Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die gemeenskap van die Heilige Gees.
Amen.

Psalm 9l:l

Gebed

Psalm 89:13

Lees: Markus 10: 46 - 52.
Teks: Kategismus Sondag 28; Markus 10:51

Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen?

Soveel dienende liefde het die Here Jesus Christus vir elkeen van ons. Soveel gee Hy om vir sondaars – vir my en jou.

Dis nie nou Nagmaaltyd nie, maar kom ons pas die beginsels in hierdie gedeelte toe op die gebruik van die Nagmaal en die betekenis daarvan.

Die Here Jesus vra nie hierdie vraag “Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen?” vir ’n ryk en aansienlike man, of vir die man met die meeste invloed in Jerigo nie.
Nou staan die Here voor hom.
Hierin kry ons ook iets van ons verwagting wat ons behoort te hê wanneer ons byvoorbeeld Kersfees vier. Wat glo ons van die Here Jesus en wat verwag ons dat die Here vir ons moet doen?

Die Heilige Gees moes hierdie man eers lei, sodat hy sy ellende en verlorenheid besef het.
Daar kom nou nog ’n saak by. Dit is waar dat Christus sy genade oor ons uitgiet.
Nou kan ons hierdie gedeelte mooi toepas op die viering van die Heilige Nagmaal.
Nie een van ons wil aanhou lewe met die smet van ons ongeregtigheid wat aan ons bly kleef nie.
Maar nou kom die twyfel altyd weer: Hoe weet jy dat die Here vir jou gesterf het? En as Hy wel vir die vergifnis van sondes gesterf het, hoe seker is jy dat jy een van die verlostes is?
Die Here is baie bewus van ons growwe onkunde.
So gebeur dit dat die Sakramente aan ons gegee word. Maar nou moet ons die Sakramente reg verstaan. Hulle demonstreer die belofte aan ons dat daar ’n lewe is na ons aardse dood, en dat ons hierin gaan deel hê. En dis so seker as wat ons die brood en wyn proe.

Jesus ken in sy goddelike wysheid ons swakheid.
Daarom preek die Sakrament van die Nagmaal ook die ewige dood. As die Here Jesus praat van “die wat die Vader My gegee het”, dan beteken dit ook dat daar mense is wat nie deur die Vader aan Hom gegee is nie. Wie is hulle?
As jy een van die is wat nou van beter weet, maar wat met allerhande flou verskonings, of dalk selfs doelbewus ongehoorsaam is, dan sien jy in die brood wat gebreek word jou eie liggaam en siel se toekoms.
Die saak het ook ’n ander kant. Daar is diegene wat werklik nie wil sonde doen nie.
Geliefdes, dink en besin dus elke keer baie goed voordat u aan die Nagmaaltafel kom sit, want dis nie net ’n genademaal nie. Dit is ook ’n oordeelsmaaltyd. Luister maar na almal wat in ons formulier deur die Here verbied word om aan die tafel te kom aansit.

Die Nagmaal is ’n vreugdefees waar die Almagtige God sy kinders se siele voed en laaf.
Dadelik staan ons dan voor die eise van liefde.
Nou het die Kerk ook geen keuse by die Sakrament nie. God het met sy onveranderlike wil besluit wie aan sy tafel behoort, en wie nie daar behoort nie.
Ons moet Nagmaaltafel toe kom soos wat Bartimeus die dag van sy verlossing beleef het. Die heel eerste wat hy gesien het, was Jesus wat voor hom staan – sy God wat sy behoeftes geken het. Daarom mag u nie dwaal in u geloof nie, en moet u heftig stry teen alle dwalings – van die kwaaistes tot die maklikstes.

Dan sal u aan die Nagmaaltafel kry wat u daar soek:
Kom ons lees saam wat oor hierdie sake in ons belydenis staan: Heidelbergse Kategismus Sondag 28:

Vraag 75:  Hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker dat jy aan die enige offerande van Christus aan die kruis en aan al sy weldade deel het?.
Antwoord:  Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink.  Daarby het Hy beloof (a), Ten eerste, dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek, en sy bloed vir my gestort is, as wat ek met my oë sien dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee word.  Ten tweede, dat Hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed net so seker vir die ewige lewe voed en verkwik as wat ek die brood en die beker van die Here, as ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed, uit die hand van die bedienaar ontvang en met die mond geniet.
(a)Matt 26:26-28;  Mark 14:22-24;  Luk 22:19, 20;  1 Kor 10:16, 17;  11:23-25;  12:13.

Vraag 76:  Wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is, te drink?
Antwoord:  Dit beteken nie slegs om met 'n gelowige hart die hele lyding en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergewing van sondes en die ewige lewe te verkry nie (a).  Dit beteken boonop om deur die Heilige Gees, wat tegelyk in Christus en in ons woon, al hoe meer so met sy geseënde liggaam verenig te word (b), dat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is (c);  al is Christus nou in die hemel (d) en ons op die aarde.  Dit wil se dat ons deur een Gees - soos die ledemate van die liggaam deur een siel - ewig lewe en geregeer word (e).
(a)Joh 6:35, 40, 47, 48, 50, 51, 53, 54.  (b) Joh 6:55, 56.  (c) Ef 5:29, 30;  3:16;  1 Kor 6:15;  1 Joh 3:24;  4:13.  (d) Kol 3:1;  Hand 3:21;  1 Kor 11:26.  (e) Joh 6:57;  15:1-6;  Ef4:l5, l6.

Vraag 77:  Waar het Christus beloof dat Hy die gelowiges so seker met sy liggaam en bloed sal voed en verkwik as wat hulle van hierdie gebreekte brood eet en uit hierdie beker drink?
Antwoord:  By die instelling van die nagmaal wat soos volg lui (a):  "In die nag waarin Hy verraai is, het die Here Jesus brood geneem, en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê:  `Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis.  Net so ook die beker ná die ete met die woorde:  Hierdie beker is die nuwe vtestament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.  Want so dikwels as julle van hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom" (1 Kor 11:23-26).  Hierdie belofte word ook herhaal deur Paulus waar hy sê:  "Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie?  Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie?  Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood" (1 Kor 10:16, 17).
(a)Matt 26:26-28;  Mark 14:22-24;  Luk 22:19, 20.
Amen.

Slotgebed

Laat Heer, U seën op ons daal.
U guns uit Sion ons bestraal!
U wat beveel en dit geskied,
Wil Heer U seën oor ons gebied.
Amen.

Psalm 18:1

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God
en die gemeenskap van die Heilige Gees gaan met u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 14 Desember 2003 (aand)