Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
 
Lofpsalm  9:1, 9
 
Gebed.
 
Psalm  16:1, 5
 
Skriflesing: Hebreërs 9:15-28
Teks:  Heidelbergse Kategismus  Sondag 17; Hebreërs 9:15

En daarom is Hy Middelaar van ’n nuwe testament, sodat, terwyl daar ’n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. (Hebreërs 9:15 AFR53)
 
In hierdie gedeelte handel die Bybel oor die offer van Christus en die krag daarvan.
Hierdie gedeelte stel dit baie duidelik dat die offer van Christus ‑ sy priesterswerk ‑ heeltemal eenmalig was.
Die aanslag van die duiwel op Jesus se gehoorsaamheid aan sy goddelike opdrag staan so beskryf in Lukas 4: 5 vv.:

Toe bring die duiwel Hom op 'n hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblik se tyd.  En die duiwel sê vir Hom:  Ek sal U al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dis aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil.  As U my dan aanbid, sal alles aan U behoort!
 
Die Satan se aanslag op Jesus was ongelooflik skerp en op ‘n uiters moeilike tydstip!
Wat opvallend is, is die angstigheid wat daar by die ongelowiges was om hierdie dinge van die mense af weg te hou.
Die Here se raad word egter nie deur mense gekeer nie, en daarom gaan die apostel Paulus met hierdie nuus die wêreld in.
Luister wat God leer.  Romeine 6:6, 8 leer dat God ons liefhet.  Daarom wou Hy ons nie in die hande van die Satan laat, waar ons onsself laat beland het met die sondeval nie.  Hy het sy Seun gestuur om die dood vir ons te oorwin, sodat ons weer God se genade kan ervaar.

…aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.  Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde.  As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe, (Romeine 6:6-8 AFR53)
 
Toe ons nog swak was, het Jesus op die regte tyd vir die sondaars gesterf.  Daarom staan daar in Romeine 14: 9 die volgende:

Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers. (Romeine 14:9 AFR53)
 
Dit beteken dat ons nou ook deur Hom regeer word.  Dan kan die dood en die graf nie die laaste sê oor ons hê nie, want Jesus lewe dan, en Hy regeer uit die hemel oor sy gelowiges.
 
Jesus het mos gesê dat Hy lewe en ons sal lewe (Johannes  14:19).
Ons moet in hierdie aardse bestaan seker almal sterf.  Maar u moet nie die dood vrees nie.  God self gee u gemoedsrus, want Hy neem die vrees vir die dood weg.
Dit is natuurlik so dat die ongelowiges nie hierdie troos het nie.
 
Kom ons kyk wat ons hiervan bely in Kategismus  Sondag 17

Vraag 45:  Watter nut het die opstanding van Christus vir ons?
Antwoord:  Ten eerste het Hy deur sy opstanding die dood oorwin sodat Hy ons die geregtigheid wat Hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak (a).  Ten tweede word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek (b).  Ten derde is die opstanding van Christus vir ons n betroubare waarborg van ons salige opstanding (c).

(a)Rom 4:25;  1 Pet 1:3;  1 Kor 15:16.  (b) Rom 6:4;  Kol 3:1, 5;  Ef2:5, 6.  (c) 1 Kor 15:20, 21.

Amen
  
Slotgebed.
 
Skrifberyming 5-4:2, 3, 5, 6,
 
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
  
Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  24-10-04 (aand)