Sing vooraf:  Psalm 4:2

Ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  145:1, 11, 12.

Geloofsbelydenis: Apostolicum

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid vir  vergewing van ons sondes met Ps.38:1, 17
Wet
Psalm 38:1, 17.

Gebed.
Amen.

Psalm  138:4.

Skriflesing:  Psalm 22
Teks:  Psalm  22:9

(22:9) Laat dit aan die HERE oor! Laat Hy hom red, laat Hy hom bevry: Hy het mos behae in hom! (Psalms 22:8 AFR53)

Dawid kry swaar.  Daar is mense wat bitterlik teen hom is.  Hy is al sò maer van spanning dat hy elke been in sy liggaam kan tel (vers 18).  Dan skryf hy hierdie Psalm.

In sy swaarkry laat God die Heilige Gees hom sy toestand nog erger belewe as wat dit werklik is.
Wat hom die meeste pla, is dat die mense hom nie help of tegemoet kom nie.
Mens spot net wanneer jy twyfel.
Daarom voel Dawid soos ‘n wurm (vers 7).
Hulle spot met sy geloof en sy posisie voor die Here: Die Here het mos behae in hom!
Die aanslag van die mense is daarop gerig om die gesalfde van God te laat twyfel.
Nou ken ons almal die geskiedenis van Dawid.
In die  Nuwe Testament staan daar ‘n paar eeue later dinge geskryf wat lang ente woordeliks ooreenkom met die geskiedenis van Dawid in Psalm 22.

Dis die geskiedenis van Jesus Christus, die Seun van God, toe Hy gesterf het.
Daar het die Here Jesus Christus dieselfde deurgemaak as Dawid.
Dink u nou in in wat daar gebeur het.
Presies dieselfde woorde wat Dawid gehoor het, het die Here Jesus Christus ook gehoor:
Net soos Dawid se spotters het hulle nie die hoogste reg van God verstaan nie.
Die bondgenootskap is dit:
Daarmee plaas die satan die Here Jesus Christus voor dieselfde versoeking waarvoor hy Hom geplaas het in die woestyn.
Let op die menslike druk wat toegepas word  -  nogal met waardes wat in wese verkeerd is:
So gebeur dit dat mens die waarheid staan en bekyk en jy is heeltemal blind daarvoor!
Die spotters het gedink hulle spot, maar die hele tyd was hulle profete!
Genadiglik is daar meer wat aan Jesus behoort as net Dawid.
Nou is ons uit gehoorsaamheid en uit dankbaarheid hier saam.
Amen.

Gebed
Skrifberyming  1-1:3.

Formulier.

Psalm 23 : 3

Af tafel toe:

Tydens Nagmaal: Psalm 116; Psalm 118
 
Slotgebed.

Slotpsalm 100:1-4 (Beurtsang)

Skrifberyming 1-1:3 (24:3)


Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 26 Februarie 2006 (oggend: Nagmaal).