Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  145:1, 10.

Gebed.

Psalm  71:13, 14.

Skriflesing:  Jesaja 43.

Teks:  Kategismus Sondag  1. Jesaja 43: 1

Wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos; Ek het jou by die naam geroep; jy is Myne!

Iemand wat opreg glo, verwag die wederkoms van die Here Jesus as 'n dag van troos, want hy besef hoe ernstig  sondes en die Here se straf oor sy sondes is.  Daarom verwag ons hierdie besondere dag as ‘n verlossingsdag  - want op hierdie dag beleef ons kwytskelding van ons skuld by die Here. Op hierdie dag, weet ons, gaan ons die ewige lewe by God in sy koninkryk in.

Kom ons kyk na twee aspekte wat uitstaan:

1. Geloofsekerheid en blydskap in hierdie lewe.

2. Geloofsekerheid en ewige verlossing.

1. Geloofsekerheid en blydskap in hierdie lewe.

Almal van ons wil behoort aan iemand. Dit is verskriklik sleg om te moet lewe sonder dat jy liefgehê word.
Luister hoe sê die Here dit in vers 3: Ek is die HERE jou God, Ek is die Heilige, jou Heiland.  Die Here noem Homself hier "Heiland".
Sonde en dood is naby familie van mekaar. 
2. Geloofsekerheid en ewige verlossing.

Die manier waarop elkeen van ons getroos lewe, hang saam met ons geloofsekerheid. Geloofsekerheid is om twee wêrelde bymekaar te bring:
Van hierdie lewe het die Here Jesus gesê dat Hy ons so bewaar dat daar nie een haar van ons hoof sal afval nie. Daarmee het die Here nie bedoel dat dit net geld tot ons dood, en dan is alles daarmee heen nie. Hy bewaar ons juis tydens hierdie lewe, omdat ons in die hiernamaals by Hom sal wees.

Die kwelvraag wat ons teister wat van ons gaan word nadat ons dood is:
U het die versekering van die ewige verlossing in die geboorte, lewe, en kruisdood van die Here Jesus.
Hy het alle toorn gedra en die ewige lewe verwerf vir ons.  Onthou veral sy belofte aan sy dissipels dat Hy weggaan om plek voor te berei.
Bidtyd en glo-tyd is genadetyd.
Bly asseblief net wakker vir die gevare van twyfel. Die gevaar van twyfel is dat dit ons kan verheidens:
Moenie dat die wêreldse verlokkinge jou van die Here vervreem en verlei tot oortreding teen die Almagtige nie. Rig dan u oë op na die horison van die geskiedenis toe, en sien die Here van ons Verlossing waar Hy besig is om weer te kom, om ons tot in ewigheid by Hom te neem.

Kom ons lees Kategismus Sondag 1 saam.

Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 116:1, 5.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.

Amen

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 7 April 2002.