Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  18:20

Gebed.

Psalm  130B:3, 4.

Skriflesing:  Psalm 49
Teks:  Kategismus Sondag 5.

Die Here verwag van ons dat ons op 'n punt moet kom waar ons met ons hele hart na verlossing smag.
Ons moet natuurlik nie die fout maak om te dink dat om kennis van ons verlossing te hê en 'n dankbaarheidslewe te lei twee verskillende sake is nie. Dit is dieselfde saak, want as ons weet wat met ons gebeur, kan ons nie anders as om met ons hele lewe dankie te sê nie.

Kom ons toets onsself.
Die genade is gelukkig dat God besluit en beloof het om ons te verlos.  Dink byvoorbeeld aan Eseg 10:23.
Het ek dan miskien 'n behae in die dood van die goddelose?  Spreek die Here Here.  Nie liewer daarin dat hy hom bekeer van al sy weë en lewe nie?

Dit is waarom die Here die genadeverbond met ons opgerig het. 
Ons moet nie in ons geloofslewe te haastig by die beginsels van ons verlossing verbyloop nie. Ons moet deeglik let op ons sondige geaardheid en op ons onvermoëns wat in ons is as gevolg van ons sondes. Ons moet ook let op ons verharding en onbereidheid om te wil buig voor God.

Ons moet dus altyd besef dat ons hierdie onuitspreeklike voorreg het om verlos te word van die sondestraf oor ons - al is ons ook al hoe sondig.
God het van die Een wat die straf vir die mensdom sou dra, volkome gehoorsaamheid geëis.
Jesus kon al hierdie dinge doen, en daarom kon Hy ons met God se straf versoen en ons deur sy Heilige Gees vernuut tot 'n lewe van gehoorsaamheid en dankbaarheid.

Ons word in 2 Tessalonisense 1:7 geleer dat ons volkome en vir ewig van God se oordeel vry is.  Prakties beteken dit dat ons nou in God se guns en in gemeenskap met Hom kan lewe;  dat ons heilig kan word en verniet met God se genade en liefde oorstroom kan word.

Kortweg is verlossing die volgende: 
Ons moet besef dat dit nie 'n gedeeltelike verlossing is nie, m.a.w. ons hoef nie met ons werke of deur die aanbidding van die heiliges of van enige iets anders by te dra vir ons saligheid nie.
Daarom skryf Jakobus dat jou lewe wys of jy waarlik glo of nie.
Kom ons lees Kategismus Sondag 5 saam.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 42: 1, 5.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 3 Aug 2003 (aand)