Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  116:1, 4.

Geloofsbelydenis

Psalm 95:6.

Wet

Psalm  25:9.

Gebed.

Skrifberyming  26:1, 6

Skriflesing:  Hebreërs 4.
Teks:  Kategismus Sondag 38;  Hebreërs 4:9
Daar bly ‘n Sabbatsrus oor vir die volk van God.

Ons weet almal dat ons nie lewe vir hierdie aarde nie.  Ons leef om eendag in die Hiernamaals op die Nuwe Aarde voor die troon van God te gaan woon.

Dit maak ons lewe baie ingewikkeld, want ons sien dit gewoonlik as twee wêrelde en twee tydperke en byna twee verskillende lewens.  
Die Here het die hemel en die aarde in ses dae geskape.  Op die sewende dag het Hy gerus.  Hy het nie gerus omdat Hy moeg was nie  -  Hy het Hom verlustig in sy handewerk.  Van daardie dag af het God beveel dat die dag as ‘n rusdag onderhou moes word.

Die bevel is deur God ingestel vir meer as een rede.
Kom ons kyk hoe lyk die lewe van gelowiges oor die algemeen:
Uit liefde en besorgdheid hieroor het die Here in sy wysheid hierdie rusdag ingestel, sodat ons van ons dagtaak mag rus en in die plek daarvan ons geloof en aanbidding oefen.

Ons moet dus besef dat hierdie besondere dag ‘n dag is wat sy eie verantwoordelikhede met hom saamdra.
Daar is mense wat  -  met die nodige verskonings  -  die dag verkeerd benut. 
Die van ons wat hierdie soort sondes doen, moet besin of so ‘n manier van Sabbatsviering ‘n getuienis lewer dat ons dankbaar is teenoor die Almagtige God wat ons seën met lewe, en alles wat ons het!

Dan is daar natuurlik die onder ons wat die groot besluit geneem het dat net een erediens op ‘n Sondag genoeg is.  Wat gaan u doen as die ewige Sabbat aanbreek en God stuur jou weg om te gaan werk of naweek hou of te gaan “rus” buite sy koninkryk, want Hy het genoeg van jou gehad en Hy wil eers sy eie ding doen?

Daar is natuurlik ‘n verskil tussen die Sabbat en ons Sondag. 
Soek God terwyl Hy Hom laat vind  -  so staan dit mos geskryf!  Dit geld seker ook van die Sabbat.  Daarom moet ons die dinge wat van die Sondag ‘n Sabbat maak, nakom:
Ons lewe moet nou reeds die trekke van die ewige Sabbat vertoon.  Kom ons kyk hoe dit daar sal wees:
Want die sonde sal nie oor julle heers nie.

Die Here openbaar dat ons almal in hierdie lewe gesondig het en dat dit ons almal aan die heerlikheid van God ontbreek. 
Die Sabbatsrus beteken dat ek eendag van al my sondes en bose werke sal rus  -  m.a.w. daarvan afstand sal doen.  
Om die Heilige Gees in ons te laat werk, beteken beslis nie dat ons nou maar lydelik en passief kan gaan sit en wag dat die Here ‘n wonderwerk met ons moet doen nie. 
Daarom is die eerste deel van die Sabbat dat ons op hierdie dag die Woord van God moet bestudeer. 
Hierdie dinge is belangrik, want die Gees en die Woord werk ‘n nuwe lewe in ons wat luister en glo.

Ons het die waarborg dat ons in hierdie Sabbatsrus sal ingaan deur die kruis van die Here Jesus.  Hy het verklaar dat Hy weggaan om juis die plek waar ons hierdie ewige rustyd gaan deurbring, voor te berei! 

‘n Bekeringslewe sal juis kom wanneer ons hierdie groot genadegawe begryp! 
Kom ons lees Kategismus Sondag 38 saam.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 73:9, 10.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 1 Desember 2002.