Sing vooraf: Psalm 12:7; Skrifberyming 38:3; Skrifberyming 50:5, 6, 7.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  59:1, 10

Gebed.

Psalm  16:1

Skriflesing:  Miga 4:1-3 en Jesaja 2: 2: - 5
Teks:  Kategismus Sondag 21

In die tyd van Miga en Jesaja het die volk Israel onder baie woelinge, soos o.a. oorlog deurgeloop. Die volk was nie sterk genoeg om hierdie bewegings in die geskiedenis te hanteer nie, en hulle het moreel en godsdienstig heeltemal ingesink tussen die heidenvolke in.
Mens kan dalk dink dat elke mens mos die vryheid het om te doen wat hy wil en soos hy wil (of soos ons dit vandag ken: sy eie stel menseregte het).
Maar, luister na die troos van die Here!
In Jesaja se professie sal Jerusalem weer opgehef word tot die middelpunt waar die heerlikheid van die Here sal wees. 
Dit is presies wat met ons ook gebeur. 
Jesaja skryf dat die volk "opgaan" na die huis van die Here en dat die nasies daarnatoe "toestroom". 
Die Heilige Gees werk ook in elke lidmaat/gelowige afsonderlik. 
Dit is presies wat Jesaja sê: 
Laat ons optrek .... na die huis van God .... dat Hy ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel.  Want uit Sion sal die wet uitgaan en die Woord van die Here uit Jerusalem.
Ons weet ons is sondaars, maar die troos is hier dat die Here nooit sy kerk (sy gelowiges) sal verwerp nie! 
Dit plaas egter 'n groot verantwoordelikheid op ons. 
In ons tyd ervaar baie van ons wat Christengelowiges is,  verwerping  baie skerp.  Die probleem is dieselfde as wat dit was in die tyd van Jesaja: 
Die besieling wat van kerkmense af uitgegaan het, verflou al hoe meer en meer.
Nou troos God ons. 
Kom ons lees Kategismus Sondag 21 saam.
Amen.

Slotgebed.

Skrifberyming 27: 5.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 11 Augustus 2002.