Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 27:1.

Geloofsbelydenis

Wet

Skrifberyming 26:11

Gebed

Psalm 4:3, 4

Skriflesing:    Romeine 8
Teks:              Romeine 8:24

Want ons is gered in hoop; maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie; want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog?

Die Here wil hê dat ons met alles wat ons het, moet vashou aan die nuwe lewe in die hiernamaals – soos Hy dit aan ons beloof het. Al leef ons nou in ’n tyd waarin ons baie slegte dinge beleef.

Ons gee aandag aan die volgende sake:
1. Wie mag hoop?
2. Die eerstelinge van die Gees is die bewys dat ons mag hoop.
3. Wat moet ons hoop?

1. Wie mag hoop?
Die gedeelte bou op na ’n klimaks toe.
Nou kan jy die saak van twee kante af bekyk:
Al wat hier staan, is dat die gelowige vry is, maar nie ongebonde nie.
Nou kan jy jouself die vraag afvra: Beteken dit nou dat iemand wat geloofsekerheid het, geen stampe en stote en lyding sal ervaar nie?
Van vers 19 tot vers 22 herinner die Here ons daaraan dat dit nie net die mense is wat ly nie.
Die gedeelte onderstreep die hoop dat die hele skepping deur God se genade mag vrykom van die vloek wat daaroor uitgespreek is as gevolg van die mens se sondes.

2. Die eerstelinge van die Gees is die bewys dat ons mag hoop.
Dan kom die Here terug na ons eie stryd toe. Ons, die gelowiges, het die eerstelinge van die Gees, maar ons sug ook in afwagting op die dag van die wederkoms.
So het ons reeds as eersteling van God se beloftes die Heilige Gees wat by ons is, maar die hele res van alles wat God ons in Jesus Christus belowe, moet nog kom.
Let nou op na die woorde “ons sug in afwagting op hierdie dinge”.
Maar nou moet u net nie die troos vergeet nie: Ons het nie niks nie.
Die Heilige Gees werk die geloof in ons, en die aard of karakter van die geloof is dat dit kan hoop op die dinge wat nog moet kom.
Die genade van God kom ook uit in die woorde dat mens tog nie hoop op die dinge wat jy sien nie.
Dis asof die Here wil sê dat ons nou nie moet staan en moedeloos word as ons net kwaad sien en beleef nie.
Die volgende verse onderstreep die troos baie mooi:

En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.
(Rom. 8:26-28 AFR53)

3. Wat moet ons hoop?
Die Heilige Gees is juis as Eersteling vir ons gegee, sodat Hy ons kan leer om te hoop op die verlossing en op die volmaakwording wanneer die Here ons liggame weer gaan opwek. Die Heilige Gees gee ons die sekerheid van die komende heil.

Die Here Jesus se kruisdood was om die ewige volmaaktheid aan ons te kan gee.
Wat moet ons nou bid wanneer ons deur party donker dae van ons lewe moet veg om net kop bo water te hou? En watter vooruitsigte het mens nou juis in sulke dae?
Die troos van die Here vir ons is dit:
Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 42:1, 3

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 14 Maart 2004 (oggend)