Sing Vooraf: Psalm 105:6; Psalm 25:2, 4; Psalm 51:3;  Psalm 89:13.   

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
 
Lofpsalm  36:2.
 
Gebed.
Amen.
 
Psalm 36:4.
 
Skriflesing:  Jakobus 3:1 - 12;  Heidelbergse Kategismus Sondag 43.

Teks:            Jakobus 3:8

Maar die tong kan geen mens tem nie; dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. (Jakobus 3:8 AFR53)
 
Uit hierdie gedeelte wat ons gelees het, en ook ander uitsprake in die Skrif, is dit duidelik dat die gesproke woord geweldig krag dra.
Ons gee aandag aan twee sake:

1. Die sonde van skinder, laster en onverhoord oordeel.
2. Die geaardheid van die sonde.
 
1. Die sonde van skinder, laster en onverhoord oordeel.
 
Daar staan in Psalm 34:14 dat jy jou tong moet bewaar vir dit wat verkeerd is, en jou lippe dat hulle nie bedrog spreek nie. Daar is twee gebooie wat met hierdie uitspraak op een lyn lê.
Natuurlik kan 'n mens nie kwaadpraat of skinder as jy nie jou tong gebruik om dit te doen nie. Dit is die betekenis van Jakobus se verwysing na die tong.

Jakobus gebruik verskillende beelde om die tong en sy wêreld te beskryf:
Dis baie merkwaardig dat die Here in vers 9 laster teen God en laster teen jou naaste aanmekaarskakel. Dit is omdat jy nie jou naaste kan beswadder of belaster sonder om God se eer aan te tas nie  -  want jou naaste is almal beelddraers van God.
 
Daar is baie sondes van die tong wat ons bedryf.
In ons belydenis word ook nog gepraat van kwaadsprekers en lasteraars.
Daar is natuurlik nog 'n manier van jok: die sogenaamde wit leuentjie.  Dit val ook onder hierdie verbod.
Dis nie net gevaarlik om met leuens te werk nie.
Dit sluit nogal aan by dit wat die belydenis noem dat ons ons naaste onverhoord oordeel of help veroordeel.
2. Die geaardheid van die sonde.
 
Mens kan die saak saamvat met die woorde: Alle lieg en bedrieg is werke van die duiwel. En daarom moet ons daarvan afstand doen.
 
Johannes 8:44 noem die leuen as 'n eie werk van die duiwel:

Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leuenaar is en die vader daarvan. (Johannes 8:44 AFR53)
 
'n Bewys dat die duiwel tot absoluut niks goeds in staat is nie, is die aandeel wat hy het in die val van die mens.
Dit het nog nooit verander nie: leuens bewerk vandag nog die dood.
Die gebod sny ook die wedergeboorte aan:
Die waarheid is net dat ons baie moeilik voor die Here se regterstoel gaan verbykom as ons leuenaars is.
Daarom eis die Here nou van ons 'n ware geloof.
Jesus se versoening beteken enersyds juis dat jou leuens met God versoen is, sodat God se toorn oor jou leuens afgekoel het.
Die verbod op leuens is vandag nog daar, sodat ons  moet besef dat die duiwel se werk nog aanhou tot met die wederkoms.
Jesus leer ons om 'n besondere liefde vir die waarheid te koester.
Kom ons lees Kategismus Sondag 43 saam.

Vraag 112:  Wat eis die negende gebod?
Antwoord:  Ek mag teen niemand valse getuienis aflê (a), niemand se woorde verdraai (b), nie 'n kwaadstoker of lasteraar wees nie (c), niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie (d).  Alle vorme van lieg en bedrieg moet ek as die duiwel (e) se eie werke vermy as ek nie die sware toorn van God oor my wil bring (f) nie.  In regsake en in alle ander handelinge moet ek die waarheid liefhê, en opreg wees in wat ek sê en bely (g).  My naaste se eer en goeie naam moet ek na my vermoë verdedig en bevorder (h).

(a)Spr 19:5, 9;  21:28.  (b) Ps 15:3;  50:19, 20.  (c) Rom 1:30.  (d) Matt 7:1;  Luk 6:37.  (e) Joh 8:44.  (f)  Spr 12:22;  13:5.  (g) 1 Kor 13:6;  Ef 4:25.  (h) 1 Pet 4:8.

Amen.
  
Slotgebed.
 
Slotpsalm 42:2, 3.
 
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
  
Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  24  April 2005  (aand)