Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Psalm 8:1, 4.

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm  40:4

Gebed.

Skrifberyming 7:5 (wysie Psalm 147)

Skriflesing:  Openbaring 5.
Teks:  Kategismus Sondag 18.  Openbaring 5:12
Die Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof.

Op Patmos is Johannes in die Gees in die hemel. Hy sien en hoor onuitspreeklike dinge. Hy sien die Here Jesus Christus wat weggevaar het van die aarde af in sy heerlikheid. Hy sien ook hoe die werk van Jesus Christus in vervulling gaan.

Kom ons kyk in hierdie preek na die volgende twee sake:
1.    Die ewige Koning in die hemel.
2.    Die ewige Koning se vertrek van die aarde af.

1. Die ewige Koning in die hemel.

Johannes sien dat daar op God se regterhand 'n merkwaardige boekrol lÍ.
Die boekrol veroorsaak spanning in die hemel. Enigeen in die hemel of op die aarde word gedaag om die seŽls van hierdie boek oop te breek. Daar was niemand wat dit kon doen nie. Nie eers een van die magtigste engele het dit gewaag nie.

Johannes het verstaan wat dit beteken.
Een van die ouderlinge het Johannes se aandag daarop gevestig dat die seŽls tog gebreek gaan word.
Die toepassing daarvan is dat Jesus Christus die Goddelikheid en krag het om regering uit te oefen oor alles wat in tyd en ewigheid gebeur. Daarom val almal in die hemel op hulle gesigte neer toe Hy die boek neem om dit oop te maak.

Hulle sing dan ook 'n lied waarin die vermoŽ van die Lam bevestig word:
U is waardig om die boek te neem
en sy seŽls oop te maak,
want U is geslag
en het ons vir God gekoop
met U bloed
uit elke taal
en volk en nasie.

'n Praatkoor van al die engele en alle ander lewende wesens in die Hemel sluit daarby aan:
Die Lam wat geslag is,
is waardig om te ontvang
die krag en rykdom
wysheid en sterkte
heerlikheid en lof.
Aan Hom wat op die troon sit
en aan die Lam kom toe
die lof en die eer
en die heerlikheid en die krag
tot in alle ewigheid
Amen!
 
Al hierdie dinge wat daar in die hemel gebeur, vat die oorwinnig van Jesus Christus saam:
1.    Die ewige Koning se vertrek van die aarde af.

Die dinge in die hemel is meer as wat die mense kon sien tydens Jesus se hemelvaart, want dit was so 'n eenvoudige gebeurtenis.
Ons weet dat daar dinge was wat die mense nie gesien het nie, wat verskriklik was, naamlik dat die duiwel en sy magte Jesus probeer aanval en vernietig het nadat die wolk Hom van die dissipels geskei het,  en dat Migael en sy engele teen die duiwel uitgetrek het en hulle verslaan het.

Psalm 47: 6 het al geprofeteer dat God opvaar met 'n gejuig;
Die Here vaar op met basuingeklank.
Die basuin is in die Ou Testament geblaas om die aankoms van 'n koning aan te kondig, maar ook om oorlog en die aanval van die vyand aan te kondig. Psalm 47 het altwee geprofeteer.
Die Bybel openbaar daarmee hoe die lyde van Jesus oorgegaan het in sy oorwinning. Van die spottery van die kruis af het Hy verander in die ewige Regter wat oor almal en alles gaan oordeel.

Voordat Hy kom as Regter doen Hy nog eers iets anders: Hy berei in sy koninkryk plek voor vir die vir wie Hy aan die kruis die ewige lewe verwerf het. Dit is waarom ons bely dat Jesus ons ten goede in die hemel is.

In die koninkryk van God word die seŽn van Jesus Christus oor ons ten volle waar.
En Hy het sy hande opgehef en hulle geseŽn. En terwyl Hy hulle seŽn het Hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. (Lukas 24: 50, 51).
 
Die seŽn van Christus is dat ons soos Hy uit die dood opgewek sal word sodat ons met ons liggaam en siel in sy koninkryk sal ingaan met sy wederkoms.

Ons leef in 'n tyd waar mense alles met die wetenskap wil verklaar. Tot elke wonder wat deur die Here gedoen is en in die Bybel opgeteken is, moet verklaar word. Dinge wat nie wetenskaplik verklaar kan word nie, word normaalweg verwerp.

Daarom is daar in ons tyd weer allerhande dinge aangaande Jesus wat in die spervuur kom  al die dinge wat tydens sy lewe en net daarna ook in die spervuur was!
Dit is natuurlik so dat mens die liggaamlike opstanding en hemelvaart van Christus net in die geloof kan aanvaar en verstaan.
Die hemelvaart is 'n bewys van God se almag.
Die feit dat Jesus met sy liggaam hier weg is, beteken nie dat Hy daarmee van ons afgesny geraak het nie.
..dat Hy ons sy Gees as teŽpand stuur, deur Wie se krag ons soek wat daarbo is, waar Christus is aan die regterhand van God en nie wat op die aarde is nie.(Kategismus vraag 49).
Kom ons gaan vir 'n oomblik terug na die gedeelte wat ons in Openbaringe gelees het. Wat moet ons met die beeld van die Leeu en die Lam maak?
Ons verwag nie meer die Lam nie. Sy werk is gedoen. Ons wag nou vir die Leeu wat die ewige lewe oor ons gaan laat aanbreek.
Amen.

Slotgebed.

Skrifberyming 9:1, 2 (wysie Psalm 66)

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 31 Mei 2003.