tafelberg kerkembleem
Gereformeerde Kerk Bellville
Gereformeerde Kerk Bellville

Skiereiland vir Christus

1. Die Gereformeerde Kerk Bellville bedryf 'n projek om minder bevoorregte kinders uit ons plaaslike gemeenskap te versorg en op te hef. Ons projek staan bekend as Skiereiland vir Christus. Die gebied wat ons geïdentifiseer het en waarin ons werk, is die Ruyterwacht en Elsiesrivier gebied. In samewerking met die skoolhoof van die Laerskool de Waveren reik ons uit na bepaalde kinders en hulle gesinne wat geïdentifiseer word.

2. Die teikengroep is veral kinders waar armoede, werkloosheid, ens 'n jammerlike werklikheid is.

Ons probeer om deur die kinders ook die huisgesinne te bereik en op te hef sover dit binne ons vermoë is.

3. Ons neem hierdie kinders op 'n vaste basis na ons kerksentrum toe waar ons aan hulle opvoeding, kunsklasse, ontspanning en Bybelklasse aanbied.

4. Daar word ook elke Dinsdagmiddag gedurende die skoolkwartale, na-ure by die skool, Bybelklasse aangebied. Ds Coen volg die Aros leerplan en hy word bygestaan deur susters van die gemeente.