Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 
Skrifberyming

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm 

Gebed.

Psalm  
Skrifberyming

Skriflesing  Jesaja 52.
Teks: Jesaja 52:7
Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê: “Jou God is Koning!”

Die genade van die Here is groot.
Hierdie volk Israel is nog nie eers in Ballingskap weggevoer nie, dan word daar al genade aan hulle verkondig.

Jesaja leef voor die Babiloniese Ballingskap.
Hoofstuk 39 beskryf aan die einde daarvan dat Jesaja na Hiskia toe gaan en meedeel dat al die rykdom weggevoer gaan word na Babel en dat sy seuns daar as hofdienaars sal moet werk.
Maar van hoofstuk 40 af verander die profeet se werk meteens.
Hierdie gedeelte van die profesie gaan dan daaroor dat daar aan Israel geleer word dat daar tog genade is.
'n Boodskap van vrede!  Dis 'n goeie tyding, want in hierdie boodskap staan daar verlossing neergeskryf.
Daar kom vrede vir Israel, want hulle sal die land bewoon wat die Here aan hulle gegee het, en hulle verdrukker sal nie meer daar wees nie.
Oorwinnend klink dit:
Jou God is Koning!
Jesaja voorspel dit vroeër in sy profesie al.  In hoofstuk 24:23 staan daar dat die son en die maan skaam sal wees oor al die dinge wat gebeur het, en dat die Here van die Leërskare sal regeer op Sion.  Daar sal heerlikheid wees waar die Here regeer.

Die volk is nog nie eers in Ballingskap nie, dan is daar al hierdie profesie van verlossing, omdat dit die diepte van God se genade leer.
Nahum sien die Here as 'n Boodskapper aankom wat oordeel voltrek oor al sy vyande, en wat heil verkondig aan sy volk.

Net so sien Jesaja die Boodskapper se voete op die berge staan wat kom met 'n goeie boodskap dat daar verlossing is.

Paulus skryf ook van die Evangelie van die goeie wat verkondig word deur een wat gestuur is.
Iemand wat nie gestuur is nie, kan dit nie verkondig nie, sê hy (Rom. 10:15).
Hierdie Boodskapper het dieselfde gepreek as Jesaja.
Hy het gesê:
Vrede vir julle!
En:
My vrede laat Ek vir julle agter!
Die vrede om met die Here versoen te wees, en te weet dat die toorn van God nie meer my vernietiging beteken nie.

Hy sê ook:
Jou God is Koning!
Maar hierdie Boodskapper het ook gesê dat sy kerk die Nagmaal moet vier totdat Hy weer kom.
Jesaja ook: Hoor!  Julle wagte!  hulle verhef hulle stem en hulle jubel saam; want hulle sien vlak voor hulle oë hoe die Here terugkeer na Sion!

Die Here kom terug!
Ons vier dit met die Nagmaal!
Ons is die wagte wat juig!  Die Here is op pad, en ons verlossing is op pad!

Vier dan Nagmaal, want dit is die boodskap van vrede,
                                           van verlossing,
                                           die goeie tyding:
Jou God is Koning!
Amen.

Gebed

Psalm

Formulier.

Psalm

Af tafel toe:
Tydens Nagmaal:
Psalm 116
Psalm 118

Slotpsalm

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees gaan met u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  2 Maart 2003