Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
Skrifberyming 8:1, 4, 5 (5-3:1, 4, 5)
Geloofsbelydenis
Wet
Psalm 40:7, 8
Gebed
Psalm 22:4
Skriflesing:    Jeremia 20
Teks:            Jeremia 20:15

Vir jou is ’n seun gebore – waardeur hy hom grootliks verbly het. (Jer. 20:15 AFR53)

Daar is niks wat ons kan doen of wat met ons kan gebeur waaroor die Here nie die presiese detail vasgestel het en dit beskik nie!
In hierdie gedeelte van God se openbaring het ons ’n voorbeeld van hoe groot die Here se genade is:
Die troos van ’n gedeelte soos hierdie is dat dit aan ons openbaar dat die Here nie volmaakte mense in sy diens gebruik nie. Hy gebruik mense wat soms baie diep laagtepunte bereik. Mense wat baie verkeerd kan doen en praat – ons!
Kom ons kyk in hierdie preek na die volgende:
1. Moedeloosheid trek die waarheid skeef.
2. Moet nooit in oomblikke van moedeloosheid dink dat die Here jou verwerp nie.

1. Moedeloosheid trek die waarheid skeef.
Die Satan se inmenging in ons lewe is baie knaend. Hy laat ons geen oomblik met rus nie.
Kyk hoe het hy dit reggekry met Jeremia.
Nog iets wat gebeur het op die dag toe die Here hom geroep het, was dat die Here vir hom gesê het dat Hy Jeremia al geroep het en geheilig het as profeet nog voordat hy gebore was.
In hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, waar Jeremia so erg verbitterd is, verwys hy na dit wat die Here toe gesê het.
Dis asof Jeremia die Here verwyt dat hy mos vir die Here gesê het dat hy nie ’n profeet kan wees nie.
En laat ons oor Jeremia eerlik wees: die arme man het bitter swaar gekry.
Die punt is dat die duiwel in hierdie situasie die amptenare by die kerk gebruik het om Jeremia se prediking te probeer stilmaak.
Wat is die beginsel wat die duiwel (verkeerdelik) probeer vestig?
Wat belangrik is, is dat Jeremia deur al hierdie dinge getrou gebly het aan sy roeping teenoor die Here.
Maar as mens het dinge egter anders verloop.
Jeremia se depressie laat hom sommer lelike dinge oor onskuldige mense ook kwytraak.
2. Moet nooit in oomblikke van moedeloosheid dink dat die Here jou verwerp nie.
Wat leer ons hieruit?
Belangrikste van alles:
Die tweede saak van belang is dat u moet oplet dat die Heilige Gees hierdie diep insinking van Jeremia bloot beskryf, maar glad nie veroordeel nie.
Al sou jy in jou mensheid perspektief begin verloor en verbitterd raak, of moedeloos word – bly net getrou aan die Here. Moet net nie jou geloof verloor nie.
Hoe kan die Here ons verbittering en opstandigheid sommer so maklik vergewe? Die antwoord lê in roepingsvervulling.
Die Christus wat gebore is, het nie gekom om ’n wonderlike tyd op die aarde te hê nie!
Hy is ook gekonfronteer met ons lyding. Dit bring ons by die belangrike punt:
Wat baat ons by die kruisdood as ons kyk na dinge soos neerslagtigheid en verbittering wat by ons in ons lewens voorkom?
In hierdie donker oomblikke wat Jeremia deurworstel het, het ons ’n voorbeeld van hoe groot die Here se genade is:
Die troos van ’n gedeelte soos hierdie is dat dit aan ons openbaar dat die Here nie volmaakte mense in sy diens gebruik nie.
Amen.
Slotgebed
Slotpsalm 48:1
Die HERE sal jou seën en jou behoed;
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 18 April 2004 (oggend)