Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 33:1, 5.

Geloofsbelydenis

Wet
Psalm 27:6.

GEBED.

Psalm 78:1.

Skriflesig: Jeremia 33
Teks: Jeremia 33: 3
Roep My aan en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie.

Die Here se genade is baie groter as wat ons baie keer besef of ons kan indink.
Waarom hierdie stewige herinnering aan wie die Here is?
Omdat die Here aan sy gelowiges genade wil openbaar wat van sodanige aard is dat dit groter is as hulle begripsvermoë. Dis ondeurgrondelik.

Die volk was in 'n toestand waarin die Here se straf besig was om hom op hulle te wreek.
Die volk het nie in hulle wildste drome gedink dat hulle ooit uit hierdie toestand kon uitkom nie.
Dan rig die Here Hom direk tot sy volk - tot ons!
Roep My aan en Ek sal jou antwoord en My aan jou openbaar.
Hoe gaan die Here antwoord en wat is dit wat Hy gaan openbaar?
Die Here sal sy genade vir sy volk teruggee: Nie met woorde nie, maar wel met dade.
Die Here gee dus liggaamlike herstel. Saam met die liggaamlike herstel sal die Here ook geestelike herstel tot stand bring.
Hierdie vers (v. 8) maak een ding baie duidelik:
Waarmee laat dit ons vandag?
Net soos aan Juda bevestig die Here aan ons sy beloftes so ver voortuit as tot in die Nuwe Jerusalem.
Kom sit aan die tafel van die Here en terwyl ons eet en drink, gedenk ons die genade van die ewige God wat dit alles vir ons waar maak.
Amen.

Gebed.

Psalm 23

Formulier.

Skrifberyming 45:1, 12.

Af tafel toe:
Tydens Nagmaal: Psalm 116
Psalm 118

Slotpsalm 48: 1.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees gaan met u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 3 Maart 2002 oggend)