Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 48:5.

Gebed.

Psalm 16:1, 5.

Skriflesing: 
Teks:  Kategismus Sondag 22; Lukas 23: 43
En Jesus antwoord hom: Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees.
Adam het in die versoeking geval toe hy daarmee gekonfronteer was, en daarmee is die hele mensheid tot 'n val gebring. Jesus het ook namens die uitverkore mensheid in die versoeking gekom - en toe heeltemal anders as Adam uit die stryd getree: Hy het die versoekings volmaak weerstaan en daardeur het Hy al in beginsel 'n oorwinning oor die duiwel bewerk vir elkeen vir wie Hy gesterf het.

Kom ons kyk vanaand wat word van ons in die lig van die oorwinning van ons Here Jesus Christus:
1. Wat word van my as ek sterf?
2. Gaan ek my liggaam weer eendag terugkry?


1. Wat word van my as ek sterf?

Die gelykenis van die ryk man en Lasarus, wat deur die Here Jesus self vertel word, stel dit baie duidelik dat mense by hulle dood onmiddelik na hulle ewige huis gaan (Lukas 16:19vv).

Daar is baie meer voorbeelde in die Bybel wat hierdie saak demonstreer. Kom ons begin by Moses. Moses het op die berg gesterf, en God het hom begrawe. Maar waar is sy siel? Die is opgeneem in die hemel. Dink ook aan Elia wat weggeneem is na die hemel. Waar is hy?
Die lewe na die dood is vir ons almal so vaag en ver, dat ons baie vrae het oor wat alles daar gebeur met die mense wat reeds daar is. Wat doen die mense wat reeds daar is alles?
Dit nou nog net 'n voorlopige toestand. Dit word met die wederkoms eers finaal.
Die Here is gekruisig saam met die twee rowers.
Uit al die voorbeelde wat opgenoem is, stel God vir ons die reël wat aan ons openbaar wat met mense gebeur wat sterf. Die gevalle waarvan die Bybel melding maak, is nie almal uitsonderings nie. Hulle word juis opgeskryf om God se manier van optrede aan ons te openbaar.
Dieselfde geld van Slegte mense:
Daar is 'n uitspraak in die Ou testament wat ook hierdie saak verduidelik, naamlik Psalm 73: 24:
U sal my lei deur U raad en my daarna in heerlikheid opneem.

God lei ons en neem ons op in sy heerlikheid  -  in die hemel. Nie onsself nie!

2. Gaan ek my liggaam weer eendag terugkry?

Ons lees 'n paar plekke in die Bybel van die opstanding van ons liggame, onder andere in 1 Korintiërs 15: 19.
Die probleem was natuurlik dat Thomas ook nie kon glo dat 'n mens met sy liggaam uit die dood kon opstaan nie. Daarom moes Jesus Homself aan Tomas toon.

Die kerk moes natuurlik van die begin af weet wat sy haar lidmate moes leer oor Jesus se opstanding en hemelvaart. Daarom het ons daardie deel van die geskiedenis in ons belydenis ingebou. Ons bely dat ook dat Jesus se liggaamlike opstanding en sy liggaamlike hemelvaart die bewys is dat ons ook so met liggaam en siel sal hemel toe gaan.

Ons opstandingsliggaam word natuurlik verheerlik.
Dit is alles dinge wat die "oneer" waarvan die Bybel praat, raak.

Die dinge verander heeltemal.
Die belangrike saak is net dat ons in hierdie lewe deur die Heilige Gees tot die geloof beweeg word.
Dink ook daaroor dat die kruisdood van die Here Jesus iets te sê het oor ons opstanding.
Kom ons lees Kategismus Sondag 22 saam.
Amen.

Slotgebed.

Skrifberyming 28B

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:18 Augustus 2002