Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  48:1.

Gebed.

Psalm  95:5

Skriflesing:  Lukas 22
Teks:  Kategismus Sondag 52.  Lukas 22:40
Bid dat julle nie in versoeking kom nie!

Die Here Jesus sluit omtrent sy woorde af met hierdie woorde aan sy dissipels, want nadat Hy hierdie woorde ges het, het Hy gaan bid en daarna is Hy gevange geneem.
Die Here laat ons eers bid vir vergifnis van ons sondes voordat Hy ons laat bid dat die hemelse Vader ons daarvan moet bewaar dat ons nie in versoekings gelei moet word nie.
Skuldvergifnis alleen is nie genoeg nie. 
Ons besef die stryd wat daar is om reg te lewe en skuldvry te lewe.  Ons weet dat dit onmoontlik is om met ons eie kragte sonder sondes te lewe.  Maar ons het tog die begeerte om reg en goed te doen. Daarom die dubbelde aksent: 
Kom ons kyk saam na die volgende dinge:
1.    Wat is n versoeking?
2.    Wat is die krag van n versoeking?

1.    Wat is n versoeking?

Wanneer ons bid dat ons nie in versoeking gelei moet word nie, is dit goed as ons vooraf eers weet wat n versoeking is, want dan weet ons presies waarvoor ons bid.

Ons maak in die Bybel kennis met twee soorte versoekings: Die eerste een is n versoeking wat deur die Here bewerk word.
Vir hierdie doel gebruik die Here baie middele.
Maar dan is daar nog n ander soort versoeking.  Dit is die versoeking waarvan ons tot God die Vader bid dat Hy ons so moet bewaar dat ons nie daarin gelei word nie.  Dit is die versoeking waarvan ons lees in Deuteronomium 6:16
Julle mag die HERE julle God nie versoek soos julle Hom by Massa versoek het nie. (Deuteronomium 6:16 AFR53)
Die Satan staan in sy versoekinge oor ons ook nie alleen nie. 
Die Satan loer met sy beproewinge op ons en die oomblik wanneer ons verslap in ons waaksaamheid en ons gebede dat die Here ons asseblief moet bewaar, slaan hy op ons toe.

Daarom is dit bitter nodig dat ons moet bid dat die Here ons nie in die versoeking moet lei nie en dat Hy ons van die bose moet verlos. 
2. Die krag van versoekings.

In die tweede plek moet ons ook ondersoek hoeveel krag daar sit in hierdie versoekings wat oor ons lewe kom. 
Daarom is die duiwel so gevaarlik.  Hy sal alles in die werk stel om ons skade aan te doen op enige denkbare gebied: ons geloof, ons besittings, en wat ookal.

Aan die ander kant is die duiwel se mag ook maar beperk.  Dit is nie so groot soos God se mag nie.  Daarom gebruik die Satan allerhande dienaars om hom te help in sy taak om te verwoes en af te breek..
Al hierdie dinge beteken eenvoudig dat die duiwel ons tog soms in sy veldtog teen die Here in sy diens gebruik.

Daarby kom dinge wat in hulleself glad nie verkeerd is nie, maar wat deur die duiwel se inwerking verkeerd gemaak word.  Sy beplanning wortel in sy haat teen God en teen ons.
Dis baie moeilik om teen hierdie onsigbare gevalle engel te stry, want ons kan nie sien waar hy is en waarvandaan hy kom nie.  Hy val ook juis ons geestesgawes aan  -  daarom sien ons nie altyd die letsels dadelik raak nie!
Die genade is in  sy verlossende genade  vasgevang:  God verstoot ons nie wanneer ons oon n versoeking gestruikel het en sondes gedoen het nie.  Sy vergewende genade in Christus is al voor die skepping oor die dinge aan ons toegeken.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm  25:2, 7.
Skrifberyming

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 8 Junie 2003 (aanddiens).