Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 146:1,8

Gebed

Psalm 25:1,2

Skriflesing:    Hosea 1
Teks:        Hosea 1:9

En Hy het gesê: Noem hom Lo-Ammi, want julle is nie my volk nie, en Ek sal nie julle s’n wees nie (Hosea 1:9, AFR53).

Dit was maar ’n baie treurige toestand waarin ons was voordat die geboorte van Christus plaasgevind het.
Maar God kon sy woede en toorn straf, en daarmee die deur terug oopmaak.
In die gedeelte wat ons voorgelees het, het ons te doen met ’n profeet wat deur die Here beveel is om met ’n hoervrou te gaan trou. Die Here wou gehad het dat hierdie man moes voel hoe ’n man voel as sy wettige vrou hom verlaat, en hoe hy voel oor hierdie vrou wat hy liefhet, maar wat sy liefde vertrap deur agter ander mans aan te loop.

Hier is simboliek in hierdie stuk geskiedenis:
Dan word daar uit hierdie huwelik van Hosea ’n seun gebore. Hy kry die naam Jisreël.
Die prediking van Hosea gaan dus oor die hele wêreld wat met God versoen gaan word.
Dit preek dat ons al van die Paradys af die Here verlaat het, en aan die duiwel gehoorsaam was, en dat die Here ons ongehoorsaamheid gaan straf om daardeur weer die verhouding tussen ons en Hom te versoen.

Daarna word daar ’n tweede kindjie vir Hosea gebore. Haar naam is Lo-Rugama.
U sal ook oplet dat dit elke keer gaan oor die geboorte van ’n kind, en dan ook nog oor die kind se naam.

Hierin word die koms en die werk van die Kind van God – Jesus Christus – al voorspel.

Nou gebeur dit ook so vir Hosea en sy vrou dat daar weer ’n kindjie gebore word: ’n Seuntjie met die naam Lo-Ammi.
Vir Israel het dit beteken dat die hele verhouding tussen hulle en God die Here nou verbreek en verby is. Hy is nie meer hulle God nie, en hulle is nie meer sy volk nie.

Kyk hoe het die prediking al hoe skerper geword.
Dit is presies waar ons was.

WAS, want die genade van die Here het die dinge verander.

In hoofstuk 2 vertel Hosea hoe hy hom op hierdie slegte vrou van hom gaan wreek.
Hoor net hoe slaan die Christus-prediking deur. Dit is asof daar iets van die Here se naakte kruisiging in hierdie oordeelswoorde vasgevang is. In elk geval word die oordeel van die Here in hierdie woorde vasgevang.
Dit het alles gebeur, en dit is ook wat ons in hierdie tyd herdenk.
Eerste word hy uit ’n familie gebore met baie skandes in hulle geskiedenis. Dan word Hy in ’n klein dorpie gebore, i.p.v. in die grootste en rykste stad in die wêreld, waarvoor Hy gekom het.
Soos wat Hy grootgeword het, het die mense Hom gehaat en verag. So is die openbare vergelding – wat aanvanklik oor Hosea se vrou voorspel is – is aan Jesus bewaarheid. Die konsekwensies daarvan kry ons terug in Hosea se kinders se name wat verander is: Let daarop dat nadat Hosea se vrou gestraf is, die kinders ander name gekry het.
Geliefdes, as ons terugdink aan die Here Jesus se koms na ons aarde toe en die versoening wat Hy bewerk het, laat ons dan nie dink aan geskenke en drank en uitspattighede soos wat in ons tyd eie is aan hierdie dag nie.

Want dan vier ons Kersfees heeltemal verkeerd.Laat ons op daardie dag onthou dat daar ’n kindjie gebore is wat ons van die duiwel af vrygekoop het.
Ons lewe is deur Jesus Christus verander van ’n tevergeefse een af na een toe wat weer doel en sin het, naamlik om te lewe vir die Here: In die taal van ons teks: dat ons as die kerk van die Here weer sy Bruid kan wees!
Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 84:1,2,6

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 21 Desember 2003 (aand)