Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  47:1, 3.

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm  16:4

Gebed.

Psalm  32:1, 6

Skriflesing: Job 1.
Teks: Job 1: 21
Die Here het gegee, en die Here het geneem: die Naam van die Here sy geloofd !

Die Satan wou Job sover kry dat hy God vervloek. Maar hy het presies die teenoorgestelde bereik. Job het die Here geloof.

Die Satan het met verskillende rampe op een dag op Job toegeslaan. Die laaste een was die werwelwindstorm wat opgesteek het en die huis van sy oudste seun met die grond gelykgewaai het. Al Job se kinders was op daardie stadium besig om saam fees te
vier, en almal het saam gesterf.

Job het geweldige skok en hartseer deurgemaak. Hy het toe twee dinge gedoen:
Sy hele bestaan hang af van God se beskikking.
Tog het Job sy Godverlatenheid baie sterk beleef toe die Here alles van hom af weggeneem het, en hy op die ashoop gesit het.
En as my hoof hom ophef, sou U my jaag soos ‘n leeu en U opnuut wonderbaarlik teenoor my gedra. (Job 10:16 AFR1953)
Gee tog ‘n pand, staan borg vir my by U; wie anders sal vir my borgskap verleen? (Job 17:3 AFR1953)
Elke mens het 'n borg en middelaar nodig, en God alleen kan so 'n middelaar voorsien.

Presies dit gebeur vandag ook met ons.
Dan gebeur dit dat ons in ons worsteling besef dat ons eie krag en geloof nooit die deure van die hemel sal oopmaak nie.
Job was in trane omdat sy kinders dood is.
Jesus is gebore en het met sy kruisdood ons Borg geword.
Hy het tereggestaan vir al ons ongeregtighede.
Gemeente kom ons prys en loof ook die Naam van die Here!
Amen.
 
Gebed.

Skrifberyming 14:2

Formulier.

Aan Tafel: Psalm 23:2, 3.

Tydens nagmaal Psalm 116

Lofpsalms terwyl die gemeente terugbeweeg banke toe: 145; 146; 147; 148; 149; 150.

Slotpsalm 18:1.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: Nagmaal 31 Augustus 2003