Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 103:1

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm 99:4, 5

Gebed

Psalm 102:1

Skriflesing:    Psalm 103
Teks:            Psalm 103:13

Soos ’n vader Hom ontferm oor die kinders, so ontferm die HERE Hom oor die wat Hom vrees.

Dawid het hierdie Psalm geskryf net nadat Hy ernstig siek was en hy by die dood omgedraai het. Iets belangriks tref ’n mens wanneer jy hierdie Psalm lees: Dawid is nie bang vir die dood nie. Hy sien uit daarna, en Hy roep almal en alles op om die Here te loof.

In hierdie Psalm sien Dawid wat met ons gebeur wanneer ons sterf en voor die Here verskyn. Hy begin by homself:

Loof die Here o my siel!

Daar is twee redes waarom sy siel die Here moet loof:
Wanneer Dawid dit klaar gesing het, begin hy vertel wat die Here alles met ons doen wanneer ons voor Hom staan op die oomblik wanneer ons in sy heiligdom ingaan:
Miskien vergeet ons dit in hierdie lewe – daarom voeg Hy by dat die Here hier op die aarde aan almal wat swaarkry, genade bewys. Ons moet net in die Bybel gaan kyk hoe die Here dit in die Ou Testament al geopenbaar het:

Hy het aan Moses sy weë bekendgemaak, en aan die kinders van Israel sy dade (v.7).

Toe hulle gely het, het die Here hulle verlos.

Dan is daar ’n kernuitspraak:

Barmhartig en genadig is die HERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.

Dit is waaroor dit gaan. Dit is waarom ’n gelowige mens nie die dood hoef te vrees nie. By die Here is daar ’n oorvloed van liefde en genade.

Dan kom die Bybel terug na die oomblik toe wanneer ons voor die Here verskyn. Wat gaan die genade van die Here vir my beteken as ek voor Hom staan? Dit gaan geweldig baie beteken. Ons loop so rond met skuldgevoelens teenoor die Here en teenoor mekaar. Maar op daardie oomblik maak die Here dit alles tot niet.
Om ons genadig te kon wees was die Here nie genadig teenoor sy eie Seun nie.
’n Vader ontvang sy kinders met liefde. Daarom gebruik die Here die beeld van Homself:

Soos ’n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die HERE Hom oor die wat Hom vrees.

Ons kan met moed vorentoe gaan in die lewe. Wanneer die Here Jesus ons tyd beëindig, gaan alles regkom wat nou stukkend is.
Hier praat die Here van die dood. Almal loop hierdie pad dat ons vandag blom, maar môre onthou die nageslagte ons nie eers meer nie, want hulle het ons nie eers geken nie.
Maar die goedertierenheid van die HERE is van ewigheid tot ewigheid oor die wat Hom vrees . . .

Ons kan en mag nie net na die ewigheid toe kyk nie, want ons lewe nog hierdie kant van die wederkoms.
Daarom kom die oproep om die Here te loof:
Alles loof saam met ons die grootheid en die liefde van God.

Kom gebruik die Nagmaal en wees getroos. Staan weer versterk van die Nagmaal af op.
Laat ons wat nog hier is, doen wat die Here hier sê: Laat ons gehoorsaam wees aan sy Woord en as sy dienaars die dinge doen wat Hom vereer en bly maak. Dan ontvang Hy ons ook op die tyd wat Hy bepaal het in hierdie ewige vreugde.
Amen.

Gebed

Psalm 105:1

Formulier

Af tafel toe: Psalm 23: 2, 3

Tydens Nagmaal: Psalm 116; Psalm 118

Slotpsalm: Skrifberyming 33:1, 3

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees gaan met u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 29 Augustus 2004 (oggend)