Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
 
Lofpsalm  89: 3.
Geloofsbelydenis
Wet
Psalm  40:4.
Gebed.
Skrifberyming  2-4:1 (33:1, 2).
Skriflesing: Psalm 59
Teks:           Psalm 59:11a

My genadige God sal my tegemoetkom.
 
In hierdie gebed van Dawid word die wortel van elke mens se hartsgesteldheid aangeroer: wanhoop.
Sterk vyande staan teenoor Dawid.
Maar Dawid bid nie moedverlore nie. Hy bid sterk en vol moed.
Eers verdedig Dawid hom teen valse aanklagte.
In vers 5 bid die digter met meer krag.
Ons sou dit nie vandag waag om te bid dat God die heidene uit ons gemeente moet kom uitroei nie. Maar Dawid doen dit! Hy bid spesifiek teen Saul en sy manne, en dan is sy woorde:

(59:6) Ja U, HERE, God van die leërskare, God van Israel, word wakker om oor al die heidene besoeking te doen; wees al die ongeregtige trouelose nie genadig nie!  (Psalm 59:5 AFR53)
 
Om die gebed te verstaan, moet ons eers kyk na die verhouding tussen die Here en Dawid se vyande.
Sulke mense is almal aan die dwaal.
Vers 7 en 8 teken die vervolgsugtiges onder die Here se kinders - soos die Here hulle sien!
Kom ons kyk weer na die bidder: Dawid. Hy is ook gesalf deur God.

Hy vlug in al sy nood na die Here toe. Sy psalms getuig daarvan dat
(59:9) Maar U, o HERE, lag oor hulle; U spot met al die heidene. (Psalms 59:8 AFR53)

Al die aanslae teen hom vee God met 'n glimlag weg.
 
Daarom kan hy hom in vers 11 op God beroep:

My genadige God sal my tegemoetkom.
 
Vers 12 - 14 is 'n vurige gebed dat die HERE tog dit vir die vyande moeilik moet maak. Die HERE moet hulle op so 'n manier straf, dat hulle pyn vir altyd aanhou.
Profeties word Dawid hier die Here Jesus in sy smarte en lyding.
Maar Jesus kon nie soos Dawid gaan bid dat God sy vyande vir Hom moes vernietig nie.
Kyk net na die geweldige betekenis. Die dood is die simbool van die Satan se mag en blyplek.
Dawid se gebed word daarin verhoor dat Jesus die werklike vyand vernietig.
Broeders en susters, al hierdie dinge is die dinge waaraan ons moet dink voordat ons aan die Nagmaaltafel gaan aansit.
Al wat ons moet doen, is om te volg in ‘n bekeringslewe.
Kom sit aan aan die Here se genadetafel in die wete dat ons in die wêreld soms buig onder die aanslae van die Satan, maar dat ons genadige God ons sal tegemoetkom.
Amen.
  
Gebed
Skrifberyming  8: 1.
Formulier.
Psalm 51:1, 8.
 
Af tafel toe:

Tydens Nagmaal: Psalm 116,  Psalm 118
 
Slotpsalm 100:1-4

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees gaan met u almal.
Amen.
  
Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 15 Mei 2005 (oggend: Nagmaal)
 
Lees aan tafel: