Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.

Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.

Amen.

Lofpsalm 89: 1.

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm 32: 1.

Gebed.

Psalm 4: 4.

Skriflesing:  Maleagi 3.

Teks:  Maleagi 3: 17

En hulle sal My tot 'n eiendom wees, sÍ die Here van die LeŽrskare, op die dag wat Ek skep, en Ek sal met hulle medelye hÍ soos 'n man medelye het met sy seun wat hom dien.

Daar kom tye in elke mens se lewe waarin hy/sy dringend soek na genade. Wanneer die kwaad van die lewe jou byna tot wanhoop wil dryf. Dan wil jy hoor dat daar ook vir jou 'n staanplekkie in die son van God se liefde is.

Ons gee in hierdie preek aandag aan vier sake:

1. Die Koning is aan die kom!
2. Die genade as die Koning weer kom.
3. Die Here skei die kerkvolk!
4. Die moeilikste dag en sy eise.

1.  Die Koning is aan die kom!

Hierdie teks gaan juis daaroor.
Die Jode in die tyd van Maleagi was in 'n geloofstryd vasgevang.
Die gelowiges het gedink dat dit met sulke mense in die lewe slegter moet gaan as met die gelowiges.
Die gelowiges het toe opstandig geword, en gesÍ: 

Elkeen wat kwaad doen, is goed in die oŽ van die Here, en in hulle het Hy 'n behae;  of waar anders is die God van die reg?

In hoofstuk 3: 1 antwoord die Here dat Hy aan die kom is.
Die Here kondig aan dat Hy kom om gerig te hou, en dan gaan Hy sy kerkvolk uitsuiwer. Let op 'n paar dinge van belang:
Dit sal 'n geweldige moeilike oomblik wees, want die mense sal voor die Here weggebrand word omdat die oordeel van die Verbondsengel soos vuur deur die mense gaan brand (v. 2).

Al word daar 'n klomp mense vernietig sien die Here hierdie daad nie as vernietiging nie.
2. Die genade as die Koning weer kom.

 Soos wat dit dikwels in 'n profesie is, verwys dit na twee geleenthede wat met mekaar verband hou:
Hy wil hÍ dat die leser self al die vraag moet antwoord, daarom gee hy eintlik die antwoord in die vraag. 
Deurentyd hoor ons genade - van begin tot einde:
Dit gaan oor genade. 
In vers 6 word die hele volk tot bekering opgeroep. 
Waarom nie? 
Daar is dus 'n geweldige troos in hierdie woorde van vers 6 dat die Here nie verander het nie. 
3. Die Here skei die kerkvolk!

Van vers 13 af praat die Here nou direk met die vromes. 
Vers 13 - 16 het twee negatiewe kante: 
Die Here se houding teenoor hierdie mense word ook hier beskryf. 
Daarom laat die Here 'n boek skryf. 
Wat hier dus baie skerp in die lig staan, is dat die Here nie vergeet, of nie opmerk watter mense Hom dien nie: 
Ons moet natuurlik ook die oordeel hierin raaksien, want met hierdie daad voltrek die Here 'n skerp skeiding. 
Die Here openbaar aan ons iets van die toekoms (v. 17): 
Maar tussen nou en  wanneer ons finaal in ons toekoms by die Here ingaan, lÍ daar nog eers 'n ander gebeurtenis waarby ons moet verby:
Daardie dag maak die Here van die leŽrskare hierdie boek oop. 
Vir hulle sÍ die Here: 
4. Die moeilikste dag en sy eise.

Hierdie dag wat Ek skep (NAV: die dag as Ek ingryp!) - die oordeelsdag - is die begin van die ewige vreugde vir julle.
Handelinge 2 openbaar dat die Here se Gees het Hom in die harte van die gelowiges tuisgemaak het. 
Geliefdes, wanneer u swaar dae belewe, onthou wat die Here hier sÍ. 
Die Here sÍ: 

Hulle sal My tot 'n eiendom wees, so sÍ die Here van die leŽrskare, op die dag wat Ek skep, en Ek sal met hulle medelye hÍ soos 'n man medelye het met sy seun wat hom dien. 

Dis ook presies wat deur elke preek aan u verseker word.
Saam met die prediking gaan die gebruik van die sakramente.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 100:1 Ė 4.

Die HERE sal jou seŽn en jou behoed;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 16 Maart 2003 (oggenddiens).