Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 86:6.

Gebed.

Psalm 25:1, 2.

Skriflesing:  Psalm 86
Teks: Kategismus Sondag 47. Psalm 86: 11
Leer my, HERE, U weg: Ek sal in U waarheid wandel; verenig my hart tot die vrees van U Naam.
 
"Hart" beteken hier ons ingesteldheid op die Here. Die woorde "verenig my hart tot die vrees van U Naam" veronderstel dat my hart uitmekaar is: Stukkend.
Ons gee in hierdie preek aan die volgende twee sake aandag:
1. Om kennis van God te verkry.
2. Die heiligheid van God.
 
1. Om kennis van God te verkry.
 
Hierdie Psalm het iets van 'n persoonlike belydenis in, naamlik dat elke mens die Here uit sy eie net gedeeltelik kan loof en aanbid.
Die eerste stap om die verhouding tussen ons en die Here te herstel, is om kennis van God te verkry. Want as ons God reg kan ken, kan ons Hom ook reg aanbid!
 
Daar is verskillende bronne waaruit ons kennis van God kan verkry:
Die twee bronne, nl. Skrif en natuur, is nie geslote bronne nie. Maar nogtans sukkel ons om die openbaring in albei te sien en te verstaan.
2. Die heiligheid van God.
 
Die heiligheid van God bestaan uit baie dinge:
Menslik is dit nie moontlik dat hierdie verandering in ons harte kan gebeur nie.
Nou is dit so dat as mens met 'n geloofsoog na al hierdie dinge kyk, dat ons dan ook beleef hoe die krag van God ons dra, en by ons bly.
Geloof en aanbidding is nie net iets wat emosioneel is, en wat ons beleef wanneer ons op ons knieŽ staan nie.
Die ware gelowige lewe versigtig.
Dink net vir die oomblik aan die Here Jesus Christus:
Kom ons bid dan altyd dat God se Naam ook deur ons geheilig mag word, en dan probeer ons om met ons hele lewe te pas by die heiligheid van God se Naam wat oor ons 'n werklikheid geword het deur Jesus Christus.
 
Kom ons lees hoe verklaar die Kategismus die woorde: "Laat U Naam geheilig word" in Kategismus Sondag 47.
Amen.

Kollekte

Slotgebed.

Skrifberyming 28B

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 16 Maart 2003