelikheid en rekenskap.         

Die wind begin toe ook net gunstig te waai en dit het die manne finaal oortuig om te vaar. Maar, presies soos wat dit met Jona gebeur het, gebeur dit ook hier.
Later dryf hulle maar net weg in hulle verlorenheid, want hulle het toe al dae lank geen sterre gesien dat hulle hoegenaamd kon weet waar op die aarde hulle was nie.
Op daardie oomblik soek die Here die skip en sy mense weer op in sy liefde.
Let nou op hoe stel Paulus dit bekend.
Dis 'n baie merkwaardige aankondiging, want dit was juis die skip waarop hulle so vertrou het nadat hulle met die eienaar en die stuurman gepraat het, wat die deurslag gegee het dat hulle besluit het om verder te vaar.
Paulus vertel vir hulle dat daar 'n engel van God by hom was. Maar dan stel hy God aan hulle bekend.
Die laaste woorde het natuurlik 'n dubbelde betekenis. Paulus het dit geweet.
Daarmee word die doel van hierdie reis ook openbaar gemaak.
3. Verantwoordelikheid en Geloofsbelydenis

Kyk nou na Paulus se vroomheid, want dit is belangrik om dit raak te sien.
Nou sien u die verskil tussen Paulus en Jona.
Paulus se voorbeeld vertoon dat jy nie een oomblik uit jou roeping padgee as die Here jou roep nie. Jy glo onwrikbaar in God se opdragte en sy beloftes al is die storm rondom jou hoe kwaai ookal.

Die Here het nie na sy tweede stel beloftes die storm sommer dadelik maklik gemaak nie.
Daarna het Paulus brood geneem, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en begin eet (v. 35, 36).
Toe was daar nog die laaste aanslag op Paulus se lewe toe die soldate die gevangenes wou doodmaak,
So maak die Here sy beloftes oor almal waar   ter wille van sy apostel Paulus wat nog eers die evangelie voor die keiser moes gaan verkondig. Daarby moet ons die rol van Paulus in die standvastigheid van sy geloof ook nie miskyk nie.

Uiteindelik is die rol van Paulus heeltemal verskillend van die van Jona.
So het Jesus Christus ook sy kerk voorgeloop in hulle verlossing. Maar met 'n baie groot verskil as ons dit sou meet teen Paulus se ervaring.
Jesus se volharding was tot redding vir ons almal wat onbevrees en sonder om te wtyfel aan Hom bly glo.
Nou moet u dit in gedagte hou dat hierdie Jesus van die kruis ons almal verlede Sondag aan die Nagmaaltafel gehad het waar Hy ons geloof weer versterk het.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm  68:10.

Die HERE sal jou seën en jou behoed;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  9 Maart 2003

* Hierdie is een van twee preke wat saam gepreek is op Sondag 24 Mei 1992 te Kempton Park. Die een is Handelinge 27: 24 en die ander een is Jona 1: 12c.  Ek het hierdie preke “oorgemaak” en weer gepreek in Bellville op 9 Maart 2003.